Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Психологічні школи людських відносин

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курсова робота: Психологічні школи людських відносин План Вступ 1. Засновники, прихильники і противники школи людських відносин 1.1 Теорія Дугласа Мак-Грегора 2. Засновники, прихильники і противники школи поведінкових наук 2.1 Теорія Честера Барнарда 3. Практична частина Висновок Список літератури Вступ Генезис менеджменту є послідовною зміною періодів розвитку управлінської думки, кожному з яких властиво переважання тих або інших пріоритетів в розвитку людини, виробництва і суспільства. Генезис менеджменту дозволяє вивчивши минулий досвід і накопичені знання, оцінити сучасний стан, тобто зіставивши минуле, сьогодення і майбутнє і побачити тенденції розвитку менеджменту в майбутньому, тому його вивчення необхідне для ефективного управління. Актуальність теми обумовлена тим, що вивчення історії має величезне значення для всіх керівників, оскільки мова йде про образи мислення, встановлення взаємозв'язків між подіями, що відбуваються, і оцінити можливість повторення цих подій в майбутньому. Історія є як би контекстом сучасних проблем. Тільки звернення до історії дозволить виявити дійсний сенс що відбувається, оцінити розвиток ситуації і вказати менеджерам найбільш перспективні напрями розвитку організації. Мета даної курсової роботи – вивчення школи людських відносин і поведінкових наук. Для досягнення мети необхідне вирішення завдань: Характеристика засновників, прихильників і противників школи людських відносин; Вивчення теорії Дугласа Мак-Грегора; Характеристика засновників, прихильників і противників школи поведінкових наук; Вивчення теорії Честера Барнарда; Проведення практичної частини. 1. Засновники, прихильники і противники школи людських відносин Розуміння важливості впливу соціально-психологічних чинників на зростання продуктивності праці прийшло до відомого англійського соціаліста-утопіста і менеджера Роберта Оуена (1771-1851) задовго до 20-го століття. Працюючи директором лави текстильних фабрик в Нью-Ленарку (Шотландія) Оуен в період з 1800 по 1828 рр. здійснив експеримент, направлений на гуманізацію стосунків між підприємцями і робітниками. Поліпшувалися умови праці і побуту, будувалося і упорядковувалося житло, торгівля в магазинах для робітників велася по доступних цінах, відкривалися школи, проводилися заходи щодо полегшення жіночої і дитячої праці. Оуен, також, раніше інших зрозумів значення морального стимулювання робітників. Одного дня він з'явився на своїй фабриці з трьома мотками стрічок – жовтих, зелених і червоних – і прив'язав червоні стрічки до верстатів тих, що добре працюють, зелених – до верстатів робітників, що мають середній рівень вироблення, і жовті – до верстатів робітників, що не виконують встановлені норми. Робітники це відразу відмітили і через два місяці на всіх верстатах були червоні стрічки. Так без збільшення зарплати Оуен добився зростання продуктивності праці. Свій досвід Оуен узагальнив в книзі «Новий погляд на суспільство, або досвід про принципи утворення людського характеру (1813). Одним з засновників школи людських відносин в управлінні є професор Гарвардського університету Елтон Мейо.

