Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Форми і методи комунікацій у підприємництві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗмістПрактичне заняття 1. Основні терміни і поняття з дисципліни: складання глосарія Практичне заняття 2. Форми і методи комунікацій у підприємництві 1. Проаналізуйте форми і методи комунікацій у підприємництві 2. Охарактеризуйте основні канали передачі ділової інформації Література Практичне заняття 1. Основні терміни і поняття з дисципліни: складання глосаріяМета: закріпити теоретичні знання з питань документно-інформаційних комунікацій, виробити відповідні вміння і навички. Завдання: 1. На основі довідкових видань знайдіть основні терміни (комунікація, комунікаційний процес, комунікаційний канал, реципієнт, інформація, інформаційна потреба, інформаційний процес, комунікаційна діяльність, соціальна комунікація, документна комунікація та ін) і запишіть їх тлумачення у формі таблиці (назва терміна, його визначення, джерело пошуку). 2. Розробіть схему еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства. Глосарій термінів.Таблиця 1.1 Назва терміна Визначення терміна Джерело пошуку Комунікація Комунікація походить від лат.commu ica io - єдність, передача, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом лат.commu ico - роблю спільним, повідомляю, з’єдную, похідним від лат.commu is - спільний. Поняття комунікація може вживатись у значенні: соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими соціальними суб’єктами; Телекомунікації або зв'язок за допомогою технічних засобів; певна система, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими об'єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації, інформаційні комунікації тощо. wikipedia.org/wiki комунікаційний процес, це механізм, завдяки якому забезпечується існування та розвиток людських відносин, який включає в себе всі розумові символи, засоби їх передачі у просторі та збереження у часі (Чарльз Кулі); обмін інформацією між складними динамічними системами та їх частинами, які здатні приймати інформацію, накопичувати її та перетворювати (Аркадій Урсул); інформаційний зв’язок суб’єкта з тим чи іншим об’єктом (Мойсей Каган); спосіб діяльності, який полегшує взаємне пристосування людей (Тамотсу Шибутані); акт відправлення інформації від мозку однієї людини до мозку іншої (Пол Сміт, Кріс Беррі, Алан Пулфорд); специфічний обмін інформацією, процес передачі емоційного та інтелектуального змісту (Андрій Звєрінцев, Альвіна Панфілова). Узагальнюючи, можна говорити про існування двох підходів до визначення сутності комунікаційного процесу - механістичного та діяльнісного. wikipedia.org/wiki комунікаційний канал Комунікаційний канал - частина комунікаційної системи, яка зв'язує між собою джерело та приймач повідомлень. Канал поширення сигналу може бути штучним, природним і комбінованим. У першому і (або) третьому випадку - це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечує передавання повідомлень від відправника до одержувача. wikipedia.org/wiki реципієнт Реципіє́нт - фізична або юридична особа, яка отримує кошти або матеріальні цінності, наприклад, субсидію. wikipedia.o

rg/wiki інформація Інформація - абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова &quo ;i forma io&quo ;, яке має декілька значень: роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення Інформація - це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні. Іншими словами, інформація - це нові знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей. wikipedia.org/wiki інформаційна потреба Інформаційні потреби (I forma io eeds) - Різновид нематеріальних потреб. Потреба в інформації, яка необхідна для вирішення конкретної задачі або досягнення якоїсь мети. wikipedia.org/wiki інформаційний процес Інформація існує досить нетривалий термін часу, але інформаційний процес триває стільки, скільки існують носії інформації. Наприклад, вивчаючи старовинні надписи, вчені продовжують інформаційний процес, розпочатий багато років тому. Інформаційний процес передбачає циркуляцію інформацію в апараті управління по горизонталі (між службами й органами одного рівня), по вертикалі (між різними рівнями управління) з зовнішньою середою, а також систему збирання, обробки й зберігання Основы теории коммуникации / Под. ред. М.А. Василика. - М., 2003. - 615с. комунікаційна діяльність Діяльнісний підхід розглядає комунікацію як процес спілкування, обміну думками, знаннями, почуттями, схемами поведінки, а також як спільну діяльність учасників комунікації, в ході якої виробляється спільний погляд на речі та дії з ними. wikipedia.org/wiki соціальна комунікація Соціальна комунікація - це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві. Основы теории коммуникации / Под. ред. М.А. Василика. - М., 2003. - 615с. документна комунікація Документна комунікація, це комунікація, яка опосередкована документом, побудована на обміні документами між двома або більше учасниками комунікаційного процесу. Документна комунікація є підсистемою соціальної комунікації. Документ виник і існує в документно-комунікаційному процесі, тобто в такій комунікації, в якій від одного суб’єкта (відправник) до іншого (отримувач) передається інформація, яка зафіксована на документі. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. - Х., 2000. - Вип.2. Схема еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства наведено на рис.1.1 На ній у реальному часі простежується еволюція, переходи й зв'язки комунікаційних каналів двох соціально-суспільних систем: суспільно-економічної формації та інформаціологічної формації. Рис.1.1 Схема еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства.Але на цьому людство не зупиниться. Воно буде розвиватися семимильними кроками. Автор статті &quo ;Інформатизація суспільства й перехід до стійкого розвитку цивілізації&quo ; Урсул А.

