Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План ВСТУП РОЗДІЛ 1. Історія розвитку менеджменту в Україні Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців добільшовицької доби Розвиток науки управління в Україні в період тоталітаризму РОЗДІЛ 2. З досвіду менеджменту в Україні 2.1 Формування ринкового середовища в Україні ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей. Під ефективністю розуміють розсудливе й економне використання ресурсів. Результативністю називають прийняття правильних рішень і їх успішне виконання. Загалом організації, які досягай успіху, є як ефективними, так і результативними. Сучасні менеджери стикаються з різноманітними цікавими й суперечливими ситуаціями. Звичайний виконавець працює 60 робочих годин на тиждень, виконує величезний обсяг замовлень за зміну; стикається із зростаючою складністю внаслідок глобалізації, внутрішньої конкуренції, урядового регулювання та тиску акціонерів. ІІІвидкі зміни, не прогнозовані зриви, великі та малі проблеми, крім того, ще більше ускладнюють завдання. Робота менеджера непередбачувана та самостверджувальна, однак вона також пов'язана із творчістю. З огляду на складність, притаманну професії менеджера, постає слушне запитання: менеджмент є наукою чи, радше, мистецтвом. Фактично, результативний менеджмент - це поєднання науки і мистецтва. Успішні виконавці визнають важливість комбінування науки та мистецтва менеджменту, коли практикують своє ремесло. Наука менеджменту. Багато проблем і суперечних питань менеджменту можна вирішити раціональним, логічним, об'єктивним і систематизованим способами. Менеджери можуть збирати дані, факти та об'єктивну інформацію; використовувати математичні моделі і технічні прийоми ухвалення рішень для досягнення правильних вирішень. Їм потрібно користуватися таким науковим підходом до вирішення проблем щоразу, особливо коли мають справу з порівняно рутинними і простими проблемами. Кожного разу, коли обмірковує входження на новий ринок, її менеджери детально вивчають широке коло об'єктивних даних, складаючи свої плани. Особливо важливими технічні, діагностичні навики і навики ухвалення рішень є тоді, коли йдеться про науку менеджменту. Мистецтво менеджменту. Хоча менеджери можуть намагатися, наскільки це можливо, бути науковцями, вони часто повинні вирішувати проблеми на підставі інтуїції, досвіду, інстинкту та особистої проникливості. Покладаючись на концептуальні, між особові і комунікаційні навики, менеджер змушений вибирати між різними варіантами дій, що виглядають однаково привабливо. Зазначимо, що навіть &quo ;об'єктивні факти&quo ; можуть виявлятися помилковими. Коли планувала відкрити свою першу крамницю у Нью-Йорку, ринкові дослідження чітко засвідчили, що жителі Нью-Йорка надають перевагу каві з автоматів, а не екзотичній каві &quo ;експрессо&quo ;. Початкове встановили більшу кількість автоматів з кавою і менше мейкерів кави &quo ;експрессо&quo ; порівняно з іншими крамницями, а потім, коли жителі Нью-Йорка сприйняли &quo ;експрессо&quo ;, менеджери запровадили типове співвідношення.

