Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Письмо в букварний період

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

У букварний період навчання дітей грамоти уроки читання проводяться за підручником „Буквар”, в якому букви розташовані на сторінках з урахуванням частотності їх в українському усному мовленні, а на уроках письма цей принцип інколи порушується, оскільки дітям іноді треба писати складні за своєю будовою букви раніше, ніж прості. Отже, навчання письма відбувається паралельно з навчанням читати, бо учні, вивчивши той чи інший звук і друковану літеру, на наступному уроці того ж дня вчаться писати прописну. Навчання письма – це спеціально відведений час для вироблення графічних навичок. Якщо в добукварний період діти писали елементи букв, то в букварний – малі та великі букви, буквосполучення, слова і речення. Якщо мала та велика букви повністю збігаються за конфігурацією, школярі вчаться писати їх на одному уроці. Мусимо констатувати, що генетичний метод при навчанні письму порушується свідомо. Наприклад, діти пишуть букву а, а ця буква належить до ІІІ групи, потім пишемо Ш (І група), о (III група), пізніше ц (І група) і т. д. Цей недолік, однак, ніяк не можна виправити, бо письмо спирається на уроки читання, а зміст сторінки букваря зумовлений віковими і психологічними особливостями дітей та принципом побудови підручника. Можна припустити, що це негативно відіб’ється на якостях письма учнів. Щоб цього не відбулося, вчителеві потрібно дотримуватись окремих правил, а саме: 1) перед написанням букви застосовувати проведення підготовчих вправ, які сприятимуть розвитку в дітей кисті руки, пальців і передпліччя, правильного проведення штриха; 2) перш ніж написати букву на дошці, доцільно розглянути її на демонстраційній картці, усно розібрати елементи; 3) пишучи на дошці, чітко коментувати письмо; 4) необхідно самому готуватись до письма на класній дошці, особливо перед написанням складних за формою букв; 5) не перевантажувати дітей під час письма. На початку букварного періоду діти мусять писати 4 – 5 рядків, а у кінці – до 8 рядків за урок; 6) письмові вправи доцільно чергувати з усною роботою на уроці; 7) систематично контролювати позу дітей за партою, положення зошита на парті, як школярі тримають ручку. Плакат „Сиди правильно при письмі” має висіти в першому класі постійно; 8) зразки письма букв, що дає вчитель на дошці чи в зошиті, повинні відповідати зразкам, які рекомендуються „Методикою.” або подані в зошитах з друкованою основою. Слід зазначити, що в навчанні письма треба вбачати не тільки технічну сторону. Навчання письма – це складна частина навчання грамоти, бо поряд з графічними навичками діти набувають також навичок орфографії. А це вимагає від учителя розуміння основних закономірностей і особливостей цього процесу, а також високої методичної підготовки. У букварний період вчитель привчає дітей дотримуватись певного нахилу, розміщувати букви у словах, слова в рядку. Першокласники вчаться писати букви на однаковій відстані одна від одної, між словами в реченні робити проміжок завширшки в одну букву. Усі малі букви українського алфавіту поділяються на шість груп: до першої групи належать букви, які складаються з похилої палички з закругленням унизу та окремих допоміжних елементів: і, ї, й, й, ш, ц, щ, ч, л, м, я; до другої — букви, які в своїй основі мають пряму паличку, паличку з закругленням вгорі, вгорі та внизу, а також додаткові елементи: г, п, т, р, н, ґ; до третьої — букви, які в своєму складі мають овал і допоміжні елементи: о, а, б, ю, ф; до четвертої — в основі яких е напівовали: с, є, х, ж, е та російські букви э, ё; в основі п’ятої групи букв є подовжена з петлею: у, д, в, з; до шостої групи належить ь та російські букви ъ, э.

