Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕВПАТОРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ МОЇСЕЄВА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА ВИПУСКНА РОБОТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКОВАНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ» ПО ТЕМІ «ПРОБЛЕМАТИКА Й АКТУАЛЬНІСТЬ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ» Студентки Науковий керівникРозглянуто на засіданні кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання (Протокол № від 2006 г.) Рекомендовано до захисту. Євпаторія - 2006 ЗМІСТ Розділ I Протилежність: форма і зміст.6 Трактування значення «протилежність» з погляду філології.6 Критерії та класифікація Види “протилежності” і шість типів із протилежним значенням.18 Висновок до розділу Розділ II Засоби вираження категорії «протилежність».24 Загальна характеристика кореневих та афіксальних антонімів.24 Зіставлення конверсивів і Висновок до розділу Розділ III Практичні аспекти вивчення засобів вираження категорії Приклади досліджень з художньої літератури груп антонімів кореневих й Використовування антонімічних пар в прислів’ях і приказках.72 Розробки фрагментів уроків за темою «протилежність».74 Висновок до розділу Висновки Список використаної ВСТУП Актуальність вивчення антонімії становиться особливо очевидним в умовах безперевного розширення межміських контактів, коли запланований прогматичний ефект мовного висказування часто виявляється запорукою успіху, розуміючи, що вміло включені в мову антоніми можуть зробити фразу дотепною, переконливою. Оскільки в теперішній час у нашій країні зріс інтерес до англійської мови, з’являється необхідність у доскональному вивчені семантики англійської мови, у тому числі такого маловивченого явища як антонімія. Англійська мова має багатий словниковий запас, що ми використовуємо, коли описуємо свої почуття, предмети і явища навколишніх нас світу, викладаємо свої вимоги і намагаємося щось довести. Для цього у своїй мові ми використовуємо антоніми і конверсиви, що є лексичними способами вираження категорії “протилежності” у мові. В мові вся лексика систематична, і антонімія є одним з найважливіших проявів системних відносин у мові і мисленні. Слова і їхні значення існують не окремо один від одного, вони з'єднуються в нашій свідомості в різні групи, причому підставою для угруповання служить подібність або пряма протилежність за подібним значенням. Антонімія являє собою семантичне явище, зв'язане з відображенням у мові однієї і тією же сутністю, однак на відміну від синонімів подібність значення антонімічних слів виявляється насамперед у їхньому протиставленні в нашій свідомості. Слід зазначити, що одне і теж явище, ознака, якість можуть бути позначені антонімічними словами в залежності від зовнішньої ситуації, тобто від того з якими реаліями вони співвідносяться. При цьому одна і таж властивість або якість, або оцінка, властивим різним реаліям, а також приписувані їм, можуть істотно розрізнятися по своїй концептуальній значимості. Антонімія – яскравий показник системності лексики, що упорядковується в різних напрямках відносинами протилежності слів по їхніх семантичних властивостях.

Антонімія містить у собі слова, що позначають протилежні полюси однієї якості, контрастні явища і предмети. І в міру збільшення ступеня абстрактності найменування, і, у зв'язку, з виникаючою необхідністю оцінювати ті або інші предмети і явища, розширюються можливості протиставлення використуваваних для позначення слів і насамперед стає виникнення регулярних антонімічних відносин між ними. Антонімія є яскравим засобом для антитезах протиставлень великої художньої виразності, а універсальний характер дозволяє використовувати неї в якості мета мови для опису різних лексичних фактів. Важливо підкреслити, що антонімія являє собою одну з універсалей мовних: вона характкрна всім мовам (росіській: добре – погано, італійській: pace – querra (світ – війна), англійській: day – igh , німецькій: la g – kurz, турецькій: olumlu – me fi (позитивний – негативний), іспанський: pobre – rico (бідний – багатий) і так далі. А одиниці виявляють принципово загальну структуру протилежних значень і велика подібність у структурній і семантичній класифікації антонімів. В наслідок цього, потрібно сказати, що проблемою антонімії в різні роки займалися такі учені лінгвісти, научні роботи яких і складють методологічну основу нашого дослідження, Л.A. Новиков, Э.И. Родичева, В.Н. Комісарів, А.А. Киреев, И.О. Грицкой, А.А. Уфимцева і так далі. На відміну від антонімії, конверсивні відносини, як вираження категорії “протилежності”, порівняно недавно привернули увагу учених лінгвістів. Але, не дивлячись на це, багато наукових праць присвячено конверсивним відносинам. Над цією проблемою працювали: М.И. Жиляева, Э.В. Зуєва, З.М. Кумахова, Ю.Д. Апресян, М.В. Моисеев і т.д. Таким чином, об’єктом дослідження з’являється процес вивчення антонімічних явищ в англійскій мові. Предметом дослідження являється антонімія, як спосіб вираження протилежності в англійській мові. Оскільки в даний час у нашій країні виріс інтерес до англійської мови, з'являється необхідність у доскональному вивченні семантики англійської мови, у тому числі такого маловивченого явища як антонімія і конверсивні відносини. Належна робота може бути використана, як основа для подальшого наукового дослідження категорії “протилежність”, а також, як навчальний матеріал. Отже, метою нашої роботи є дослідження категорії “протилежність” і виявлення основних засобів її вираження в англійській мові. Для досягнення поставленої мети ми виділяємо ряд завдань: 1. Розглянути антонімію і конверсивні відносини, як засіб вираження категорії “протилежність” в антійськой мові. 2. Виділити групи антонімів та дослідити їх. 3. Вивчити критерії класифікації антонімів. 4. Розробити та дослідити практичний аспект засобів вивчення категорії “протилежність”. В процесі дослідження використовувався типологічний метод - був виділений комплекс істотних ознак антонімів, на основі яких може бути побудована ідеальна модель антонімів. Для дослідження слів, що складають антонимические пар антонімів, був використаний аналіз дефініцій. Належна дипломна робота, крім вступу і висновку, містить у собі три частини: перша і друга освітлює теоретичні питання по поставленій проблемі, третя присвячена практичним аспектам проблеми.