прогнозує наступні етапи розвитку в інформаційному суспільстві: В 2009 р. персональний комп'ютер вартістю $1000 володітиме продуктивністю трильйон операцій у секунду. Персональні комп'ютери з дисплеями високого дозволу зможуть уміщатися в предметах одягу і ювелірних виробах. В 2010 р. персональний комп'ютер стані основою систем відео зв’язки, якими буде обладнана велика частина житлових будинків. Стані віртуальним робоче місце. В 2011 р. придбають розповсюдження нейро-сопроцессори - системи, що працюють за схожими з нервовою системою людини принципами. Підприємства замінять персональні повно функціональні комп'ютерні системи з могутніми серверами. В 2012 р. більше половини всієї публікованої у світі літератури складатиме книги в електронному вигляді. В 2015 р. почнеться масове виробництво молекулярного комп'ютера. В 2029 р. людський мозок буде підключений до Інтернету. Практичне заняття 2. Форми і методи комунікацій у підприємництвіМета: сформувати уявлення про сучасний рівень документних комунікацій у розвитку у підприємництва, а також розуміння характеру комунікативної діяльності у даній сфері. Завдання: 1. Проаналізуйте форми і методи комунікацій у підприємництвіВ зависимости от назначения, формы подачи, конкретного адресата, консультации и их документальное оформление, например, в консалтинговой фирме, подразделяются на индивидуальные, групповые, коллективные, а также устные (телефонограммы), письменные. Подобная классификация условна, признаки одной разновидности могут сливаться с признаками другой. Так дистанционное консультирование может быть индивидуальным и групповым. При подготовке ответа консультант вправе пользоваться (и должен) обстоятельной помощью специалистов всех структурных подразделений консалтинговой фирмы, использовать необходимые источники поиска информации, что несомненно улучшит качество консультации. В то же время в основе дистанционного консультирования лежит оперативность предоставления информации и возможность осуществления сиюминутной обратной связи. Система обратной связи - это процесс обмена информацией. Как только потоки информации приостанавливаются, возникает нескоординированная деятельность консультанта и обращающегося за помощью клиента или сотрудника фирмы. Поэтому необходимо своевременно создать стройную систему регулирования обмена информацией. При решении этой задачи следует учитывать не только формальные, но и неформальные коммуникационные отношения. Если возникает необходимость в групповом консультировании - информировании однородной группы специалистов, то, используя технические средства связи (электронную почту, факс, Интернет и т.д.), дистанционное консультирование можно осуществить в считаные минуты. В научный обиход уже вошли такие термины как &quo ;методическое управление&quo ;, &quo ;управление нововведениями&quo ;, &quo ;управленческое консультирование&quo ;. Конференции, семинары, встречи, устные консультации остаются в арсенале наиболее эффективных способов человеческого общения, несмотря на наличие телефона, телефакса и прочих технических средств связи. Информационное общество не может заменить традиционные формы человеческих коммуникаций.

