Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості навчання учнів середньої школи мовленню 1.1 Психологічний аспект навчання монологічному та діалогічному мовленню 1.2 Психолого-фізіологічні особливості різних етапів навчання школярів Розділ 2. Методика формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі 2.1 Лінгвістичні особливості монологічного та діалогічного мовлення 2.2 Основні підходи до навчання монологічного та діалогічного мовлення учнів середніх шкіл Розділ 3. Формування вмінь мовлення в учнів середнього ступеню підходом „зверху” 3.1 Підхід „зверху” до формування вмінь монологічного мовлення в учнів 8 класу 3.2 Підхід „зверху” до формування вмінь діалогічного мовлення в учнів 8 класу Висновки Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д Додаток Е Додаток Ж Вступ Проблема навчання мовлення на всіх етапах вивчення іноземної мови є однієї із самих актуальних проблем у методиці навчання іноземній мові. Навчання монологічної мови - надзвичайно складний процес. Монологічне висловлювання розглядається як компонент процесу спілкування будь-якого рівня - парного, групового, масового. Це означає, що будь-яке монологічне висловлювання завжди комусь адресоване, навіть якщо цей адресат – той, хто говорить, хоча в структурних і багатьох інших відносинах його види досить специфічні. Що стосується діалогічної форми спілкування – це найбільш характерна форма для прояву комунікативної функції мови, яка передбачає уміння вести бесіду, зав'язати розмову, щоб одержати потрібні відомості та з'ясувати для себе ті чи інші питання. Навчання говорінню як процесу продуктивному вимагає від учнів побудови висловлювання, обумовленого ситуацією спілкування, а також є складною методичною задачею, оскільки оволодіння їм зв'язано з найбільшими труднощами для учнів і вимагає великих часових затрат і зусиль як з боку вчителя, так і учнів. Проте ці затрати часу і зусилля окупаються, якщо учні опановують цією діяльністю на початковому етапі на строго відпрацьованому мінімальному матеріалі, що забезпечує мотиваційний рівень і надійну базу для розвитку і формування умінь монологічного та діалогічного мовлення на середньому і старшому етапі, а також при формуванні інших видів мовленнєвої діяльності. Проблема навчання монологічного та діалогічного мовлення розглядалася багатьма методистами, серед яких можна виділити роботи В.Л.Скалкіна , Г.В.Рогової , І.Л.Бім, І.О.Зимньої, Г.Я.Зиминої та Л.К.Маркелової , Й.І.Пассова, С.Л.Захарової та багатьох інших. У даній курсовій роботі розглядається найбільш раціональна, з мого погляду, система навчання іншомовного спілкування учнів загальноосвітньої школи, розроблена з урахуванням новітніх методичних досліджень і концепцій у цій області дидактики. Ціль роботи – на основі аналізу методичної літератури за даною темою, детально вивчити методику навчання монологічного та діалогічного мовлення на всіх етапах навчання англійській мові і, з урахуванням характерних рис мовлення, а також психофізіологічних і психологічних особливостей учнів, виявити найбільш ефективні підходи до навчання монологічного та діалогічного мовлення учнів загальноосвітньої школи, які б сприяли досягненню основної мети навчання – виконання соціального замовлення суспільства.