Крім того, включений список робіт, що використовувався в процесі дослідження.Розділ I Протилежність: форма і зміст. 1.1. Трактування значення «антонімії» с погляду філології Як відомо, лексика мови являє собою певним чином організовану систему, елементи якої (слова, значення) пов’язані різноманітними відношеннями. Одним із багатьох проявів системних відношень у лексиці є антонімія. Академік М.М. Покровський ще на початку розвитку семасіології писав, що слова та їх значення живуть &quo ;не окремим один від одного життям&quo ;, а незалежно від нашої свідомості об’єднуються &quo ;в різні групи, причому основою для групування служить схожість або пряма протилежність за основним значенням&quo ; . Відомий французький лінгвіст Ш. Баллі вважав протиставлення логічних понять природним нахилом людського розуму. Він відзначив, що в свідомості людини такі &quo ;абстрактні поняття закладені парами, причому кожне із слів такої пари завжди так чи інакше викликає уявлення про інше&quo ; . Традиційно антоніми характеризують як слова, що мають протилежне значення . Антоніми (гр. a i - проти o yma - ім'я) - це слова, різні по звучанню, що мають прямо протилежні значення: правда - неправда, добрий - злий, говорити - мовчати. Антоніми, як правило, відносяться до однієї частини мови й утворюють пари. Однак Л.А. Булаховський підкреслював, що під антонімією слід розуміти лише &quo ;протиставлення значень, виражених різними коренями&quo ; . Таке звужене розуміння антонімії відповідало нерозробленості цих питань у науковій літературі того часу. Своєрідною реакцією на такого роду обмеження в розумінні і визначенні антонімів були статті О.О. Кирєєва та В.М. Клюєвої, які затверджували, що антонімічні відносини дозволяють виражати протиставлення понять і в незакритому: багаточинному ряді . Останнім часом антоніми дедалі більше привертають увагу дослідників, відповідно і питання про обсяг антонімії вивчене докладніше. Суттєву поправку до визначення антонімії робить М.М. Шанський, зазначаючи, що &quo ;антонімами є різні за звучанням слова, які виражають протилежні, але співвідносні один з одним поняття&quo ; . Д.М. Шмельов дає визначення антонімів, яке відповідає новим методам аналізу семантичної структури слова і відношень слів у лексичній системі: &quo ;Найбільш повне протиставлення слів розцінюється як антонімія. Антонімічними можуть бути визнані слова, що протиставляються за найбільш загальною і суттєвою для їх значення семантичною ознакою, причому перебувають на крайніх точках відповідної лексико-семантичної парадигми&quo ; . Близьке до традиційного (хоч у новій термінології) визначення дає Л.О. Новиков: &quo ;Два чи більше лексично-семантичних варіантів є антонімів, якщо у них різні знаки (лексеми) і протилежні значення (семеми)&quo ; . Дослідник визначає антонімію як відношення крайнього заперечення між двома лексичними одиницями, які розрізняються однією дистинкцією – протилежними семами. Проте в лінгвістичній літературі вказувалися й на інші, власне лінгвістичні ознаки, антонімів. Так, В.Н. Комісаров до таких ознак відносить, по-перше, регулярне протиставлення слів-антонімів у мовленні, зокрема вживання їх поруч як однорідних членів речення, по-друге, однакову сферу лексичної сполучення, тобто властивість слів-антонімів сполучатися з одним і тим же колом слів .

