Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю “МКТ” Зміст Вступ Розділ 1 1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки 1.1 Поняття і сутність управління трудовими ресурсами 1.1.1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки 1.1.2 Планування, як координація очікуваних результатів і способів їх одержання 1.1.3 Організація, як координація фактичних дій по досягненню результатів 1.1.3.1 Адаптація персоналу 1.1.3.2 Оцінка персоналу 1.1.3.3. Професійне навчання та підвищення кваліфікації 1.1.3.4 Планування кар’єри. Переміщення та звільнення працівників Розділ 2 2 Характеристика ТОВ “МКТ” 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “МКТ” 2.2 Характеристика трудових ресурсів ТОВ “МКТ” 2.3 Склад і структура кадрів ТОВ “МКТ” 2.3.1 Кількісна характеристика персоналу 2.3.2 Якісна характеристика персоналу 2.3.3 Класифікація кадрів по професіях, спеціальностям і рівню кваліфікації Розділ 3 3. Аналіз чисельності складу і структури кадрів ТОВ «МКТ» 3.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ «МКТ» 3.2 Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «МКТ» 3.3 Система підготовки і перепідготовки кадрів ТОВ «МКТ» 3.3.1 Навчання кадрів 3.3.2 Умови підготовки керівних кадрів 3.4 Стратегія розвитку виробничого процесу ТОВ «МКТ» 3.5 Концепція розвитку трудових ресурсів ТОВ «МКТ» 3.5.1 Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 3.5.2 Підготовка керівних кадрів Висновки Список посилань Вступ Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих сфер життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-психологічного. Система управління трудовими ресурсами забезпечує безупинне удосконалювання методів роботи з кадрами і використання досягнень вітчизняної й закордонної науки і найкращого виробничого досвіду. Сутність управління трудовими ресурсами, включаючи найманих робітників, роботодавців і інших власників організації полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою максимального використання їх. Управління персоналу займає ведуче місце в системі управління організації. Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним апаратом, має відмітні характеристики і показники діяльності, спеціальні процедури і методи – атестація, експеримент і інші; методи вивчення й напрямку аналізу змісту праці різних категорій персоналу. Перехід до ринкової економіки потребує від організації підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління виробництвом, подолання безгосподарності активізації виробництва, ініціативи і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання.

З його допомогою виробляється стратегія  й тактика розвитку організація, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності організація, його підрозділів, працівників. У даній роботі викладаються теоретичні питання, зв'язані з використанням трудових ресурсів в організації, аналізу їхнього використання  у організації, так само розкривається методика комплексного системного аналізу основних економічних показників, використовувані для аналізу трудових ресурсів і результатів діяльності організації, характерні для ринкової економіки. Основною задачею даної роботи є розкриття вивченої теоретичної основи й приведення деяких практичних питань економічного аналізу діяльності організації. Дана дипломна робота складається з трьох розділів: У першому розділі розкриваються всі аспекти, що стосуються управління поводженням персоналу, це фактори, що впливають на вибір стилю керівництва персоналу, різні методи по підготовці і навчанню кваліфікованих працівників, міжособистісні розходження і мотивації працівників, методи набору й добору персоналу і багато чого іншого. У другому розділі відбиті всі питання по управлінню трудовими ресурсами на конкретному прикладі організація (зокрема, на ТОВ «МКТ»). Тут характеризуються і професійно-кваліфікаційний рівень персоналу, і висновку колективних договорів, і підготовка керівних кадрів. У третьому розділі проводиться аналіз чисельності, складу і структури персоналу підприємства, системи підготовки та навчання керівних кадрів, стратегічні напрямки розвитку виробництва і персоналу підприємства. Побудована в такому способі робота дозволяє найбільше ясно показати всю багатогранність управління персоналу. Не претендуючи на оригінальність, дипломна робота, проте, не може не виявитися корисним тому, хто всерйоз зацікавлений питаннями управління трудовими ресурсами. З огляду на контингент потенційних читачів, їхній освітній рівень і складність матеріалу, що викладається, (при най щирому бажанні викласти його в доступній формі), поетапне ознайомлення з кожної з частин дипломної роботи сприяє більш глибокому освоєнню змісту питань по управлінню трудовими ресурсами.   Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії й практики управління. Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях звичайно покладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів, звичайно в складі штабних служб. Для того щоб такі фахівці могли активно сприяти реалізації цілей організації, їм потрібні не тільки знання й компетенція у своїй конкретній області, але й інформованість про нестатки керівників нижчої ланки. Разом із тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфіки управління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків.

