Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Курсова робота по спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” на тему №8: Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1.2 Роль економічних показників у аналізі ефективності зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Оцінка та основні напрями підвищення конкурентоспроможності фірми при виході на зовнішній ринок 1.4 Основні методи та види економічного аналізу участі підприємства у зовнішньоекономічних зв’язках 1.5 Характеристика факторів, які впливають на ефективність зовнішньої діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ІНТЕРПАЙП НТЗ” ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1 Характеристика підприємства ВАТ „Інтерпайп НТЗ” 2.2 Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ „Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” у 2003 2007 рр. 2.2.1 Аналіз структури реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок 2.2.2 Аналіз собівартості виробленої продукції 2.2.3 Аналіз прибутку та рентабельності виробництва РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ІНТЕРПАЙП НТЗ” 3.1 Аналіз проблем та шляхи покращання експортної діяльності підприємства 3.2 Аналіз проблем та шляхи покращання імпортної діяльності підприємства ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її ефективність. В сучасних умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектний характер. Воно може виражатись за допомогою різноманітних економічних показників, більшість яких демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. При цьому варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів товарів, упровадженню світових досягнень в області науки техніки, отриманню необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатури продукції, яка реалізується на внутрішніх ринках тощо. Все це визначає необхідність ретельного узгодження відповідних видів діяльності, забезпечення єдності критеріїв параметрів, які використовуються відповідно із реальними потребами народного господарства. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах. Виділити в чистому вигляді менеджмент зовнішньоекономічної діяльності із загального функціонування підприємства неможливо, оскільки плани зовнішньоекономічної діяльності органічно пов'язані з планами випуску продукції на внутрішньому ринку.

Тому для аналізу ефективності зовнішньоекономічних операцій на підприємстві аналізується його загальний фінансово-економічний стан, відносний обсяг зовнішньоекономічних операцій та оцінка ефекту підвищення (зниження) структурної долі зовнішньоекономічних операцій в діяльності підприємства. Об’єктом курсового дослідження було підприємство ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод» (м.Дніпропетровськ). Предметом курсового дослідження була зовнішньоекономічна діяльність металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод». Метою курсового дослідження була розробка пропозицій по покращанню ефективності зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод». Основними завданнями курсового дослідження були: проведення теоретичного аналізу сутності економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні; виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2003 2007 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства; ідентифікація основних проблем в ЗЕД підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та розробка пропозицій по покращанню ефективності його ЗЕД. Інформаційними джерелами курсового дослідження були матеріали щорічних фінансово-економічних звітів ВАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2003 2007 роки та інформація офіційного Інтернетсайтів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Державного комітету статистики України. Практична цінність отриманих результатів роботи полягає в проведенні послідовного аналізу діяльності і змін в фінансовому стані ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та наданні пропозицій по покращанню зовнішньоекономічної діяльності за рахунок вільного виходу в умовах СОТ на ринки Європи та США з новою експортною продукцією – виробами з прецензійно-чистого металу нового електросталеплавильного цеху підприємства, працюючого виключно на чугунко-сталевій сировині металургійних заводів України, що знизить імпортну залежність від продукції російських металургійних заводів. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Питання розробки стратегії та оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства висвітлені в роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Проблемами ефективності ЗЕД займаються такі вчені: Миролюбова Т. В., яка запропонувала методику розрахунку ефективності ЗЕД, що представляє собою сукупність таких показників, як абсолютна ефективність експорту, економічна ефективність реалізації експортних товарів на зовнішньому ринку, ефективність використання виробничих та оборотних фондів при експорті ; Яковлєв А. І., який розробив систему оцінки ефективності для різних агентів міжнародного бізнесу та дав визначення коефіцієнту кредитного впливу; Дем’яненко А. Г. запропонував використання кількісних показників при оцінці ЗЕД підприємства, що допоможе більш докладно простежити вплив кожного фактору на ефективність ЗЕД .

