Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

План: Вступ Фізичні та юридичні особи, що можуть виступати цивільним позивачем по кримінальній справі. Цивільний позивач в кримінальному процесі. Особи, що можуть бути залучені в якості цивільного відповідача по кримінальній справі. Цивільний відповідач в кримінальному процесі. Представники цивільного позивача та цивільного відповідача в кримінальному процесі. Висновок Список використаних джерел та літератури. Вступ В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян, встановлюються нові гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України. Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення юридичних гарантій реалізації, а також для встановлення процесуального порядку захисту майнових та немайнових прав, охоронюваних законом інтересів і свобод. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Міжнародний пакт про цивільні і політичні права зобов’язує державу забезпечити будь-якій особі ефективні засоби правового захисту у випадку порушення її прав і свобод. Право на захист для будь-якої особи, яка цього потребує, забезпечується державою, його компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими органами влади1. Згідно зі ст. 28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, має право при провадженні у кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого або до осіб, які несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. Основними суб'єктами провадження по цивільному позові в кримінальній справі є ті його учасники, процесуальний інтерес яких носить майновий характер. До них варто віднести цивільного позивача і відповідача по цивільному позові. Реалізуючи в кримінальному процесі надані їм законом права і виконуючи покладені на них процесуальні обов'язки, вони мають повну і рівну можливість відстоювати свій протилежний по своїй сутності процесуальний інтерес і тим самим сприяти всебічному, повному й об'єктивному встановленню всіх обставин, що відносяться до цивільного позову, і правильному його вирішенню по суті2. Метою даної курсової роботи є аналіз чинного кримінально-процесуального законодавства в аспекті питання правового положення суб’єктів цивільного позову та визначення кола осіб, що можуть ними виступати у кримінальній справі. Також є необхідним розглянути правове становище представників зацікавлених сторін цивільного позову. Вивчаючи дану тему, я зіткнувся з великою кількістю несистематизованої літератури. Погляди вчених стосовно досліджуваної проблеми виявились застарілими для чинного законодавства. Тому вважаю за необхідне розглянути процесуальне положення цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників на сучасному етапі розвитку нашого суспільства. 1. Фізичні та юридичні особи, що можуть виступати цивільним позивачем по кримінальній справі.

Цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред'явили вимогу про відшкодування збитків відповідно до статті 28 КПК України. Про визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому - особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя ви­носять постанову, а суд — ухвалу3. Якщо ж задатися питанням: хто конкретно може бути визнаний цивільним позивачем у кримінальній справі, то відповідь на нього необхідно шукати в нормах цивільного (у широкому розумінні) права, що регулюють спірне матеріальне правовідношення, що виникло у зв'язку зі злочинним заподіянням майнової шкоди4. Суб'єкт цього правовідношення, майнове право якого було порушено безпосередньо злочином, може і повинен бути визнаний цивільним позивачем у випадку пред'явлення ним або його повноважним представником вимоги про захист порушеного права. Виходячи з характеру скоєного злочину й об'єкта (предмета) його злочинного посягання, ґрунтуючись на нормах матеріального (цивільного, трудового, брачно-сімейного) й кримінально-процесуального права, цивільними позивачами в каримінальному процесі можуть і повинні бути визнані наступні особи, що понесли матеріальний збиток від злочину і, що пред’явили вимогу про його відшкодування: а) визнані потерпілими від злочину громадяни, що перебували на утриманні загиблих або мали до дня його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина загиблого, народжена після його смерті, особи, що понесли матеріальний збиток від втрати утримання і витрачених на поховання померлих коштів, - при скоєнні злочину, що призвів до смерті їхнього годувальника; б) визнані потерпілими від злочину громадяни, що понесли майновий збиток від втрати заробітку внаслідок втрати працездатності або її зменшення, а також витрат, викликаних ушкодженням здоров'я (посилене харчування, протезування і т.п. ) і інших витрат, - при здійсненні злочинів, що заподіяли шкоду здоров'ю особистості або посягають на її волю, честь і гідність; в) визнані потерпілими від злочину громадяни, що понесли майновий збиток від втрати заробітку внаслідок звільнення їх з роботи, а також інших витрат, - при злочинному порушенні законодавства про працю; г) визнані потерпілими громадяни, а також юридичні особи, що понесли матеріальний збиток у результаті злочинного зазіхання на приналежне їм на праві власності (оперативного керування) або законного (титульного) володіння майно (розкрадання, знищення, ушкодження, псування і т.п. ); д) фінансові органи як власники державного бюджету і представники скарбниці при стягненні засобів, витрачених на стаціонарне лікування громадян, що потерпіли від навмисних злочинних дій5. Визнання особи, що понесла матеріальний збиток від злочину і пред’явила вимогу про його відшкодування, цивільним позивачем у кримінальній справі, яких-небудь затруднень у слідчій і судовій практиці, як правило, не викликає. Ускладнення можуть виникнути лише у випадку, коли матеріальний збиток був наслідком розкрадання, знищення або ушкодження майна, що знаходиться в момент здійснення злочину не в його власника (власника права оперативного керування), а в законного (титульного) власника.

