Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

У всьому світі приватизацію вважають найбільш ефективним засобом підвищення продуктивності недовикористованих фондів, які належать державі, та створення конкурентноздатної ефективної промисловості. Для країн, які знаходяться у стані переходу від системи централізованого планування до ринкової економічної системи, приватизація є вирішальним кроком у створенні приватних підприємств, які надають місця праці у приватному секторі та забезпечують вищий рівень постачання товарів і послуг. Законодавча та виконавча галузі керівництва України визнали важливість швидкого запровадження приватизації на усіх рівнях. Україна здійснила перегляд законів, що мають відношення до приватизації, та підтримала регіони, які розпочинають впровадження приватизаційних програм. Мала приватизація – це передача до приватних рук малих державних закладів роздрібної торгівлі, таких як продуктові та промислові крамниці, ресторани, заклади побутового обслуговування. Ці підприємства генерують попит на готові промислові та продовольчі товари, цей попит у свою чергу створює ринок проміжних виробів і так далі. Приватизуючи малі крамниці, країна створює попит приватного сектору на промислові вироби. Малі приватні підприємства, завдяки конкуренції, продають вироби вищої якості за нижчими цінами, і це поліпшує рівень життя споживачів. Мала приватизація має неабиякі переваги перед приватизацією великих промислових об’єктів груп Б, В, Г. По-перше, мала приватизація має переваги у швидкості, та більш високих темпах її проведення порівняно з великою приватизацією. По-друге, мала приватизація забезпечує виграш у часу в зв’язку зі значно спрощеною процедурою оцінки вартості майна для невеликих підприємств, порівняно з крупними промисловими об’єктами для яких оцінка вартості майна настає дуже складною і довгостроковою процедурою. По-третє, здійснюючись за готівкові кошти, порівняно з великою, мала приватизація має явно виражені антиінфляційні наслідки. По-четверте, мала приватизація веде до створення конкурентного середовища, що неможливо стверджувати відносно великої приватизації. По-п’яте, це низькі адміністративні витрати порівняно з великою приватизацією. По-шосте, мала приватизація веде до появлення власників кровно зацікавлених у ефективному використанні майна, основних фондів і отриманні високих прибутків. Приватизація невеликих підприємств веде до формування нових соціальних ролей у економіці – появленню бізнесменів, комерсантів, підприємців, акціонерів і активізації високих мотиваційних стимулів до праці. Крім того мала приватизація веде до створення нових робочих місць. А це, в свою чергу, позитивно впливає на пожвавлення економічного розвитку в країні. Разом з тим, мала приватизація має особливості вони відображені на рисунку 1. До недоліків можна віднести такі: обмежена сфера дії малої приватизації, яка розповсюджується на такі галузі, як місцева промисловість, окремі види транспорту, торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлове господарство; засоби, методи малої приватизації не можуть використовуватись для приватизації великих промислових підприємств та об’єднань; оскільки для здійснення малої приватизації методи викупу, або продажу на аукціоні потрібні готівкові кошти, виникає загроза, що це приведе до збагачення номенклатурної еліти у суспільстві, тому мала приватизація з позицій соціальної справедливості є дещо сумнівною.

