Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Модульне програмування. Turbo Pascal

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Тема: Модульне програмування. urbo Pascal План1. Призначення модулів та їх структура 2. Компіляція програм, які використовують модулі 2.1 Стандартні модулі Модуль Cr Модуль Dos Модуль Graph Використана література 1. Призначення модулів та їх структураКоли говорять про файли, які містять програми на urbo Pascal, мова йде про три типи файлів. а) текстові файли з текстами програм на urbo Pascal (зазвичай ці файли мають розширення pas, хоча й це не обов’язково); б) pu - файли; в) готових до виконання файлів, отриманих в результаті програм (exe - файли). Що ж таке pu - файли? З розвитком обчислювальної техніки з’явилася можливість в масовому порядку вирішувати складні задачі, які вимагали написання великих за обсягом програм з залученням для цього колективу розробників. Так з’явилось поняття модульного програмування. Під цим терміном розуміють і розбиття програми на окремі фрагменти, і створення бібліотек фрагментів, з яких можливо сформувати програму (в urbo Pascal вставки в текст програми здійснюються за рахунок директиви компіляції {SI имя включаемого файла}, і написання підпрограм, в тому числі й зовнішніх (ця можливість також є в urbo Pascal). Можна також створювати незалежно зберігаючі і компільовані програмні одиниці, які мають інтерфейс, який дозволяє вик5ористовувати різні засоби цих програмних одиниць в розроблювальних програмах. Такі програмні одиниці в urbo Pascal називають модулями. В результаті їх компілювання створюються файли з розширенням. pu ( pu - файли). Використання модулів дозволяє створювати великі програми (ехе - файли), хоча розмір окремого pu - файла не може перевищувати 64 Кбайт. В urbo Pascal модуль (u i ) вважається окремою програмою і створюється спочатку як звичайний pas - файл, оформлений за певними правилами. u i імя модуля; {Заголовок модуля} i erface {Заголовок інтерфейсної частини} uses список використовуваних модулів ype co s var procedure. fu c io impleme a io {Заголовок розділу реалізації} {Опис локальних модулів, типів, констант, змінних, процедур і функцій, а також процедур і функцій, заголовки яких оголошені в розділі i erface} вegi {Розділ ініціалізації} e d. Як і програма, текст модуля розпочинається з заголовку і закінчується службовим словом е d з крапкою. Але заголовок модуля розпочинається не зі слова program, а зі службового слова u i і є обов’язковим. Після слова u i вказується ім’я модуля, яке повинно співпадати з ім’ям файлу, який містить модуль (наприклад, для заголовка u i module; текст модуля повинен зберігатися в файлі module. pas, в результаті компілювання створюється файл module. pu). Завершується заголовок крапкою з комою. Наведене в заголовку ім’я модуля вказують при його підключенню до програми або іншого модуля. Щоб підключити модуль до програми, необхідно відразу ж за заголовком програми (якщо він є) після службового слова uses вказати ім’я підключає мого модуля (uses module;). Службове слово uses в програмі може зустрітися лише один раз, тому для підключення декількох модулів їх імена перераховують через кому (uses module1,module2;).

