Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Экологический менеджмент Украины

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Екологічний менеджментСистема экоменеджмента в Україні визначається, формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишньої природного середовища», що прийнятий ще в 1991 році. В даний час до нього вже зроблені виправлення, що передані уряду України. Ці виправлення враховують законодавчі закріплення екологічного аудита. Відповідно до цього Закону, з метою державного керування в області охорони навколишньої природного середовища є реалізація законодавства, контроль дотримання вимог екологічної безпеки, забезпеченням проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишньої природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення погодженості між державними природоохоронними органами і громадськістю в області охорони навколишньої природного середовища. Можна сказати, що державний экоменеджмент має чотири цільові основні функції. Це, насамперед, здійснення природоохоронного законодавства, контроль екологічної безпеки, забезпечення проведення природоохоронних заходів і досягнення погодженості дій державних і суспільних органів. З них найбільш розвиті перші дві цільові функції: реалізація і контроль. У нашій державі були в минулому, ще в часи тоталітарної системи, спроби впровадити екологічний огляд (паспортизація) підприємств. Але з цього нічого не вийшло. Протягом перших трьох років після твердження ДСТ більшість українських підприємств склали такі паспорти, але в ті часи не виникала потреба в цих документах. Тоталітарна система з антиринковою ідеологією не в змозі була запропонувати ринкові механізми еколого- безпечного господарювання. Тільки зараз почали створюватися умови, що неодмінно зажадають ринкових механізмів і важелів, у тому числі екологічний аудит. Благоприятствует цьому і діюче природоохоронне законодавство України. Для них створена відповідна організаційна інфраструктура, у которую входять органи екологічної експертизи й екологічної інспекції. Менш розвиті цільові функції забезпечення й узгодження, що є підставою управлінської піраміди. Між іншим, яке підстава, таке і будинок. Можна сказати, що міцність таких управлінських основ може забезпечити тільки екологічного аудита. Тільки впровадженням екологічного аудита можна забезпечити як ефективне проведення природоохоронних заходів, так і погодженість дій державних і суспільних органів, місцевих органів влади, підприємств. Екологічна безпека гарантується природоохоронним законодавством шляхом здійснення попереджувальних комплексно взаємозалежних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових і інших заходів. Комплексні заходи здійснюються підприємствами відповідно до законодательно- определенными екологічних вимог. У ринкових умовах державні вимоги підсилюються конкурентною боротьбою за ринки збуту чи продукції залучення інвестицій для розвитку. Ринкові вимоги до екологічної безпеки підприємства зажадають проведення систематичної незалежної й об'єктивної оцінки ступеня екологічних ризиків. Це можливо зробити тільки завдяки екологічному аудиту. Причому, результати таких оцінок є конфіденційними і призначені для посібника підприємства.

