Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Курсовая по экологии

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

-АПСВ ФПУ- КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ “ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП”Виконала: студентка 4 курсуюридичного факультету 43 групи Лукаш О.Л.Науковий керівник: Якімець О.І. -КИЇВ 1998- ПЛАН Вступ ст. 3 - 4 Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 Заключення ст. 38 - 40 Література ст. 41 ВступНасьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: “Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування природоохоронного законодавства з метою забезпечення екологічних прав громадян; 2) об'єктивного осмислення ролі та місця законодавчих і підзаконних актів, кількість яких постійно зростає, у системі права; регулювання екологічних правовідносин; 3) творчого обгрунтування низки нових законодавчих положень, концептуальних підходів до врегулювання екологічних правовідносин; проведення їх наукової класифікації за галузевими, функціональними, інституційиими ознаками; 4) своєчасної систематизації та відтворення новаціиних процесів у підручниках та інших навчально-методичних матеріалах; створення оптимальної навчально-методичної бази для об'єктивного сприйняття студентами й іншими категоріями освітян (магістрами, аспірантами, докторантами тощо) еколого-правових явищ, специфіки їх відображення в екологічному законодавстві та праві; 5) формування у студентської молоді виважених еколого-правових поглядів, прогресивного еколого-правового світогляду; оволодіння нею навичками вирішення сучасних еколого-правових питань на мак- ро- і мікрорівнях за допомогою державно-правових засобів; створення широкої мережі закладів по проведенню просвітницької еколого-правової діяльності;» Доцільність обраної теми зумовлюється тим, що екологічне право мов грати повинно захищати людей та довкілля, і як щира ненька піклуватися про їх розвиток та збагачення. Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. Норми права носили декларативний характер і не стримували занепад еологічного стану України, зараз, з прийняттям низки суттєвих законодавчих актів, все рівно, ще рано казати про належне правове регулювання, відсутній також механізм реалізації права на здорове і безпечне довкілля, панує екологічний нігілізм, зумовлений багатьма факторами. (Економіці України притаманна висока питома вага ресурсомістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом - без будівництва відповідних очисних споруд.

Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля, можливо це і зараз. Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України.Я вважаю, що відношення до екологічних проблем повинно стати частиною свідомості кожного, і інтегрувати цей процес у наше світосприйняття допоможе екологічне право, як механізм регулювання правовідносин, що виникають в галузі екології. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи.На мою думку головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довкілля, є: . застаріла технологія виробництва та обладнання, . висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два – три рази відповідні показники розвинутих країн; . високий рівень концентрації промислових об'єктів; . несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв; . відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо), . низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; І саме те що є предметом мого дослідження відсутність належного правового механізму, який стимулював би розвиток екологічного права, безпечних технологій та природоохоронних систем; відсутність належного контролю за охороною довкілля . ( Всі ці питання в правовій державі повинно регулювати саме право, а не виробничі інтереси деяких підприємців,недбайлість державних службовців, байдужість населення. Тому екологічне право як наука, екологічне законодавство та їх сучасний стан я і буду намагатися дослідити у своїй роботі. Поняття екологічного права України Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підходили аж до Києва. Невелика густота населення при розвинутому на той час містобудуванні та підземних комунікаціях не зумовлювали якоїсь суттєвої небезпеки для природи з боку людської діяльності. В господарській діяльності переважало хліборобство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво.

(Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці — «Фізіолог» містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це — правові засади використання природних ресурсів для господарських потреб і захисту права власності на природні об'єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише в його другій половині. Система екологічного законодавства, що склалася в Україні протягом 1960—1991 рр., значною мірою була або компіляцією союзного законодавства колишнього СРСР, або наслідком конкретизації його з врахуванням деяких місцевих умов. Ця система, окрім згаданого, характерна ще рядом інших недоліків. Серед них — зайва декларативність, майже повна відсутність норм прямої дії в законодавчих актах, наявність у них значної кількості бланкетних норм права. Останнє потребує спеціальної застороги. Норми законів часто відсилають до нормативних актів, екологічних нормативів і стандартів, спільних для всього колишнього Союзу РСР. Зрозуміло, що при великій інваріантності природно-географічних умов потрібні були б екологічні нормативи і стандарти для окремих регіонів України паралельно з більш загальними для всієї держави. Законодавчі акти в минулому часто відсилали до нормативних актів різної юридичної сили. Фактично ж регулятором суспільних відносин у галузі охорони довкілля раніше (та й тепер) виступали саме останні. Таке явище небезпечне як дискретизацією законів, так і можливістю обмеження їх дієвості в процесі нормотворчості. Видається навіть небезпечним, коли в адміністративному законодавстві передбачена відповідальність за порушення норм і правил, які приймаються різними відомствами, тим більш, якщо повторність адміністративної відповідальності криміналізується. Не викликає сумніву, що побудова демократичної, правової держави вимагає розроблення законодавчих актів прямої дії як однієї з умов реалізації права, додержання законності та ефективності права. (У зв'язку з відсутністю концепції розвитку права незалежної Української держави, яка була б сприйнята парламентом, лягла в основу його правотворчої діяльності та визначала загальні підходи, структуру, порядок (черговість) розроблення і прийняття законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з іншого, — вимагає розроблення теоретичних засад розвитку окремих галузей права. На даний момент така доктрина створена тільки щодо розвитку екологічного права України, яку висунув Костицький В.( 1992 р. і назвав концепцією «екологічного дерева». Ця доктрина визначає приблизний перелік необхідних правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища, їх взаємодію, загальні принципи їх підготовки та цілі системи екологічного права. Стовбуром «екологічного дерева» є чинний Закон про охорону навколишнього природного середовища України. Це свого роду Екологічна Конституція України, комплексний закон, який визначає загальні засади охорони довкілля і буде як основа «утримувати» на собі всю систему екологічного права.

Сумели же китайцы не превратить свою перестройку в перестрелку, следовательно, резервы здоровья, связанные с регуляцией убийственных воздействий социума, потенциально существуют, достало бы только ума и характера, чтобы их задействовать. Очередной раз оказалось, что смертоносная сила большой игры мелких самолюбий значительно превышает все разрушительные комбинации, возникающие из противостояния планет и Солнца. Увы... Худое устройство общества, однако, проявляется не только в кровавых бойнях, но и в его повседневном быте. Так, расчеты, проведенные советником президента России по вопросам экологии и здравоохранения (эта статистика была опубликована в "Известиях"), показывают, что огромные потери от "недожитой жизни" мы несем, прежде всего, из-за причин общественносоциальных. Смертность от дорожно-транспортных происшествий нынче превышает смертность и от онкологии, и от болезней системы кровообращения, и от всех остальных болезней (инфекционных, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой и эндокринной систем и других), вместе взятых

1. Обєкти екологічних правовідносин

2. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

3. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

4. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

5. Майнові правовідносини батьків та дітей

6. Правовідносини батьків та дітей
7. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
8. Екологічні аспекти економічного розвитку

9. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

10. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

11. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

12. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

13. Екологічні завантаження

14. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

15. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

16. Авторське право та суміжні права

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Земельні правовідносини

18. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

19. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

20. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

21. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

22. Правове регулювання екологічних відносин в Україні
23. Правовідносини у сфері соціального захисту
24. Сімейні правовідносини

25. Цивільні правовідносини

26. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

27. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

28. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

29. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

30. Міжнародні економічні відносини

31. Міжнародні економічні відносини

32. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

33. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

34. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

35. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

36. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

37. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

38. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області
39. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України
40. Екологічні проблеми міст України

41. Екологічні проблеми народонаселення

42. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

43. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

44. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

45. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

46. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

47. Екологічні проблеми озера Сасик

48. Історія розвитку економічного аналізу

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

49. Історія розвитку гідроархеології в Україні

50. Права беженцев: международные стандарты и национальное законодательство

51. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

52. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

53. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

54. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.
55. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року
56. Історія митної справи в Україні

57. Напрямки розвитку платіжного обороту України

58. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

59. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

60. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

61. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

62. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

63. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

64. Правові відносини між батьками та дітьми

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

66. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

67. Економічні та правові основи управління організацією

68. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

69. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

70. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку
71. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону
72. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

73. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

74. Конституцiя США та реальнi права громадян

75. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

76. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

77. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

78. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

79. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

80. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

81. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

82. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

83. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

84. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

85. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

86. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
87. Виникнення писемності та історія кодування інформації
88. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

89. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

90. Екологічна криза та форми її прояву

91. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

92. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

93. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

94. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

95. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

96. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

98. Історія розвитку анатомії як науки

99. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

100. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.