Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ 1. Педагогічні та методичні основи позакласної і позашкільної роботи у початковій школі 1.1 Сутність позакласної роботи 1.2 Зміст та особливості позашкільної роботи 2. Методика організації і проведення інноваційних форм позакласної і позашкільної роботи у початковій школі 2.1 Вивчення передового педагогічного досвіду організації пошукової діяльності для художніх та краєзнавчих музеїв 2.1.1 Бісероплетіння 2.1.2 Батік 2.1.3 Мозаїка Висновки Список використаної літератури Додатки (вписати в курсову) Вступ В умовах сучасної школи особливого значення набуває формування в учнів у процесі позакласної і позашкільної роботи мистецьких інтересів, спрямованих на розширення й поглиблення знань, образотворчих умінь і навичок, естетичне виховання молодших школярів. Поряд з пізнавальними завданнями в системі позакласної і позашкільної роботи розв’язуються й виховні: виховання естетичних почуттів, любові, емоційного ставлення до природи, мистецьке виховання. Крім того, позакласна і позашкільна робота розвиває такі риси особистості, як колективізм, відповідальність за доручену справу, акуратність та наполегливість. Отже, правильно організована позакласна і позашкільна робота є одним із засобів виховання школярів. Обмаль часу, відведеного на вивчення образотворчого мистецтва, обмеженість безпосереднього наближення дитини до об’єктів образотворчої діяльності зумовлюють необхідність систематичної позакласної і позашкільної роботи в усіх класах початкової школи. Важливою умовою організації позакласної і позашкільної роботи є врахування психологічних особливостей дітей. Дітям 6–9-річного віку властива допитливість. Ці малі «чомучки» цікавляться всім: хочуть знати про небо і землю, сонце і зорі, воду і повітря, рослини і тварини, їх цікавить праця і стосунки між людьми у її процесі. Це період їх бурхливого розвитку. Робота учнів поза межами уроку організовується за спеціально розробленою програмою, оскільки її зміст виходить за межі шкільної програми з навчального предмета. Однак під час складання програми слід пам’ятати про вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. Позакласна і позашкільна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу, покращувати стосунки між людьми. Вона забезпечує цікаве й корисне проведення школярами вільного часу. Образотворчі завдання, які зацікавлюють дітей своєю нетрадиційністю, стимулюють інтерес до мистецтва, творчо-емоційний розвиток особистості. Такою новинкою є на сьогодні бісероплетіння, батік і мозаїка, та, як не дивно, пошукова робота для музеїв. Метою курсової роботи є дослідження особливостей використання позакласної і позашкільної роботи, на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. Об’єктом дослідження є позакласна і позашкільна робота; предметом – методика їх організації у позакласній та позашкільній роботі в початкових класах. Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати такі завдання: 1. Проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження.

