Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КАФЕДРА „СОЦІОЛОГІЇ” КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» на тему: Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі Київ 2007 ЗмістВступ Розділ 1 Молодіжна субкультура в контексті соціокультурного життя суспільства 1.1 Молодь як соціальна група в суспільстві 1.2 Молодіжна субкультура та її вплив на загальну культуру 1.3 Моральні переконання, ідеали, самосвідомість і почуття дорослості як основні новотвори молоді Розділ 2 Неформальні об’єднання як вияв молодіжної субкультури 2.1 Витоки та історичний розвиток неформального руху, причини виникнення 2.2 Сутність понять «субкультура», «неформальні об’єднання» та «неформали» 2.3 Типологізація підходів до вивчення субкультур, класифікація й ознаки неформальних об’єднань 2.4 Неформальний рух в сучасному українському суспільстві Висновок Список використаних джерел Вступ Враховуючи те, що субкультура існує лише із-за суспільно визнаної культури, а антисуспільство знаходиться в суспільстві, то можна вважати проблему неформальних субкультур актуальною і такою, що потребує розгляду. На сьогоднішній день різноманіття проявів людської культури дуже велике і з кожним днем з’являються нові аспекти і деталі, гідні вивчення. Масова культура, що є основою, від якої відгалужуються різноманітні субкультури, завжди була предметом уваги різних суспільних інститутів і об’єктом дослідження вчених з самих різних галузей науки. Особливу цікавість викликають проблеми взаємин суспільства і субкультур, у ряді яких особливе місце займають різні субкультури, що привертають увагу молоді, значні маси якої є членами чисельних неформальних об’єднань та субкультур них рухів. Суперечність оцінок і думок про ці структури в суспільстві пов’язана як з тривалим періодом ідеологізації соціологічної науки в наший країні, так і недостатнє в науковому плані їх вивчення. Велику роль в цьому зіграло і те, що у вказаний вище період більшість видів молодіжної субкультури мали вид своєрідної культурної «інтервенції» з-за кордону. У сучасних умовах, коли має місце глобалізація, яка веде не до протиборства, а до діалогу культур, звернення до теми молодіжних субкультур, особливо до тих, які емоційно посилені музичною і поетичною дією на молодь, представляється дуже важливим для глибшого розуміння рушійних сил в соціумі. Високий взаємозв’язок суспільних відносин, інформаційна і культурологічна інтеракція соціальних і особових зв’язків ставлять і особу, і суспільство перед необхідністю селекції впливів середовищ. Одночасно посилюється здатність людини творити незалежне, автентичне буття. Очевидно, що історичний і соціальний досвід існування молодіжних субкультур привносить в людське існування ту інформацію, яка не могла бути отримана іншим шляхом. Ще 15 років тому відношення до хіппі, панків, металістів було украй негативним. Вважали за краще умовчувати, приховувати, забороняти. То, над чим звичайний громадянин сміявся, з чого дивувався, як виявилось, може нести величезний пласт інформації: не просто хлопець з довгим волоссям, увесь в чорному одязі, а особа, що має власні норми і принципи, не боїться виділитися з натовпу і довести свою істину.