Усі великі літери алфавіту, залежно від подібності елементів та враховуючи ступінь труднощів написання їх, ми поділяємо на п’ять груп: першу групу становлять букви, що складаються з подовженої палички з закругленням внизу: Й, Ш, Ц, Щ, Ч; в основі написання букв другої групи лежить подовжена з закругленням вліво: І, Ї, Г, П, Т, У, Р, Ґ; до третьої групи належать Л, М, А, Я; до четвертої – букви, в основі яких є овал та півовал: С, Є, X, Ж, О, Ю; Ф, З, Е та російські букви Э, Ё; п’яту групу становлять букви Н, К, Б, В, Д. Таким чином, ми поділили букви на групи за подібністю їх елементів, що, безумовно, допомагає ґрунтовно засвоїти написання букв кожної групи і чітко визначити відмінності однієї від іншої. Звичайно дехто з учителів при вивченні написання букви старається якомога більше написати рядків цієї букви, але не сполучає її зразу з іншими в складі чи слові. Це негативно впливає на каліграфічне письмо, тому що існує відрив від практики. Окремі вчителі при вивченні букв забувають за основні елементи, не звертають уваги на вдосконалення навичок письма основних елементів, а це в багатьох випадках спотворює нову вивчену букву, особливо коли вчитель сподівається на уже сталі навички письма дітей. К.Д. Ушинський зазначав, що поганий учитель швидко біжить вперед, не помічаючи, що розгубив свою поклажу. Хороший – весь час повторює. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПИСЬМА ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ. Протягом першого року навчання учнів мають сформуватися навички письма (уміння користуватися засобами письма, орієнтуватися на сторінці зошита у його розліновці), графічні навички (уміння правильно зображати всі рядкові і великі літери алфавіту, поєднувати їх між собою), а також початкові орфографічні навички (уміння записувати без пропусків і заміни літер слова, вимова і написання яких збігаються, з опорою на звуковий аналіз). Таким чином, процес письма для першокласників складається з цілого ряду вмінь, кожне з яких вимагає спеціальних вправ для їх відпрацювання. Вчитель, який навчає шестирічних школярів, повинен враховувати психофізіологічні особливості дітей цього віку. Недостатня розвиненість дрібних м’язів кисті руки, слабка рухливість їх, недосконала регуляція окремих рухів, низька витривалість до навантажень є причиною більш повільного і менш стійкого письма у шестирічних дітей порівняно з семирічними. Окрему складність для шестиліток становить і сам аналіз графічної поелементної будови літери, що виявляється в недописуванні окремих елементів або додаванні зайвих, у графічному спотворенні букви в результаті неправильної аналогії з іншими. Частіше, ніж у семирічних школярів, трапляються випадки дзеркального зображення літер. У період навчання грамоти стійкими також можуть бути помилки фонетико-графічного характеру – на пропуск, заміну і перестановку букв у словах, пов’язані з недостатньою увагою до звукового і звукобуквеного аналізів. Навичка письма є синтетичною. Вона складається з цілого ряду вмінь, кожне з яких на етапі початкового оволодіння вимагає спеціальних вправлянь. До них належать вміння: писати вивчені букви з дотриманням правильного зображення всіх їх елементів; з’єднувати букви між собою, враховуючи графічні особливості кожної пари сусідніх літер; виконувати звуковий аналіз слова, правильно встановлюючи послідовність у ньому звуків; переводити звукові образи в графічні.

Враховуючи складність для шестирічних дітей такого комплексу дій, виконуваних майже одночасно, слід окремі з них, наприклад звукобуквений аналіз слова, запроваджувати як вправи підготовчого характеру із застосуванням розрізної азбуки, що є для дитини також однією з форм письма — графічного зображення складу, слова. Робота над звуковою структурою слова у зіставленні з графічною (перекодування звукових одиниць мови у графічні знаки) має бути складовою частиною всіх без винятку уроків письма в період навчання грамоти. Ця робота є, по суті, продовженням тієї, що була розпочата на уроці читання, присвяченого тій чи іншій букві. Як і в процесі оволодіння початковою навичкою читання, на уроках письма (після того як діти засвоять рукописну форму нової літери) основною одиницею діяльності має стати склад у формі злиття приголосного звука з голосним. Складовий принцип української графіки має стати в основі формування графічної навички, що забезпечить не тільки каліграфічне, а й грамотне письмо. Програма з навчання грамоти передбачає деяке відставання у виробленні в шестирічних першокласників графічних навичок письма, які вимагають більшої затрати відповідних м’язових, фізичних зусиль порівняно з навичкою читання. Тому вчитель не повинен форсувати швидкість письма, не прагнути забезпечити синхронність в оволодінні тією чи іншою буквою на уроках читання і письма, як це має місце переважно в роботі з семирічними першокласниками. У формуванні графічної навички письма спостерігаються такі технічні етапи, відображені у відповідному навчальному посібнику – Зошиті з письма: а) підготовчі вправи, спрямовані на оволодіння вмінням тримати ручку, орієнтуватися в графічній сітці зошита, координувати рухи вістря ручки в межах верхньої і нижньої ліній робочого рядка (штрихування контурів фігур, обведення трафаретів, поданих пунктирними лініями, проведення прямих, ламаних і кривих ліній); б) засвоєння основних елементів літер: короткої і довгої прямої палички, паличок з закругленням угорі і внизу, паличок з петлями, лівого і правого півовалів, овалу; в) письмо окремих рядкових літер, які складаються виключно з елементів, опрацьованих у підготовчий період; г) засвоєння правил поєднання букв у склади і слова; письмо складів і буквосполучень, слів; д) відпрацювання плавного, ритмічного письма. З 35хв уроку з шестирічними учнями на суто графічні вправи відводиться від 15 до 20 хв. Тільки під кінець навчального року на письмо може витрачатися близько 25хв уроку. За цей час шестирічні учні можуть зображати на сторінці зошита 60—75 графічних знаків. ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА. У період навчання грамоти учні оволодівають початковими вміннями писати в зошиті і на дошці. Зошити з письма для шестирічнихпершокласників розлініяні в такий спосіб: Ширина робочого рядка становить 5 мм, відстань між лінійками робочого рядка та проміжними пунктирними – 6 мм. Висота великих літер та малих з подовженими елементами (б, в, д, з, р, у, ф) становить 11 мм. У цих зошитах учні пишуть протягом усього року. На другому році навчання здійснюється перехід на письмо в зошитах з двома лініями без контрольних похилих: Наприкінці 2 класу, починаючи з II півріччя, вчитель поступово переводить дітей на письмо в зошитах в одну лінію.