Ціль та предмет дослідження визначають його основні задачі: 1) вивчити психолого-педагогічні особливості навчання учнів загальноосвітньої школи мовленню; 2) вивчити лінгвістичні особливості монологічного та діалогічного мовлення; 3) визначити основні підходи до навчання вмінь монологічного та діалогічного мовлення учнів загальноосвітньої школи; 4) на основі найбільш раціонального підходу запропонувати фрагменти уроків на формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення на середньому етапі навчання. Об'єкт дослідження - монологічне й діалогічне мовлення. Предметом дослідження є процес формування навичок і умінь монологічного та діалогічного мовлення. У ході роботи використовуються наступні методи дослідження: 1) критичний аналіз наукової і методичної літератури за даною проблемою; 2) вивчення й узагальнення позитивного досвіду викладачів, отриманого під час пасивної практики; Практична цінність полягає в наступному: 1.застосування накопиченого матеріалу на практиці, у роботі з учнями будь-якого віку і на всіх рівнях навчання; 2.детальне знайомство з даним видом предмета; 3.визначення специфіки формування вмінь мовлення в цілому як обов'язкового моменту на будь-якому етапі. Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості навчання учнів середньої школи мовленню Психологічний аспект навчання монологічному та діалогічному мовлення Говоріння є видом мовної діяльності, за допомогою якого (спільно зі слуханням) здійснюється усне вербальне спілкування. Говоріння може мати різну складність, починаючи від вираження ефективного стану за допомогою простого вигуку, назви предмета, відповіді на питання й закінчуючи самостійним розгорнутим висловлюванням. Перехід від слова і фрази до цілого висловлювання зв'язаний з різним ступенем участі мислення і пам'яті. Розрізнюють 2 види мовлення: діалогічне й монологічне. На зміст і характер діалогічного спілкування впливають наступні психологічні аспекти: 1) процеси сприйняття мовлення співрозмовника й орієнтування в ситуації; 2) процеси формування змістовної сторони висловлення; 3) процеси мовленнєвого оформлення думки і сприйняття ( декодування) реплік партнера по спілкуванню. Спостереження над діалогізуванням у реальних умовах показують, що будь-яке осмислене висловлення є результатом безпосереднього контакту між людьми, мовленнєвоутворюючого «пристрою» яки утворять єдину тимчасову комунікаційну систему. Початкове висловлення в значній мірі обумовлюється особистістю співрозмовника (як компонента ситуації спілкування), його відношенням до що говорить, компетентністю в дозволі обговорюваних проблем, комунікативною спільністю партнерів, характером їхнього знайомства. Особистість співрозмовника впливає на того, хто починає діалог, сприяє його перебудові в психофізіологічному відношенні, набудовує на визначений емоційний лад, що і викликає «запуск» механізмів змісто-інтенційного рівня. Починаючи діалог, перший його учасник (П.1) оцінює комунікативні можливості партнера, орієнтується в обстановці і на цій основі складає свою мовленнєвоутворюючу програму, актуалізує свій мовний намір і тему. Другий співрозмовник (П.2

), сприйнявши мовний добуток, аналізує його і вимовляє відповідну репліку, з огляду особистості того, хто починає діалог й обстановку, власні наміри і мотиви. Професор В.Л. Скалкін пропонує представити цей процес на схемі ( Додаток А). Таким чином, у діалогічному зв'язуванні П.1-П.2 психологічна основа породження висловлень у співрозмовників неоднакова. Слід зазначити, що компоненти ситуації, у рамках яких відбувається діалог, знаходяться в постійному русі, що спричиняє зміну стимулів протягом одного акта діалогічного спілкування. Діалогічне мовлення – це об'єднане ситуативно-тематичною спільністю і комунікативними мотивами сполучення усних висловлювань, послідовно породжених двома і більш співрозмовниками в безпосередньому акті спілкування. Діалогізування – процес мовленнєвої взаємодії, що передбачає обмін репліками, що не досягають обсягів монологічних висловлювань. Під терміном «діалог» розуміється як сам процес діалогізування, так і його результат – текст. Однієї з задач, що висуває програма загальноосвітньої школи з іноземної мови, є навчання монологічному і діалогічному мовленню. Однак у даний час у масовій середній школі навчанню монологічному та діалогічному висловлюванню не завжди приділяється досить уваги. Перед школою ставиться задача розвитку непідготовленого продуктивного мовлення учнів. Темою діалогічного мовлення може бути широке коло питань. Це: людина (його вчинки, зовнішність, характер, біографія, мовлення), подія (в особистому житті співрозмовників або в суспільній сфері), річ (як об'єкт уваги, споживання, власності). Факторами, що формують тему діалогу, є відносини між співрозмовниками, рівень їхньої комунікативної спільності, зовнішні події, ситуація в широкому змісті. У ході діалогічного мовлення кожному з учасників контакту приходиться вирішувати цілий ряд задач психологічного характеру, а саме: 1) пам'ятати всі попередні бесіди з даним партнером, щоб максимально використовувати досвід спільного спілкування, не повторюватися; 2) пам'ятати усе, що сказав співрозмовник у ході даного контакту, і усе, що сказав сам; 3) миттєво оцінити всю суму зведень, отриманих до початку своєї мовної партії; 4) уміти вчасно уставити своє слово ( не порушуючи при цьому прийнятих правил спілкування); 5) уміти слухати співрозмовника; 6) витримувати визначений емоційний тон; 7) стежити за правильністю язикової форми, у яку наділяються думки; 8) слухати своє мовлення, щоб контролювати її нормативність, якщо потрібно, внести у вже відзвучала частину фрази відповідні зміни, виправлення; 9) уміти витягати інформацію із ситуації спілкування, у тому числі що повідомляється паралінгвістичними засобами (жестами, мімікою), до яких прибігає співрозмовник. Психологія діалогізування обумовлена частою зміною ролей що говорить і слухає, використанням різних способів мовленнєвоосмислюючої діяльності – від мимовільного утворювання кліше до побудови висловлювань, що обмірковується, (твердження, заперечення). Мовленнєві механізми автоматично враховують як ситуацію спілкування (тобто ті зведення, що надходять позамовленнєвими каналами зв'язку), так і текст партнера.

