Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоРеферат З курсу „Основи психології” Від &quo ;комплексу неповноцінності&quo ; до особистісного ростустудентки 1-Є курсу факультету романо-германської філології Афоніної ІнниЧеркаси 2006 ПланВступ Формування характеру. Поняття “волі&quo ; Любов людини до себе Метод знаходження внутрішньої сили Робота з власними страхами Самооцінка Матеріалізація думки на фізичному плані Створення мислеобраза Створення тверджень Висновок Список літератури ВступЖиття людини-це її характер. Як буде вона вести себе і почувати в ситуаціях життя, така і буде її доля. Характер - це під структура особистості, утворена індивідуальною своєрідною сукупністю стійких особистісних особливостей, які зумовлюють ставлення особистості до дійсності, і типовий для певної особистості спосіб поведінки. Характер людської особистості завжди багатогранний. У ньому можуть бути виділені окремі риси або якості особистості. Як твердить психологія, характер кожної людини майже повністю сформований вже по закінченні школи. Але я, особисто, маю трохи інші переконання, які я винесла з власного досвіду. Я вважаю, що людина може змінити себе у будь-якому віці, якщо вона справді цього захоче. Кожна людина у своєму характері має певні риси, але які б вони не були, без впевненості у собі і своїх діях, без любові до себе жодні мрії та цілі життя не будуть досягнуті. Неповага і нелюбов до себе, невпевненість-це і є так званий “комплекс неповноцінності”. Люди з цим “комплексом&quo ; дуже рідко досягають певних висот у житті, майже завжди вони нещасливі. Саме тому з “комплексом неповноцінності&quo ; потрібно боротися. Треба усвідомити себе і почати робити перші кроки до шляху самовдосконалення. Отже, мета мого реферату - пояснити які риси характеру повинна розвивати в собі людина з “комплексом неповноцінності&quo ; і описати певні методи знаходження внутрішньої сили, щоб насправді і зараз досягти особистісного росту. Формування характеру.З позиції сучасної психології, характер - це змінна функціональна доцільна структура, яка бере участь в процесах адаптації індивіда до світу і формується в процесі цієї адаптації. Як пов'язані генетичність і вплив навколишнього середовища на формування характеру? Більшість психологів схильні до думки, що детермінанти властивостей характеру слід шукати як в особливостях фенотипічних форм, так і у середовищних взаємодіях. Міра відносної участі генетичних і середовищних факторів у формуванні характеру може мати дуже велику різницю. Генетичні і середовищні впливи на характер за умови несприятливого збігу обох факторів можуть сумуватися і дати великі відхилення - аж до паталогічних форм, за умови сприятливого збігу, коли генетичні фактори мають аномальний характер, аномалія може не реалізуватись. Друге питання - це часові рамки формування характеру. Дослідження показують, що перші ознаки стабілізації характеру відбуваються у перші дні життя людини. Вік від 1-3х до 9-10ти років є сенситивним періодом становлення характеру людини.

