Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти та науки України Краматорський економіко-гуманітарний інститут Кафедра фінансів Курсова робота з курсу &quo ;Податкова система&quo ; на тему: &quo ;Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика&quo ; Виконав: Науковий керівник: Роботу допущено до захисту &quo ; &quo ; 2009 р. Роботу захищено &quo ; &quo ; 2009 р. з оцінкою (підпис наукового керівника) 2009 Реферат Курсова робота: 43 стр., 3 табл., 1 рис., 6 літер. джерел. Курсова робота присвячена особливостям оподаткування країн ринкової економіки та порівняльній характеристиці України. У першому розділі розглянуті податкові системи країн світу та України. Другий розділ присвячен практичному розрахунку податків і зборів, які стягуються з юридичних та фізичних осіб на території України. Пдв, податок на прибуток, пдфо, податок на землю, податок з власників автотранспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. Зміст Вступ Розділ 1 Податкові системи країн світу та України 1.1.Сучасні податкові системи країн світу 1.1.1.Податкова система США 1.1.2.Податкова система Великобританії 1.1.3.Податкова система Франції 1.2.Особливості застосування податку на додану вартість у розвинених країнах з ринковою економікою 1.3.Податкова система в Україні в порівнянні з податковими системами розвинених країн Розділ 2. Визначення податків і зборів, які стягуються з юридичних та фізичних осіб на території України Висновки Список літератури Вступ Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних та фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платити податки та здійснювати інші обов’язкові платежі. Виникла податкова політика у період розпаду суспільства на класи і появою держави. Використовуються податки для фінансування витрат держави. Сутність податків, їх структура та роль визначаються економічним та політичним устроєм суспільства, природою та функціями держави. За способом стягнення податки поділяються на прямі та непрямі. Прямі податки стягуються з доходів або майна юридичних та фізичних осіб. Розрізняють реальні прямі податки, якими оподатковуються земельні ділянки, тварини, нерухоме майно, та особисті прямі податки з доходів або майна фізичних осіб. Непрямі податки (або акцизи) стягуються через ціни товарів, в основному предметів широкого споживання. Це створює значні привілеї для господарюючих класів, тому що майже повністю тяжкість цих податків перекладається на незаможні верстви населення, які споживають більшу частину цих продуктів (товарів). Непрямі податки, підвищуючи ціни товарів, обмежують можливості розширення внутрішнього ринку та експорту товарів. Актуальні проблеми в галузі економіки не можна вирішувати без удосконалення побудови податкової системи, яка є одним з найважливіших важелів державного регулювання господарства країни. Ефективність цього регулювання залежить від визначення складу податкової системи, висоти податкових ставок, видів і розмірів бюджетних пільг.