За заголовком модуля йде його інтерфейсна частина, яка розпочинається зі службового слова i erface. В ній перераховуються програмні ресурси (константи, типи, змінні, заголовки процедур і функції), які призначені для використання іншими модулями і програмами. Описані тут елементи називаються видимими (зовнішніми). Вимоги до написання тут такі самі, як і в urbo Pascal, але для процедур і функцій вказують лише заголовки, причому директиви ex er a1, forward і assembler не ставляться. Відмітимо також, що в розділі uses перераховуються імена модулів, які використовуються в даному випадку. Але вони не доступні програмам, які використовують даний модуль. Тому щоб отримати в програмі доступ до ресурсів модуля, його необхідно оголосити явно, а не через інший модуль. Після інтерфейсної частини йде розділ реалізації, який розпочинається зі службового слова impleme a io . Тут оголошуються невідомі поза модулем внутрішні елементи (їх ще називають невидимими або схованими) - локальні змінні, константи, типи, процедури і функції, а також модулі, ресурси яких використовуються в середині даного модуля. Крім того, тут здійснюється реалізація тих процедур і функцій, заголовки яких описані в інтерфейс ній частині і які відомі поза модулем. Такий метод опису процедур і функцій здійснюється за наступною причиною: користувачу для звернення до підпрограми достатньо знати її ім’я і список параметрів. Знання способу її реалізації зовсім не потрібно. Якщо здійснюється модифікація підпрограми, яка розміщена в модулі, то достатньо змінити тільки її тіло в розділі реалізації, не змінюючи заголовка інтерфейсної частини. В зв’язку з цим програми, які використовують таку підпрограму, не змінюються. Якщо підпрограма оголошена в інтерфейс ній частині, то в розділі реалізації її заголовок зазвичай надається тільки у вигляді імені без вказування переліку і типів параметрів, а також типу повернення значення для функції. Розділи і erface та impleme a io обов’язкові, навіть якщо вони пусті, заголовки вказати необхідно. Після розділу реалізації в модулі розташовується розділ ініціалізації, який розпочинається зі слова begi , за яким йдуть оператори, які будуть виконуватися до операторів з тіла програми (наприклад, встановлення початкових значень для деяких змінних, оголошених в модулі). Розділ ініціалізації не є обов’язковим, тому. Якщо при підключені модуля не потрібно робити ніяких початкових встановлень, він може не використовуватися (разом зі службовим словом begi ). 2. Компіляція програм, які використовують модуліДо програми можна підключити декілька модулів. В свою чергу модуль може використовувати ресурси інших модулів. В цьому випадку в програмі в операторі uses вказують тільки імена тих модулів, які безпосередньо використовуються в програмі. Характерною особливістю модулів є те, що вони не повністю включаються в exe - файл: до програми додається лише те, що використовується. Заборонено звернення модуля до самого себе, хоча, якщо модуль оголошується в розділі реалізації, це обмеження розповсюджується лише на пряме звернення. Можлива й така ситуація, коли в програмі і інтерфейс них частинах декількох модулів, підключених до неї, оголошені за допомогою одного і того самого імені різні об’єкти (наприклад, в програмі є розділ uses module1,module2; і як в програмі, так і в інтерфейс них частинах обох модулів існують описи з іменем ame).

В цьому випадку програма оперує передусім, елементами, які оголошені в ній самій. (тобто тим елементом ame, який оголошений в програмі). Для звернення до об’єкту, ім’я якого перекрито, необхідно зліва до імені об’єкту дописати ім’я модуля, в якому він оголошений, об’єднав їх крапкою (наприклад, module1. ame або Sys em. Real). В urbo Pascal немає зв’язку між іменем програми і іменем файлу, в якому вона зберігається. Але для підключення модуля до програми його необхідно знайти на диску. Тому ім’я модуля і ім’я файлу, який містить модуль, повинні співпадати. Вихідний текст модуля зберігається в файлі з розширенням pas, а отриманий в результаті компіляції код модуля - в файлі з розширенням pu (від urbo Pascal U i ). Якщо ім’я модуля module, то відповідними файлами будуть module. pas і module. pu. При компіляції програми за допомогою команди Compile - &g ; Compile компілятор послідовно відшуковує pu - файли, які містять коди модулів які використовуються, для їх підключення. Пошук відбувається наступним чином: 1. Перегляд системного бібліотечного файлу модулів urbo. p1 (від urbo Pascal Library), який повинен зберігатися в тому самому каталозі, що й файл urbo. exe. Якщо модуля немає в файлі urbo. p1, то пошук продовжується в поточному каталозі. Якщо і тут модуль не знайдений, то йде перегляд каталогів, перерахованих в розділі U i Direc ories діалогового вікна, яке викликається командою меню Op io s - &g ; Direc ories (перерахування каталогів відбувається через крапку з комою). Якщо модуль не виявлено, буде створене повідомлення про помилку і компіляція програми буде завершена. При обрані команди компіляції Compile - &g ;Make здійснюється пошук pas - файлу, який містить вихідний текст модуля. Виявивши його, в тому ж самому каталозі необхідно знайти відповідний pu - файл. Якщо pu - файл створений пізніше pas - файлу, то йде підключення модуля з pu - файлу. Якщо ж pu - файл не виявлений або pas - файл коректувався після створення pu - файлу, то обов’язково компілюється нова версія pu - файлу. При компіляції за допомогою команди Compile - &g ;Build обов’язково йде компіляція всіх pas - файлів, що містять тексти модулів, які використовуються. Якщо якогось з pas - файлів немає, але є відповідний pu - файл, відбувається підключення останнього. Модулі завжди компілюються перед компіляцією програми. Системний бібліотечний файл модулів urbo. p1 (в urbo Pascal він єдиний) володіє спеціальною структурою, орієнтованої на швидкий пошук модулів, які в ньому містяться. Включення і виключення модулів виконується за допомогою спеціальної програми pumover. exe. Пошук модулів в файлі urbo. p1 відбувається завжди, тому не стоїть робити його дуже великим. Модулі, які часто використовуються, необхідно поміщати в файл urbo. p1. 2.1 Стандартні модуліВ urbo Pascal є вісім стандартних модулів (Sys em, Dos, Cr , Pri er, Overlay, Graph, urbo3, Graph3). Модуль Sys em підключається автоматично, і його не потрібно згадувати у розділі uses. Всі останні модулі необхідно оголошувати в програмі для забезпечення доступу до їх ресурсів.