Початок його формування залежить від того, як мати (або той, хто замінює її) спілкується з дитиною. Любов до праці, охайність, відповідальність та інші “ділові ” властивості, як і їхні антиподи, формуються пізніше у дитячих іграх, посильній домашній праці. Передумовою формування характеру є стимулювання дорослими цього процесу. Риси характеру, які проявляються у взаємовідносинах з людьми, спілкування, формуються в початкових класах школи в умовах взаємодії з новими шкільними друзями, вчителями. Вольові риси характеру розвиваються та закріплюються у підлітковому віці, а базові цнотливість, світоглядові основи характеру - в ранній юності. По закінченні школи характер практично сформований. Характер впливає на всі інші якості особистості, на її пізнавальні, вольові, емоційні процеси і стани. Від інших рис особистості характер відрізняється своїм раннім формуванням і стійкістю. Але я особисто вважаю, що характер можна змінити у будь-якому віці. Поняття “волі&quo ;Воля - це підструктура особистості, яка виражається у свідомій активній детермінації і регулюванні людиною своєї цілеспрямованої діяльності і поведінки всупереч зовнішнім і внутрішнім перешкодам. Воля потрібна при виборі мети, при ухваленні рішення, при подоланні перешкоди. Воля забезпечує активність особистості. Однією з найважливіших характеристик вольової поведінки є само детермінація. Здійснюючи вольовий акт, людина діє довільно, тобто за своїм наміром і не підкоряється впливам зовнішніх причин. Вона виходить за рамки вимог ситуації. Довільність і надситуативність - основні принципи вольової поведінки. Вольові якості особистості - це сформовані в процесі надбання життєвого досвіду властивості особистості, пов’язані з реалізацією волі і подоланням перешкод на життєвому шляху. Психологи називають безліч вольових якостей особистості. Цілеспрямованість - це свідома й активна спрямованість особистості на певний результат діяльності. Цілеспрямованість є узагальненою мотиваційно-вольовою властивістю особистості, яка визначає зміст і рівень розвитку інших вольових якостей. Ініціативність - це активна спрямованість на здійснення дії. Вона лежить в основі стартового етапу будь-якого вольового акту. Ініціативність пов’язана із самостійністю. Самостійність - це свідома й активна установка не піддаватися впливу різних факторів, критично оцінювати поради й пропозиції інших людей, діяти згідно зі своїми поглядами і переконаннями. Самостійність може проявитися лише при наявності витримки. Витримка - це прояв гальмівної функції волі. Вона дозволяє загальмувати ті дії, почуття, думки, що заважають здійсненню необхідної дії. Рішучість - властивість, що виявляється в умінні приймати і впроваджувати в життя швидкі, обґрунтовані і тверді рішення. Вона підтримує ініціативу при постановці мети. Енергійність - це властивість, пов’язана з концентрацією всіх її сил для досягнення поставленої мети. Однак її недостатньо для досягнення результату. Енергійність мусить поєднуватись з наполегливістю. Наполегливість - це властивість, яка виявляється в умінні особистості мобілізувати свої сили для постійної і тривалої боротьби з труднощами, іти до поставленої мети.

Упертість -це нерозумна воля, тобто під час демонстрації упертості людина, власне, не володіє своєю волею. Організованість - властивість особистості, яка виявляється в здатності розумно планувати й упорядковувати хід усієї своєї діяльності. Самоконтроль - це властивість, яка виражається в умінні контролювати свої дії і підкоряти свою поведінку розв’язанню свідомо поставлених завдань. Всі вольові якості дуже важливі, але потрібно ще зупинитися на понятті ”потреба самоповаги&quo ;. Ці потреби розділяються на два головні типи: самоповага і повага іншими. Перший тип включає такі поняття, як компетентність, упевненість, незалежність і воля. Людині потрібно знати, що вона, людина, гідна свого становища, може впоратися із завданнями, які ставить життя. Повага оточуючих включає такі поняття, як престиж, визнання, репутація, статус, оцінка і прийняття. У цьому випадку людині потрібно знати: та, що вона робить, визнається іншими та оцінюється іншими як значуще. Таким чином задовольняється потреба самоповаги і з'являється впевненість у собі, гідність та усвідомлення того, що всі оточуючі корисні та необхідні у цьому світі. Навпроти, незадоволення цієї потреби породжує почуття неповноцінності, безглуздості, слабкості, пасивності та залежності. Любов людини до себеЛюбов людини до себе донедавна була повністю зневаженою в нашій літературі через панування ідеології, яка винятково орієнтувалась на суспільний ідеал: любов до себе таврували як егоїзм. Думка про те, що любити інших доброчесно, а любити самого себе грішно, і дотепер досить поширена серед людей в умовах нашої ідеологічної перекрученої культури. Але порушимо питання: може любити інших людина, яка не здатна любити себе? Відповідь на нього, якщо звернутися до почуття здорового глузду, повинна бути негативною. Кожна людина така ж істота, як і оточуючі її люди, і якщо вона любить інших, то чому ж вона не повинна любити себе? Не може бути двох різних типів любові: до людей і до самого себе; любов. Як високе почуття або є, або її зовсім немає. Відомий біблійний вираз ”Полюби ближнього як самого себе” містить у собі думку про пряму залежність між цими двома складовими загальної любові до себе і до навколишніх людей. ”Любов до інших і любов до себе буде виявлена в усіх, хто здатний любити інших&quo ; (Е. Фромм). Від любові до себе егоїзм відрізняється тим, що при проявах егоїзму існує виняткова любов до себе на шкоду такому ж становленню до оточуючих. Егоїстична у любові людина бажає всього того, що вона повинна віддавати людям, тільки для самої себе. До речі, і любов до іншого може набувати форми егоїзму. Так, мати, самовіддано і безтямно люблячи своє дитя, жертвуючи собою, потурає його егоїстичним прагненням, позбавляє аналогічного почуття не тільки себе, але й оточуючих людей. Як інакше, крім егоїстичної, можна назвати любов такої матері до своєї дитини, яка в інших людях не бачить чиїхось дітей? Метод знаходження внутрішньої силиЛюди прагнуть волі. Прагнуть бути сильними, красивими, гармонійними істотами. Але не всім це вдається. Ті, кому це вдалося, залишилися в памяті нащадків.