2. Виявити зміст і завдання позакласної і позашкільної роботи у початковій школі. 3. Охарактеризувати умови проведення позакласної і позашкільної роботи у процесі образотворчої діяльності молодших школярів. 4. Виявити особливості організації позакласної і позашкільної роботи у педагогічному досвіді учителів початкових шкіл. Методи дослідження: аналіз педагогічної літератури; бесіди; теоретичне узагальнення. 1. Педагогічні та методичні основи позакласної і позашкільної роботи у початковій школі 1.1 Сутність позакласної роботи Позакласна робота – це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу до вивчення образотворчого мистецтва. Ця діяльність базується на інтересі і бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Позакласна робота ґрунтується на добровільній ініціативі й активності молодших школярів. Зміст її виходить за межі шкільної програми. Позакласна робота має бути цікавою для учнів, задовольняти їхні інтереси й запити. Позакласна робота сприяє вирішенню основних завдань школи. Головні її напрямки : – розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, передбачених програмою, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу до вивчення образотворчого мистецтва, формування у дітей позитивного ставлення до образотворчої діяльності; – виявлення найпростіших образотворчих закономірностей; – встановлення зв’язків і взаємозв’язків між окремими мистецькими елементами та явищами; – розширення уявлень дітей про єдність природи і мистецтва; – забезпечення застосування знань і вмінь на практиці. Діти, які беруть участь у позакласній роботі, мають конкретніші знання, їх відповіді більш точні й виразні. Позакласна робота сприяє розвиткові мислення молодших школярів. Під час проведення позакласної роботи у дітей виховується повага до праці, в тому числі й до фізичної. В учнів, що беруть участь у позакласній роботі, виховується почуття відповідальності за доручену справу, дисциплінованість, діти привчаються виконувати роботу своєчасно. У позакласній роботі відкриваються широкі можливості для виявлення ініціативи, творчості, в учнів розвивається любов до мистецтва. Найголовнішою умовою організації позакласної роботи є керівна роль учителя. Завдання вчителя полягає в тому, щоб формувати в дітей стійкий інтерес до мистецтва, захоплення різноманітними дослідженнями. Щоб зацікавити молодших школярів, учитель має досконало знати мистецтво і бути готовим відповісти на будь-яке запитання дитини. Разом з тим він повинен багато чого вміти: спостерігати, аналізувати результати спостережень і використовувати їх у своїй навчальній роботі. І справді, без відповідних знань і вмінь, а також без прагнення та бажання з боку вчителя позакласну роботу організувати неможливо, адже вона ґрунтується на добровільній ініціативі та активності молодших школярів. Тому все залежить від учителя і його активності. Особливостями позакласних занять слід вважати: добровільність участі учнів у різних заходах; зміст занять не обмежується рамками програми; методи і форми занять основані на творчій діяльності й інтересах учнів .

За своїм змістом, формами організації та методами проведення позакласна робота з образотворчого мистецтва різноманітна. Виділяють такі види позакласної роботи: індивідуальні, групові, масові. Індивідуальна позакласна робота проводиться з тими учнями, які виявляють інтерес до об’єктів і явищ образотворчого мистецтва. Пізнавальний інтерес зароджується в них на уроках і в позаурочній роботі. Спочатку він нестійкий, ситуативний і проявляється у збиранні марок, листівок, кольорових фотографій, на яких зображені твори мистецтва; читанні дитячих книжок про них; перегляді телепередач. Однак все це школярі роблять безсистемне, нецілеспрямовано. Завдання учителя – вчасно помітити, виявити і перетворити це захоплення в стійкий довготривалий інтерес до змісту навчального предмета. Відповідно до цього індивідуальна позакласна робота повинна бути цілеспрямована, планомірна. Розпочинається вона з побудови завдань на тому змісті і тих видах діяльності, якими цікавиться дитина. Наприклад, якщо вона збирає кольорові листівки про мистецтво, рослини, то їй пропонується зробити з них тематичні підбірки, знайти до кожної з тем загадки, прислів’я, цікаву інформацію. Ефективність індивідуальної позакласної роботи залежить від рівня усвідомлення учнем мети завдання, його вагомості, від оволодіння способами виконання й оформлення його результатів, а також від оцінювання товаришами й учителем. Виявлення і розвиток індивідуальних інтересів дозволяє за спільністю об’єднувати і залучати дітей до групової та масової позакласної роботи. Індивідуальна робота проводиться з окремими учнями, які виявляють особливий інтерес до образотворчого мистецтва. Учителеві слід виявити дітей, що цікавляться мистецтвом, розвивати їхні інтереси, спрямовувати в потрібне русло з тим, щоб потім спиратись на таких дітей при організації гурткової і масової позакласної роботи. Для них можна добирати окремі завдання: прочитати ту чи іншу книжку, провести не передбачені програмою спостереження в куточку живої природи або в природі, виготовити певну наочність і намалювати те, що бачили. Для заохочення учнів до виконання індивідуальних завдань слід використовувати на уроках знання і практичні вміння, яких діти набули в процесі позакласної роботи . Позакласні заняття з окремими учнями проводяться у всіх початкових класах. Учитель повинен допомогти дітям намітити об’єкти зображення, скласти план занять, організувати систематичне керівництво та облік роботи. Уже в 1-му класі він може доручити дітям оформити колекцію гілок і листків різних дерев як майбутню наочність, провести за планом спостереження. Завдання можуть мати практичну спрямованість. Зміст позакласної роботи кожного наступного класу розширюється та поглиблюється залежно від набутих на уроках знань і вмінь. Тому поступово практикуються види занять, коли діти об’єднуються в невеликі тимчасові групи для спільного виконання певної роботи . Отже, при організації індивідуальної позакласної роботи з образотворчого мистецтва класовод, враховуючи інтереси молодших школярів, спочатку планує індивідуальні завдання для окремих учнів, надалі об’єднує їх у тимчасові групи відповідно до виявлених інтересів, а вже учнів 3–4 х класів залучає до групових і масових видів позакласної роботи.