Але стислост нколи не слд приносити в жертву яснсть чи граматичну правильнсть мовлення. А. Шопенгауер Хто ясно мислить, той ясно виклада... Усякий прекрасний  багатий думками розум завжди буде висловлюватися найбльш природно, без натякв  ясно повдомляти сво думки ншим. Навпаки, розумова злиденнсть, заплутансть, пихатсть будуть обряджатися у найвишуканш вирази й найтемнш промови, щоб пишними фразами прикрити хирляв, нкчемн й буденн думки, подбно до людини, яка, не маючи велич краси, хоче замнити цей недолк одягом. А. Шопенгауер Хоч би що говорили дипломати й поети, головне достонство мови в ясност. Стендаль Стислсть нада сили мов. ґ вирази, як мають властивост променв сонячних: чим бльше вони згущен, тим сильнш вони. Для ясност промови необхдно, щоб кожне слово вживалося в якомусь з добре вдомих йому значень  щоб для думки добиралися найбльш доречн слова. Але цього не можуть навчити няк правила стилстики: це залежить вд загального розвитку розуму. О, Бен Яснсть думки  яснсть виразв звичайно зустрчаються разом

1. Актуальність охорони природи

2. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

3. Проблематика роману Т. Манна "Королівська високість"

4. Английский парк

5. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

6. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
7. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века
8. Политическая программа английского просвещения Джона Локка

9. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

10. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

11. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)

12. История английского языка

13. Топики по английскому языку за 11 класс

14. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

15. Английская грамматика

16. Английске тексты

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Зачетные темы по английскому языку для школы

18. Контрольная работа по Английскому языку

19. Образцы писем делового характера на английском языке

20. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

21. Темы английского для экзамена

22. Топики для сдачи экзаменов по английскому языку
23. Топики по английскому языку
24. Топики по Английскому языку

25. Билеты по английскому языку за 11 класс

26. Английские артикли (шпаргалка)

27. Тесты по английскому языку

28. Роль заимствований в английском языке

29. Билеты по английскому языку для 9 класса (2002г.)

30. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты

31. Местоимения и слова-заместители в современном английском языке

32. Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Морфологические особенности английских существительных

34. Особенности языка и стиля английской научной прозы

35. Шпаргалки по английскому языку

36. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

37. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

38. Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в английском языке
39. Темы по английскому языку (English topics)
40. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

41. Концепт "Дружба" в английском языковом пространстве

42. Английский язык в Южной Африке

43. Времена глаголов в английском языке

44. Формы обращения в английском языке

45. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

46. Английский парк

47. Антонио Гауди - архитектор

48. Иоаганн Антон Гюльденштедт

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

50. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

51. Иностранные заимствования в лексике английского языка

52. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

53. Заимствования в английском языке

54. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"
55. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)
56. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках

57. Иностранные заимствования в лексике английского языка

58. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

59. Сравнительный анализ лингвистического наполнения концепта «ЦВЕТ» в русской и английской культурах

60. Исповедальная поэма Н. А. Некрасова «Уныние» (1874): проблематика, поэтика, история восприятия

61. Этимология английских слов

62. Концепт "Дружба" в английском языковом пространстве

63. Английский язык в Южной Африке

64. "Тартюф" Мольера: проблематика и образы

Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Антонио Доменико Виральдини (1705-1741)

66. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

67. Антон Павлович Чехов

68. Актуальные вопросы истории ВОВ

69. Планы уроков английского языка

70. Пословицы и поговорки на уроках английского языка
71. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка
72. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

73. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

74. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

75. Биография и проблематика конфликта в социологии Макса Вебера

76. Асоциальные религии: церковь Сатаны Антона ЛаВея

77. Космоцентризм и онтологическая проблематика в античной философии

78. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

79. Інвестиційна діяльність страхових компаній

80. Английские колонии в Новом Свете. Порядок управления колониями

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

81. Английская модель развития капитализма

82. Актуальные проблемы российско-американских отношений

83. Английская Революция середины 17 века

84. Английская революция - первая революция нового времени

85. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

86. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
87. Социально-экономические предпосылки Английской буржуазной революции
88. Идеи английского просвещения в политической жизни второй половины XVIII века: к вопросу о природе британского реформизма

89. Антонио Поссевино Записки о Московии

90. "Времена года" Антонио Вивальди

91. Антоний и Клеопатра. Уильям Шекспир

92. Антонио Гауди

93. Английская литература

94. О лексикографическом отражении американского стандарта английского литературного языка

95. Сленг: Дружеские встречи с английским языком

96. Фрэнсис Бэкон и английская литературная критика XVII века

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

97. Дельвиг Антон Антонович

98. Творчість Рембрандта

99. Английская литература раннего средневековья


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.