Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ Розділ 1. Розробка місії і визначення мети фірми 1.1 Визначення місії фірми. Основні відмінності місії від цілей 1.2 Методологічні підходи при формуванні місії і цілей Розділ 2. Стратегічний аналіз і діагностика 2.1 Методична основа стратегічного аналізу 2.2 Зовнішній аналіз 2.3 Внутрішній аналіз Розділ 3. Стратегічний вибір. Розробка стратегії 3.1 Оцінка альтернатив стратегічного розвитку 3.2 Підходи до формування моделі 3.3 Базові маркетингові стратегії Висновки Список використаних джерел ВступНині зовнішнє середовище міняється настільки швидко, що одних тільки оперативних заходів вищого менеджменту по адаптації компанії до нових реалій вже недостатньо. Для того, щоб не лише вижити, але і посилити свої конкурентні позиції на ринку, необхідно на професійному рівні займатися стратегічним маркетинговим плануванням - виробленням стратегії за допомогою комплексу формалізованих процедур. Основними цілями стратегічного маркетингового планування в підприємницькій діяльності сучасної компанії є: підвищення контрольованою компанією частки ринку, передбачення вимог споживача, випуск продукції вищої якості, забезпечення узгоджених термінів постачань, встановлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції, підтримка репутації компанії у споживачів. Завдання планування в підприємницькій діяльності визначаються кожною компанією самостійно залежно від діяльності, якою вона займається. В цілому ж завдання стратегічного маркетингового планування будь-якої компанії зводяться до наступного: 1. Планування зростання прибутку. 2. Планування витрат компанії, і, як наслідок, їх зменшення. 3. Збільшення частки ринку, збільшення долі продажів. 4. Поліпшення соціальної політики компанії. Нині стратегічне маркетингове планування в підприємницькій діяльності є однією з основних функцій управління, яка є процесом вибору цілей компанії і розробкою стратегії розвитку для їх досягнення. У загальному сенсі стратегія розвитку компанії - це план управління, спрямований на зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення поставлених цілей. У цій роботі зроблена спроба систематизувати і уніфікувати існуючі підходи для легшої адаптації під компанії з різною специфікою діяльності. Так, процес стратегічного маркетингового планування можна умовно розділити на ряд етапів, деякі з яких можуть являтися послідовно - паралельними. 1. Найчастіше при розробці маркетингової стратегії компанії одним з перших етапів ставлять формування місії і цілей. На основі подальшого проведеного аналізу розробляються заходи щодо їх реалізації. Досяжність тих або інших цілей потім свідчить ході реалізації розробленої стратегії. 2. Для обґрунтування стратегічних орієнтирів і вибору найбільш ефективних способів і форм їх досягнення необхідно провести стратегічний аналіз і діагностику положення компанії. Ці роботи припускають здійснення зовнішнього і внутрішнього аналізу, оцінку потенціалу, особливостей конкурентного середовища і рушійних сил в галузі. 3. На основі проведеного стратегічного аналізу здійснюється розробка варіантів стратегії. З точки зору наявного потенціалу компанії і можливостей розвитку зовнішнього середовища робиться вибір на користь певної стратегії.