Приводом для виникнення цієї школи послужив соціальний і психологічний експеримент, проведений групою Мейо з метою дослідження чинників, що впливають на вироблення робітників, і дослідження нових методів інтенсифікації праці. Робота проводилася на заводі «Вестерн електрик» в р. Хоторне, штат Іліноїс. На початку 1920-х років справи на підприємстві або незадовільно із-за низької продуктивності праці робітників. Тому в 1926р. адміністрація спільно з ученими Гарвардського університету почала проводити експеримент, який тривав майже 8 років. У його результаті були зроблені крупні відкриття, які і привели згодом до виникнення школи людських відносин. На основі Хоторнських експериментів Е. Мейо і його співробітниками була сформульована доктрина, «людських відносин». Основою її є наступні принципи: чоловік є соціальна істота, орієнтована на інших людей і включена в контекст групової поведінки з природою людини несумісна жорстка ієрархія і бюрократична організація підлеглості керівники підприємств більшою мірою повинні орієнтуватися на задоволення потреб людей продуктивність праці буде вища, якщо індивідуальна винагорода буде підкріплена груповим, колективним, а економічні стимули – соціально-психологічними (сприятливий моральний клімат, задоволеність працею, демократичний стиль керівництва). Ці висновки, що стосуються мотивації праці, були в нормі відмінними від основних положень класичної школи (адміністративний підхід), і школи наукового управління (економічний підхід), оскільки основну увагу Мейо переносив на систему взаємин в колективі. Американський соціолог Мері Паркера Фолетт також внесла значний вклад в розвиток школи людських відносин. Вона випередила Мейо і першою сформулювала ідею про те, що вирішальний вплив на зростання продуктивності праці робітника роблять не матеріальні, а головним чином соціальні і психологічні чинники. Однією з перших Фолетт висунула ідею «участі робітників в управлінні». Прикладом участі робітників в управлінні є ухвалення або рішення про способи виконання того або іншого наказу. На її думку на підприємстві повинна панувати « справжня спільність інтересів. Фолетт вважала, що на зміну концепції «економічної людини» прийшла концепція «людини соціальної». Якщо «економічна людина», продаючи свою робочу силу, прагне отримати максимальну матеріальну вигоду, то «соціальна людина» прагне до визнання, самовираження, отримання духовної винагороди. Пізніше концепція мотивації розвивалася в традиціях школи людських відносин професором університету Мічігану Дугласом Макгрегором. У роботі «Людська сторона підприємства» (1960) він виклав свої погляди на питання лідерства, стилю керівництва, поведінка людей в організаціях. У основі створеної концепції Макгрегором лежить положення про необхідність використання на практиці досягнень «соціальної науки», що враховує природу і поведінки людських ресурсів. Він розробляє дві моделі поведінки керівників, позначивши їх теорією Х і теорією Y. Теорія Х заснована на застосуванні методів примусу і заохочення (батога і пряника), якими користується автократичний керівник, щоб нав'язати свою волю підлеглим (адміністративний підхід до мотивації).

Теорія Y приділяє основну увагу створенню умов тих, що сприяють стимулюванню працівників, наданню ним можливостей для максимального прояву ініціативи, винахідливості і самостійності досягши цілей організації. Основними положеннями теорії Y керуються лідери демократичного стилю. У 1981 році американський професор Уїльям Оучи висунув теорію Z, як би доповнюючи тим самим ідеї Макгрегора. Оучи, вивчивши японський досвід управління, спробував сформулювати кращий шлях управління, у тому числі мотивації, будь-якій організації. Початковим пунктом концепції Оучи є положення про те, що людина – це основа будь-якої організації і від нього насамперед залежить успіх її функціонування. Такі ідеї як, довгострокове наймання кадрів, групове ухвалення рішень, індивідуальна відповідальність, всестороння турбота про працівників є основою концепції Оучи. Прихильники &quo ;класичної&quo ; теорії вважали, що ефективність управління визначається формальною структурою управління, координацією і деталізованим контролем, строгим дотриманням дисципліни, індивідуальної винагороди, вузькою спеціалізацією завдань, єдиноначальністю, авторитарними методами управління, правильним підбором кадрів і знарядь праці, відповідністю людей структурі. Їх противники довели зворотне: ефективність управління визначається неформальною структурою і перш за все — малою групою, взаємодією людей і спільним контролем, самодисципліною і можливостями творчого зростання, колективною винагородою, відмовою від вузької спеціалізації і єдиноначальності, демократичним стилем керівництва, відповідністю структури людям, а не навпаки. Ф. Ротлісбергер, колега Е. Мейо по Хоторнським експериментам, вважав, що промисловість — в такому ж ступені соціальний феномен, в якій і економічний. Індустріальна цивілізація не зможе вижити, якщо не виробить нове розуміння ролі людської мотивації і поведінки людей в організації, відмінне від пропонованого &quo ;класичною&quo ; теорією. Індустріальне суспільство, вторив йому Е. Мейо, знеособлює людей, треба повернути їм самобутність, природні звичаї і традиційні цінності. Це можна досягти, якщо перебудувати виробництво під людину. Завдання менеджменту полягає в тому, щоб величезні формальні структури, цих бюрократичних монстрів, що ганяються за матеріальною ефективністю, обмежити знизу і якось приборкати неформальною організацією, побудованою на принципах людської солідарності і гуманізму. Відмінні риси теорії &quo ;людських відносин&quo ;: з'єднання формальної і неформальної структур влади; вузька спеціалізація; широка участь пересічних людей в управлінні; впровадження нових форм організації праці, які підвищують мотивацію і задоволеність роботою; перебільшення ролі малої групи і солідарності. Прихильники даного підходу, не дивлячись на відмінності між ними, були єдині в одному: жорстка ієрархія підлеглості, формалізація організаційних процесів несумісні з природою людини. Звідси — пошук нових організаційних структур, нових форм праці і нових методів мотивації працівника. Найбільш активний пошук повели А. Маслоу, Д. Макгрегор, Ф. Херцберг, Р. Лайкерт.