Сьогодні менеджмент пропонує своє стандартне меню і частування у всіх своїх крамницях, а пізніше робить необхідні корективи. Тому менеджери повинні поєднувати елементи інтуїції та особистої проникливості з підтвердженими даними й об'єктивними фактами. РОЗДІЛ 1. Історія розвитку менеджменту в Україні Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців добільшовицької доби Біля витоків української управлінської науки стоїть всесвітньо відомий економіст М.Туган-Барановський. Народився Михайло Іванович 8(21) січня 1865 р. в селі Солонинівка Куп'янського повіту на Харківщині у дворянській родині. Закінчив фізико-математичний і юридичний факультети Харківського університету. Широкий діапазон знань з природничих та суспільних дисциплін дав змогу вченому за коротке творче життя написати низку фундаментальних наукових праць, які збагатили світову економічну науку новими концепціями й теоріями та позначились на розвитку головних її напрямів у XX ст. Наукові дослідження М. Туган-Барановського можна об'єднати у декілька таких напрямів: праці, пов'язані з синтезом теорій граничної цінності з трудовою теорією вартості; дослідження економічних криз і розробка теорії економічної кон'юнктури; теорія розподілу; теорія кооперації; кон'юнктурна теорія грошей і грошового обігу. Український учений у праці &quo ;Вчення про граничну корисність господарських благ, як причину їх цінності&quo ;, опублікованій в 1890 р. у журналі &quo ;Юридический вестник&quo ;, вперше довів сумісність трудової теорії та теорії граничної цінності. За твердженнями вченого теорія граничної цінності пояснює суб'єктивні чинники в економічній оцінці, тоді як теорія трудової цінності пояснює її об'єктивні чинники. Економічний процес є двобічним: це взаємодія між суб'єктом (людиною) і об'єктом (природою). Тому справжня теорія цінності виростає з суб'єктивних начал, які переходять в об'єктивні. М. Туган-Барановський бачить головну проблему економічного процесу в налагодженні рівноваги між виробничими витратами на виробництво благ та їхньою корисністю. Гранична корисність товарів повинна бути пропорційною щодо трудових витрат. &quo ;Якщо одночасно виробляємо декілька видів товарів, які мають різні трудові витрати, економічний принцип вимагатиме, щоб корисність, яка була реалізована нами з праці в останню одиницю часу для кожного виду виробництва, була однаковою на граничному рівні. Якщо цього не спостерігається, коли остання одиниця праці у виробництві А дає більше користі, ніж у виробництві В, то більш слушним є розширення виробництва А і зменшення виробництва В; тоді максимальна корисність буде досягнута, коли остання одиниця праці у виробництві кожного виду товару дасть однакову корисність на граничному рівні&quo ;. Ці висновки вченого стали основою теорії конкурентоспроможності виробництва продукції. Конкурентоспроможність як загальноекономічна категорія відображає, чи може певна виробнича активність, спрямована, наприклад, на виробництво цукру, збагатити країну чи ні. Виробництво цукру буде конкурентоспроможним лише тоді, коли доходи від продажу на міжнародному ринку переважатимуть витрати на його виробництво.

Якщо витрати на енергію чи добрива визначити порівняно легко, то ціну на землю - складніше. Власне її визначають з концепції оптимальних витрат, яка ґрунтується на теорії граничної корисності. Оптимальною витратою гектара землі, який використовують для виробництва цукру, є найвищий прибуток, який може дати гектар, якщо на ньому посіяти якусь іншу культуру. Ці вимоги треба враховувати, розробляючи заходи економічної політики. Якщо ж конкурентоспроможність продукції захищає держава за допомогою субсидій та інших пільг, що забезпечує прибуток фірмам, то це призведе до економічних втрат для держави, тобто держава загалом станс ще біднішою в умовах формування національної економіки. Ці висновки особливо актуальні для України. Єдність теорії граничної і трудової цінності М. Туган-Барановський вбачав у самому економічному процесі, який складається з людської діяльності та спрямований на створення товарів і благ для задоволення потреб. Товар є винятковим творінням праці, результатом людської діяльності, і саме в цьому процесі виникають витрати. Проаналізувавши природу та зміст економічного процесу, де засоби і цілі, затрати і прибуток є полюсами, між якими відбувається економічна діяльність, М.Туган-Барановський проклав дорогу до визначення суті науки менеджменту, його головних функцій, зокрема планування, організації взаємодії, мотивації та контролю. Визнання М. Туган-Барановському принесла публікація 1894 р. його магістерської дисертації &quo ;Промислові кризи в сучасній Англії, їхні причини і близький вплив на народне життя&quo ;, перевиданої англійською, німецькою, французькою, японською та іншими мовами. Учений поставив перед собою завдання з'ясувати причини промислових криз, їхнє повторення та періодичність. М. Туган-Барановський визначив, що кризи пов'язані з антагонізмами капіталістичного господарства, з його тенденцією до необмеженого розширення та неорганізованістю. Він вивчив особливості періодичності криз, стадії пожвавлення і застою, піднесення і занепаду, розкрив особливості переходу від однієї стадії до іншої. Періодичні кризи, за переконанням ученого, спричинені періодичною зміною розширення і скорочення виробництва основного капіталу, а не зубожінням населення, як стверджували марксисти. М.Туган-Барановський з цього приводу зазначав, що нагромадження в умовах повної неорганізованості національного виробництва неминуче веде до криз, які особливо важкі для робітників, зайнятих ручною працею. Зубожіння населення, отже, є наслідком, а не причиною криз. Теорія капіталістичних криз українського вченого опинилася в епіцентрі боротьби різних течій політичної економії останніх років XIX і початку XX ст. Вона помітно віддзеркалена у працях відомих економістів Р. Хоутрі, А. Пігу, А. Шпітгофа, Дж.М. Кейнса, Й. Шумпстсра, Ж. Лескюре, Д. Хікса та інших, які вважали себе послідовниками М. Туган-Барановського. Зацікавленість теорією криз у світі була такою великою, що на початку XX ст. уряди промислове розвинутих країн почали створювати відповідні органи, які повинні були займатись передбаченням криз та розробляти відповідні заходи щодо їх усунення.