Існує точка зору, представлена П.П. Гурєєвим, А.Г. Мазаловим, С. Е. Донцовим, відповідно до якої право на пред'явлення позову у випадку розкрадання, знищення або ушкодження майна, що знаходиться в титульного власника, має насамперед власник майна. Титульний же власник вправі вимагати відшкодування збитку лише у випадку, коли власник у силу визначених причин не зажадав відшкодування збитку або він сам відшкодував його власникові6. Отже, право на пред'явлення вимоги про відшкодування збитку в розглянутому випадку має перш за все власник майна й у випадку пред'явлення їм такої вимоги він повинен бути визнаний цивільним позивачем7. Нарешті, не виключене пред'явлення вимог про відшкодування заподіяного злочином збитку як володільцем, так і законним власником майна і керуючі кримінальним процесом органи зобов'язані визнати їх цивільними позивачами в кримінальній справі. Зрозуміло, предмет цих вимог кожного з них повинен бути різним. Пред'явити цивільний позов у кримінальній справі повноважна не тільки особа, що понесла матеріальний збиток безпосередньо від злочину, але і прокурор, коли цього вимагає охорона державних або суспільних інтересів або прав громадян. Прокурор пред’являє або підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров’я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права. В суді прокурор підтримує обвинувачення і звбов’язаний захищати права та законні інтереси потерпілого, вживати необхідних заходів для відновлення його порушених прав власності8. Пред'явлення цивільного позову прокурором у захист порушених злочином майнових прав юридичних і фізичних осіб ніяк не торкається їхнього права розпорядження приналежними їм матеріальними і процесуальними правами. Цивільними позивачами в цьому випадку є фізичні і юридичні особи, в інтересах яких був заявлений позов, але не прокурор. Саме ці особи є суб'єктами спірного матеріально-правового відношення, потребують захисту свого суб'єктивного права, порушеного злочином, і тільки на суб'єктів цього відношення поширюються матеріально-правові наслідки прийнятого судом рішення по пред'явленому прокурором позовові9. Цивільний позивач в кримінальному процесі. Для визнання цивільним позивачем, як громадянин, так і юридична особа, повинні висунути вимогу (подати позовну заяву) про відшкодування заподіяних їм збитків. Цивільний позов можна пред'явити як у період розслідування кримінальної справи, так і під час розгляду справи в суді, але до початку судового слідства, тобто зачитання обвинувального висновку. Подача позовної заяви в період розслідування виглядає краще, тому що ставить за обов'язок посадовій особі, що веде розслідування, вчасно вжити заходів до забезпечення даного позову (проведенню обшуку, виїмки, накладенню арешту на майно), що, у свою чергу, підвищує реальну можливість задоволення позову в майбутньому. Якщо цивільний позивач з будь-якої причини не пред'явив цивільний позов у кримінальній справі або його позов судом не був розглянутий, то у нього є право пред'явити позов у порядку цивільного судочинства10.

Т чи нш д держави у сфер мжнародних вдносин здйснюються фзичними особами й агентами держави. При виконанн цих дй особи можуть здйснювати найрзномантнш порушення як цивльно-правового, так  кримнально-правового характеру. За останн, тобто за т, як мстять у соб склад злочину, вони несуть у належних випадках кримнальну вдповдальнсть за законами  перед судом як сво, так  чужо держави, в залежност вд обставин. У даному випадку не лише гтлервська держава порушила норми мжнародного права, наслдком чого  заходи, вжит щодо держави, але й окрем фзичн особи, вчинюючи ц акти порушень, персонально здйснили кримнальн злочини, за як вони у вдповдност до Статуту Трибуналу пдлягають кримнальнй вдповдальност перед Мжнародним Вйськовим Трибуналом. Про поняття змови Захист одностайно  в рзних формах та варантах намагаться заперечити звинувачення пдсудних у злочиннй змов. Витягуючи з рзних джерел однобок й тенденцйно пдбран дефнц змови, захисники намагаються довести, що Гернг, Гесс, Рббентроп та нш не можуть розглядатися як учасники змови

1. Докази та доказування в кримінальному процесі

2. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

3. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

4. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

5. Адвокат у кримінальному процесі

6. Доказування у кримінальному процесі
7. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення
8. Збирання доказів у кримінальному процесі

9. Принципи кримінального процесу

10. Речові докази в кримінальному процесі

11. Суб’єкти кримінального процесу

12. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

13. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

14. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

15. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

16. Звільнення від кримінальної відповідальності

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

18. Кримінальна відповідальність

19. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

20. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

21. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

22. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара
23. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі
24. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

25. Принципи кримінального права

26. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

27. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

28. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

29. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

30. Кримінальне покарання за грабіж

31. Кримінальне процесуальне право України

32. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

33. Кримінально-правовий аспект тероризму

34. Обмеження волі як вид кримінального покарання

35. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

36. Планування розслідування кримінальних справ

37. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

38. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства
39. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми
40. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

41. Теорія з Кримінального права

42. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

43. Вирок в кримінальному судочинстві

44. Довідкова система по кримінальному праву

45. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

46. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

47. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

48. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

50. Докази та доказування у цивільному процесі

51. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

52. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

53. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

54. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
55. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
56. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

57. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

58. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

59. Опалення та вентиляція цивільного будинку

60. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

61. Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі

62. Полная история танков мира

63. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

64. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

66. Конституцiя США та реальнi права громадян

67. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

68. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

69. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

70. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
71. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
72. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

73. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

74. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

75. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

76. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

77. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

78. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

79. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

80. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

81. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

82. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

83. Виникнення та формування українського етносу

84. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

85. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

86. Люблінська та Берестейська унії
87. Перша світова війна. Причини та характер
88. Походження людини та її поява на території України

89. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

90. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

91. Історія держави та права України

92. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

93. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

94. Центральна рада: досягнення та прорахунки

95. Методи та способи підключення до мережі Internet

96. Андреев: Петька на даче

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

97. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

98. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

99. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.