Таким чином, компетентний, кваліфікований екологічний аудит сприяє посиленню законодавчих гарантій екологічної безпеки.Правове регулювання екологічного менеджменту в Україні З переходом нашої каїни на ринкову модель розвитку, в українській термінології з'явилися невідомі раніше слова: менеджмент, маркетинґ, аудит, консалтинґ, бенчмаркінґ тощо. Ці терміни здебільшого запозичені з англійської мови і визначають інститути, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою. Разом з ними до законодавства України й у науковий обіг проникнув термін “екологічний менеджмент”. Цей термін одразу увійшов у моду, і науковці різних галузей знань, активісти громадських екологічних організацій активно його вживають, вкладаючи в нього кожен свій зміст. Більше того, згідно Концепції екологічної освіти України, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2001 долі № 13/6-19, підготовці фахівців з екологічного менеджменту надається державної ваг. Оскільки розв'язання екологічних проблем держави здійснюється через розв'язання екологічних проблем конкретних підприємств, впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах України є завданням для держави вельми нагальним. Проблема правового регулювання становлення і здійснення екологічного менеджменту в Україні і досліджується в цій статті. Одразу слід зазначити, що в Україні правові аспекти екологічного менеджменту практично не досліджені. Окремі аспекти екологічного менеджменту опрацювали: Погрібний О. О. (у частині екологічного оподаткування підприємств) , Андрецев В. І. (в аспекті правового забезпечення екологічної безпеки) , Кашенко О. Л. (фінансові аспекти екологічного менеджменту) . При підготовці цієї статті були використані також наукові розробки вчених-економістів, фахівців у царині економічного менеджменту. Оскільки саме поняття екологічного менеджменту прийшло до нас з-за кордону, де воно досліджене детальніше, мі визнали за доцільне використати також концепції екологічного менеджменту Ґранта Леджервуда, Єлизавети Стріт та ін. закордонних авторів. Враховуючи ті, що проблеми екологічного менеджменту Російської Федерації та України є багато в чому подібними, нами було використано також праці російських дослідників, серед яких найбільше цю проблему досліджував Сєров Г.П. . Алі це були лише дослідження окремих аспектів екологічного менеджменту, мі ж спробуємо комплексно розглянути цю проблему саме з крапки зору правового регулювання. Завданнями цього дослідження є: 1) опрацювати правове поняття екологічного менеджменту; 2) визначити систему екологічного менеджменту; 3) описати сучасний стан правового регулювання екологічного менеджменту; 4) окреслити проблеми правового регулювання екологічного менеджменту та шляхи їх подолання. Саме слово “менеджмент” походити з англійської мови й означає “управління”, “керування”. Цей термін виник на початку ХХ ст. у США, коли американський дослідник Ф.У. Тейлор запропонував розглядати управління підприємством як науку. З тієї години поняття менеджменту значно зеволюціонувало, виникли різні види менеджменту, у тому числі й екологічний менеджмент.

Незважаючи на багатозначність цього поняття, у наша година семантично воно переважливо означає управління локального рівня. Термін “екологічний менеджмент” розглядається переважливо в таких значеннях: а) як діяльність громадських екологічних організацій; б) як сукупність засідок, методів і засобів управління природоохоронною діяльністю підприємства ; в) як система управління окремим природним комплексом, що підлягає особливій охороні ; г) як частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної політики конкретної організації . Як бачимо, більшість доктринальних позицій і законодавчих визначень сходяться на тому, що екологічний менеджмент – це екологічне управління найнижчого локального рівня, тобто – конкретним природним чи комплексом джерелом екологічної небезпеки. На підставі наукового аналізу ознак екологічного менеджменту можна дати таке визначення цього поняття: Екологічний менеджмент – це управління екологічними характеристиками конкретних суб’єктів екологічно небезпечної діяльності, джерел екологічної небезпеки або окремих природних комплексів. Управління громадськими екологічними організаціями не розглядається нами як екологічний менеджмент, хоча діяльність таких організацій щодо впровадження конкретних екологічних заходів може бути екологічним менеджментом. За об’єктами екологічний менеджмент поділяється на: а) екологічний менеджмент суб’єктів екологічно небезпечної діяльності (наприклад: підприємств); б) екологічний менеджмент джерел екологічної небезпеки (наприклад: сховищ радіоактивних відходів), в) екологічний менеджмент окремих природних комплексів (наприклад: річки Дніпро). За суб’єктами екологічний менеджмент поділяється на: а) внутрішній – здійснюється в межах самого об’єкту управління (наприклад: здійснюється адміністрацією даного підприємства) і б) зовнішній – здійснюється зовнішніми суб’єктами управління щодо даного об’єкту управління (наприклад: законодавче регулювання діяльності окремих підприємств, управлінські рішення міністерств і відомств, яким підпорядковані конкретні підприємства). За обсягом: а) цілковитий – охоплює усі екологічні характеристики об’єкту управління, і б) частковий – охоплює лише частину екологічних характеристик об’єкту управління. За джерелами правового регулювання: а) системний – здійснюється шляхом впровадження на об’єкті менеджменту встановленої законодавством системи екологічного менеджменту (наприклад, згідно ДСТУ ІСО 14001-97) і б) безсистемний – здійснюється відповідно до загальних норм екологічного законодавства. За напрямками управлінського впливу: а) екологічний менеджмент природокористування; б) менеджмент екологічного ризику; в) обслуговуючий екологічний менеджмент (охоплює інформаційне забезпечення, взаємодію з державними органами, громадськими організаціями, створення екологічних фондів, екологічне страхування, екологічний тренінґ та інші види обслуговуючої діяльності, яка входити до системи екологічного управління, алі не стосується безпосередньо ні природокористування, ні управління екологічним ризиком).