Таким образом, в 14—15 вв. «Индиями» назывались страны Южной и Юго-Восточной Азии и часть Восточной Африки. После открытия Колумбом Антильских островов (1492) ошибочно считалось, что он достиг одной из «И.». Сам Колумб впервые употребил термин «Indias» 14 февраля 1493 в применении к новооткрытым заатлантическим землям, а их жителей назвал индейцами («indios»). В официальных документах термин «И.» впервые употреблен в королевской инструкции Колумбу 29 мая 1493. В 16 в. в европейской литературе утвердились термины «Восточной Индии» и «Западной Индии» (сравни сохранившиеся до настоящего времени английское название «West Indies»). В испанских официальных документах термин «И.» по отношению к испано-американским материковым владениям применялся до конца Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810—26 .   Лит.: Книга Марко Поло, пер. со старофранц,., М.. 1955; Путешествия Х. Колумба. Дневники. Письма. Документы, [пер. с исп.], М., 1961.   И. П. Магидович. Индий И'ндий (лат. Indium), In, химический элемент III группы периодической системы Менделеева; атомный номер 49, атомная масса 114,82; белый блестящий мягкий металл

1. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

2. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

3. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

4. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

5. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х
8. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

9. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

10. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

11. Держава і право України в період перебудови соціалізму

12. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

13. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

14. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

15. Італія у період об’єднання

16. Китай в міжвоєнний період

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

18. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

19. Період Гетьманату в Україні

20. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

21. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

22. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
23. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
24. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

25. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

26. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

27. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

28. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

29. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

30. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

31. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

32. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

33. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

34. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

35. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

36. Прояв агресії в кризові періоди

37. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

38. Державно-церковні відносини в період незалежної України
39. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс
40. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

41. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

42. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

43. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

44. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

45. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

46. Островский - Бесприданница. Письмо Кулигина к Борису

47. Письмо к Базарову

48. А.С. Пушкин: Письма Татьяны и Евгeния

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

49. Письма - Приглашения, Приветствия, Поздравления

50. Грех как путь смерти и небытия в работе П.А. Флоренского "Столп и утверждение Истины" Письмо седьмое "Грех"

51. Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция

52. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

53. Персидские письма. Монтескье Шарль Луи де

54. Перов В.Г.
55. Конец книги и начало письма
56. Древние письменности: кипу – загадочное узелковое письмо инков

57. О "Письмах римскому другу" в украинском переводе

58. Стихотворение Сергея Есенина "Письмо матери"

59. Письмо Кулигина к Борису

60. Письмо Стародума другу

61. Анализ письма Обломова

62. «Философические письма» Чаадаева

63. Нарушения письма у младших школьников с нарушением интеллекта

64. Любовь в письмах знаменитых людей

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

65. Интуитивное письмо как медитационная практика

66. Рекламное письмо

67. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

68. Ода

69. Василий Григорьевич Перов (1834-1882)

70. Планування аудиту, перевірка фірми.
71. Государство и общество в Перу
72. Перу. Второе пришествие

73. Обучение детей письму укр

74. Историографическое письмо как дискурсивная практика

75. Три столпа, объединившие средневековую Японию: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу

76. Габриэль-Жозеф Гийераг. Португальские письма

77. Шарль Секонда Монтескье. Персидские письма

78. Восприятие, истолкование и оценка оды Г. Р. Державина «Фелица»

79. Анализ оды М. В. Ломоносова «На день восшествия Елизаветы Петровны»

80. Языковые конструкции деловых писем: письмо-просьба

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

81. Психофизиологические причины трудностей в обучении чтению и письму и их преодоление

82. Письма несчастья

83. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

84. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

85. Методичні рекомендації проведення перевірок

86. Нормативна база, методика та методи перевірки
87. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
88. Типовой формуляр письма, приказа, протокола, акта, договора, номенклатура дел

89. Аудиторська перевірка Національного банку України

90. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

91. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

92. Личные письма в английском языке

93. Особенности оформления делового письма в немецком и русском делопроизводстве

94. Письмо-благодарность на английской языке

95. Этикетно-эпистолярные единицы в письмах А.П. Чехова

96. Деловое письмо: правило и стиль изложения

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

97. Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

98. Киевские княжества изолотая ода

99. Періодизація та історичне значення махновського руху


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.