Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

РЕФЕРАТ ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Гаетано Моска один із засновників теорії еліт зосереджує нашу увагу на дуже простій, самоочевидній істині. Яку б історичну добу ми не взяли, суспільство, цивілізацію. У них ми помітимо поділ людей на два класи, клас тих, що правлять і тих, якими правлять. Той клас, який виконує загальносуспільні функції, і насамперед функцію правління, монополізує владу і користується усіма її перевагами, вчений називав правлячим або політичним. Під правлячим класом він розумів ту верству, яка своїм існуванням, економічними, соціальними, етнокультурними потребами й інтересами визначає загальний напрям розвитку суспільства, його пріоритети. Політичним класом він називав рекрутованих з правлячого класу окремих його представників, які займають певні посади у політичних інституціях. Наступники Г. Моски замість названих термінів стали використовувати термін «еліта». У перекладі з французької він означає: кращий добірний обраний. Сьогодні термін використовується активне, але безвідносно до етимології цього поняття, яке підкреслює моральноетичний, оціночний бік поняття. Сучасні політологи вживають цей термін наголошуючи на семі політичного провідництва. Політична еліта розглядається як частина суспільної еліти використовується також поняття «правляча еліта» на відміну від контреліти. В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс, О. Шпенглер, Ж. Сорель розробили ряд підходів до обґрунтування наявності еліт сучасних суспільств. Біологічний підхід, полягає у твердженні, що виокремлення еліти зумовлене генетичними відмінностями: вищим біологічним, фізичним, розумовим потенціалами. Психологічний підхід пояснює виникнення еліти давніми суспільними інстинктами людини. Психологи стверджують, що елітою стає та частина лідерства, ну а підвладний народ визнає її провідне становище, через домінування у структурі народної психіки інстинкту наслідування. Прихильники ціннісного підходу появи і утвердження еліти пояснюють наявністю у її представників особливих інтелектуальних, психологічних, моральних організаторських видатних і корисних (цінних) для суспільства рис. Р. Міхельс . Еліта виникає в наслідок олігархізації великих організацій. У рамках функціонально–технократичного підходу: існування еліти пояснюється природою суспільної діяльності, яка потребує ієрархізації стосунків, поділу учасників спільної справи на організаторів та виконавців. Об’єктивна потреба управління суспільством не може реалізовуватися всім суспільством чи від його імені окремими політиками, а управління має здійснюватися групою кваліфікованих фахівців. У питанні пояснення місця та ролі політичної еліти у суспільстві сформувалися дві концепції еліти: моністична та плюралістична. Творцями моністичної концепції стали В. Парето, Р. Мілс, П. Бірнбаум. Вони розглядали еліту , як однорідну верству, якій властиве само відтворення. Найголовнішими рисами еліти прихильники моністичної концепції виділяють: усвідомлення себе верствою, відокремленою від суспільства; об’єднаність спільністю соціального походження та досвіду; солідарність при захисті власних інтересів; перевага над масами завдяки елітарним психологічним якостям: енергійності, мужності, моральним чеснотам (без них еліта приречена на виродження); мобільність, готовність до опанування нового, здатність до внутрішнього самооновлення.

