Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ 1. Становлення та політичні погляди &quo ;Всеукраїнського об`єднання &quo ;Батьківщина&quo ;. Створення блоку Юлії Тимошенко 1.1Політична стратегія &quo ;Всеукраїнського об`єднання &quo ;Батьківщина&quo ; 1.2Історія створення блоку Юлії Тимошенко Розділ 2. Блок Юлії Тимошенко - розвиток та еволюція політичних орієнтирів 2.1Політичні цілі та завдання БЮТ на початковому етапі розвитку 2.2Політична діяльність та політичні орієнтири перед парламентськими виборами 2006 року 2.3Політична діяльність БЮТ після парламентських виборів - весна - літо 2006 р. 2.4БЮТ у опозиції до уряду В. Януковича - осінь 2006 - 2007 рр. 2.5Політичні погляди та орієнтири БЮТ перед достроковими парламентськими виборами 2007 р. Та після них 2.6Союзники і конкуренти блоку Юлії Тимошенко - минуле та сьогодення Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження. Розбудова України як незалежної держави, становлення її політичної системи, формування нових політичних об’єднань сприяють зацікавленості науковців багатьма суспільно-політичними явищами. Слід зазначити, що вміння оцінити сучасні події крізь призму світоглядних позицій окремих соціальних груп є ефективним способом формування об’єктивного погляду на історію. До таких груп належать і політичні партії. На сьогоднішній день Україна перебуває на переломному етапі становлення державності та побудови громадянського суспільства. У зв’язку з цим загострюється боротьба різних політичних груп за своє місце біля «керма влади», весь час не вщухають суперечки між представниками різних політичних сил. Тому актуальним є вивчення політичного життя України, його основних складових, становлення нових політичних партій. Особливо це стосується лівоцентристського руху, який зазнавав організаційних, структурних змін, намагався адаптуватися до вимог часу. Кістяком Блоку Юлії Тимошенко було Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» засноване на установчому з'їзді 9 липня 1999 року. На ІІ з'їзді, що відбувся 18 грудня того ж року, його главою обрана Ю.Тимошенко. «Батьківщина» називає себе всенародною, патріотичною, центристською партією нової суспільної ідеології, що органічно поєднує соціальну солідарність із захистом індивідуальних прав і воль людини. Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) — лівоцентристський блок ліберальних партій. Лідер блоку — Юлія Тимошенко. Спочатку БЮТ був створений для участі у виборах у Верховну Раду в 2002 р., де одержав 7,26 % голосів (21 з 450 місць) і за результатами виборів сформував самостійну фракцію. На даний час БЮТ – це потужна політична сила, з якою рахуються в парламенті і представники, якої є в кабінеті міністрів України. Тому набуває неабиякої актуальності дослідження еволюції політичних поглядів представників цього лівоцентристського руху починаючи від Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина», як партії, яка стала основою блоку, та закінчуючи політичним альянсом БЮТ, яким він є на сьогоднішній день. Мета та завдання дослідження. Зважаючи на актуальність проблеми, недостатність її вивчення, автор ставить за мету на основі узагальнення існуючих даних в історії створення, становлення та розвитку БЮТу, дослідження еволюції політичних стратегій цієї політичної сили відповідно до різних періодів її перебування при владі або ж в опозиції.

