Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

“Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину ” План: Вступ 1. Провадження досудового розслідування в справах неосудних осіб і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину з точки зору кримінально – процесуального права . 2. Особливості призначення судово – психіатричної і судово – психологічної експертизи . 3. Значення висновків судово – психіатричної і судово – психологічної експертизи для провадження в кримінально–процесуальному праві України . 4. Розгляд кримінальних справ неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину в судах України . Висновок Література Вступ Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до винесення судом вироку захворіла на душевну хворобу, що позбавило її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватись примусові заходи медичного характеру, а після одужання вона може підлягати покаранню. На відміну від неосудних осіб, що не підлягають кримінальній відповідальності і чиї діяння не визнаються злочинами, особи, які захворіли на глибокий психічний розлад після вчинення злочину, визнаються такими, що вчинили злочин, є осудними, &e sp;щодо скоєного ними діяння, але не підлягають покаранню до свого одужання . З вищезазначеного можна зробити висновок, що діяння неосудних осіб і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину вимагають застосування спеціальних знань і правил при кваліфікації та застосуванні норм кримінального і кримінально-процесуального права . Саме з’ясування цих особливостей і є основною метою даної роботи . 1. Особливості провадження досудового розслідуванняв справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину з точки зору кримінально – процесуального права . Відповідно до статті 111 КПК України у справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою в стані неосудності, а також осіб, які захворіли на душевну хворобу після вчинення ними злочину , провадження попереднього слідства є обов’язковим . Кримінальні справи про діяння душевнохворих порушуються на загальних підставах і розслідуються в звичайному порядку . Згідно ч. 3 ст. 44 КПК України захисник допускається до участі в таких справах з моменту отримання доказів про душевне захворювання особи , причому, відмова від захисника не може бути прийнята слідчим ( ч. 3 ст. 46 КПК ). Також треба враховувати, що з цих осіб не може бути стягнута сума для оплати праці адвоката за здійснення захисту . Витрати по захисту можуть відноситися на рахунок держави . При досудовому розслідуванні провадяться всі необхідні слідчі дії для всебічного й повного з’ясування обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння й особи, яка його вчинила, обставин, які характеризують цю особу та її душевне захворювання, причин та умов, які сприяли вчиненню цього діяння . Психічний стан визначається судово психіатричною експертизою, яка призначається після встановлення факту вчинення діяння даною особою.

Призначення вищевказаної експертизи, згідно п. 3 ст. 76 КПК, є обов’язкове. Після закінчення розслідування справи душевнохворого слідчий виносить постанову про закриття справи за наявності обставин, передбачених ст. 6 КПК (обставини, що виключають провадження в кримінальній справі), чи при недоведеності участі душевнохворого у вчиненні суспільно небезпечного діяння або якщо ( згідно ч. 3 ст. 417 КПК) на підставі висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів буде встановлено, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному стані або в подальшому захворіла душевною хворобою, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, складається постанова про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. В постанові про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру повинні бути викладені всі докази, які підтверджують вчинення цією особою суспільно небезпечного діяння, а також дані, які підтверджують, що вона захворіла на душевну хворобу. До цієї постанови обов’язково додається список осіб, які підлягають виклику в судове засідання, а також інші додатки, аналогічні тим, що додаються до обвинувального вироку . Потім ця постанова надсилається разам із справою надсилається прокуророві (ст. 226, 417 КПК) . Слідчий або прокурор не вправі закрити кримінальну справу на тій підставі, що немає необхідності в застосуванні до душевнохворого примусових заходів медичного характеру. Прийняти таке рішення може тільки суд ( ч. 1 ст. 421 КПК). Слід мати на увазі, що відповідно до статті 12 КК примусовий захід медичного характеру може бути застосовано судом також до особи, у якої в процесі досудового розслідування чи розгляду справи в суді встановлено тимчасовий розлад душевної діяльності, який позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, якщо за характером вчиненого діяння і своїм психічним станом ця особа становить небезпеку для суспільства і потребує лікування в примусовому порядку. Одержавши справу із зазначеною постановою слідчого , прокурор згідно ст. 418 КПК, вчиняє одну з наступних дій : 1. Погодившись із постановою , затверджує її і надсилає справу до суду ; 2. Повертає справу із своєю письмовою вказівкою слідчому для проведення додаткового досудового розслідування, якщо визнає, що психіатрична експертиза та інші докази зібрані у справі, є недостатніми для того, щоб зробити висновок про психічний стан особи, або що у справі не зібрано достатніх доказів про те, що суспільно небезпечне діяння вчинено даною особою . Слідчий і прокурор також мають право закрити кримінальну справу за наявності обставин, передбачених ст. 6 і п. 2 ст. 213 КПК України. Крім рішень, зазначених у ст. 418 КПК, прокурор вправі прийняти й інші рішення: Внести зміни в постанову слідчого або накласти нову , якщо вона не відповідає матеріалам справи або вимогам закону ; Доповнити чи скоротити список осіб, які підлягають виклику в судове засідання ; Закрити справу на тих же підставах, що і слідчий .