Що стосується останньої риси, то В. Парето вивів закон циркуляції еліти. Його зміст полягає у твердженні: еліта залишається провідною суспільною верствою до того часу поки допускає у свої ряди нових членів, чим і зберігає своє панування. Якщо ж вона чинить опір структурному або кадровому оновленню, то сама вироджується, а недопущенні у її ряди індивідууми накопичуються поза державними інституціями у суспільній периферії і піднімають маси на революцію. Засновниками плюралістичної концепції еліт Р. Даль, Р. Арон виходять з того, що у суспільстві завжди співіснують і змагаються за владу кілька політичних еліт. Р. Даль вивів ряд принципів, за якими функціонують та узгоджують свої стосунки еліти: - принцип розподілу сфер впливу між елітами. Найбагатші здебільшого займаються економічною і мало втручаються у політику. Менш забезпечені групи користуються підтримкою обраних ними політичних лідерів; - принцип надання офіційного характеру виборчим торгам, під час яких основне рішення влади приймається як результат угоди між зацікавленими групами, що одночасно є суперниками і спільниками. - принцип обов’язкової наявності здібностей і популярності, завдяки яким і можна стати представником еліти. Спільним для обох концепцій є визначення еліти як правлячої меншості, яка має перевагу над більшістю завдяки багатству, соціальному престижу, компетентності. Політичній активності і здатності себе відтворювати через механізм соціалізації ( сімейне виховання, елітна освіта). Основна відмінність між концепціями полягає в тому. Що прихильники моністичної наголошують на однорідності, замкнутості, горизонтальній мобільності ( переміщення можливе лише у межах еліти) та її не підконтрольності з боку більшості навіть при демократичних інститутах. Прихильники плюралістичної концепції наполягають. Що саме конкуренція еліт спонукає їх до використання демократичних засад і технологій, а також спонукає їх до відкриття доступу в еліту представникам інших соціальних груп. Змагання ж еліт за умови, що мандат на здійснення влади знаходиться в руках народу – виборців веде до демократизації політичного життя. Адже це дає можливість не елітарним верствам з народу впливати на процес прийняття рішень, оскільки вони можуть вибирати еліту, яка краще задовольняє їх інтереси, зважає на їх настрої. Функції політичної еліти Насамперед це участь в управлінні суспільними справами в усіх сферах суспільного життя. Політична еліта бере на себе функції, пов’язані з прийняттям і організацією виконання політичних рішень. Поряд з цим еліта, як активний суб’єкт політичного життя, причетна до виконання усіх тих функцій, які здійснюються політичною системою суспільства, державою, партіями та усіма іншими соціальними, інституціональними та функціональними політичними суб’єктами. Структура, типи еліт Залежно від тих функцій, які здійснює еліта із суспільством, її поділяють: політичну6 державні й політичні діячі; господарську: підприємці, менеджери; духовно-інтелектуальну: вчені, митці, духовенство; партійну; адміністративну; воєнну; ідеологічну. За критерієм добору К.

Мангайм та Р. Даль виділили такі історичні типи еліт: еліта за кров’ю – аристократи, патриції. Їх становище визначалося як авторитетом, так і багатство. Це еліта аграрної стадії; еліта за багатством («грошові мішки»). Це підприємці – представники великого бізнесу, які мають гроші, але не мають престижу. Це еліта індустріальної стадії; еліта за інтелектуальною продуктивністю (експлебеї). Її головна, визначальна риса – не походження і не багатство, а високий соціальний престиж і популярність. За статусом у політичній системі суспільства розрізняють: - правлячу еліту, яка здійснює владу; Конреліту, яка протистоїть правлячій та намагається відібрати у неї владу. У структурі правлячої еліти виділяють: політичне керівництво (виступає носієм владних функцій). Та частина правлячої еліти, яка приймає владні рішення. Оскільки за ієрархією вона знаходиться найвище. За тією ознакою її ще називають високою чи верхнім ешелоном; бюрократичну еліту. Це управлінський апарат, за ієрархією управлінський бюрократичний апарат включає в себе середній і нижній ешелони влади. Середній ешелон певним чином впливає на прийняття рішень політичним керівництвом. Проте у прийнятті рішень має, так би мовити, дорадчий голос. Його головною функцією є збір інформації про стан справ у суспільстві. На основі цієї інформації політичне керівництво і приймає політичне рішення. Наступною функцією бюрократичної еліти середнього і нижнього рівня є втілення, виконання прийнятих політичних рішень; комутаційну та ідеологічну еліту. Її завдання полягає у згуртуванні народу навколо втілення політичних рішень прийнятих політичним керівництвом. З огляду на підтримку народу, правлячу еліту розглядають як легітимну чи нелегітимну. За умови, що вона користується підтримкою народу, її називають легітимною. Якщо ж еліта утвердилася, опираючись на державно-адміністративні важелі, військову силу, застосувала фальсифікацію у ході виборів, тому еліту називають нелегітимною. За шляхами формування розглядають еліту відкритого і закритого типів. Еліта відкритого типу характеризується демократизмом, раціоналізмом, критичністю мислення, толерантністю, здатністю до компромісу, тісними стосунками з виборцями. Для цього типу характерна як горизонтальна, так і вертикальна мобільність. Представниками цієї еліти найбільше ціниться фаховість високі моральні якості здатність оперативно й ефективно вирішувати справи обов’язково у рамках закону та моральних норм. Даний тип еліти формується за допомогою «антрепренерської системи» ( від франц. еr repre eur - підприємець). Її характерними рисами є відкритість, широкі можливості для представників будь-яких суспільних груп претендувати на вищі посади. Добір нових членів здійснюється на конкурентній основі, за чітко визначеними і не чисельними критеріями. Разом з тим, ця система передбачає найширше коло виборців. Еліта закритого типу характеризується авторитаризмом, магізмом, догматизмом, нетерпимістю не сприйняттям альтернативної точки зору, нездатністю до компромісу, розривом зв’язків з виборцями. Для цього типу характерна насамперед горизонтальна мобільність.

