Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А ДО КУРСОВОї РОБОТИ НА ТЕМУ: «Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем» по курсу “Прикладна теорія цифрових автоматів” Керівник роботи: Оксана ВалеріївнаКущенко Роботу виконав студент групи е-03: Андрій Сергійович .Зігуля 2000 РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ “ ” 2000р. ПРОТОКОЛ № . голова комісії О.І.Перелука Сумський технікум харчової промисловості Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж” Курс Група Семестр . З А В Д А Н Н Я НА КУРСОВУ РОБОТУ 1.Тема роботи:2.Термін здачі студентом закінченої роботи: 3.Вихідні дані до роботи:Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень): Дата видачі: 2000р. Дата закінчення: 2000р. Студент: . Консультант: . Викладач-керівник: . Зміст Сторінка Вступ. Переведення чисел в різні системи числення. Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції. Мінімізація логічних функцій в різних базисах. Аналіз заданої схеми. Висновок. Література. Вступ Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці. Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними, радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних областях науки і техніки. Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації. В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів для регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв, реалізуючих прийняту інформацію. Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого використання напівпровідникових пристроїв і високо надійних мікро- електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі. 1. Переведення чисел в різні системи счислення Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи числення з основою h в іншу з основою h .

Вони відрізняються один від одного системою числення, в якій виробляються дії над числами в процесі перекладу. Розглянемо перший спосіб перекладу з використанням арифметики початкової системи числення. Для цього способу порядок перекладу цілих чисел відрізняється від перекладу дробів. Для того щоб перевести ціле число Х з системи з основою h в нову систему з основою h , необхідно послідовно ділити задане число і що виходять в процесі розподілу приватні на основу нової системи h , виражену в колишній (початкової) системі, доти, поки останнє приватне не виявиться менше нової основи h . Результат перекладу запишеться у вигляді послідовності цифр, записаних зліва направо починаючи з останнього приватного і кінчаючи першим залишком (тобто число молодшого розряду є перший залишок і т. д.). Всі арифметичні дії в процесі розподілу числа виготовляються в початковій h-системі. Задані 5ть десяткових цифр перевести в коди: 1. двійковий: 1.1.1 4 2 - 4 2 2 0 2 1 0 4(10)=100(2) 1.1.2 6 2 - 6 3 2 0 2 1 1 6(10)=110(2) 1.1.3 8 2 - 8 4 2 2 0 4 2 1 0 2 0 8(10)=1000(2) 1.1.4 12 2 - 12 6 2 2 0 6 3 1 0 2 1 12(10)=1100(2) 1.1.5 15 2 - 14 7 2 2 1 6 3 1 1 2 1 15(10)=1111(2) 2. 1. 4(10)=4(8) 2. 6(10)=6(8) 3. 8(10)=10(8) 4. 12(10)=14(8) 5. 15(10)=17(8) 3. шістнадцятковий: 1. 4(10)=4(16) 2. 6(10)=6(16) 3. 8(10)=8(16) 4. 12(10)=С(16) 5. 15(10)=F(16) 2.Виконання арифметичних дій в різних позиційних системах 2.1 До першого числа додати четверте: Додавання у різних системах счисленя відбувається по аналогії з додаванням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах числення вважається різне число, наприклад у восмирічній 10(10)=8(8) і т.д. 2.1.1 0100(2) 1100(2)=100000(2) 1 0100 1100 10000 2.1.2 4(8) 8(8)=16(8) 4 8 16 2.1.2 4(16) С(16)=10(16) 4 С 10 2.2 помножити друге число на третє: Множення, у різних системах счисленя, також відбувається по аналогії з множенням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах числення вважається різне число. 2.2.1 0100(2)(1100(2)=0110000(2) 0100 ( 1100 0000 1000 1000 0000 0110000 2.2.2 14(8)(6(8)=92(8) 3 14 ( 6 110 2.2.3 С(16)(6(16)=48(16) 3 12 ( 6 72 16 64 4 8 2.3 відняти двійковий код 2го числа від 5 у прямому зворотньому та додатковому коді: 2.3.1 віднімання в прямому коді: 1111 0110 1001 3 2 1 0 Перевірка -> 15(10)-6(10)=9(10) 1001(2)=23 30=8 1=9(10) 2.3.2 віднімання у зворотньому коді: 0 1111 1 0110 101000 1 1001 2.3.3 віднімання у додатковому коді: 1111 0110 1001 0110 – прямий код 1001 – зворотній код 1010 – додатковому коді 3.Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції 2.4 Скласти таблицю станів з двох кодів: х1х2х3х4 У 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 4 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 3. За складеною таблицею і заданою функцією у: 3.1 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СДНФ: f=x1 x2 x3 x4( x1 x2 x3 x4( x1 x2 x3 x4 3.2 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СКНФ: f=(x1(x2(x3(x4)(x1(x2(x3(x4) 3.3 Мінімізувати отримані логічні функції використовуючи карти Карно та закони булевої алгебри: СДНФ: f=x1x3x4(x2(x2)(x1x2x3x4=x1x3x4(x1x2x3x4 СКНФ: Карта Карно: 1 1 1 Мал.1