Рисунок 1 – Особливості малої приватизації Але все це не зменшує безперечно великого значення малої приватизації у економічних перетвореннях, які відбуваються у нашому суспільстві. Усі три рівні влади в Україні – муніципальна, обласна та загальнодержавна – володіють малими підприємствами, які у Державній програмі приватизації визначені як підприємства групи А. Приватизація цих підприємств обертається значними перевагами на всіх рівнях господарювання, що видно з рисунку 2. Вона має безумовні користі для всього населення, яке може прийняти безпосередню участь у малій приватизації. Перехід невеликих підприємств до нових власників веде до посилення конкуренції між ними, що викликає зниження цін, поліпшення якості товарів та послуг, збільшенню кількості товарів та їх асортименту у продажу. Внаслідок цього зростає ефективність праці магазинів, покращується рівень обслуговування всього населення. Приватизація об’єктів групи А має користі і для муніципальної адміністрації. Безпосередні надходження від приватизації можуть використовуватися для фінансування міського бюджету. Надходження від приватизації можуть використовуватися для створення нових робочих місць з вищою заробітною платою, а також для фінансування міських соціальних програм захисту безробітних і пенсіонерів. Приватизація невеликих підприємств комунальної власності і передача їх в руки нових власників веде до послаблення адміністративного і фінансового те гару від володіння та управління комунальними підприємствами. Об’єктивно оцінюючи досягнення здійснення приватизації слід зазначити, що, на жаль, їй притаманні і негативні явища. Насамперед, сьогодні на порядку денному стоїть питання про пошуки ефективного власника та залучення стратегічного інвестора, зацікавленого у використанні об’єкту приватизації. Ефективним власником, на наш погляд, є той, хто вільно розпоряджається своєю власністю. Поки що в Україні не створено для ефективного функціонування власника – ні вітчизняного, ні іноземного. Рисунок 2 - Позитивні наслідки малої приватизації В той час, як шлях до ефективної економіки, яка забезпечує високий життєвий рівень населення і якій потрібні робітники високої кваліфікації пролягає через перетворення більшості громадян України на справжніх власників у процесі реальної приватизації. Мала приватизація торкається приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу. Сферою застосування малої приватизації є такі галузі, які підлягають першочерговій приватизації: переробка і місцева промисловість, будівництво, окремі види транспорту, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлово-експлуатаційне і ремонтне господарство. Правовою базою малої приватизації виступає закон України від 6 березня 1992р. № 2171-ХІІ “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. Важливим положенням цього закону є те, що за бажанням покупця будівлі можуть приватизуватися разом їх розміщенням в них об’єктами приватизації, якщо на це немає прямої заборони приватизаційного органу чи місцевої ради Народних депутатів.

На відміну від цього, у більшості інших країн мала приватизація звичайно включає оренду промислових приміщень. Порядок продажу об’єктів малої приватизації такий самий, як і порядок продажу великих підприємств. Процедура розпочинається з публікації відповідною радою народних депутатів переліку об’єктів, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом викупу працівниками даного підприємства. Покупці можуть подати до відповідного органу приватизації заяву про включення певного підприємства до одного із зазначених переліків об’єктів, що підлягають приватизації, додаючи інформацію про себе, пропоновані умови купівлі та експлуатації підприємства і спосіб розрахунку. Орган приватизації зобов’язаний дати відповідь на заяву протягом одного місяця. Після одержання позитивної відповіді здійснюється підготовка до приватизації підприємства: визначається його номінально ціна, публікується відповідна інформація про об’єкт приватизації, проводиться необхідна реорганізація або ліквідація підприємства. Об'єкт можна виставляти для продажу на аукціоні чи за конкурсом. Є спеціальні положення, що регулюють публікацію інформації про умови участі, правила продажу і його результат. У випадку аукціону об’єкт продається покупцеві, який запропонував найвищу ціну. В разі продажу за конкурсом оцінюється бізнес-план, у якому пропонуються умови подальшої експлуатації об’єкта, а також його ціна. Претендентів відбирає спеціальна конкурсна комісія, створена органом приватизації. Комісія повинна визначити умови конкурсу, відібрати його учасників, вивчити їхні бізнес-плани і визначити переможця конкурсу. Усіх інших учасників інформують про пропозиції переможця конкурсу. Якщо не надходять додаткові пропозиції, вважається, що продаж відбувся. Непродані підприємства можуть бути приватизовані через оренду з викупом, продані за нижчою ціною або запропоновані для прямого продажу третій стороні без конкурсу. Початок процесу приватизації починається з рішення Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад народних депутатів про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації. Переліки підприємств затверджуються окремо в залежності від способу приватизації. Необхідно відмітити, що згідно з вищеназваного Указу, в переліку підприємств, що підлягають продажу способом викуп, повинні бути тільки орендні підприємства, тобто підприємства, майно яких взято в оренду організаціями орендарів, створених членами трудового колективу. А всі державні підприємства повинні бути включені до переліків об’єктів, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом. У вказаних переліках при їх затвердженні необхідно встановлювати квоти на засоби платежу за об’єкт приватизації. В практиці роботи органів приватизації раніше були випадки, коли вартість об’єкта сплачувалася виключно майновими сертифікатами. Такі розрахунки за об’єкти не заборонені законом, згідно з яким приватизаційні майнові сертифікати і грошові кошти, як засоби платежу за об’єкти приватизації, є рівноцінні.