Для досягнення цієї мети ставляться завдання: висвітлити процес створення, розвитку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», розглянути його структуру та політичні пріоритети; проаналізувати процес та причини створення Блоку Юлії Тимошенко, охарактеризувати його членів; простежити еволюцію політичних поглядів лідери БЮТу та його членів в залежності від перебування цієї політичної сили при владі чи в опозиції. Об’єктом дослідження є Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», як кістяк майбутнього політичного альянсу, та власне Блок Юлії Тимошенко, що був створений у 2002 р. Предметом дослідження є становлення, розвиток та еволюція політичних поглядів членів Блоку Юлії Тимошенко від часів його створення і до тепер. Теоретико-методологічна основа дослідження. При розв’язанні поставлених у роботі завдань, аналізі подій і явищ, автор керувався принципами об’єктивності, науковості, всебічності, історизму, із застосуванням наступних методів: логіко-теоретичного, системного аналізу, порівняльно-історичного, історико-генетичного, ретроспективного. Наукова новизна дослідження полягає у постановці та розробці актуальної проблеми, яка не отримала багатостороннього, всебічного та об’єктивного висвітлення в історичній науці. Практичне значення дослідження полягає у тому, що концепція вивчення поставленої проблеми може бути використана у подальшій науковій розробці політичної історії України, а партії матимуть необхідні уроки для своєї подальшої діяльності. Результати дослідження можуть слугувати теоретичним підґрунтям у процесі налагодження політичної взаємодії різних партій та рухів і засобом підвищення політичної культури суспільства. Розділ 1. Становлення та політичні погляди «Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина». Створення Блоку Юлії Тимошенко 1.1 Політична стратегія «Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» заснована на установчому з’їзді 9 липня 1999 року. Зареєстрована Міністерством юстиції України 16 вересня 1999 року, свідоцтво №122. На ІІ з’їзді, який відбувся 18 грудня цього ж року Головою партії обрано Юлію Володимирівну Тимошенко. «Батьківщина» – всенародна, патріотична, центристська партія нової суспільної ідеології, що органічно поєднує соціальну солідарність із захистом індивідуальних прав і свобод людини. Партія тих, хто виступає за побудову незалежної і суверенної держави, громадянського, економічно і духовно здорового суспільства, за справедливість та соціальний захист громадян . За шість років, що пройшли з дня заснування партії, вона проявила себе як політична сила нового типу, що відчутно впливає на політичне та соціально-економічне життя країни. Час підтвердив, що її Програма та вибрана стратегія правильні, а ідеї близькі і зрозумілі людям. Це підтверджують підсумки парламентських виборів 2002 року. Незважаючи на те, що це був перший самостійний вихід на виборчі перегони, та відвертий опір тодішньої влади, «Батьківщині», яка стала цементуючою силою передвиборчого Блоку Юлії Тимошенко, вдалося досягти значного успіху і отримати підтримку майже 2 мільйонів громадян.

Партія динамічно розвивається. Створена розгалужена партійна структура у всіх областях, містах і районах України. Вона об’єднує 250 тисяч членів партії. Серед них близько 110 тисяч працюють у виробничій сфері, майже 50 тисяч – у гуманітарній, 30% складає молодь, майже половину – жінки. «Батьківщина» – це партія активних і свідомих громадян, які займаються конкретними справами, і є типовими представниками середнього класу. Ось чому одним із головних гасел партії є: «Добробут для всіх – через працю кожного». Зміна політичної системи, демократизація влади, впровадження реального народовладдя є головними політичними орієнтирами, на вирішенні яких концентрує свої зусилля партія. В основу економічної модернізації України вона покладає стратегію випереджаючого інноваційно-інтелектуального розвитку. Людина, сім’я, добробут і якість життя – найвищі соціальні цінності, забезпечення яких ставить перед собою «Батьківщина», «Держава для людини, а не людина для держави» – ось її гасло. Партія вважає, що вся політика повинна бути підпорядкована духовному розвитку особистості, вихованню громадян в дусі патріотизму, кращих морально-культурних надбань українського народу та всього людства. Відродження духовності та інтелект нації, переконана партія, повинні стати головним аргументом України в боротьбі за гідне місце у світі. Партія ставить перед собою завдання закласти основи правової держави і громадянського суспільства, вести жорстку боротьбу зі злочинністю і корупцією. В сфері зовнішньої політики і оборони вона виступає за проведення дієвої політики міжнародної інтеграції в європейські і світові структури, рівноправного співробітництва як на глобальному, так і на регіональному рівнях. Головна мета такої політики – захист суверенної державності, національних інтересів і успішний, конкурентоздатний розвиток країни . Батьківщина протягом п’яти років була лідером опозиційних демократичних сил України і вела непримиренну боротьбу проти кримінально-олігархічного владного режиму. Вона разом з іншими опозиційними політичними силами ініціювала проведення в Україні масових акцій протесту, закликаючи народ до активної боротьби за свої права. Для досягнення цієї мети, завдяки наполегливим зусиллям керівництва партії по згуртуванню опозиційних політичних сил, 2 липня 2004 року Блок Юлії Тимошенко підписав угоду з Блоком «Наша Україна» у Верховній Раді України щодо формування коаліції «Сила народу». Угодою було проголошено про підтримку на виборах кандидата на пост Президента України В.А.Ющенка, затверджено програму спільних дій «Маніфест народної перемоги» та визначені принципи і основні положення плану організаційних і кадрових дій після перемоги на виборах. Партія взяла найактивнішу участь у помаранчевій революції і зробила свій вагомий внесок у її перемогу. Вона всебічно підтримує реалізацію програми Президента України і програми «Назустріч людям» Кабінету міністрів України, який у лютому 2005 року очолила Голова партії Ю.В.Тимошенко. Програма і стратегія партії, її практична діяльність знайшли порозуміння в політичних колах країн розвиненої демократії.

