Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Визначення походження дітей

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат З сімейного права України На тему: «Визначення походження дітей» План Вступ 1 Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей 2 Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою 3 Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою 4 Оспорювання батьківства, материнства Висновки Список використаної літератури Вступ Дитину жодним чином не можна прирівнювати до дорослої людини, у тому числі й у правових аспектах. Дитина має бути забезпечена особливими правами, особливим захистом, які мають часовий вимір і спеціальне призначення. Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права людини. Але вона повинна мати ще й додаткові, особливі права. Це обумовлено її фізичною, розумовою, моральною та духовною незрілістю. І для того, щоб дитина стала зрілою людиною у всіх відношеннях, їй необхідно мати певні спеціальні, додаткові можливості. Особливі права дитини - це &quo ;права росту&quo ;, зумовлені її фізичною, розумовою, духовною незрілістю. Вони - особливий зріз у загальному контексті прав людини. Існує стереотип, що хороша дитина - слухняна дитина. А слухняна - означає зручна. Коли дитину або підлітка кривдять старші, зазвичай діти в міру своїх можливостей просто чинять опір. Цей опір триває просто на емоціях - і у підсумку ми маємо справу з соціально дезадаптованою поведінкою. Діти, які не вміють чинити опір, або вчаться лавірувати, або виявляються просто пригніченими. В усіх трьох випадках ми маємо негативні наслідки - в жодному з варіантів дитина не вчиться цивілізовано захищати себе, формувати власну точку зору і обстоювати її, тобто виховується безсловесна маса, якою легко потім маніпулювати. Зміни в суспільстві не можуть статися тільки внаслідок фактичних політичних кроків. Суспільство змінюється зсередини, а надійні зміни гарантовані тільки за участі молоді - активної, гідної, небайдужої. Зараз проблема дитинства є найголовнішою проблемою в усьому світі, бо діти - наше майбутнє. Часто доводиться зустрічатись зі зневажливим та гордовитим ставленням дорослих до дітей, і тоді виникало питання: чи є в дитини якісь особисті права? Як відомо, у сім'ї батьки і діти наділені певними правами та обов'язками. Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державними органами реєстрації актів цивільного стану в установленому законом порядку. 1 Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей Народження фізичної особи з правової точки зору є юридичним фактом, з яким норми права пов'язують виникнення різноманітних правовідносин. Так, відповідно до ч. 2 ст. 25 нового ЦК України у момент народження фізичної особи виникає її цивільна правоздатність. Народження дитини призводить до виникнення спорідненого зв'язку між нею та її матір'ю та батьком. Спорідненням визнається зв'язок між особами, які походять одна від одної або від спільного предка. Споріднення як юридичний факт, має триваючий характер (стан). Споріднення, — як зазначають В.І. Данілін та С.І. Реутов, — є підставою виникнення більшої частини сімейно-правових відносин.

Різне юридичне значення мають спорідненість по прямій та боковій лінії, спорідненість різного ступеня. Безперечно, найбільший обсяг прав та обов'язків породжує спорідненість першого ступеня по прямий лінії, тобто між дітьми та батьками. Стосунки між батьками та дітьми можуть мати духовний, моральний, особистий або майновий характер. Права та обов'язки, що виникають у батьків і дітей, є взаємними. Підставою виникнення взаємних прав та обов'язків батьків і дітей є кровне споріднення, походження дітей від даних батьків. Однак само по собі біологічне походження спричинює встановлення лише моральних обов'язків батьків і дітей. Духовні та моральні відносини між батьками та дітьми можуть існувати незалежно від того, народжена дитина у шлюбі чи поза шлюбом, записані батьки як такі у Книзі реєстрації народжень чи ні. Факт народження дитини породжує виникнення біологічного та морального зв'язку між нею та її батьком і матір'ю. Юридичне значення факт походження набуває лише з моменту його державної реєстрації в органах РАЦС. Саме тоді діти визнаються дітьми своїх батьків не тільки біологічно, а й юридично (в праві). З цього моменту виникає юридичний зв'язок між батьками та дітьми. Батьки і діти мають взаємні особисті немайнові та майнові права та обов'язки. Згідно зі ст. 121 СК України права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану. Отже, юридичною підставою відносин між батьками та дітьми є кровне походження дітей від певних осіб (матері та батька), яке засвідчене державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому нормами СК України. Сама наявність фактичного складу, який утворюється сукупністю двох юридичних фактів: події — народження дитини та дії — реєстрації народження органом реєстрації актів цивільного стану, є підставою виникнення правовідносин між дітьми та їх батьками. Народження фізичної особи та встановлення її походження належать до актів цивільного стану, що підлягають державній реєстрації (ст. 49 ЦК України). Державна реєстрація в даних випадках є зовнішнім вираженням існування певної обставини. Вона свідчить про виникнення права й одночасно породжує це право, тобто має правовстановлюючий характер. Отже, в сфері сімейного права походження дитини від певних батьків стає юридичним фактом лише за умови його посвідчення компетентним державним органом — органом реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Народження дитини повинно бути зареєстроване не пізніше одного місяця з дня народження дитини. Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою. У разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження реєстрація здійснюється за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Для реєстрації народження дитини до органів РАЦС пред'являються певні документи, а саме: довідка медичної установи про народження дитини та документи, що посвідчують особу батьків (одного з них). Крім того, залежно від порядку визначення походження дитини від певного батька також пред'являються свідоцтво про шлюб, або заява батька (спільна заява батьків) про визнання батьківства, або судове рішення про визнання батьківства. На підставі реєстрації народження дитини видається свідоцтво про народження, в якому засвідчується походження дитини від вказаних у ньому батьків (одного з батьків). Незважаючи на те, що в СК України відсутня норма, аналогічна ст. 6 КпШС УРСР, про правове регулювання шлюбних і сімейних відносин державою, релігійні обряди, зокрема щодо народження дитини, не мають правового значення. Відповідно, й документи про народження дитини, що видаються на підставі таких релігійних обрядів не є доказом походження дитини від певних осіб.Визначення походження дитини від матері (засвідчення материнства) не залежить від того факту, перебувала жінка, яка народила дитину, у шлюбі чи ні. Більше того, засвідчення материнства може мати місце навіть у разі, коли не визначається батько дитини. Якщо в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, жінка, яка народила дитину, вважається одинокою матір'ю. За загальним правилом, документом, що підтверджує походження дитини від певної матері, є медичне свідоцтво про народження (форма № 103/0-95). Медичне свідоцтво про народження видається при виписці матері зі стаціонару всіма закладами охорони здоров'я, де приймали пологи. У випадках пологів удома медичне свідоцтво про народження видає той заклад охорони здоров'я, медичний працівник якого (лікар, фельдшер, акушерка) приймав пологи. У виняткових випадках у разі народження дитини вдома чи іншому місці без надання медичної допомоги реєстрація народження дитини проводиться органами реєстрації актів цивільного стану. Факт народження дитини в таких випадках підтверджується підписами двох свідків, а також медичною довідкою про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № ЮЗ-1/0-96). При визначенні походження дитини від певного батька важливе значення має обставина, перебуває мати дитини в шлюбі чи ні. 2 Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою Порядок визначення походження дитини залежить, перш за все, від того, перебувають батьки дитини у шлюбі між собою чи ні. Майже не викликає питань визначення походження дитини, коли вона народжується жінкою, яка перебуває у шлюбі, зареєстрованому у встановленому законом порядку. В ч. 1 ст. 122 СК закріплена загальна презумпція щодо визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою. Так, дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, вважається такою, яка походить від подружжя. При цьому мати дитини не повинна надавати доказів походження дитини від свого чоловіка, а останній — доводити своє батьківство. Сама наявність шлюбу між матір'ю дитини та чоловіком є доказом походження дитини від цього чоловіка.