Руководитель предприятия, если складываются подобные условия, не может полностью рассчитывать на собственные знания. Все его управленческие действия должны быть обоснованными с помощью глубокого экономического анализа, который, в свою очередь, должен учитывать все стороны в хозяйственной деятельности. Очень часто для оценки деятельности организации используют различные экономические показатели, которые можно разделить на показатели, которые характеризуют экономический потенциал организации, и такие показатели, которые характеризуют хозяйственную деятельность. По издержкам производства, источникам поступления каких-либо средств оценивают хозяйственную деятельность, что позволяет определить целесообразность вложений, возникающих причин образования задолженностей, а также в целом развитие предприятия. 86 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Экологический менеджмент является одним из видов менеджмента и занимает важное место в структуре управления. Наука «экология» исследует законы взаимодействия биосферы и ее различных подразделений, а также влияние природной среды на человека и само отношение людей к природе

1. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

2. Системы экологического менеджмента с точки зрения Всеобщего менеджмента качества

3. Екологічний туризм

4. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

5. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

6. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області
7. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу
8. Екологічний аудит

9. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

10. Реферат по менеджменту

11. Финансовый менеджмент и его роль

12. Экологический менеджмент

13. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

14. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

15. Кроссворд по банковскому менеджменту

16. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

17. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

18. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

19. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

20. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

21. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

22. Финансовый менеджмент (Контрольная)
23. Финансовый менеджмент
24. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

25. Банковский менеджмент

26. Основы менеджмента

27. Менеджмент по-японски

28. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

29. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

30. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

31. Банкiвський менеджмент

32. Основы отраслевого менеджмента

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

33. Менеджмент

34. Менеджмент кризисных ситуаций

35. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

36. Инвестиционный менеджмент

37. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

38. Особенности японского менеджмента
39. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте
40. Инновационный менеджмент

41. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)

42. Разработка системы менеджмента в организации

43. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

44. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

45. Психодиагностика, реклама, менеджмент

46. Менеджмент: основные школы управления

47. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

48. Бизнес-информация и информационный менеджмент

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

49. Американская и Японская школы менеджмента

50. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий

51. Экологический менеджмент

52. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)

53. Курс лекций по менеджменту

54. Особенности развития Российского менеджмента
55. Менеджмент компании Toyota (Тойота)
56. Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике

57. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

58. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

59. Менеджмент и устойчивое развитие экономики

60. Исследование особенностей японской модели менеджмента

61. Американская школа менеджмента

62. Эволюция менеджмента

63. Рыночная экономика и менеджмент

64. Административная школа менеджмента

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

65. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия

66. Мотивация в системе менеджмента

67. Менеджмент на рынке недвижимости

68. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани

69. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

70. Становление и развитие менеджмента в США
71. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента
72. Тактические планы в менеджменте

73. ГОСЫ для "Менеджмент организации" спец. "Гостиничный и турбизнес"

74. Приемы газетного менеджмента

75. Менеджмент и маркетинг в современном здравоохранении

76. Укрощенный хаос: истоки риск-менеджмента

77. Три модели русского менеджмента

78. Теоретико-методологические аспекты социологического исследования менеджмента

79. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры

80. Журналистика и менеджмент

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

81. Тайна за тремя буквами: значение основных аббревиатур менеджмента

82. Менеджмент и менеджеры

83. Американский и Японский Менеджмент на пороге XXI века

84. Билеты к экзамену по менеджменту

85. Бухгалтерский учет в системе менеджмента

86. Виробнича практика з менеджменту
87. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Конспект лекций
88. Инновационный менеджмент

89. Инновационный менеджмент

90. Инновационный менеджмент

91. Инновационный менеджмент в фармацевтической компании

92. Информация и коммуникации в менеджменте

93. Кадровый менеджмент

94. Коммуникации в менеджменте

95. Контрольна по менеджменту

96. Курс лекций по финансовому менеджменту

Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Лидерство в менеджменте

98. Менеджмент

99. Менеджмент

100. Менеджмент 1


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.