Степан Хмара чи не перший розпзнавав суть Юл Тимошенко  вийшов з рядв  ганебно органзац з чудовою але наскрзь фальшивою назвою «Батьквщина», у якй вн був заступником! Це  з нього теж Ю. Тимошенко пробувала зробити для себе фговий листок. Не вийшло! Степан Хмара залишив пан Юлю, бо побачив фальш, лицемрство  фарисейство - богопротивн якост. А влада вд Бога - це влада правди, а не обману. II. Потрбн змни 1. Потреба у змнах Як не парадоксально, але явно шкдницька  деструктивна дяльнсть у великй укранськй полтиц Юл Тимошенко та  бзнес-полтичного охвстя принесла  очевидну користь, бо переконала чи не всх у потреб проведення радикальних змн в державному управлнн краною. Проте шлях, який Ю. Тимошенко пдготувала у втамниченому вд суспльства проект змн до Конституц  неприйнятним, - це проект не для держави  народу, а пд не особисто; вн не те що не фаховий, а - бездарний. А перед тим, як щось вагоме робити, слд взяти краще з свого минулого та опертися на досвд, уже вироблений людством. 2

1. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

2. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

3. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

4. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

9. Виникнення та еволюція світової політичної думки

10. Зародження та розвиток політичної економії

11. Утворення Скіфії та її політична історія

12. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

13. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

14. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

15. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

16. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее

17. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

18. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

19. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

20. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

21. Вибори та їх роль у політичному житті України

22. Політичні партії в Україні та їх основні типи
23. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
24. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

25. Розвиток політичної думки України

26. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

27. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

28. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

29. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

30. Політичне управління та його соціотехніка

31. Політичні еліти та лідерство

32. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

34. Біографія та політичні погляди Арістотеля

35. Політична економія - теорія та практика

36. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

37. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

38. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
39. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
40. Cучасні політичні партії в Україні

41. Політичний режим

42. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

43. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

44. Політичний іслам

45. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

46. Суспільно-політична діяльність Костомарова

47. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

48. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

49. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

50. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

51. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

52. Політична система США

53. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

54. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема
55. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
56. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

57. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

58. Історія України. Соціально-політичні аспекти

59. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

60. Політична діяльність Лазара Кагановича

61. Політична історія Галицько-Волинського князівства

62. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

63. Політична система Української козацької держави

64. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

65. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

66. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

67. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

68. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

69. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

70. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
71. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
72. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

73. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

74. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

75. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

76. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

77. Історія світової політичної думки

78. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

79. Міжнародна політика і світовий політичний процес

80. Основні політичні течії

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

81. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

82. Політичні партії, організації и рухи

83. Політичні погляди Липинського

84. Політичні технології

85. Політологія. Політичні системи в Україні

86. Становлення української політичної думки
87. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
88. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

89. Формування етосфери в політичному житті суспільства

90. Центристські партії в політичній системі сучасної України

91. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

92. Політична влада

93. Політична влада

94. Політична діяльність і політичні відносини

95. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

96. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

97. Політична культура

98. Політична опозиція в Україні

99. Політична система Індонезії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.