Мал.2 3.5 Записати отримане рівняння: y=x1x3x4(x1x2x3x4 4.Мінімізація логічних функцій в різних базисах Мінімізація – називається пошук коротких форм представлення, перемикаючих функцій для скорочення числа фізичних елементів призначених для реалізації цих функцій. Мінімізація досягається за допомогою законів булевої алгебри. Існує декілька законів: 1. Аналітичний. 2. Графічний. 3.6 Синтезувати мінімізовану функцію в базисах И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ. И-ИЛИ-НЕ Мал.4 Базис И-НЕ y=x1x3x4(x1x2x3x4 ИЛИ-НЕ y=x1x3x4(x1x2x3x4 Мал.5 Базис ИЛИ-НЕ 5.Аналіз заданої схеми 4. Проаналізувати задану схему: 1. намалювати задану схему: Мал 6. Задана схема. 2. скласти аналітичний вираз функції заданої схеми: y=(x1(x2)(((x1x2x3)((x1x2x3)) Висновок При виконанні цієї курсової роботи я закріпив той матеріал, який ми проходили по курсу “Прикладна теорія цифрової автоматизації”. Також зрозумів практичне примінення синтезу логічних функцій та аналізу комбінаційних схем. Література: 1. Я.С.Ицхоки, Н.И.Овчинников “Импульсные и цифровые устройства” Москва “Советское радио” 1973. 2. Б.А.Трахтенброт “Алгоритмы и вычислительные автоматы” Москва “Советское радио” 1974 3. О.В.Кущенко “Конспект лекцій з предмету: “Прикладна теорія цифрових автоматів”” Суми СТХП 2000

Не трудно заметить, что это действие должно быть первоначально единым, что оно должно иметь одинаковую значимость для всякой связи и что разложение (анализ), которое, по-видимому, противоположно ей, всегда тем не менее предполагает ее; в самом деле, там, где рассудок ничего раньше не связал, ему нечего и разлагать, так как только благодаря рассудку нечто дается способности представления как связанное. Но понятие связи заключает в себе кроме понятия многообразного и синтеза его еще понятие единства многообразного. Связь есть представление о синтетическом единстве многообразного.[14] Следовательно, представление об этом единстве не может возникнуть из связи, скорее наоборот, оно делает возможным понятие связи прежде всего вследствие того, что присоединяется к представлению о многообразном. Это единство, а priori предшествующее всем понятиям связи, не есть упомянутая выше категория единства (W10), так как все категории основываются на логических функциях в суждениях, а в них уже мыслится связь, стало быть, единство данных понятий

1. Синтез логических схем

2. Численные методы анализа и синтеза периодических сигналов

3. Методы минимизации логических функций

4. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

5. Сценарный подход как метод анализа проектных рисков

6. Статистические методы анализа оборотных фондов
7. Статистические методы анализа финансового состояния предприятия в условиях рынка
8. Статистические методы анализа результатов психолого-педагогических исследований

9. Методы анализа наиболее типичных проблем управления проектом

10. Синтез логической ячейки ТТЛШ

11. Цели обращения исследователя к методу анализа содержания

12. Методы анализа управленческих решений

13. Экономико-статистические методы анализа эффективности сельскохозяйственного производства