4. Завершальним етапом перед переходом до оперативного планування являється планування реалізації стратегії. Цей комплекс робіт припускає розробку переліку конкретних заходів для досягнення певної раніше мети на довгострокову і середньострокову перспективу по мірі їх важливості. Крім того, на цьому етапі визначається механізм контролю реалізації стратегії. Розділ 1. Розробка місії і визначення мети фірми 1.1 Визначення місії фірми. Основні відмінності місії від цілейМісія фірми - це публічна мета діяльності компанії (розуміння компанією своєї ролі в системі бізнесу). Місія (призначення) - це відповідь на питання, в чому полягає діяльність компанії, і чим вона має намір займатися. Формулювання місії підкреслює основний зміст і напрями діяльності компанії, дозволяє відокремити одну компанію від інших і наділити її власними відмінними рисами, напрямом діяльності і шляхом розвитку . При формуванні місії компанії, необхідно відповісти на низку ключових запитань: Які потреби будуть задоволені? Хто буде споживачем? Яка технологія використовуватиметься для задоволення потреб? Якого рівня якості вироблятиметься продукція/послуги? Якому рівню цін вони відповідатимуть? Які основні цінності компанії? Які потреби будуть задоволені? Хто буде споживачем? Яка технологія використовуватиметься для задоволення потреб? Якого рівня якості вироблятиметься продукція/послуги? Якому рівню цін вони відповідатимуть? Які основні цінності компанії? Послідовно відповідаючи на поставлені питання, розробники стратегії повинні прийняти рішення про призначення компанії для оточення, суспільства і своїх співробітників. Завершуючим питанням при формування місії являється те, що постулювало засадничих цінностей, яких дотримуватиметься компанія. До основних цінностей відносяться: етика бізнесу, припускаюча чесність і відкритість в ділових стосунках (виконання зобов'язань, надання правдивої інформації, шанобливе відношення до законодавчих актів і так далі); підтримка і контроль за якістю вироблюваної продукції (організація стандартів якості, вибраних цільових груп покупців, що задовольняють вимогам: споживчий стандарт, стандарт обслуговування і так далі); увага до кінцевих споживачів і посередників виражене в прагненні повного задоволення їх потреб або можливих претензій; увага до суспільства повинна виражатися, передусім, у використанні екологічно безпечної технології, відповідної наявному законодавству про охорону довкілля; увага до співробітників виражається в створенні такої атмосфери, яка сприяла б корпоративній згуртованості, отримання задоволеності від виконуваної роботи, появі у співробітників відчуття справедливого і чесного до них відношення. Співробітники повинні мати право отримувати і користуватися інформацією висловлювати свою думку. Визначення місії - це одне з найскладніших завдань будь-якого бізнесу. В ході її рішення необхідно враховувати вплив наступних п'яти елементів: історія компанії, існуючі переваги власників і керівників, ринкове середовище, ресурси компанії, певні ділові здібності і можливості. Місія компанії має бути максимально адаптованою до ринку і ґрунтуватися на тому, що компанія уміє робити якнайкраще; має бути реалістичною і зважати на думки і бажання осіб що визначають долю компанії .

Місія, як правило, відрізняється трьома основними рисами: концентрація уваги на обмеженій кількості цілей; визначення основних напрямів розвитку і пріоритетів компанії; визначення основних полів конкуренції. У усьому процесі стратегічного планування місія найбільш статична. У ідеалі вона розробляється лише одного дня, у момент виходу фірми на ринок, і визначає напрям її розвитку. На кожному рівні управління місію компанії треба перетворити в конкретні стратегічні цілі. Існують різні варіанти місій компаній. Серед основних їх відмінностей, незалежно від специфіки компаній, - різна міра деталізації відповідей на відмічені вище питання. Для наочної ілюстрації нижче наведені приклади місій різних компаній . Після формулювання місії формуються цілі компанії. Цілі фірми - це короткострокові - і довгострокові результати діяльності які фірма сподівається досягти. Визначення чітких цілей допомагає виробити ефективну стратегію і дозволяє трансформувати місію компанії в конкретні дії. Цілі виражають собою управлінське зобов'язання добитися конкретних результатів в певних часових рамках. Вони формуються за допомогою декомпозиції місії на складові і цілі, що забезпечують її. Виявлення і аналіз цілей компанії здійснюється за допомогою побудови ієрархічного графа &quo ;дерева цілей&quo ;. Основні відмінності місії компанії від її цілей можуть бути визначені в наступних чотирьох вимірах: 1. Часовий аспект. Місія не має тимчасових критеріїв. Цілі ж завжди тимчасові і припускають наявність термінів, коли вони мають бути досягнуті. 2. Фокусування. Місія має спрямованість на зовнішнє для компанії середовище, наприклад, досягти визнання або стати лідером в галузі. Цілі, навпаки, найчастіше відносяться до внутрішніх аспектів компанії і виражаються в термінах використання наявних ресурсів для досягнення конкретних внутрішніх показників. 3. Специфіка. Місія виражається в термінах, що мають загальний, відносний характер, відносяться до образу компанії, її фірмового стилю. Цілі, як правило, виражаються в термінах певних результатів і припускають їх досяжність. 4. Вимірювана. І місія, і цілі в деякому розумінні, можуть бути виміряні. Але вимірювана місії має відносно якісний характер, тоді як положення, що стверджуються в цілях, мають абсолютний, кількісний характер. У основі формування цілей використовується декомпозиція місії на складові і цілі, що забезпечують її; результатом формування є дерево цілей. При побудові дерева цілей до цілей пред'являється ряд вимог: Ясність і чіткість формулювання кожної мети, що не допускає довільних тлумачень; Цілі кожного рівня мають бути порівнянні по своєму масштабу і значенню; Формулювання цілей повинне забезпечити можливість кількісної або порядкової оцінки міри її досягнення; Повнота розукрупнення: кожна мета верхнього рівня має бути представлена у вигляді під цілей наступного рівня таким чином, що досягнення усіх цілей нижнього рівня означало б досягнення цілей верхнього рівня; Мета вищестоящого рівня не є простою сумою цілей нижнього рівня; Мета нижнього рівня визначається вищестоящими; Мета нижнього рівня є засобом для досягнення вищестоящої мети; Усе дерево цілей - єдина, але деталізована мета.