У кожному випадку відбувався майже однаковий процес «народнокультурної мобілізації», мобілізації народу на основі його тубільної культури й історії і через них; та мобілізація становила виклик наявній системі держав і сприяла могутнім рухам етнічного сепаратизму та іредентизму, хоча їхні форми і тривалість були різні. В останньому розділі висвітлено перспективи нового «постнаціонального світу», світу без націоналізму і, можливо, без націй. З огляду на теперішні перешкоди розвиткові багатонаціональних корпорацій, розпад оборонних блоків та націоналізацію глобальних комунікаційних мереж, шанси близького відмирання націоналізму видаються дуже непевними. Проте, можливо, зародки регіональних асоціацій під культурним покровительством «пан»-націоналізмів зві-/9/стують новий етап колективної ідентифікації, принаймні в окремих регіонах земної кулі. Той процес буде, мабуть, повільним і непевним. Єдине, що можна стверджувати майже безперечно, - у передбачуваному майбутньому національна ідентичність та націоналізм і далі, ймовірно, становитимуть могутню і все більшу силу

1. Форми корпоративного підприємництва

2. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

3. Фірма як організаційна форма підприємництва

4. Финансовый контроль: формы, методы, органы

5. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

6. Прогнозирование в менеджменте: цели, формы, методы
7. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
8. Формування прибутку промислового підприємництва

9. Невербальні засоби комунікації

10. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

11. Мале підприємництво

12. Юридична відповідальність у підприємництві

13. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

14. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

15. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

16. Ііміджелогія комунікацій

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

17. Маркетингові комунікації

18. Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

19. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

20. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

21. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

22. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки
23. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
24. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

25. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

26. Форми і методи краєзнавчої роботи

27. Невербальні засоби комунікації

28. Государственная политика, формы, методы социальной защиты населения

29. Форми і методи соціальної роботи

30. Форми фінансування підприємств

31. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

32. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Закон України "Про підприємництво"

34. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

35. Підприємництво в ринкових умовах

36. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

37. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

38. Філософсько-економічні аспекти підприємництва
39. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин
40. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

41. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

42. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

43. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

44. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

45. Методические подходы, формы и методы регулирования занятости слабозащищенных слоев населения (молодежи)

46. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

47. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

48. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

50. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

51. Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

52. Административно-правовые формы и методы

53. Формы и методы организации PR-кампаний

54. Методы и формы научного познания
55. Методы и формы государственного регулирования
56. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.

57. Формы и методы лоббистской деятельности

58. Структурные методы распознавания сложноорганизованных исторических табличных форм

59. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

60. Формы и методы племенной работы в племзаводе, племрепродукторе, фермерском хозяйстве

61. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

62. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

63. Объективные основы, формы и методы государственного руководства экономикой и контроля за хозяйственной деятельностью

64. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Методы измерения точности формы рабочих поверхностей оптических деталей (сферы, плоскости)

66. Классификация средств и методов стимулирования и реализации продукции формы краткосрочного стимулирования

67. Современные формы и методы розничной продажи товаров и их эффективность (на примере ООО "Евросеть")

68. Формы и методы проверки знаний, умений, навыков по математике начальных классов

69. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

70. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)
71. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
72. Форми та методи державної підтримки експортерів

73. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт

74. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

75. Методы и формы воспитания

76. Методы и формы работы социального педагога в общеобразовательном учреждении

77. Методы и формы реализации воспитательных возможностей процесса трудовой и технологической подготовки школьников (на примере раздела "Технология швейного производства" 9 класс)

78. Современные формы и методы воспитательной работы

79. Содержание, организационные формы и методы совместной работы образовательного учреждения и семьи по воспитанию детей

80. Требования к методам и организационным формам трудового обучения

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

81. Формы и методы коррекции нарушений письма у детей младшего школьного возраста с дисграфией

82. Профсоюзное движение - методы и формы забастовок

83. Формы и методы психологических исследований

84. Пітирим Сорокін про форми соціальної стратифікації

85. Организация, формы и методы социальной работы с пожилыми людьми в условиях сельской местности

86. Методы и формы научного познания
87. Налоговый контроль, методы, формы и пути совершенствования
88. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

89. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

90. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

91. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства

92. Совершенствование форм и методов поддержки малого и среднего бизнеса

93. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

94. Формы и методы деятельности органов местного самоуправления Ставропольской губернии

95. Метод конечных элементов

96. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

97. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

98. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

99. Методы исследования в цитологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.