Гельмут Гротруп керував 200 нмецькими науковцями й нженерами, як збудували перший московський ракетний лтак. Москвини не визнавали теор вдносност Ейнштейна  квантово теор Планка та атомних теорй доти, доки не побачили нищвну силу бомби в Хросм. Так само не визнавали кбернетики, доки не дзналися, що вона допомага виробляти другу нищвну силу мжконтинентальн ракети  супутники. В СРСР твердять, що лише за радянсько влади розпочався розвиток промисловост. Це не так. За 23 роки (18751898) промисловсть Украни збльшилася на 944%. А за 23 роки (1917 1940) лише на 218%[201]. X. ЗАЛ¶ЗНА ЗАВ¶СА МОСКВИНА Москвин не знав позамосковського свту й нстинктивно боявся його. Пзнше, коли чужинц приздили до Московщини, москвини в стосунках з ними вдчували хню культурну вищсть, отже силу. ¶ москвини завжди пдозрювали х у злих намрах  тому стежили за кожним кроком, боялися, щоб чужинецька «ресь» не заразила х. У XVXVIXVII ст. вс чужинц в Московщин (навть  т, що приздили лише на клька днв) мусили жити у вдведеному для них «гетто» окремй частин мста, т. зв. «Немецкой слободе»

1. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

2. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

3. Етнічний розвиток Русі-України

4. Розвиток мистецтва України

5. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

6. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.
7. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
8. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

9. Регіональний розвиток харчової промисловості України

10. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

11. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

12. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

13. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

14. Розвиток української лексикографії

15. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

16. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

18. Розвиток науки Антропологія в Україні

19. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

20. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

22. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності
23. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства
24. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

25. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення

26. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

27. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

28. Українська модель менеджменту

29. Розвиток недільних шкіл в Україні

30. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

31. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

32. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

33. Розвиток соціології в Україні

34. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

35. Розвиток церковної архітектури в Україні

36. Розвиток сільського туризма в Україні

37. Розвиток філософії в Україні

38. Становлення та розвиток податкової служби України
39. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
40. Розвиток транспортного машинобудування в Україні

41. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

42. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

43. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

44. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

45. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

46. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

47. Громадянство України

48. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

50. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

51. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

52. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

53. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

54. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
55. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
56. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

57. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

58. Шпоры по финансовому менеджменту

59. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

60. Кроссворд по банковскому менеджменту

61. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

62. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

63. Менеджмент PR

64. Менеджмент

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

65. Сущность менеджмента

66. Менеджмент

67. Менеджмент на производстве

68. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/

69. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

70. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента
71. Менеджмент (Шпаргалка)
72. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

73. Менеджмент

74. Планирование в менеджменте

75. Банковский менеджмент

76. Менеджмент (Шпаргалка)

77. Японская модель менеджмента

78. Менеджмент и его основные задачи

79. Основы отраслевого менеджмента

80. Экономический менеджмент

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

82. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

83. Финансовый менеджмент

84. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического планирования

85. Инновационный менеджмент (учебник)

86. Лекции по менеджменту
87. Организация производства и менеджмент в машиностроении
88. Американская и японская модели менеджмента

89. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

90. Рекламный менеджмент

91. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

92. Организационные структуры менеджмента

93. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

94. Стратегический менеджмент

95. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

96. Сущность менеджмента

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Менеджмент. Лекции

98. Контрольная работа по финансовому менеджменту

99. Риск в менеджменте


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.