Реформування податкової системи в Україні, порядок сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб, відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства є складовою частиною заходів, орієнтованих на введення економічних відносин ринкового спрямування. Метою роботи є дати характеристику оподаткування в розвинутих країнах з ринковою економікою та провести зрівняння з оподаткуванням в Україні, виявити недоліки та сформувати основні заходи щодо поліпшення ситуації у нашій країні. Розділ 1 Податкові системи країн світу та України 1.1 Сучасні податкові системи країн світу 1.1.1 Податкова система США Податок на прибуток корпорацій. Вноситься за певною шкалою: за перші 50 тис. дол. – 15%, за подальші 25 тис. дол. – 25 і лише на суму, що перевищує 75 тис. дол. Становить 34%. Цей вид податку має ту особливість, що із загальної суми податку враховуються суми податку на прибуток, вже внесені в бюджети штату і місцеві бюджети. Крім того, суми, які витрачені з прибутку на інвестиції, науково-технічні розробки, оподатковуються за зниженими ставками. Якщо підприємство використовує сонячну енергію або енергію вітру у виробничому процесі, підприємству надається податковий кредит у розмірі 50% вартості цього обладнання. Податок на спадок і подарунки. Цей вид податку має неоподатковуваний мінімум в 10 тис. дол. Більш дорогий подарунок або спадок оподатковується за шкалою від 18% до 50%. Найбільш висока ставка застосовується, коли вартість перевищує 2,5 млн. дол., але при цьому враховується ступінь спорідненості. Податок на доходи громадян. Сплачують жителі або працівники, які отримують заробітну плату в даному штаті. Наприклад, працівники, які працюють у Нью-Йорку, але тут не живуть, сплачують податок із заробітної плати у Нью-Йорку, а з інших доходів – за місцем проживання. Ставки коливаються від 2% до 12%. Цей вид податку застосовується в 44 штатах. Не сплачують зазначений податок у штатах Вайомінг, Невада, Техас, Флорида, Південна Дакота і в окрузі Колумбія. Податок з продажу. Не оподатковуються продовольчі товари, крім ресторанів. Цей вид податку застосовується 44 штатах і його розмір коливається від 3 до 8,25% над ціною товару. Податок на ділову активність. Податок включає два елементи: оподаткування загального річного доходу підприємства – від 1% до 2,5% і податок на фонд заробітної плати – від 1% до 1,6%. Місцеві податки. До них належать майновий податок, окремі акцизи, прибутковий податок із фізичних осіб, екологічні податки. Майновий податок. Один із основних місцевих податків, який застосовувався ще в колоніальні часи. Наприклад, у Нью-Йорку він забезпечує 40% усіх власних доходів бюджету. Оподаткуванню підлягають: земля, будівлі, споруди; матеріальні активи: обладнання, машини, технологічне устаткування, товарно-матеріальні цінності довготривалого користування, худоба; нематеріальні активи: акції, інші цінні папери. Від цього податку звільняється: нерухоме майно органів влади, власність благодійних, релігійних організацій, якщо вона не використовується в комерційних цілях; у 36 штатах звільнені від оподаткування нематеріальні активи; у чотирьох штатах звільнено від оподаткування особисте майно.

Майновий податок сплачується як фізичними, так і юридичними особами в розмірі від 0,33 (Гонолулу) до 6,75% у м. Уінтон (штат Іллінойс). Базою оподаткування є ринкова вартість майна, тобто ціна, за якою власність можна було б продати в даному році. Місцеві органи влади ведуть облік майна та його характеристик. Інформація про кожну одиницю нерухомості отримується шляхом видачі дозволу на нову власність та свідоцтва про стан наявного майна. База періодично оновлюється. Методи оцінювання майна встановлюються на рівні законодавства штатів і використовуються місцевими органами влади. Екологічні податки. Це нова група податків, запроваджених у 80-ті роки і спрямованих на захист навколишнього середовища від шкідливих промислових виробництв. До шкідливих виробництв належать видобуток нафти, перероблення нафти тощо. З 1987 р. запроваджені додаткові акцизи на нафту (8,2 цента з бареля американської нафти, 11,7 цента – з імпортної). Крім того, запроваджені податки у розмірі 40,7 цента з галону бензину, дизельного пального і спеціального моторного пального. Існує також податок на викиди в атмосферу шкідливих речовин. 1.1.2 Податкова система Великобританії Податок на додану вартість (ПДВ). Цей вид податку посідає друге місце в податкових надходженнях і становить 17-19% від усіх податкових надходжень. Базою оподаткування є вартість, додана на кожній стадії виробництва і реалізації товару, або різниця між виручкою і вартістю закупівель у постачальників. Основна ставка – 17,5%. Не підлягають оподаткуванню такі види товарів, які є основними для забезпечення нормального існування людини – продовольчі, книги, ліки, імпортні й експортні товари, основні види палива й енергії для домашнього вжитку, будівництво нових будинків, транспортні послуги, дитячий одяг, поштові і фінансові послуги, страхування, ритуальні послуги. Стягується ПДВ з підприємців, що мають оборот понад 45 тис. фунтів стерлінгів на рік. Нульова ставка встановлена також на енерго- і водопостачання для побутових потреб, а також на деякі операції з золотом, цінними паперами, комунальні платежі, будівництво і реконструкцію житла, пасажирський транспорт, страхові і деякі інші послуги. Податок на приріст капіталу. Застосовується при реалізації певних видів активів, що приносять прибуток – приватні автомобілі, житло, національні ощадні сертифікати та облігації тощо. Мета цього податку – обмежити розміри і спекулятивність угод. Доходи визначаються як різниця між ринковою вартістю капіталу і вартістю придбання. Податок сплачується за найвищою ставкою прибуткового податку, якщо платником є фізична особа, і за основною ставкою податку на прибуток, якщо платник – юридична особа. Ставки з фізичних осіб еквівалентні ставкам прибуткового податку (від 20% до 40%), а з компаній – ставкам податку на корпорації (від 25% до 33%). Стягується з фізичних і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, що займаються комерційною діяльністю і мають представництво у Великобританії, при продажі, чи обміні, безоплатній передачі капіталомістких активів. Фізичні особи нерезиденти сплачують податок з переданої у Великобританію власності.