Существует еще одна веская (а может быть, и самая главная) причина, по которой в настоящем пособии широко представлены перечисленные выше разделы общепсихологического знания. Курс по педагогике и психологии высшей школы читается в основном для слушателей факультетов повышения квалификации преподавателей вузов и аспирантов, которые вообще не изучали психологию или изучали так давно и в такой форме, что сохранившиеся знания совершенно недостаточны для понимания психолого-педагогических проблем высшего образования без актуализации основных элементов общепсихологического знания. Основная тенденция последних лет заключается в последовательной деидеологизации содержания и гуманизации целей высшего образования. На первый план вместо задачи подготовки специалистов в соответствии с потребностями народного хозяйства выдвигается задача удовлетворения духовных запросов людей на образовательные услуги определенного уровня и качества. В итоге происходит постепенное смещение центра психолого-педагогических исследований и приложений от деятельностно-центрированной к личностно-центрированной проблематике

1. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

2. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

3. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

4. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

5. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

6. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах
7. Психодіагностика в психологічній практиці
8. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

9. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

10. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

11. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

12. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

13. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

14. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

15. Психологічні проблеми цивільного судочинства

16. Психологічні фактори агресії

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

17. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

18. Сучасні психологічні теорії особистості

19. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

20. Психологічні аспекти буддизму

21. Психолог о подростках в школе и семье. Теория и практика психодиагностики

22. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
23. Міжнародні економічні відносини
24. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

25. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

26. Проблемы психологии искусства в школе С.Л. Рубинштейна

27. Психологія сімейних відносин

28. Роль психолога в формировании межличностных отношений в школе

29. Физиология, психология и интеллект близнецов

30. Расово-антропологическая школа

31. Билеты за курс средней школы (2003г.)

32. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

33. Позитивистская школа права

34. Зачетные темы по английскому языку для школы

35. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

36. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

37. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

38. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси
39. Этика - эстетика. Психология творчества
40. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

41. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

42. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

43. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

44. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

45. Психология преступной группы

46. Психология несовершеннолетних преступников

47. Пути решения экологических проблем глазами психолога

48. Частная школа и новые методы образования

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Высшая школа и продвижение в науке

50. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

51. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

52. Экологическое воспитание детей в начальной школе

53. Урок в современной школе

54. Особенности экологического воспитания в начальной школе
55. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
56. ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

57. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

58. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

59. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

60. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

61. Особенности работы с антонимамми в школе

62. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

63. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

64. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

66. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

67. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

68. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

69. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

70. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе
71. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе
72. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

73. Психология политического лидерства

74. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

75. Психология бюрократии

76. Психология

77. Психология массового поведения

78. Судебная психология

79. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

80. Аналитическая психология

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Психология рекламы

82. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

83. Основы психологии предпринимательского мышления

84. Психология национальной идентичности

85. Основы психологии

86. Психология
87. Проблема способностей в психологии
88. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения

89. Психология семейных отношений

90. Учебные материалы курса "Социальная психология"

91. Юнг. Аналитическая психология

92. Социальная психология как наука

93. Теоретическая психология (ответы на экзамене)

94. Психология человеческих проблем

95. Психология конфликта и выход из него

96. Гендерная психология

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

98. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

99. История психологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.