Я сказал в начале, что целью этой обучающей серии была не генерация самого быстрого в мире компилятора, а изучение основ технологии компиляции, с наименьшими затратами времени на борьбу с синтаксисом языка или другими аспектами реализации программного обеспечения. Наконец, так как многое из того, что мы делаем в этом курсе, составляет программное экспериментирование, важно иметь компилятор и связанную с ним среду, который компилирует быстро и без суеты. По моему мнению наиболее значимым мерилом времени при разработке программного обеспечения является скорость цикла редактирование/компиляция/тестирование. В этом отделе Turbo Pascal король. Скорость компиляции блестяще быстрая, и продолжает становиться быстрее с каждым выпуском (как им это удается?). Несмотря на крупные усовершенствования в быстродействии компиляции C за последние годы, даже Borland-овский самый быстрый компилятор C/C++ все еще не сравним с Turbo Pascal. Далее, редактор, встроенный в его IDE, средство make, и даже их превосходный умный компоновщик, все дополняют друг друга чтобы получить замечательную среду для быстрой разработки

1. Создание текстового редактора в Turbo Pascal

2. Обучающая программа "Графика" программированию в графическом режиме на языке turbo-pascal 7.x

3. Разработка игровой программы на языке программирования Turbo Pascal

4. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

5. Создание библиотек подпрограмм в Turbo Pascal

6. Модуль Graph в программе Turbo Pascal
7. Основні принципи модульного програмування та стеки
8. Разработка программ в среде программирования Turbo Pascal 7.0

9. Решение математических задач с помощью алгоритмического языка Turbo Pascal, Microsoft Excel, пакета MathCAD и разработка программ в среде Delphi

10. Файлы в языке Turbo Pascal

11. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

12. Написание экспертной системы на языке Turbo-Prolog

13. Массивы в языках Pascal и Basic

14. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)

15. Обработка экономической информации средствами языка Pascal

16. Модульная система

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

17. Модульный подход в формировании ключевых компетенций у учащихся

18. Практика применения модульного обучения в системе повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту

19. Blaise Pascal

20. Строковый тип данных в языке Pascal

21. Turbo Basic прикладной

22. Типы и виды данных на языке Pascal 7.0
23. VAX и Berceley Pascal
24. Turbo C++ Programer`s guide
Turbo C++ Programer`s guide

25. Розробка та виконання програм на мові pascal.

26. Массивы в языках Pascal и Basic

27. Access і Visual basic for Application. Excel VBA: прийоми програмування

28. Алгоритмический язык Pascal. Программа "Телефонный справочник"

29. Алгоритмічні мови програмування: мова С

30. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

31. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

32. Магистрально-модульная архитектура ПК. Основные функции центрального процессора. Оперативная память

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

34. Модульное программирование

35. Нахождение интегралов в среде Pascal

36. Обєктно-орієнтовне програмування

37. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

38. Програмування алгоритмічною мовою VBA
39. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування
40. Проект разработки программы-калькулятора CalcKurs на языке программирования Pascal

41. Разработка программы на языке Borland Object Pascal (Ide Borland Delphi)

42. Редактирование и отладка программ с помощью Pascal

43. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

44. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

45. Середовище програмування Borland Delphi

46. Системне програмування та операційні системи

47. Типы данных в Object Pascal

48. Численные методы. Программа-калькулятор на Pascal

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

49. Электронное пособие по программированию (Pascal)

50. Завдання лінійного програмування

51. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

52. Математичне програмування в економіці

53. Блочно-модульная технология на уроках истории

54. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання
55. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни
56. Нейролінгвістичне програмування та стратегії моделювання успіху


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.