Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальне середовище та соціалізація особистості

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Чортківське педагогічне училище імені О.Барвінського Предметна (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін Соціальне середовище та соціалізація особистості Курсова робота зі спеціальності 5.010105 Соціальна педагогіка Студент-виконавець: Макар Юлія Михайлівна, група СП-4 Керівник: Савінська Світлана Іванівна, викладач соціально-педагогічних дисциплін Чортків 2008 Кожна дитина з появою на світ потрапляє у свою сім’ю, де в оточенні своїх батьків і рідних робить перші кроки, промовляє перші слова, де батьки піклуються про неї, оточують своєю любов’ю, турботою, ласкою. Потім дитина здобуває перші успіхи самостійності у дитячому садочку, приміряє перші дорослі ролі у учнівському колективі школи, здобуває знання про навколишній світ, вчиться долати перші незначні перешкоди, які зустрічаються на її шляху. Після закінчення школи, вже не дитина, а самостійна молода людина вступає у вищі навчальні заклади, де потрапляє у новий колектив - студентський, здобуває перші знання обраної професії і оволодіває практичними вміннями і навичками, намагається знайти своє місце у суспільстві, самовизначитись у своєму житті. Також саме у цей період життя молода людина прагне створити свою сім’ю, продовжити свій рід, народжуючи дітей. Закінчивши певний навчальний заклад, і здобувши ґрунтовні знання і вміння, молода людина потрапляє у новий колектив, влаштовуючись на певне місце роботи , де її також чекають нові успіхи і невдачі, творчі злети і падіння, де людина працюватиме на користь суспільства і буде отримувати від цього особисте задоволення – від того, що вона знайшла своє місце у житті, що зуміла самоствердитися, і. взагалі, що вона потрібна суспільству, бо виконує у ньому певну роль. Таким чином, людина від свого народження до смерті проходить великий і складний шлях свого життя, де вона зустрічається і взаємодіє з різними людьми і групами людей, потрапляє під вплив різних середовищ. Тому, що дане питання у сучасному суспільстві є досить актуальне і цікаве для дослідження як саме і яким чином конкретне середовище чи колектив людей впливають на формування особистості людини, її рис характеру, типу темпераменту, манер поведінки, чи залежить поведінка людини від того середовища, в якому вона перебуває. Метою курсової роботи є дослідження процесу входження і адаптації людини у суспільство, тобто процесу інтеграції і соціалізації особистості у конкретному соціальному середовищі, а також, роль у цьому процесі соціального педагога. А завданнями курсової роботи є: - визначити сутність понять «соціальне середовище» та «соціалізація особистості»; - визначити рівні соціального середовища та стадії соціалізації; - обґрунтувати як саме впливає соціальне середовище на соціалізацію особистості; - встановити як саме відбувається соціалізація особистості у конкретному соціальному середовищі; - визначити співвідношення процесу виховання і соціалізації у конкретному соціальному середовищі. Також актуальність цієї проблеми полягає у тому, що необхідно кожному знати як правильно створити всі необхідні умови для забезпечення успішної соціалізації особистості і інтеграції її у суспільство , а також, що не припустимим є допущення будь-якої помилки при організації цього складного і безперервного процесу, бо це може спричинити виникнення у особистості певних відхилень у характері чи поведінці і таким чином людині буде важко адаптуватися у будь-яке соціальне середовище або й, взагалі, не зможе включитися у суспільне життя.