В зарубіжній економічній літературі існує цілий ряд концепцій, які обґрунтовують конкурентні стратегії підприємства, характеризують чинники, які знаходяться в основі формування стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку, визначають методи, інструменти, механізми, за допомогою яких підприємства досягають конкурентних переваг на ринку. Серед числа економістів, що проводили дослідження в цій області, слід назвати М. Портера, Г. Саймона, До. Еклунда, Р. Мінцберга . Однак невирішеним залишається питання формування моделі розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах створення системи збалансованих показників та комплексної оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства для довгострокового розвитку у сфері міжнародного бізнесу. Концепція збалансованої системи показників (ЗСП) була розроблена Робертом С. Капланом . Стосовно ЗЕД підприємства схематично цю систему можна представити наступним чином (рис. 1.1): Рис. 1.1. Впровадження ЗСП у формування стратегії ЗЕД підприємства Треба згрупувати всі показники діяльності підприємства за їх функціональною належністю, визначити цілі та завдання кожного підрозділу та низку заходів, необхідних для досягнення основної мети. Цю систему можна застосовувати для комплексного аналізу та контролінгу ЗЕД підприємства. Так, до фінансово-економічних чинників можна віднести ефективність ЗЕД, собівартість реалізованої продукції, рентабельність продажів на зовнішньому ринку, прибуток від ЗЕД, транспортні, податкові та митні платежі, способи платежів та форми розрахунків за експортно-імпортними операціями. Клієнтський аспект на зовнішніх ринках передбачає такі показники, як доля ринку та доля споживача, розширення та збереження клієнтської бази, ступінь задоволення потреб споживача. Внутрішні бізнес-процеси суб’єкту ЗЕД потребують зниження затрат, збільшення прибутку, удосконалення інноваційного та операційного процесів на підприємстві. Навчання та розвиток у транснаціональному середовищі – створення необхідної інфраструктури, яка здатна забезпечити досягнення цілей трьох інших аспектів. В цьому напрямку треба перш за все приділити увагу можливостям робітників та можливостям наявних інформаційних систем. Одним із засобів досягнення основної мети – економічного зростання підприємства в довгостроковій перспективі – є підвищення ефективності ЗЕД підприємства. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку потрібна стратегія зовнішньоекономічної діяльності, тобто єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підприємства та ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати. Для розробки стратегії необхідний комплексний аналіз діяльності підприємства. По-перше, треба провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД на засадах фінансово-економічного аналізу та складання матриці SWO та згрупувати економічні показники в ЗСП, що чітко виявить внутрішні можливості підприємства. По-друге, необхідно провести аналіз зовнішнього середовища, який включає в себе оцінку постачальників, конкурентів та споживачів, а також аналіз пропонованих підприємством та конкурентами товарів з метою виявлення стадії життєвого циклу товару та можливості його заміни.

: большевицька мперялстична експанся полтична економчна млтарна коштом крайнього визиску й злиднв власного населення; фальшивсть большевицько внутршньо зовншньо пропаAанди, суперечно з дйсними большевицькими цлями, з стотою московського мперялзму комунзму та з внутршнм становищем у СССР; конфлкти большевицького режиму з ншими державами, створюван большевиками вонн загрози, величезн зброння й тотальна млтаризаця пдбольшевицького життя, всупереч брехливй пропаганд миру; прояви протикомунстично протимосковсько боротьби в рзних пдкомунстичних кранах, вияви протибольшевицьких настров дй в цлому свт; панвноклясовий, антинароднй характер компарт большевицько бюрократ, хнй розклад внутршн конфлкти; забрхансть большевицько системи, суперечнсть мж теорю практикою, нездбнсть системи режиму правильно розв'язувати проблеми життя народу пднести його на належний рвень; прориви рзних большевицьких плянв; наявнсть загальних протибольшевицьких

1. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

4. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

5. Облік зовнішньоекономічної діяльності

6. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
7. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
8. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

9. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

10. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

11. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

12. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

13. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

18. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

19. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

20. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

21. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

22. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
23. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності
24. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

25. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

26. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

27. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

28. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

29. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

30. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

31. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

32. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

33. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

34. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

35. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

36. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

37. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

38. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій
39. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
40. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

41. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

42. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

43. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

44. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

45. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

46. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

47. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

48. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

50. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

51. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

52. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

53. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

54. Економічна ефективність птахівництва
55. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
56. Виробництво зерна, його економічна ефективність

57. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

58. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

59. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

60. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

61. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

62. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

63. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

64. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

66. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

67. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

68. Безпека діяльності підприємства

69. Організація діяльності підприємства

70. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах
71. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
72. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

73. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

74. Економічна ефективність туризму

75. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

76. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

77. Планування діяльності підприємства

78. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

79. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

80. Аналіз діяльності підприємства

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

81. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

82. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

83. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

84. Економічна ефективність організації виробництва пальто

85. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

86. Ефективність використання ресурсів підприємства
87. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"
88. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

89. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

90. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

91. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

92. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

93. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

94. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

95. Підвищення економічних показників державного підприємства

96. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

97. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

98. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

99. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

100. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.