При розгляді справи в порядку ст. 418 КПК прокурор має дотримуватися строку, передбаченого ст. 233 КПК, і орієнтуватися на питання, передбачені ст. 228 КПК. 2. Особливості призначення судово-психіатричної й судово-психологічноїекспертизи. Згідно ст. 75 КПК експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Стаття 76 КПК, також, визначає підстави, при наявності яких призначення експертизи є обов’язковим серед них є наступна : для визначення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого при наявності в справі даних, які викликають сумнів щодо його осудності (п. 3 ст. 76 КПК). Питання про те, чи потрібно призначати експертизу, вирішують слідчі органи, суддя й суд при провадженні справи. Стаття 76 КПК передбачає винятки з цього правила, тому що перераховані в ній питання завжди вимагають для їх вирішення спеціальних знань в галузі судової медицини чи психіатрії. Судово – психологічна експертиза призначається у випадках , коли для з’ясування важливих по справі обставин вимагаються спеціальні психологічні знання. Вона направлена на дослідження непатологічних явищ психіки і тому проводиться переважно по відношенню психічно здорових людей . Призначення судово - психологічної експертизи доцільне, якщо психічне здоров’я осіб, що направляються на експертизу не викликає сумнівів у представників слідчих органів чи підтверджено висновком судово-психіатричної експертизи . Тому судово - психологічна експертиза не повинна передувати судово-психіатричній чи проводишся паралельно їй . Традиційно на сьогодні є поділ судово - психологічної експертизи на три основні види : 1.Експертиза неповнолітніх (свідків, потерпілих , обвинувачених); 2.Експертиза властивостей особи, основних мотивів, що закріпилися в життєдіяльності суб’єкта ; 3. Експертиза особливого стану, в тому числі і фізіологічного афекту . Підставами звернення до судово-психологічної експертизи є наявність у особи, щодо якої відбувається провадження в кримінальній справі , є : 1. Відставання рівня психологічного розвитку від вікової норми ; 2. Перенесення чи наявність психічного захворювання ; 3. Перенесення чи наявність соматичних захворювань, особливо інфекційних, хронічних або невиліковних ; 4. Наявність особливостей, які свідчать про крайню неврівноваженість, підвищену емоційність, або агресивність , порушення в таких психологічних процесах, як сприйняття, увага, уява, пам’ять, запам’ятовування чи відтворення , мислення . 5. Асоціальна поведінка потерпілого, яка провокує до здійснення злочину, наявність окремих ознак, що передбачають можливість сильного душевного хвилювання правопорушника ; 6. Нерозуміння чи неналежна моральна оцінка соціальної суті й значимості своїх дій ; 7. Сумніви в дійсності показань свідка і потерпілого, що базуються на їх невідповідності характеру ситуації, інших даних ; 8. Невідповідність встановлених мотивів злочину характеру скоєного ; 9. Сумніви в дійсності авторства письмового тексту ; 10. Незвичайність, дивакуватість мотивації поведінки обвинуваченого ; 11.