Завданням першої було заготовляти підпільні видання організації. Ця референтура була дуже важлива для втримування духового зв'язку з усіма членами організації, і для загалу членів підпільна «література» мала велике значення як джерело політичного думання, з одного боку, і як видимий знак можливости спротиву ворожій владі, з другого. Для загалу суспільства були видавані летючки, поява яких, звичайно при нагоді національних свят, викликала велике піднесення серед населення. З погляду майбутнього організації дуже важливою була референтура юнацтва. Спеціяльні референти та інструктори на організаційних ступенях (при краєвій, окружній, повітовій екзекутивах) мали завдання виховувати окремі гуртки доростаючої середньошкільної молоді на майбутніх членів організації, і в цей спосіб був забезпечений безперебійний доплив все нових членів у ряди ОУН. Серед середньошкільників був великий грунт для підпільної роботи. Старші річники цієї молоді мали в час постання ОУН певні зв'язки до підпілля ще з років існування УВО, і з моментом злиття УВО з новоствореною ОУН вся ця молодь автоматично перейшла в ряди нової організації

1. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

2. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

3. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

4. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

5. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

6. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
7. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
8. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

9. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

10. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

11. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

14. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

15. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

16. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

18. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

19. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

20. Комерційна діяльність

21. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

22. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми
23. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
24. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

25. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

26. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

27. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

28. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

29. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

30. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

31. Інвестиційна діяльність підприємства

32. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

34. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

35. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

36. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

37. Діяльність римських магімтратів

38. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
39. Діяльність уряду України в галузі екології
40. Суспільно-політична діяльність Костомарова

41. Діяльність страхової компанії "Оранта"

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Життєдіяльність організму

44. Кошторис та собівартість продукції

45. Аудиторська діяльність

46. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

47. Комерційна таємниця

48. Правотлумачна діяльність

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

49. Професійна таємниця, її види

50. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

51. Діяльність Євгена Коновальця

52. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

53. Політична діяльність Лазара Кагановича

54. Діяльність першого професійного театру Полтави
55. Творча діяльність Панаса Мирного
56. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

57. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

58. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

59. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

60. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

61. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

62. Діяльність ФАТФ

63. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

64. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

66. Діяльність органів управління освітою

67. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

68. Групова навчальна діяльність

69. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

70. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
71. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
72. Діяльність дошкільника

73. Політичні погляди і діяльність Платона

74. Діяльність Пирятинського сирзаводу

75. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

76. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

77. Соціально-педагогічна діяльність як професія

78. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

79. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

80. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

81. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

82. Фінанси і фінансова діяльність

83. Фінансова діяльність підприємства

84. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

85. Болота та необхідність їх збереження

86. Екологія і практична діяльність людини
87. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки
88. Консалтингова діяльність

89. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

90. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

91. Курс математики в средней школе и методика преподавания

92. Організаційна система управління природокористуванням України

93. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

94. Організація та планування кредитування

95. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

96. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

97. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

98. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

99. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

100. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.