Швидко зростало використання її в українських школах, а успішність у навчанні ставилася в залежність від доброго володіння російською мовою. Те ж саме стосувалося можливостей зробити кар'єру. Найцікавіші й найважливіші публікації на Україні виходили російською мовою. в той час як українські журнали нерідко переповідали нудні й нецікаві теми. З падінням тиражу цих видань власті (стримували зручний привід для їх закриття. Так, між 1960 і 1980 рр. частка журналів, що виходили українською мовою, знизилася з 46 % до 19 %: між 1958 та 1990 рр. відсоток книжок, що публікувалися українською мовою, впав з до 24. Спостерігався сильний соціальний тиск у містах, спрямований на використання російської мови, а з української знущалися, як із «селюцької». У ставленні до рідної культури та мови режим послідовно виховував в українцях комплекс неповноцінності. Про таке явище свідчить той факт, що не хто інший, як самі українці, часто вимагали, щоб їхні діти навчалися в російських школах. «Який толк у тій українській? Аби чогось досягти, мої діти повинні оволодіти російською мовою», — можна було часто почути від колишніх селян, які (почуваючи себе ще не зовсім комфортно в новому суспільному оточенні) намагалися пристосуватися до життя в зрусифікованих містах

1. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

2. Принципові відмінності живих систем від неживих

3. Конструктивные особенности комплекса Д-9 с БРПЛ РСМ-40

4. Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу

5. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

6. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів
7. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД
8. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

9. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

10. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

11. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

12. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

13. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

14. Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют"

15. Рост и развитие

16. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

17. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

18. Топливно-энергетический комплекс

19. Машиностроительный комплекс России

20. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

21. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

22. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)
23. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России
24. Транспортный комплекс России

25. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

26. Агропромышленный комплекс Новосибирской области

27. Характеристика природного комплекса Черного моря

28. The US Economy after September 11th. Decline or Rapid Growth? (Экономика США после 11-ого сентября. Снижение или Быстрый Рост?)

29. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

30. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

31. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

32. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

33. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

34. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

35. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

36. Учись любить у Жанны д`Арк!

37. Д.И. Фонвизин

38. Л.Д. Троцкий
39. Жанна д`Арк
40. Д. И. Менделеев

41. Д.И.Менделеев: не наукой единой

42. Жанна д`Арк

43. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

44. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

45. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов

46. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

47. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

48. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

50. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

51. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

52. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

53. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

54. Педагогическая система К. Д. Ушинского
55. Проблемы профессионально-психологической компетентности и профессионально-личностного роста
56. Металлургический комплекс России

57. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

58. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

59. Изучение построения робототехнических комплексов для нанесения лакокрасочных материалов в мебельной промышленности

60. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

61. Организация работы агрегатного участка комплекса ремонтных работ

62. Д.Б. Элъконин пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

63. Основы самосовершенствования. Программа личностного роста

64. Учебные книги К. Д. Ушинского

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

65. Автоматизированные технологические комплексы

66. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

67. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

68. Агропромышленный комплекс Украины

69. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

70. Комплекс утренней гимнастики
71. Д. Беркли и Д. Юма
72. Основные теоретические аспекты Д. Юма

73. Хитин-глюкановый комплекс грибного происхождения. Состав, свойства, модификации

74. Д. И. Менделеев

75. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

76. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

77. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

78. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

79. Комплекс маркетинга для фирмы

80. Разработка комплекса маркетинга и маркетинговые исследования

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Цена, как один из элементов в комплексе маркетинга на примере Брестского отделения Белорусской железной дороги

82. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

83. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

84. Предпринимательство: понятие, экономический рост, роль в современных экономических процессах

85. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

86. Экономика ж.д. транспорта
87. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д
88. Автоматизированная система управления санаторным комплексом. Подсистема "Диетпитание"

89. Экстенсивный экономический рост

90. Інвестиційна діяльність страхових компаній

91. Динамика роста доллара и ваучера

92. Понятие экономического роста, его типы и факторы

93. Экономический рост и проблемы окружающей среды

94. Экономический рост

95. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

96. Экономический рост и кадровый потенциал России

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

97. Экономический рост и проблемы экологии

98. Факторы экономического роста

99. О Жанне д


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.