Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки УкраїниКонтрольна робота на темуПорядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків Виконала студентка Науковий керівник Реєстраційний номер Дата Підпис Одеса 2005 ЗмістВступ 1. Поява та розвиток технологічних парків в Україні 2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків Загальні висновки Використана література Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 ВступШироко відомо, що протягом останніх 30-50-ти років інноваційні процеси в країнах-світових лідерах набували дедалі більших масштабів і прискорювалися. Посилення орієнтації господарської діяльності на освоєння новітніх досягнень науки і техніки разом із забезпеченням конкурентних переваг та зміцненням економічних механізмів сприяють підвищенню технологічного розвитку держав, рівня та якості життя населення. Історичний досвід засвідчує, що наука, технології та інновації завжди були ключовим фактором розвитку суспільства. Тільки в сучасний період їх вплив зріс у сотні й тисячі разів, передусім завдяки високому попиту виробничої і споживчої сфер, розвитку підприємництва, прав інтелектуальної власності, глобалізації. Окреслюючи завдання інноваційної діяльності, слід враховувати відомі концепції динамічного розвитку економіки та перспектив поступу людського суспільства. За Й. Шумпетером, головна внутрішня причина економічного розвитку пов’язана з творчістю людини, а новатори-підприємці — це ті, котрі здатні перетворювати нові ідеї в ефективні економічні рішення. На думку П. Друкера, становлення та розвиток нового постіндустріального суспільства можливе за досить високого рівня добробуту населення і творчої активності сучасної інтелектуальної особистості. Тому комплексні заходи, спрямовані на формування та розвиток інноваційних територіальних структур — науково-технологічних, наукових, дослідницьких парків, бізнес-інкубаторів і технополісів, які сприяють піднесенню економіки та активізації творчого процесу, увійшли в розвинутих країнах у число пріоритетних державних програм. В Україні на державному рівні сформульовані основні напрями вдосконалення механізму інноваційного розвитку, позначені особливості фінансового забезпечення наукової та інноваційної діяльності. Водночас, недосконалість системи державного регулювання у сфері науки, технологій та інновацій, значне скорочення обсягів фінансування наукових досліджень і розробок, уповільнений розвиток технологічних парків, несинхронність структурної трансформації наукової та інноваційної діяльності із завданнями структурної перебудови економіки гальмують розробку і впровадження вітчизняних технологій та нововведень, сприяючи зарубіжній технологічній експансії. Актуальність зазначених вище проблем і визначили тему цієї контрольної роботи. У роботі розглядаються загальне поняття та економічне технологічних парків, деякі організаційно-економічні аспекти формування та діяльності технопарків в Україні, зокрема порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

1. Поява та розвиток технологічних парків в УкраїніНа початку 90-х років інноваційна діяльність в Україні не розглядалась як інструмент вирішення організаційно-економічних завдань і не знаходилась у центрі уваги уряду. Спроба здійснити перший економіко-технологічний експеримент щодо формування інноваційних структур у нашій країні датується 1994 р., коли був виданий Указ Президента України про створення на Львівщині територіального інноваційного центру „Броди”. Однак унаслідок неузгодженостей у місцевій владі цей перспективний проект не реалізовано. Формування нормативно-організаційного забезпечення створення і функціонування IТС фактично було розпочато Розпорядженням Президента України від 23 січня 1996 р. №17/96-рп „Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №549 „Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів” від 22 травня 1996 р. Нові шляхи і можливості розвитку інноваційної діяльності відкрилися завдяки прийнятому Верховною Радою України в 1999 р. Закону України „Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків” (16 липня 1999 р. №991-XIV). Він визначає організаційно-правові й економічні принципи діяльності технопарків та виконання ними інноваційних проектів, поширюється на технологічні парки, їх учасників, дочірні й спільні підприємства, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків. Закон був ініційований Національною академією наук України для забезпечення: підтримки науки і науково-технологічного потенціалу країни у вирішенні проблем її економічного розвитку на основі розробки та випуску нової високотехнологічної продукції, конкурентноздатної на світових і національних ринках; акумулювання коштів з різних джерел з метою фінансування наукоємних інноваційних проектів і виконання НДДКР; реінвестування засобів, отриманих у результаті інноваційної діяльності, у подальше виконання НДДКР і розвиток науково-технічного потенціалу країни. Згідно зі ст. 1. Закону технологічний парк (технопарк) — група юридичних осіб, які уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів учасників технологічного парку з метою створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників технологічного парку у виконанні проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку — економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної та інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави.