У Волоха була природжена спритність, знання натури селянина й робітника, явна особиста хоробрість і дбайливість за козаків (Волох нікому не довіряв скарбниці свого коша й усі гроші носив у похідному мішку на собі). В усій своїй діяльності Волох малював себе українським націоналістом і в цьому напрямкові уперто виховував своїх прихильників. Дехто гадає, що Волох був на службі в російських комуністів; на думку ж інших — комуністи, що виявляли себе досить добрими знавцями людської психології та вміли її вживати, також уміло використовували Волоха, а з ним і всю волохівщину для здійснення своїх завдань на Україні. Мала інтелігентність (не в розумінню походження) та освіченість мало відповідали тим великим завданням, які Волох бажав узяти на свої плечі, щоб розвязати їх під той бурхливий час. Робітник із Донецького басейну, Волох до двадцяти років був неписьмений; за часів військової служби в артилерійських частинах російської армії Волох дослужився до підпрапорщика; в 1915 році він кінчає школу прапорщиків і продовжує далі службу на фронті в 54-му Східньо-Сибірському стрілецькому полку; за бойові заслуги його було авансовано до ранґи штабс-капітана та було дано йому деякі бойові нагороди (сам Волох заявляв, що він має Георгіївську шаблю та Георгіївський хрест)

1. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

4. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

5. Здійснення права на житло шляхом приватизації

6. Сутність і сфера міжгалузевого управління
7. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України
8. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

9. Сутність соціального контролю у сфері праці

10. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

11. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

12. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

13. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

14. Сутність та зміст сучасного менеджменту

15. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

16. Сутність витрат та методи їх зниження

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

17. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

18. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

19. Порядок здійснення банком факторингових операцій

20. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

21. Сутність перестрахування

22. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій
23. Економічна сутність виробничих запасів
24. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

25. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

26. Поняття, сутність і зміст права

27. Сутність демократії та її основні цінності

28. Сутність держави

29. Сутність Римського права

30. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

31. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

32. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

33. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

34. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

35. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

36. Сутність спонсорства

37. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

38. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
39. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу
40. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

41. Поняття і сутність менеджменту

42. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

43. Сутність корпоративної культури

44. Сутність організаційних змін

45. Сутність, види та канали комунікацій

46. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

47. Сутність та зміст контролю

48. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

49. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

50. Сутність педагогічного спілкування

51. Предмет політології, сутність та зміст

52. Політична влада: сутність і специфіка

53. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

54. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо
55. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
56. Сутність технологій в соціальній роботі

57. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

58. Сутність неореалізму

59. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

60. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

61. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

62. Сутність державного фінансового контролю

63. Сутність і призначення санації підприємств

64. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

65. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

66. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

67. Закон вартості: сутність та основні функції

68. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

69. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

70. Сутність керування ризиками
71. Сутність та види прибутку
72. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

73. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

74. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

75. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

76. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

77. Сбалансованість бюджета України

78. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

79. Хімічна промисловість України

80. Діяльність уряду України в галузі екології

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Малый географический атлас укр

82. Ліквідність банківської системи України

83. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

84. Фінансова звітність в Україні

85. Хімічна промисловість України

86. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
87. Нафтова промисловість України
88. Адміністративна відповідальність в Україні

89. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

90. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

91. Достатність доказів у кримінальному процесі України

92. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

93. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

94. Соціальна захищеність дітей в Україні

95. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

96. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

97. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

98. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

99. Традиційність українського писанкарства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.