Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Основи формування соціальних стереотипів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Значна увага протягом майже всієї історії американської соціальної психології приділялося генералізації й категоризації - процесам, що лежать в основі формування соціального стереотипу. Термін «стереотип» був уведений у соціальну науку в США більше 50 років тому У. Липпманом при побудові їм концепції суспільної думки. Сама концепція - яскравий прояв прагматичного інтересу до повсякденної свідомості, для якого пошуки істини закінчуються після одержання «інструментального» знання, тобто знання, що забезпечує ефективність поводження в повсякденному житті. Незважаючи на багато недоліків концепції Липпмана, йому вдалося виявити реально існуючий феномен і вказати на деякі закономірності функціонування стереотипу в процесі мислення й поводження. Явище стереотипу, безперечно, існує об'єктивно. Воно обумовлено принципом економії, властивим людському мисленню, його здатністю рухатися від одиничних конкретних випадків до їхнього узагальнення й назад до цього факту, зрозумілому вже в рамках загального правила. Цей процес викликаний необхідністю впорядкувати, класифікувати, навколишню дійсність. Як видно, більшість стереотипів адекватно відбивають об'єктивну реальність, а їхня ефективність обумовлена досить високим ступенем одноманітності повсякденного життя. Перевага стереотипу - його функція класифікатора дійсності найчастіше перетворюється в істотний недолік. Це буває, коли стереотип не відповідає більше об'єктивній дійсності або коли він класифікує явища й об'єкти по вторинних несуттєвих ознаках. У дослідженнях, що вивчають стереотип як елемент когнітивного процесу, він розглядається з погляду істинності його змісту; як результат формування уявлень і умовиводів; як поняття, як образ. Уявлення про мерю істини, що втримується в стереотипі, проробили певну еволюцію. Липпман уважав, що «стереотип не обов'язково помилковий», а іноді може бути «абсолютно правильний». Це думка, до речі кажучи, було підтверджено в одному з перших досліджень стереотипу людини (антропостереотипу), виконаних Райсом. Незважаючи на це, надалі набагато більше широке поширення одержали визначення стереотипу як «сукупності міфічних ознак, приписуваних групам», як «широко розповсюдженої помилкової інформації, традиційної нісенітниці», деякі автори навіть пропонували новий термін «соціотип» для позначення готового стандартного, але на відміну від стереотипу, щирого знання. Однак у міру того, як ріс обсяг знань про стереотип, категоричне твердження про його винятково помилковий характер перемінялося більше обережною оцінкою. У цей час все більше визнання знаходить висунута в 1950 р. О. Клайнбергом гіпотеза про «зерно істини» у стереотипі, відповідно до якої загальний обсяг щирих знань у стереотипі перевищує обсяг помилкових. Дослідження стереотипу пішли по шляху виявлення факторів, що впливають на обсяг «зерна істини». Була висловлена й одержала часткове підтвердження гіпотеза про те, що думка людини про члени якої-небудь соціальної групи, найімовірніше, буде точно, якщо ця група грає строго певну роль, «оскільки те, що пропонується категорії, звичайно виконується нею й від її очікується», а також гіпотези про те, що ознакою істинності стереотипу може служити збіг думок членів однієї групи з думками представників іншої групи про перший, про позитивну кореляцію єдності думок членів даної групи і істинності.