Потрібно відзначити, що порівняно недавно з’явилися книги, статті, передачі ЗМІ щодо неформальних рухів. В цілому субкультурна життєдіяльність молоді в останнє десятиріччя перестала сприйматися як щось жахливе і вважатися джерелом соціальної загрози. Її загальна девіантність та аномія усвідомлюється як цілком природний і навіть необхідний контрапункт суспільному мейнстриму. Актуальність теми роботи, диктується малою вивченістю механізмів рушійних сил субкультур, розуміння яких може стимулювати соціокультурні дії в бажаному для суспільства напрямі. Незаперечно доведено, що існує прямий зв’язок між змінами в суспільстві і виникненням та розвитком нових музичних течій і культур, заснованих на цих змінах. Люди, що не приймали норми суспільства, існували завжди. Ще в стародавній Греції філософ Діоген був відомий тим, що жив в бочці, в епоху Середньовіччя заперечували домінуючі канони церкви єретики. При виборі життєвого шляху і становленні світогляду ті, які не знаходять підтримки і схвалення в суспільстві, йдуть в інший світ, неофіційний і неформальний. Там вони створюють свою систему комунікацій, норми і правила. Вони ділять всіх на «своїх» і «чужих». Однією з основних цілей цієї роботи буде намагання сполучити ланкою, містком, який розповість «цьому» світу про них, іноді дивних і незрозумілих, іноді страшних і агресивних, химерних і чужих. Ця робота присвячена актуальній в сучасних умовах проблемі вивчення молодіжної субкультури. Незважаючи на відносно велику кількість інформації з даної теми, дослідники й зараз стикаються з певними труднощами при вивченні цього феномена. У роботі порушено питання про співвідношення “peer groups” із молодіжною субкультурою, що було предметом інтересу відомих західних дослідників-соціологів. Багато авторитетних дослідників, описуючи сучасний стан молодіжної субкультури, частіше за все роблять висновок про корінні зміни в ній. При цьому глибина та зміст кризової ситуації залишаються мало вивченими і потребують подальшого аналізу. Об’єкт: Молодіжна субкультура та неформальні об’єднання Предмет: Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі та її вплив на культуру суспільства Мета: Дослідити неформальні об’єднання як найяскравіший прояв молодіжної субкультури у контексті взаємовпливів різних соціальних явищ в суспільстві Завдання відповідно до поставленої мети за обраною темою: Дослідити сутність молодіжної субкультури та її місце в культурі суспільств; Виявити цінності, ідеали, морально-етичні переконання, сучасної молоді як основи субкультури; Дослідити історичний розвиток неформальних об’єднань; Розглянути сутність понять „неформали” та „неформальні об’єднання”, визначити їх ознаки; Дослідити витоки та історичний розвиток неформальних об’єднань, причини їх виникнення; Вивчити класифікацію неформальних об’єднань. Структура бакалаврської роботи: Бакалаврська робота складається з вступу, двох розділів і висновків, загальний обсяг роботи складає 68 сторінок, використано 32 джерела інформації. Розділ 1 Молодіжна субкультура в контексті соціокультурного життя суспільства 1.1

Молодь як соціальна група в культурі і суспільстві Щоб розглянути проблеми молоді, необхідно уявити собі, що ж таке молодь, чим вона відрізняється від інших суспільних груп. Саме тому перший розділ присвячений аналізу індивідуально-особистісних особливостей, властивих молодому віку, і закономірностей засвоєння норм, цінностей, установок, властивому суспільству, різним організованим і неорганізованим групам, що впливають на особистість. У вітчизняному суспільствознавстві довгий час молодь не розглядалася як самостійна соціально-демографічна група. Виділення такої групи не укладалося в існуючі подання про класову структуру суспільства, і суперечила офіційній ідеологічній доктрині про його соціально-політичну єдність. Одне з перших визначень поняття “молодь” було дано в 1968 р. В. Т. Лисовским: “Молодь – покоління людей, що проходять стадію соціалізації, що засвоюють, а в більш дорослий вік вже засвоїла, освітні, професійні, культурні й інші соціальні функції; залежно від конкретних історичних умов вікові критерії молоді можуть коливатися від 16 до 30 років”1. Пізніше більше повне визначення було дано И. С. Коном: “Молодь – це соціально-демографічна група, виділювана на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану й обумовлених тим і іншим соціально-психологічних властивостей. Молодість як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу й залежать від суспільного ладу, культури й властивих даному суспільству закономірностей соціалізації”. Сьогодні вчені визначають молодь як соціально-демографічну групу суспільства, яку виділяють на основі сукупності характеристик, особливостей соціального стану й обумовлених тими або іншими соціально-психологічними властивостями, які визначаються рівнем соціально-економічного, культурного розвитку, особливостями соціалізації в суспільстві. Це шлях у майбутнє, що вибирає сама людина. Вибір майбутнього, його планування – це характерна риса молодого віку; він не був би таким притягальним, якби людина заздалегідь знала, що з ним буде завтра, через місяць, через рік. У віковій психології молодість характеризується як період формування стійкої системи цінностей, становлення самосвідомості й формування соціального статусу особистості. Свідомість підлітка має особливу сприйнятливість, здатність переробляти й засвоювати величезний потік інформації. У цей період розвиваються критичність мислення, прагнення дати власну оцінку різним явищам, пошук аргументації, оригінальне мислення. Разом з тим у цьому віці ще зберігаються деякі установки й стереотипи, властиві попередньому поколінню. Це пов’язане з тим, що період активної діяльності зіштовхується в підлітка з обмеженим характером практичної та творчої діяльності, неповного „включення” підлітка в систему суспільних відносин. Звідси в поводженні молоді дивне сполучення суперечливих якостей і рис: прагнення до ідентифікації й відокремлення, конформізм і негативізм, наслідування й заперечення загальноприйнятих норм, прагнення до спілкування й відчуженість від зовнішнього миру.