Відповідно до Закону держава надає технопаркам істотні пільги з оподаткування інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом акумуляції на спеціальних рахунках сум податку на додану вартість і податку з прибутку, одержаних під час виконання інвестиційних та інноваційних проектів, митних операцій та валютного регулювання. Ці кошти мають бути використані для розвитку науково-технічної діяльності. Спеціальний режим оподаткування поширюється тільки на інноваційні проекти технопарків, які відповідним чином зареєстровані й реалізуються в рамках затверджених ними пріоритетних напрямів. Сьогодні згідно з вищезазначеним Законом функціонують 8 технологічних парків: «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» (м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ), «Укрінфотех» (м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна» (м. Донецьк), «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), «Текстиль» (м. Херсон), «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), «Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів» (Львівська область). 2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парківЗгідно з Законом (ст.1) інноваційний проект — це комплект документів, який включає опис взаємопов’язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг. Інвестиційний проект — комплект документів, який включає опис взаємопов’язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту. П 3. ст 3. Закону встановлює, що розгляд, експертиза, державна реєстрація проектів технологічних парків здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається центральним органом виконавчої влади з питань науки у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня подачі проектів технологічних парків у встановленому порядку. Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів Кабінету Міністрів України. Положення про Комісію затверджується Кабінетом Міністрів України. Процедуру розгляду та реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, самим технологічним парком, його учасниками, дочірніми та спільними підприємствами визначає Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р.

З цих же пдстав допускаться стягнення з працвникв сум, виплачених м вдповдно до ранше прийнятого ршення комс по трудових спорах при повторному розгляд спору. Стаття 240-1 Прийняття ршень органом, що розгляда трудов спори, у раз неможливост поновлення працвника на робот внаслдок припинення дяльност пдпримства, установи, органзац У раз, коли працвника звльнено без законно пдстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попереднй робот неможливе внаслдок лквдац пдпримства, установи, органзац, орган, який розгляда трудовий спр, зобов'язу лквдацйну комсю або власника (орган, уповноважений управляти майном лквдованого пдпримства, установи, органзац, а у вдповдних випадках правонаступника), виплатити працвников заробтну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розгляда трудовий спр, визна працвника таким, якого було звльнено за пунктом 1 статт 40 цього Кодексу. На такого працвника поширюються пльги  компенсац, передбачен статтею 49-3 цього Кодексу для вивльнюваних працвникв, а його зайнятсть забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення»

1. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

2. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

3. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

4. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

5. Способи реалізації інвестиційних проектів

6. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням
7. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
8. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

9. Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

10. Пристрої реєстрації інформації

11. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

12. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

13. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

14. Реєстрація документів

15. Застосування інноваційних освітянських технологій

16. Вимірювання лінійних та кутових розмірів

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

18. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

19. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

20. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

21. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

22. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції
23. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд
24. Інноваційні проекти

25. Структура та зміст віщої освіти

26. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

27. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

28. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

29. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

30. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

31. Облік готової продукції та її реалізації

32. Облік та аудиту комерційних банках

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

33. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

34. Призначення, будова, таврування, фарбування, маркування боєприпасів та гранат і порядок їх зберігання у військовій частині

35. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

36. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

37. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

38. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
39. Трудовий договір та порядок його укладення
40. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

41. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

42. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

43. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

44. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

45. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

46. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

47. Методика та порядок проведення презентацій

48. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

50. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

51. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

52. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

53. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

54. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
55. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
56. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

57. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

58. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

59. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

60. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

61. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

62. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

63. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

64. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

66. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

67. Методи оцінки інвестиційних проектів

68. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

69. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

70. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України
71. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
72. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

73. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

74. Аналіз виробництва та реалізації продукції

75. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

76. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

77. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

78. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

79. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

80. Інфляція та інвестиційна діяльність

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

82. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

83. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)

84. Полная история танков мира

85. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

86. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
87. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
88. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

89. Цивільний та арбітражний процес

90. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов

91. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

92. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

93. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

94. Порядок выборов Президента Российской Федерации

95. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

96. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

97. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

98. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

99. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.