Розкриваючи поняття вдмови прокурора вд обвинувачення, ¶ван Вернидубов зазнача, що за змстом вона виража негативне ршення прокурора для себе щодо питання про виннсть пдсудного незалежно вд того, яке ршення у такому випадку прийме суд. Пдкреслються, що вдмова вд обвинувачення вдобража певний аспект процесуально самостйност прокурора в суд, реалзу вимогу наказу Генерального прокурора Украни 5 вд 4 квтня 1992 року «Про недопустимсть нав'язування прокурорам-учасникам судового розгляду позиц, з якою вони не згодн». ¶нша рч, що самостйнсть прокурора не може бути довльною, нчим не зумовленою. Вона ма базуватися на сукупност таких обставин, як виступають як основа вдмови вд обвинувачення, що визнача суб'ктивно-правовий характер тако д. Це означа, що заперечення обвинувачення для прокурора  правовою необхднстю, реалзаця яко вимага втлення у конкретнй практичнй д заяв про вдмову вд державного обвинувачення. Звдси висновок вдмова вд обвинувачення не тльки право, але й обов'язок прокурора'

1. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

2. Облік готової продукції та її реалізації

3. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

4. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

5. Аналіз виробництва та реалізації продукції

6. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
7. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
8. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

9. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

10. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

11. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

12. Експертиза та контроль реалізації товару

13. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

14. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

15. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

16. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

18. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

19. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

20. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

21. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

22. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
23. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
24. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

25. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

26. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

27. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

28. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

29. Договір позики (проблеми правової реалізації)

30. Застосування права як особлива форма його реалізації

31. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

32. Реалізація і застосування права

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

33. Реалізація Конституції України

34. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

35. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

36. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

37. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

38. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"
39. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів
40. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

41. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

42. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

43. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

44. Організація маркетингових досліджень в туризмі

45. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

46. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

47. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

48. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы

49. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

50. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

51. Поняття та сутність ефективності управління

52. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

53. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

54. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
55. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
56. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

57. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

58. Формування та використання фондів цільового призначення

59. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

60. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

61. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні

62. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

63. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

64. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

66. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

67. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

68. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

69. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

70. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/
71. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"
72. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

73. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

74. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

75. Организация контроля над соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения

76. Маркетинговый анализ среды и разработка маркетинговых стратегий

77. Новации в области маркетинговой деятельности и их влияние на формирование, и выполнение маркетинговых стратегий

78. Как выглядит сильная маркетинговая стратегия?

79. Анализ свойств товаров и его значение для выбора маркетинговой стратегии фирмы

80. Анализ маркетинговой стратегии предприятия

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Выбор маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге

82. Маркетинговая стратегия бутика "Pepper"

83. Маркетинговые стратегии в деятельности туристической фирмы на внешнем рынке

84. Проект маркетинговой стратегии радиостанции "Европа Плюс"

85. Разработка маркетинговой стратегии агентства недвижимости

86. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва
87. Розробка маркетингової стратегії підприємства
88. Формирование маркетинговых стратегий и поведение потребителя

89. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

90. Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт"

91. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере ОАО "Прогресс")

92. Маркетинговая стратегия туристической фирмы

93. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

94. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

95. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

96. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

98. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

99. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.