Кількість досліджень, у яких стереотип вивчався в цьому плані, на жаль, далеко не відповідає науковій і практичній цінності отриманих результатів. Дані цілого ряду досліджень не підтверджують висновку про нібито неминучу неповноцінність як самого процесу, так і його кінцевого результату - стереотипного уявлення. Як би підсумовуючи ці дані, М. Яхода робить наступний висновок: «. Не можна сказати нічого певного про ступінь або тип перекручування, перебільшення або спрощення, спостережуваних у цих переконаннях. Стереотип не можна також представити як надмірне спрощення властивостей зовнішнього миру. Багато стереотипів фактично являють собою деталізацію цих властивостей». Чи означає це, що стереотип не має властивості, досить специфічними для того, щоб виділити його як особливий вид знання? А якщо й володіє, то якими? Цікавий варіант відповіді на ці питання дає У. Вайнеки. Специфіку стереотипу як особливого класу понять він намагається виявити, аналізуючи процес формування уявлень про об'єкт, у якому, на його думку, необхідно розрізняти уявлення про інтенсіональні і екстенсіональні властивості об'єкта. Інтенсіональні властивості, згідно Вайнеки, суть властивості об'єкта, виділювані суб'єктом, що як мають для нього специфічне, особисте значення, що може відрізнятися від значень, що надаються об'єкту іншими людьми. Екстенсіональні ж властивості мають загальне значення, і щодо них «між всіма нормальними людьми існує єдина думка». Стереотип, на думку Вайнеки, це таке поняття, що може формуватися на основі як інтенсіональних, так і екстенсіональних властивостей (на відміну від наукових понять, які складаються лише на основі екстенсіональних властивостей). Раціональне зерно концепції Вайнеки, на наш погляд, полягає в тому, що замість питання про істинність стереотипу він ставить у центр уваги проблему абсолютизації тих або інших конкретних властивостей об'єкта, зведення їх у ранг сутнісних, критерієм чого є їхня соціальна значимість, тобто згода про їхню важливість, досягнута в рамках даної соціальної спільності. Іншими словами, стереотип, відповідно до цієї концепції, відрізняється від інших видів знання тим, що співвідноситься головним чином не з відповідним об'єктом, а зі знаннями інших людей про нього. Стереотип - знання стандартне, у чому, видимо, його головна відмінна риса. При цьому неважливо, істинно дане знання або не істинно, оскільки головне в стереотипі - не сама істинність, а переконаність у ній, причому відмінною рисою переконаності, що супроводжує стереотипу, є її стійкість, міцність. На наш погляд, оцінка того або іншого виду знання з погляду його фіксованості, міцності досить плідна, тому що спричиняє постановку досить важливої нової проблеми: яким образом знання перетворюється в догму й чому функціонує, навіть коли доведена його гносеологічна неспроможність. У цей час ця проблема тільки поставлена й чекає свого рішення. Вся складність складається тут у тім, щоб визначити грань, за якої знання починає перетворюватися в стереотип або, точніше кажучи, що знаменує собою завершення процесу стереотипу, що почався з моменту фіксації знання в знаковій формі.

Як з'ясувалося, фіксованість стереотипу пов'язана з поляризацією знання: чим твердже оцінка, тим вона чіткіше, і навпаки. Тут знову підтверджується закономірність, переконливо й неодноразово доведена в дослідженнях установки: ступінь фіксації установки пов'язана із силою прояву ефекту асиміляції й контрасту. Отже, центральна проблема в дослідженні стереотипу - це пояснення його стійкості. Р. Картер затверджує, що «фіксованість і поляризація залежать від когнітивного стилю індивіда». Іншими словами, поява стереотипу пояснюється індивідуальними психологічними особливостями. Очевидно, що не можна заперечувати існування індивідуальних розходжень між людьми, але також очевидно й те, що той самий людина може демонструвати відносно різних об'єктів різний когнітивний стиль або що два чоловіки, що відрізняються друг від друга когнітивним стилем у відношенні одних об'єктів, у відношенні інших демонструють однаковий стиль. Навряд чи можна погодитися з тим, що догматиком людина стає від народження або що людина, що догматично міркує в одному випадку, у всіх інших також виявиться догматиком. Основний аспект феномена стереотипу - соціально-психологічний. Він був виділений ще Липпманом, що говорив, що «крім економії зусиль є й інша причина того, чому ми так часто дотримуємося наших стереотипів, коли могли б використовувати більше неупереджені способи бачення. Системи стереотипів можуть бути ядром наших особистих традицій, захистом нашого положення в суспільстві. Модель стереотипів не нейтральна. Це не просто спосіб заміни порядком великої, квітучої й гучної плутанини сьогодення. Це не просто схематизація, це й те й інше й ще дещо. Це гарантія нашої самоповаги. Це проекція на мир нашого власного почуття, наших власних цінностей, нашої власної позиції й наших власних прав. Тому стереотипи найвищою мірою заряджені тими почуттями, з якими вони зв'язані. Не дивно тоді, що будь-яке зазіхання на стереотип представляється зазіханням на основи світобудови. Це зазіхання на основи нашої світобудови. Коли ви починаєте сперечатися про фабрики, шахти, політичну владу, ви не спорете, ви боретеся, стереотип викликає у вас якесь сильне почуття. Почавши суперечка, ви не можете зупинитися». Об'єкти, що представляють цінність для групи, - от що захищають стереотипи. Пояснення специфіки дії стереотипу не вродженими властивостями психології мислення й сприйняття, а функцією захисту соціальних цінностей, функцією орієнтира при визначенні відносини особистості до об'єкта або явища, становлять одну із сильних сторін у міркуваннях Липпмана. Цією же захисною функцією пояснюється й ще одна відмінна риса стереотипу - його емоційна насиченість. Ніж твердіше оцінка, тим, як правило, більшу емоцію викликає будь-яка спроба піддати її сумніву, і, навпаки, чим інтенсивніше емоція, тим категоричне її думка. Мабуть, єдиною специфічною ознакою стереотипу, щодо якого існує майже загальна єдність, - це інтенсивність емоційного тла, що супроводжує його реалізацію. На цей факт звертав увагу ще У. Липпман. Природа емоційного наповнення стереотипу поки що майже не вивчено, однак у цей час можна виділити дві основні точки зору.