В окремих концтаборах вони називаються «частинами», а на «командіровці» всі названі ділянки праці виконуються однією людиною, якою буває, як правило, начальник воєнізованої охорони (ВОХР-и) або один з уповноважених МВД. Кожне управління групи концтаборів очолює начальник призначений ГУЛАГ-ом, який має окремих заступників. Начальник управління може бути тільки кадровий службовець ГУЛАГ-у, але над його працею весь час наглядає начальник політичного відділу та начальник III оперативного відділу. Він погоджує з ними всі власні розпорядження, а особливо в справі охоронної служби, додержання режиму, обліку та розподілу в'язнів. Начальник політвідділу формально є першим заступником начальника управління групи концтаборів, але він підлягає начальникові політвідділу ГУЛАГ-у і перепроваджує в таборах «генеральну лінію» компартії СССР у всіх галузях концтаборової діяльности. Політичний відділ не має своїх розгалужень до окремих концтаборів або до підлеглої управлінню відокремленої групи, «отдєлєнія». Але в «отдєлєніях» може бути спеціяльно-уповноважений начальника політвідділу управління

1. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

2. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

3. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

4. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

5. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

6. Тектовый редактор VI. ОС UNIX ...
7. Причины популярности ОС Microsoft
8. Кинематика точки, сложное движение точки, движение точки вокруг неподвижной оси (Шпаргалка)

9. Наши первые ОС

10. Кинематика точки, сложное движение точки, движение точки вокруг неподвижной оси

11. Воздействие транспортно - дорожного комплекса на ОС

12. Право власності юридичних осіб

13. Управление заплатами в ОС Windows

14. Основные функции и компоненты ядра ОС UNIX

15. Вимоги до апаратного забезпечення ОС Win95/94/2000/Me/XP

16. Оптимизация и настройка ОС

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Проверка ОС на безопасность

18. Наблюдение за ресурсами, пользователями ОС UNIX. Передача сообщений. Управление ресурсами

19. Зенитный ракетный комплекс 9К33 “Оса”

20. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

21. Наличие и движение ОС

22. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства
23. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів
24. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

25. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

26. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

27. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

28. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

29. Шикана як особливий вид зловживання правом

30. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

31. Діалектизми у творі Марії Матіос "Солодка Даруся"

32. Знакомство с ОС Windows

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

33. Мониторинг ОС

34. Оптимизация ОС Windows Vista с целью обеспечения информационной безопасности

35. Реализация системы управления реального времени в ОС Windows

36. Сетевые возможности ОС Windows

37. Администрирование ОС Windows 7

38. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб
39. Феноменологічна рецепція духовної кризи у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"
40. Безбольова ішемія міокарду у осіб немолодого і старечого віку

41. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

42. Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп

43. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

44. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

45. Расчет и проектирование автоматической системы технологического оборудования для обработки оси

46. Валы и оси

47. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

48. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Податок з доходів фізичних осіб

50. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

51. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

52. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

53. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

54. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
55. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
56. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

57. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

58. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

59. Приватизація як засіб припинення державної власності

60. Особливості реформації в Англії

61. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

62. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

63. Яким Нагой, Ермил Гирин

64. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

65. Травматический остеомиелит нижней челюсти справа,очаговый, без консолидации

66. Планування як функція менеджменту

67. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

68. Особливості контролю знань з математики

69. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

70. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості
71. Как справиться со стрессом от работы
72. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

73. Как женщине справиться с ревностью

74. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

75. Туриз як галузь світового господарства

76. Необережність як форма вини

77. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

78. Адам Сміт як економіст

79. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

80. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Юридичні особи як суб

82. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

83. Булгаков Яков Иванович

84. Брюс Яков Вилимович

85. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

86. Яков Перельман: штрихи к портрету
87. Право як спеціальне соціальне явище
88. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

89. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

90. Особливості українського комп`ютерного жаргону

91. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

92. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

93. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

94. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

95. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

96. Як-15 (истребитель)

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

98. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

99. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.