Тут описується пишна картина до сходу сонця, як на зорі, раннім ранком, поля обсипаються перлами роси, сади й ліси вкриваються дрібними росяними краплями, ніби дорогими паволоками. Од живучої роси ростуть і розцвітаються сади й виноград.[17] Так як на зорі падає роса, то богині Зорі в піснях дається багато таких прикмет, що стосуються до вина й води. Так в колядках співають, що красна панна стереже виноград, або просто вино в мисках: прилітають райські птахи, дзьобають зелений виноград, розливають вино. То знов та панна садить виноградний сад, стереже в саду жовті яблука, яру пшеницю і разом мостить мости, гатить гатки; схвачується вітер, знімає з неї павяний вінок і заносить у Дунай, де його знаходить молодий рибалка і приносить їй. Всі ті образи показують, що Зоря має стосунки до роси, до небесної води, котра падає на зорі на <23> землю, ніби виливається з мисок, од котрої росте виноград і набирається соку, наливаються в саду яблука, в полі пшениця. В образі богині Зорі варті уваги національні українські прикмети

1. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

2. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

3. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

4. Public Relations: світовий та український досвід

5. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

6. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
7. Політична еліта, лідерство і демократія
8. Міжнародна політика і світовий політичний процес

9. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

10. Виникнення та еволюція світової політичної думки

11. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

12. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

13. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

14. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

15. Пол и сексуальность Детерминанты пола

16. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

18. Значення і світова слава Тараса Шевченка

19. Світова продовольча проблема

20. Туриз як галузь світового господарства

21. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

22. Туризм у світовій економіці
23. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни
24. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

25. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

26. Історія світової банківської системи

27. Державний лад України в роки Другої світової війни

28. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

29. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

30. Арабські країни після ІІ світової війни

31. Великобританія після Другої світової війни

32. Головні події Другої світової війни

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

34. Друга світова війна і Україна

35. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

36. Німеччина після Другої світової війни

37. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

38. Причини початку Другої Світової війни
39. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни
40. Світовий уряд. Масони в Україні

41. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

42. Україна у Другій світовій війні

43. Український національний рух напередодні Першої світової війни

44. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

45. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

46. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

47. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

48. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

49. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

50. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

51. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

52. Міжнародний кредит у світовій економіці

53. Місце Великобританії у світовій економіці

54. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
55. Світова організація торгівлі
56. Світова організація торгівлі: цілі та функції

57. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

58. Світовий ринок нафти

59. Світовий ринок чаю

60. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

61. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

62. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

63. Місце України в світових рейтингах

64. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Тенденції розвитку світової демократії

66. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

67. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

68. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

69. Екологічні проблеми Світового океану

70. Загальні закономірності світового економічного розвитку
71. Особливості реформування світової валютної системи
72. Світова економіка

73. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

74. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

75. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

76. Політична влада у світі та в Україні

77. Політичне лідерство

78. Політичне лідерство в Україні

79. Політичні права і свободи громадян України

80. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

81. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

82. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

83. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

84. Cучасні політичні партії в Україні

85. Політичний режим

86. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
87. Утворення Скіфії та її політична історія
88. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

89. Суспільно-політична діяльність Костомарова

90. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

91. Політична географія як складова частина СЕГ

92. Держава і політична система суспільства

93. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

94. Політична система Великовританії

95. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

96. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

97. Роль політичних партій у розвитку демократії

98. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

99. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.