Хба ж це не дивно: майже вс науков та нженерн термни, без яких сучасне людство обйтися не може, старогрецького чи латинського походження (або корння)? У пошуках назв нових феноменв, що вдкриваються сучасною наукою, ми звертамося, як правило, до слв 2-  3-тисячолтньо давност! Електрон, протон, нейтрино, ген, мкроскоп, бактеря, врус ц та багато нших слв (понять) виникли на тисяч рокв ранше, нж стали вдомими сам денотати (реч). Звичайно ж, таке можливе лише в зрлй мов високого рвня! Востину на початку були слова, а потм з'явилися реч, котр треба було позначити. Нов вдкриття протягом багатьох столть вльно лягали в русло вже снуючо мови. З огляду на це ще бльше вража санскрит. Почитайте уважно тлумачний словник санскриту,  ви переконатесь, як розширються ваш кругозр (розумння Бога, Всесвту, людини). Сама мова неначе вела грекв та римлян, «тягнула» за собою шляхом нарощування нтелекту (знань, розумння довколишньо дйсност). Не випадково в ґвроп до початку XIX столття латина була визнана мовою науки, а в медицин це становище збергаться й дос Та й навчання здебльшого зводилося до опанування старогрецькою та латинською грамотами

1. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

2. Походження людини та її поява на території України

3. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

4. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

5. Щодо визначення поняття стратегія життя

6. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)
7. Ііншомовное походженне слів
8. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

9. ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )

10. «У нас одна душа, одни и те же муки...»

11. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

12. Походження Всесвіту

13. Страхові визначення, договір страхування

14. Визначення розміру страхового відшкодування

15. Походження та філогенез плазунів

16. Визначення статі, лікування та розтин кролів

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

18. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

19. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

20. Амортизація, її визначення, характеристика, порядок нарахування

21. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

22. Експлуатація дітей
23. Основні теорії походження місцевого самоврядування
24. Правові відносини батьків та дітей

25. Соціальна захищеність дітей в Україні

26. Теорії походження держави

27. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

28. Походження та основні етапи розвитку письма

29. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

30. Походження Давньоруської держави

31. Походження українського народу

32. Проблема походження шумерів

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

34. Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

35. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

36. Вибірковий метод визначення попиту

37. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

38. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
39. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні
40. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

41. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

42. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

43. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

44. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

45. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

46. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

47. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

48. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

50. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

51. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

52. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

53. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

54. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей
55. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
56. Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

57. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

58. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

59. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

60. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

61. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

62. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

63. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

64. Види та причини порушень розвитку дітей

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

65. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

66. Сертифікація товарів іноземного походження

67. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

68. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

69. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

70. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
71. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
72. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

73. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

74. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

75. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

76. Підготовка дітей до шкільного навчання

77. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

78. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

79. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

80. Розумове виховання обдарованих дітей

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

82. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

83. Страхи дітей молодшого шкільного віку

84. Формування комунікативної компетенції у дітей

85. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

86. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку
87. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи
88. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

89. Визначення деформації балок при згині

90. Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

91. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

92. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

93. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

94. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

95. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

96. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Особливості стресових станів у дітей різного віку

98. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

99. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.