Нмц поводились брутально  жорстоко з всма людьми, однаково вивозили х на невльничу працю до Нмеччини та використовували х на вс потрбн м послуги. До певно мри, х цль була досягнута, бо мж слабшими людьми цей подл створив пдсвдому ворожнечу, яка нездорово впливала на дружнсть чи спвпрацю громадян то само крани. В цьому також допомогли доконан совтською окупацю в 1939-41 роках злочинства, як були тльки пдсиленням гнву галичан до всього, що було совтське. Брак взамного зрозумння та пошанування, як побачимо пзнше, позначуться як у прац, в суспльно-громадському сектор, так  в спвдружност вояцького життя. Вертаючись до порвняльно аналзи рзниць, як органзацйного, так  вишкльного характеру обох Дивзй, можна прийти до висновку, що Друга Дивзя ма зовсм нше сторичне пдложжя, нж Перша. Молод добровольц, як зголосилися до Першо Дивз, були майже того самого вку, з тих самих повтв - знайом мж собою, а то й спорднен, не служили нколи у вйську, мряли про геройськ подвиги, бажали стати спадкомцями слави Счових Стрльцв та першунами вдбудови Укрансько держави

1. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

2. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

3. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

4. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

5. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

6. Основи ринкової економіки
7. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
8. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

10. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

11. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

12. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

13. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

14. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

15. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

16. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

18. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

19. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

20. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

21. Вплив тіньової економіки на оподаткування

22. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект
23. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
24. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

25. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

26. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

27. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

28. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

29. Порівняльне державознавство

30. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

31. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

32. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

34. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

35. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

36. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

37. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

38. Тенденції розвитку міжнародної економіки
39. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки
40. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

41. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

42. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

43. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

44. Філософія економіки

45. Особливості оподаткування нерезидентів

46. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

47. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

48. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

50. Державне регулювання економіки

51. Державне регулювання економіки

52. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

53. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

54. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України
55. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
56. Концесія як механізм розвитку економіки держави

57. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

58. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

59. Основи економіки

60. Основи економіки підприємства малого бізнесу

61. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

62. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

63. Ринок і державне регулювання економіки

64. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

66. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

67. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

68. Економіко-географічна характеристика Румунії

69. Особливості економічного розвитку Київської Русі

70. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
71. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
72. Економіка зарубіжних країн укр

73. Характеристика й особливості розвитку Київської області

74. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

75. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

76. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

77. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

78. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

79. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

80. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

82. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

83. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

84. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

85. Економіка зарубіжних країн

86. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
87. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах
88. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

89. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

90. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

91. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

92. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

93. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

94. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

95. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах

96. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Економічна ефективність ринкових структур

98. Особливості інноваційної політики розвинених країн

99. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.