Тому важливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи й методи управління людьми. Управління трудовими ресурсами містить у собі наступні етапи: 1. Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у людських ресурсах. 2. Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах. 3. Добір: оцінка кандидатів на робочі місця і добір кращих із резерву, створеного в ході набору. 4. Визначення заробітної плати і пільг: розробка структури заробітної плати і пільг із метою залучення, наймання й збереження службовців. 5. Профорієнтація й адаптація: уведення найнятих працівників в організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від нього організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку. 6. Навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, що вимагаються для ефективного виконання роботи. 7. Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової діяльності й доведення її до працівника. 8. Підвищення, зниження, переклад, звільнення: розробка методів переміщення працівників на посаді з більшої чи з меншою відповідальністю, розвитку їх професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади чи ділянки роботи, а також процедур припинення договору наймання. 9. Підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі: розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці керівних кадрів.             Таким чином, дослідження процесів розвитку трудових ресурсів є передумовою успішного функціонування виробничої організації. Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки З метою ефективного розвитку організації у даній роботі вивчається організація робочого місця, а відповідно і чисельності працівників, їх діяльності й обслуговування. Мотивація, як стимулювання; розподіл фінансових ресурсів між ланками й об'єктами. У даній роботі ця функція розглядається досить широко, тому що без матеріальної компенсації за працю жоден робітник не буде працювати. Головна задача зараз, із погляду мотиваційних процесів, - зробити кожного не стільки власником засобів виробництва, скільки власником робочої сили. Мотивація як стратегія подолання кризи праці являє собою довгостроковий вплив на працівника з метою зміни по заданих параметрах структури ціннісних орієнтацій і інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра й розвитку на цій основі трудового потенціалу. Стимулювання є орієнтацією на фактичну структуру ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну реалізацію наявного трудового потенціалу. Таким чином, важливо чітко представляти, що мотивація – процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поводження, обумовленого комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Однієї з основних форм стимулювання є заробітна плата. Державне регулювання оплати праці включає: установлення мінімального розміру ЗП; податкове регулювання; установлення державних гарантій по оплаті. Інструментом диференціації ЗП по складності праці є тарифні ставки. У бюджетних організаціях регулювання ЗП здійснюється на основі єдиної тарифної сітки (ЄТС).

Гоппе, який запропонував йому очолити оборону мста вд блих. Наступного дня "батько" прихав до мста, зле послуги його недзнадобилися. Вн зупинився в Кчкас. У цей час Махно довдався, що до нього де П. Ю. Дибенко. Як завжди у таких випадках, вн термново викликав до себе Щуся, Чубенка, Пузанова та нших наближених. "Батько" тод вперше детально розробив пдступний план усунення свох противникв пд час переговорв, який потм часто використовував. Однак розправитися з свом колишнм командиром вн так  не наважився, про що згодом шкодував. За розгром махновсько бригади значною мрою несло вдповдальнсть  командування Укранським фронтом, яке, як згадував Антонов-Овснко, боячись контрреволюцйного виступу Махна, забезпечило бригаду талйськими гвинтвками, до яких не пдходили втчизнян патрони. Каменев, щоправда, надслав трохи патронв з Москви, але то була лише крапля. Загалом з 55 тисяч бйцв бригади та селян, як допомагали "батьков" в його боротьб з денкнцями, 32 тисяч не мали вогнепально збро

1. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

2. Адміністративна відповідальність в Україні

3. Кримінальна відповідальність в Україні

4. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

5. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

6. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы
7. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева
8. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

9. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

10. Управление трудовыми ресурсами

11. Анализ трудовых ресурсов предприятия

12. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

13. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

14. Трудовые ресурсы

15. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

16. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Миграция трудовых ресурсов в Россию

18. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

19. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

20. Трудовые ресурсы Центрального района (угольная промышленность)

21. Статистика трудовых ресурсов и их использование

22. Анализ трудовых ресурсов
23. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов
24. Планирование Трудовых Ресурсов

25. Трудовые ресурсы

26. Трудовые ресурсы мировой экономики

27. Концепция управления человеческими ресурсами в организации

28. Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа

29. Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами

30. Понятие занятости трудовых ресурсов

31. Воспроизводство, размещение и использование трудовых ресурсов РФ

32. Занятость трудовых ресурсов в рекреационой зоне

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов в РСУП "Родина"

34. Відповідальність аудитора

35. Відповідальність бухгалтера

36. Учет трудовых ресурсов

37. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда сельскохозяйственного предприятия

38. Население и трудовые ресурсы России
39. Адміністративна відповідальність
40. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

41. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

42. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

43. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

44. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

45. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

46. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

47. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

48. Юридична відповідальність

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

50. Відповідальність в конституційному праві

51. Відповідальність за згвалтування

52. Відповідальність за податкові правопорушення

53. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

54. Відповідальність у міжнародному праві
55. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки
56. Международная миграция трудовых ресурсов

57. Анализ использования трудовых ресурсов

58. Анализ использования трудовых ресурсов ОАО "Нефтяная компания "Таркосаленефтегаз"

59. Анализ наличия и использования трудовых ресурсов

60. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

61. Анализ трудовых ресурсов предприятия

62. Аналіз використання трудових ресурсів

63. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

64. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО "Продсервис")

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

65. Трудовые ресурсы

66. Трудовые ресурсы и рабочая сила

67. Управління трудовими ресурсами

68. Эффективное использование трудовых ресурсов – залог выхода из социально-экономического кризиса

69. Эффективность использования трудовых ресурсов в организациях потребительской кооперации

70. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами
71. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их взаимосвязь с экономическими показателями
72. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

73. Баланс трудовых ресурсов в Свердловской области

74. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

75. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

76. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов на ОАО "Калугапутьмаш"

77. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия (на примере ООО "Ильнур")

78. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

79. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

80. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

81. Межотраслевой баланс: структура, назначение. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости

82. Повышение экономической эффективности трудовых ресурсов

83. Проблемы использования трудовых ресурсов на примере Южного федерального округа

84. Резервы и пути улучшения использования трудовых ресурсов ( на примере цеха пигментной двуокиси титана №1 предприятия ЗАО "Крымский титан"

85. Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ

86. Трудовые ресурсы
87. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества
88. Трудовые ресурсы предприятия

89. Учение Оуэна об управлении трудовыми ресурсами

90. Экономико-статистический анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ОАО "Ново-Вятка"

91. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации

92. Анализ трудовых ресурсов

93. Анализ трудовых ресурсов и ФЗП в магазине "Припутник"

94. Анализ трудовых ресурсов предприятия

95. Анализ труда и трудовых ресурсов предприятия

96. Трудовые ресурсы предприятия

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

98. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

99. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.