Будущий русский министр внутренних и иностранных дел, начавший в 13 лет изучение русского языка, еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и «всецело отдался партийной работе». В 1906 году, «даже царские чиновники нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. М. С. переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнанья, тов. Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах… Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его». Я не знаю, кто автор биографии Урицкого, появившейся в советском официозе; вероятно, рядовому публицисту она не могла быть поручена. Не скрываю, мне ее чтение доставило некоторое удовольствие: уж очень забавен поэтический колорит, наведенный большевистским фармацевтом на личность Урицкого. Что-то в трогательном очерке этом предполагалось, по-видимому, от Гоголя, что-то предполагалось и от Руссо

1. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

2. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

3. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

4. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

5. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

6. Молодіжна субкультура
7. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування
8. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

9. Персонал як об’єкт управління організації

10. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

11. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

12. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

13. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

14. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

15. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

16. Комічне як соціокультурна реальність

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

18. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

19. Демократія як соціальне явище

20. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

21. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

22. Цінні папери як об’єкти цивільного права
23. Мова як символ соціальної солідарності
24. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

25. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

26. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

27. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

28. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

29. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

30. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

31. Організація як соціальне утворення

32. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

34. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

35. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

36. Політика та соціальний конфлікт

37. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

38. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів
39. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
40. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

41. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

42. Виникнення соціальної роботи як професії

43. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

44. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

45. Соціальна підтримка безробітної молоді

46. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

47. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

48. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Соціологія як наука про суспільство

50. Соціологія як соціальна система

51. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

52. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

53. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

54. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
55. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області
56. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

57. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

58. Об’єкт "Скеля"

59. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

60. Производство по делам об административных правонарушениях

61. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

62. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

63. Договор об оказании образовательных услуг

64. Детство и первая молодость Иоанна IV

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

66. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

67. Договор подряда и договор об организации перевозок

68. Молодёжная субкультура во второй половине ХХ века

69. Панк как субкультура

70. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)
71. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
72. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

73. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

74. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

75. Интернет как субкультура

76. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

77. Все об антителах (иммуноглобулинах)

78. Об использовании лекарственных растений в фармации и медицине

79. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

80. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

82. Древнегреческие философы об обществе и общественном развитии

83. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

84. Динамика социо-культурных изменений

85. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

86. Французские философы-просветители XVIII века об общественном прогрессе и цивилизации
87. Эссе об Алистере Кроули
88. Альбер Камю "Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде"

89. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

90. Еще раз об "Антихристе" Ф.Ницше

91. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

92. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

93. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения

94. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

95. Приватизація як засіб припинення державної власності

96. Теория об олигополии

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

97. Развитие идеологии социал-демократов в России

98. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

99. Об истории Великой Отечественной войны - новый взгляд

100. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.