Тому, до цієї проблеми слід привернути увагу усього суспільства. Дослідженням процесу соціалізації особистості займалося багато вчених педагогів і психологів, адже їх також цікавило дане питання. І тому для дослідження і написання курсової роботи використовувалася інформація із підручників: Соціальна педагогіка / За редакцією Капської А.Й., де висвітлено сутність понять «соціальне середовище» та «соціалізація особистості; Соціальна робота. Книга І. / за редакцією Андрущенка В.П., де виділено основні етапи соціалізації особистості; Социальная педагогика / под редакцией Мудрика А. В., де розкрито вплив різних факторів на розвиток та включення індивіда у суспільство; Соціальна психологія / за редакцією Орбан-Лембрик Л. Е., де розглянуто процес соціалізації особистості на кожному віковому періоді; А також багато додаткової інформації отримано із періодичних видань і журналів «Соціальна педагогіка». Отже, державі і суспільству потрібно більше приділяти уваги даному питанню, адже саме від того які умови будуть створені для інтеграції людини у дане суспільство буде залежати майбутнє усієї нації. Розділ 1Характеристика соціального середовища як соціально- педагогічного явища 1. 1. Сутність поняття «соціальне середовище», його рівні. Надзвичайно велику роль у вихованні людини відіграє саме її оточення. Адже процес виховання забезпечується суспільством та державою в організаціях, що спеціально створюються для його здійснення (школа, мережа позашкільних закладів, дитячі та молодіжні організації), а також в тих, де виховання не є провідною функцією (армія, виробництво, громадські об'єднання). Роль держави в організації виховання особистості полягає в тому, що вона не тільки створює його інфраструктуру, але в першу чергу формулює завдан­ня соціального виховання, закріплені в державних програмах та документах (Державна національна програма «Освіта»), і визначає його структуру та зміст. Провідним завданням соціального виховання в кожному суспільстві є створення оптимальних умов для найбільш ефектив­ної соціалізованості особистості. Процеси соціального виховання та соціалізації особистості здійснюються в умовах соціаль­ного середовища. Середовище - це сукупність умов існування лю­дини та суспільства. У соціології під соціальним середовищем людини розуміють економічні, політичні, соціальні, духовні, територіальні умови, що впливають на становлення особистості. З точки зору соціальної педагогіки соціальне середовище — це сукупність соціальних умов життє­діяльності людини (сфери суспільного життя, соціальні інститути, соціальні групи), що впливають на формування її свідомості та поведінки.1 Соціальні умови життєдіяльності – це всі ті фактори, які визначають, якою буде поведінка людини, якою буде її доля і місце у суспільстві, тобто, це умови в сім’ї, колективі дитячого садка, школи, друзі, вулиця, родина, гуртки, ЗМІ. Саме соціальне середовище, зокрема його сфе­ри: політична, соціальна, духовна формують певні очікування що­до поведінки особистості. Ці очікування перетворюються відповід­ними соціальними інститутами у цілі, завдання, зміст соціального виховання.

Соціальне середовище існує завдяки численним взаєминам його членів та соціальних інститутів. Чим більша і різноманітніша палітра складових соціального середовища, тим інтенсивніше його розвиток та різноманітніші умови життєдіяльності особистості.1 В структурі соціального середовища виділяють макро- та мікрорівні. До макрорівня належить матеріальне, культурне, політич­не середовище. Макрорівень - це загально створені умови існування для кожної людини і є однаковими для всіх. А саме до макросередовища належать: держава, етнос, суспільство, регіон, місто, селище чи село, а також ті великі організації, які діють на території даних середовищ, а саме засоби масової інформації, субкультури, контркультури, а також економічне і політичне становище у країні, які також відіграють чималу роль у соціалізації індивіда. Мікрорівень - це конкретні умови життя особистості (сім'я, сусідство) та умови в середовищі найближчого оточен­ня (вулиця, тип поселення, навчальний чи трудовий колектив, гро­мадські організації, формальні та неформальні об'єднання). Отже, мікрорівень (мікросоціум) - це спільність, що діє на певній території, включає сім'ю, сусідство, групи однолітків, різні громадські, державні, релігійні, приватні і виховні організації, а також різні неформальні групи жителів мешканець . Визначити межі кордон мікросоціуму не завжди просто. У сільських поселеннях, в селищах, в малих містах ці межі кордон , як правило, співпадають збігатися з із межами конкретного поселення в середніх і великих містах визначення меж кордон мікросоціуму проблематично. Мікросоціум можна обмежувати двором (якщо йдеться про мікросоціум маленьких дітей); кварталом (для молодших школярів), мікрорайоном (для більш старших вікових груп). Умовно мікросоціум - це конкретне сільське поселення, селище або мале місто, а в середніх і більших містах - мікрорайон. Вплив мікросоціуму на процес соціалізації дітей, підлітків, юнаків юнак залежить від об'єктивних характеристик мікросоціуму і суб'єктивних характеристик самої людини. Мікросоціум володіє рядом характеристик. Просторові характеристики конкретного мікросоціуму: у місті той або інший мікрорайон може розташовуватися в центрі, на околиці, в серединній зоні і по-різному бути пов'язаним з іншими частинами частка міста; село або селище можуть бути більш менш ізольованими і віддаленими від інших поселень. З із просторовими тісно пов'язані архітектурно-планувальні особливості мікросоціуму: у селі або селищі - компактна або розкидана забудова; у місті - мікросоціум із із забудовою, що історично склалася або індустріальною, співвідношення малоповерхової і висотної забудови, відвертість-замкнутість прибудинкових просторів, наявність, кількість і якість малих архітектурних форм. Від всіх цих характеристик залежить функціональна структура простору мікросоціуму: наявність або відсутність місць для ігор дітей і підлітків, можливостей спроможність для проведення часу невеликих груп. Важливою характеристикою мікросоціуму слід вважати лічити демографічну, тобто склад його жителів мешканець : їх етнічна приналежність, однорідність або неоднорідність; соціально-професійний склад і ступінь міра його диференційованої; особливості статевовікового складу; склад сімей.