14. Методы анализа производственного травматизма

15. Статистика населения. Метода анализа динамики численности и структуры населения

16. Статистические методы анализа финансового состояния предприятия в условиях рынка

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Статистические методы анализа финансовых результатов деятельности предприятий

18. Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений

19. Метод программирования и схем ветвей в процессах решения задач дискретной оптимизации

20. Представление логических функций от большого числа переменных

21. Создание функциональной модели вычисления минимума заданной функции методом парабол

22. Методы анализа монтажа, замены, исключения "черного ящика"
23. Методы анализа электромеханических устройств
24. Моделирование и анализ электронных схем на ЭВМ

25. Функционально полные системы логических функций. Алгебраический подход

26. Физико-химических методы анализа лекарственный средств

27. Использование количественных методов анализа для принятия управленческих решений

28. Управление финансовыми рисками на основе вероятностных методов анализа

29. Методы анализа степени очистки конденсата на ТЭЦ

30. Методы анализа эмпирических данных

31. Современная научно-техническая документация на статистические методы анализа результатов измерений

32. Электрохимические методы анализа, их теоретические основы и классификация

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Показатели и методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия

34. Спектральные методы анализа

35. Химические методы анализа

36. Методы органического синтеза

37. Масс-спектрометрический метод анализа

38. Кондуктометрический метод анализа и его использование в анализе объектов окружающей природной среды
39. Динамика показателей объема продукции и производства. Методы анализа производительности труда
40. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики

41. Методы анализа экономической информации и принятия бизнес-решений

42. Статистические методы анализа динамики объема производства

43. Статистические методы анализа прибыли и рентабельности

44. Статистические методы анализа экономических явлений

45. Методы анализа и прогнозирования в логистике

46. Минимизация функций алгебры логики

47. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

48. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Синтез комбинационных схем (устройств)

50. Схема анализа литературно-художественного произведения

51. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

52. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

53. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

54. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии
55. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)
56. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

57. Анализ методов сокращения пригара на стальном литье

58. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

59. Анализ методов улучшения жидкостекольных смесей

60. Методы молекулярной спектрометрии в анализе объектов окружающей среды

61. Логический метод Гегеля

62. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

63. Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

64. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

65. Синтез и анализ аналоговых и цифровых регуляторов

66. Анализ эпизода литературного произведения: композиция, содержательные функции художественной детали

67. Применение метода кластерного анализа при формировании ассортимента

68. Литература - Терапия (СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК)

69. Пограничный анализ - новый метод психокоррекции наркозависимых личностей

70. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации
71. Функция, структура и метод социологии
72. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

73. Мышление как процесс и проблемы логического анализа научных текстов

74. Анализ платежеспособных предприятий и разработка методов финансовой санации

75. Единство противоположностей: краткий анализ антиподальных пар на логическом уровне.

76. Рискология. Методы верификации информации: сопоставительный анализ, метод поиска противоречий

77. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

78. Анализ экономических задач симплексным методом

79. Особенности анализа функции полезности с ординалистской позиции

80. Методы микроэкономического анализа

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

81. Особенности метода генетического анализа Менделя

82. Морфодинамический анализ как метод для целей градостроительного планирования

83. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции

84. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

85. Синтез комбинацонных схем и конечных автоматов, сети Петри

86. Анализ методов исследования наноматериалов
87. Метод определения спроса на основе анализа цен и объемов продаж
88. Административно-правовые методы в осуществлении функций исполнительной власти, государственного управления

89. Анализ альтернативных методов формирования структуры организации

90. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

91. Использование методов операционного анализа в управлении финансовыми ресурсами

92. Методы комплексного анализа прибыли страховой организации

93. Финансовые результаты деятельности предприятия и методы их анализа

94. Анализ эффективности методов радиометрии при выявлении и оценке характера насыщения коллекторов (на примере месторождений Западно-Сибирской равнины)

95. Комплексный теоретико-правовой анализ и определение сущности, значения и функций гражданско-правового договора в механизме рыночной экономики

96. Функции государства, формы и методы их осуществления

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

97. Редакторский анализ — профессиональный метод редактора

98. Анализ и моделирование цифровых и аналоговых схем

99. Анализ области определения функции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.