Знаючи цю природу, смшно навть уявити, щоб ц люди могли стати на Aрунт дйсно-народньо, селянсько-робтничо влади й державности. Але вони не тльки на це не були здатн, а навть на буржуазний революцонзм, на те, щоб хоч на мент пронятись визвольним ентузазмом, щоб одважитись на зламання тих соцальних  полтичних вдносин, як робили з Галичини якесь феодальне князвство польсько шляхти. Нацональна Рада вже цлком свдомо не хотла порушити н одно основи шляхетсько-буржуазного ладу. Вона з повною свдомостю не чпала польських помщикв паукв  хнх кодл. ¶ так само, з страху перед революцйним настром мас, вона не допускала няких ширших проявв його. Через те, натурально, вона й не могла використувати ту велику силу духу, завзяття, яка часто бува бльшою за силу гармат  танкв. Навпаки, коли, наприклад, галерськ двз почали бити укранське вйсько, коли укранський уряд, упавши духом, почав одступати й коли укранське залзниче робтництво, запалившись вогнем отого завзяття, сформувало власними силами свй робтничий полк  попрохало вд уряду затверження його, то хба ц кулуарн душ не злякались цього завзяття, хба вони не заборонили формування таких "партйних", як вони казали, полкв? А хба ця "демократична" влада не арештувала деяких полтичних дячв (М. Шаповала, Ф. ґвшана, В

1. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

2. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

3. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

4. Соціально-духовні основи культури класицизму

5. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

6. Формування системи соціального захисту в Україні
7. Соціальне становище Запорізького краю
8. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

9. Соціальні групи

10. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

11. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

12. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

13. Право як спеціальне соціальне явище

14. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

15. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

16. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Сутність і значення соціального страхування

19. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

20. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

21. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

22. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
23. Демократія як соціальне явище
24. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

25. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

26. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

27. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

28. Соціальна держава

29. Соціальна обумовленість державної служби

30. Соціальна цінність права

31. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

32. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

33. Суть та принципи соціальної держави

34. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

35. Мова як символ соціальної солідарності

36. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

37. Історія України. Соціально-політичні аспекти

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

42. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

43. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

44. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

45. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

47. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

48. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

50. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

51. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

54. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
55. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
56. Соціально-філософські погляди І.Франка

57. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

58. Соціально-етичний маркетинг

59. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

60. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

61. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

62. Ожиріння як медико-соціальна проблема

63. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

64. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

65. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

66. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

67. Зайнятість: соціально-трудові відносини

68. Організація як соціальне утворення

69. Соціальна психологія організацій

70. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера
71. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
72. Управління персоналом в соціальній сфері

73. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

76. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

77. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

78. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

79. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

80. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

81. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

82. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

83. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

84. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

85. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

86. Соціальна структура суспільства
87. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
88. Політика та соціальний конфлікт

89. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

90. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

91. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

92. Мотиви соціальної поведінки особистості

93. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

94. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

95. Предмет дослідження соціальної психології

96. Про практичність соціальної психології

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

98. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

99. Соціальне середовище та соціалізація особистості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.