Населення зростає, більшає виробництво продуктів споживання. І на кожну тонну продукту припадає кілька тонн сміття та відходів. Отож — самообмеження. Насамперед — знизити народжуваність. Земля не може вже утримувати стільки народу! Людина повинна настільки помудрішати, настільки піднятись, аби зуміти подивитись на себе збоку. Не внутрішньо, з точки зору людського суспільства, а об’єктивно. Тоді й з’ясується, що людина є найшкідливішою істотою на нашій планеті — з погляду екології. ПРИРОДА ВИНИЩУВАТИМЕ НАС ВІРУСАМИ — Завершуючи нашу розмову, дозвольте поцікавитись: що у Вас відлежується у шухляді із неопублікованого? — Багато чого. Роман “Катастрофа” — три томи. Тритомник “Земля під владою химер”. “Кільце Одіна” — теж три томи. Завершую книгу, яка є наче продовженням роману “Повернення динозаврів”. Цей твір поки що без назви. Схиляюсь до варіанта “Хочу бути людиною”. Усе це — результат останніх восьми років. — Що новенького в тих книгах? — Усе новеньке. Кожна книга містить соціально напружений сюжет. Тут організація міжгалактичного суспільства: як воно утворене, за якими законами розвивається

1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

2. Соціальні ролі та особистість

3. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

4. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

5. Соціальна система та її структура

6. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення
7. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
8. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

9. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

10. Соціалізація і виховання особистості

11. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

12. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

13. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

14. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

15. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

16. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

19. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

20. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

21. Сутність та соціальне призначення держави

22. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
23. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

28. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

29. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

30. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

31. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

32. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

33. Глобалізація і процеси соціального розвитку

34. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

35. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

36. Соціальна психологія організацій

37. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

38. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
39. Проблема спрямованості особистості соціального педагога
40. Мотиви соціальної поведінки особистості

41. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

42. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

43. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

44. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

45. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

46. Метацінності та ідеали соціальної роботи

47. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

48. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

49. Соціальна політика та соціальне партнерство

50. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

51. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

52. Організаційні аспекти соціальної роботи

53. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

54. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях
55. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
56. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

57. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

58. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

59. Соціальні інститути.

60. Роль власності у соціально-економічних процесах

61. Соціальні проблеми у ЗМІ

62. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

63. Сутність і значення соціального страхування

64. Державна політика соціального страхування

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

65. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

66. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

67. Демократія як соціальне явище

68. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

69. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

70. Правовідносини у сфері соціального захисту
71. Соціальна держава
72. Соціальна обумовленість державної служби

73. Соціальна цінність права

74. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

75. Мова як символ соціальної солідарності

76. Історія України. Соціально-політичні аспекти

77. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

78. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

79. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

80. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

82. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

83. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

84. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

85. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

86. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
87. Соціально-духовні основи культури класицизму
88. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

89. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

90. Соціально-етичний маркетинг

91. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

92. Ожиріння як медико-соціальна проблема

93. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

94. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

95. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

96. Соціально-трудові відносини як система

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Типологія соціально-трудової мобільності населення

98. Управління, як соціальний феномен

99. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.