Вытекая, в сущности, из политических тенденций Савиньи (Савиньи боролся, прежде всего, с революционными идеями юриспруденции. В частности он опасался введения гражданского брака, равноправности евреев и т.д. Этими же идеями по преимуществу объясняется его недовольство Code civil), а не из его основной посылки, эта часть учения и не получила развития у последующих представителей И. школы. Общегерманское гражданское уложение, правда, не было издано, но не по убеждению в правильности идей Савиньи, а по неподготовленности к единству самого германского народа, выразившейся, прежде всего, в отсутствии единства политического, без которого немыслимо единое законодательство, предполагающее единую власть. Идеи Савиньи не помешали жизненному росту партикулярных и нового имперского законодательств по всем отраслям права,P росту, приводящему теперь, наконец, и к единому гражданскому кодексу, проект которого уже выработан. Будучи прусским министром, и сам Савиньи принимал деятельное участие в деле законодательства. Современная доктрина об источниках права отводит закону по меньшей мере равноправное значение с обычаем; большинство писателей стоит за его преобладающую роль

1. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

2. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

3. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

4. Формування комунікативних вмінь менеджера

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
7. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
8. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

9. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

10. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

11. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

12. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

13. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

14. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

15. Шляхи навчання діалогічного мовлення

16. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

18. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

19. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

20. Виникнення та формування українського етносу

21. Процес управління та його основні стадії

22. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
23. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
24. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

25. Облік зносу та амортизації основних засобів

26. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

27. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

28. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

29. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

30. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

31. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

32. Роль та вміст води в організмі

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

34. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

35. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

36. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

37. Контроль та ревізія використання основних засобів

38. Облік основних засобів та руху грошових коштів
39. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
40. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

41. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

42. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

43. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

44. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

45. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

46. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

47. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

48. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

49. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

50. Походження та основні етапи розвитку письма

51. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

52. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

53. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

54. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення
55. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
56. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

57. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

58. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

59. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

60. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

61. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

62. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

63. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

64. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

66. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

67. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

68. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

69. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

70. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів
71. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту
72. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

73. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

74. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

75. Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США

76. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

77. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

78. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

79. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

80. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

81. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

82. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

83. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

84. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

85. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

86. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання
87. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
88. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

89. Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду

90. Політичні партії в Україні та їх основні типи

91. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

92. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

93. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

94. Вибір та розрахунок основних параметрів зубчастого колеса

95. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

96. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

97. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

98. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

99. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.