Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Волоконно-оптическая система передачи

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1.Загальні відносини. 1.1 Шифр і назва нормативної дисципліни Системи техничної експлуатації засобів зв’язку: Волоконно-оптичні лінії зв’язку 1.2 Загальна характеристика дисципліни. Дисципліна “Системи технічної експлуатації засобів зв’язку: Волоконно-оптичні лінії зв’язку” (СТЕ 33:DJKC) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам- економістам для роботи з лініями зв’язку. 1.3 Обсяг викладення: лекцій 36 год. практичних занять 18 год. Лабораторних занять 18 год. Самостійна робота над комплексним завданням 36 год. Таблиця-1 Шифр Уміння Зміст уміння Шифр рівня сформованості уміння ФУ-1 ФУ-2 Фундаментальні уміння Вміння класифувати направляючи системи Вміння розраховувати основні параметри лінії передачі Р Р ПВУ-1 Предметно-видові уміння Вміння розраховувати основні параметри кабелів і проаналізувати їх придатність А ЗФУ-1 Загально-функціональні уміння Знання причинно-наслідкових зв’язків об’єктів в інших спорудах зв’язку та уміння їх використання для найбільш ефективного функціонування системи в цілому Т ВУ-1ВУ-2 Виовувальні уміння. Уміння користуватися довідковою та науково-техничною літературою. Знання термінології лінійних споруд, уміння пояснення явшу, характеристик, місце в данній дисципліні. А А 3. Програма з навчальної дисципліни. В процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається такий теоретичний матеріал: 3.1.1 Вступ Історія створення ліній електрозв’язку. Види ліній зв’язку. Системи багатоканальної передачі по лініям зв’язку. Принципи організації міжміського зв’язку по кабельним лініям. Основні вимоги до лінії зв’язку. Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2. Побудова мереж зв’язку. Принципи побудови. Магістральна і внутрішньо зонова мережи. Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозв’язку: абонентськы термынали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі: повнозв’язана, древовидна, кільцева, сітчата, радіальна, радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система зв’язку України. Відомості про первину та вторину системи електро зв’язку. Ієрархія первинної мережі. Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1. Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку. Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних ліній зв’язку. Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів. Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах зв’язку.

Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку. ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-2 Електродинаміка направляючих систем. Електромагнітне поле. Властивості матеріалів та їх електричні характеристикі. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючим системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках. Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих систем. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Теорія передачі по лініям зв’язку. Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку. Рівняння однородного ланцюга Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Залежність параметрів передачі від частоти і довжини. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку. Коефіцієнт видбиття. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку. Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний вплив, електричний вплив. Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості переходу енергії на ближній та дальній кінці. ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку. Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників. ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-2 Історія розвитку волоконно-оптичних ліній зв’язку. Позитивні та негативні якості волоконно-оптичнихсистем передачі. Основні ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна. Конструкція оптичного кабеля. ФУ-1, ВУ-2, ЗФУ-1 3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі. Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи ОН. Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат. Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2. Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів. ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП. Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.15 Джерела оптичного випромінювання. Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики. Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання. Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотоприймачів. p-i- та лавинний фотодіоди. Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні характеристики. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Проектування лінійних споруд зв’язку. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ. Техніко-економічні обгрунтування проекту. ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції. Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри. ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.2 Приблизний перелік практичних занять. 3.2.1 Принципи організації міжміського зв’язку. Конструкції кабелів зв’язку. Параметри передачі електричних кабелів. Параметри впливу між ланцюгами лінії передачі. Методи зменшення взаємного впливу в кабельних лініях. Функціональна схема ВОСП і конструкції оптичних кабелів. Розрахунки затухання оптичного кабеля. Розрахунки дисперсії оптичного кабеля. Розрахунки довжини регенераційної дільниці. 3.3 Приблизний перелік лабораторних робіт. Виміри параметрів кабелів зв’язку на сталому струмі. Дослідження вхідного та волнового опорів ланцюгів зв’язку. Дослідження частотної характеристики затухання кабелів зв’язку.

ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ - то же, что таксофон. ТЕЛЕФОНИЯ - область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной связи, разработку аппаратуры для ее осуществления и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по телефонным каналам связи. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ - передача на расстояние речевой информации, осуществляемая электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи. Телефонная связь обеспечивает ведение устных переговоров между абонентами, удаленными друг от друга практически на любое расстояние. Начало телефонной связи было положено в 1876 изобретением телефонного аппарата А. Г. Беллом (США) и созданием первой телефонной станции (1878, Нью-Хейвен, США). Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), междугородную и международную, а также внутриведомственную, внутрипроизводственную, телефонную связь с подвижными объектами (радиотелефонная связь). Линии телефонной связи сложные технические сооружения (напр., на некоторых междугородных кабельных линиях число промежуточных усилителей достигает нескольких тысяч). С нач. 80-х гг. успешно внедряются системы на основе волоконно-оптических кабелей связи

1. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

2. Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

3. Волоконно-оптические системы

4. Разработка блока управления фотоприёмником для волоконно-оптических систем передачи информации

5. Моделі і методика побудови волоконно-оптичної системи передачі даних

6. Волоконно-оптические линии связи
7. Оптические системы памяти
8. Коммутатор цифровых каналов системы передачи

9. Анализ погрешностей волоконно-оптического гироскопа

10. Волоконно-Оптические Линии Связи

11. Оптические системы светоизлучающих диодов

12. Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации

13. Волоконно-Оптические Линии Связи

14. Усилитель многоканальной системы передачи

15. Глаз как оптическая система

16. Волоконно-оптическая линия связи

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Волоконный оптический гироскоп

18. Анализ компонентов системы передачи Е1

19. Приемник цифровой системы передачи информации ВЧ-каналом связи по ВЛ

20. Радиотехническая система передач

21. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

22. Эскизное проектирование радиоэлектронной системы передачи информации
23. Многоканальная система передачи информации
24. Оптические системы контрольно-юстировочных и измерительных приборов

25. Системы и сети передачи данных

26. Компьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользования

27. Передача информации в нервной системе

28. Системы сети передачи данных

29. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

30. В поисках системы мира

31. Малые тела Солнечной системы

32. Происхождение Солнечной системы

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

33. Строение солнечной системы

34. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

35. Солнечная система

36. Происхождение солнечной системы

37. Спутниковые системы местоопределения

38. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
39. Двигательные системы организма
40. Нервная система

41. Нервная система

42. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

43. Бактериальная система секреции белков первого типа

44. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

45. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

46. Транспортная система (Восточного Казахстана)

47. Экономическая система Дании

48. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

49. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

50. Банковская система Франции

51. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

52. Налоговая система

53. Налоговая система России

54. Налоговая система РФ
55. Налоговая система РФ на современном этапе
56. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

57. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

58. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

59. Планирование в системе государственного управления

60. Система таможенных органов РФ

61. Расходы бюджетной системы на социальные цели

62. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

63. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

64. Задачи, основные функции и система ОВД

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

65. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

66. Природа и система административного права

67. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

68. Гражданское право в системе права

69. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

70. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств
71. Правовая система Великобритании
72. Судебная система 1917-22 гг.

73. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

74. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

75. Создание советской судебной системы

76. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

77. Федерализм и избирательная система в Германии

78. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

79. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

80. Налоговая система Швеции

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

82. Налоговая система Дании

83. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

84. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

85. Избирательная система в РФ

86. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)
87. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства
88. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

89. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

90. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

91. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

92. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

93. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

94. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

95. Система налогооблажения в России

96. Упрощенная система налогообложения

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

97. Налоговая система России в сравнении с другими странами

98. Система безопасности заказчика

99. Апелляционный суд в судебной системе Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.