Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стилі управління

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Тема: Стилі управління Зміст Введення 1. Що таке управління 2. Керівництво і лідерство 3. Стилі управління 4. Чинники, що впливають на стиль управління Висновки Список використаної літератури Вступ Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого процесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має стиль управління, вибраний керівником. Від того, чи зможе керівник організувати людей на те, аби добитися необхідних результатів і одночасно, аби підлеглі були задоволені своєю роботою, своїм положенням на фірмі залежить кінцевий результат роботи. Невдало вибрана модель управління персоналом наводить до різного роду конфліктам, які часто руйнують колектив і створюють напружену атмосферу на підприємстві, заважають роботі. Але повна відсутність конфліктів теж погано, інколи вони є стимул-реакцією до дозволу багатьох проблем. Тому дуже поважно керівникові правильно оцінити існуючі умови роботи на підприємстві, особливості підібраного персоналу, специфіку поставленого завдання і, грунтуючись на цьому, побудувати свою модель управління. Мета даного реферату на основі конкретних ситуацій спробувати проаналізувати існуючі моделі керівництва, їх “плюси” і “мінуси”, переваги і недоліки. 1. Що таке управління? Перш ніж говорити про стилі управління, необхідно розглянути, що є поняттям управління. Управління є не що інше, як налаштування інших людей на працю. Лі Якока, американський менеджер Соціальне управління є безперервний процес дії руководителя (суб'єкта управління) на организованную групу людей або на кого-небудь з цієї групи окремо (об'єкт управління) по організації і координації їх спільної діяльності для достижения найкращих результатів. (Урбановіч А. А. Психология управління: Навчальний посібник. Мн.: Харвест, 2003. (Бібліотека практичної психології). Система управлінських стосунків спирається на два соціально-психологічних феномена: собственно управління, тобто цілеспрямована дія на певний об'єкт, і підпорядкування, тобто сприйнятливість і подверженность цілеспрямованій дії субъекта дії. Дослідники виділяють трьох типів підпорядкування: норовисте підпорядкування: працівник сприймає підпорядкування як вимушене і зовні нав'язане відношення. Для нього характерне слабке розуміння мотивів підпорядкування і боргу; байдуже підпорядкування: працівник сповна удовлетворен своїм положенням, бо це звільняє його від ухвалення відповідальних рішень; сповідається принцип «хай думає начальник»; ініціативне підпорядкування: працівник усвідомлює необходимость підпорядкування, почуття обов'язку у нього переходит в звичку, але не заглушає ініціативу. У основе такого типа підпорядкування лежить критична оцінка керівника і визнання його авторитету. (Урбановіч А. А. Психология управління: Навчальний посібник. Мн.: Харвест, 2003.с.3-5 (Бібліотека практичної психології). 2. Керівництво і лідерство Ефективність процесу управління визначається тим, хто конкретно і як керує. Завжди актуальні проблеми індивідуального стилю управління.: тут і голе администрирование, і спроби виступити в ролі деякого просителя, і прагнення за удаваною грубістю приховати своє невміння управляти людьми.

Досвід показує, що низька управлінська культура серйозно позначається на всій жизнедеятельности організації. Однією з важливих умов успешного виконання завдань, що стоять перед організацією, є наявність певних особових і деловых якостей керівника, а також вибір оптимального стилю управління. У всякій справі 80% успіху залежить від керівника і лише 20%— від підлеглих. Керівництво і лідерство – ці поняття мають відмінності: Керівництво є процес правової дії, осуществляемый керівником на основі влади, даної йому державою або групою (у випадках, якщо руководитель обирається). Лідерство є процес психологического впливу однієї людини на інших при їх совместной життєдіяльності, який здійснюється на основі сприйняття, наслідування, навіювання, понимания один одного. Лідерство чисте психологічна характеристика поведінки певних членів группы. Лідерство засноване на принципах вільного спілкування, взаєморозуміння і добровільності подчинения. Таким чином, управлінську діяльність в широкому сенсі слова може здійснювати не только керівник, але і лідер. (Урбановіч А. А. Психология управління: Навчальний посібник. Мн.: Харвест, 2003. (Бібліотека практичної психології с.19-21). 3. Стилі управління Кожному керівникові властивий певний стиль управління. Стиль управління — це относительно стійка система способів, методів і форм дії керівника на підлеглих в соответствии з цілями спільної діяльності. Це своєрідний психологический почерк роботи з підлеглими. Відомий німецький психолог К. Льовін описав три основні стилі управління: 1. Авторитарний стиль. Рішення приймає руководитель единолично. Він діє по відношенню до підлеглих владно, жорстко закріплює ролі участников, здійснює детальний контроль, сосредоточивает в своїх руках всі основні функції управления. Цей стиль найбільш ефективний в добре упорядоченных (структурованих) ситуаціях, коли деятельность підлеглих носить характер, що алгоритмізується (по заданій системі правил). Орієнтований на вирішення завдань, що алгоритмізуються. 2. Демократичний стиль. Рішення приймаються керівником спільно з підлеглими. При таком стилі лідер прагне управляти групою совместно з підлеглими, надаючи їм свободу действий, організовуючи обговорення своїх рішень, підтримуючи ініціативу. Цей стиль найбільш ефективний в слабо структурированных ситуаціях і орієнтований на межличностные стосунки, вирішення творчих завдань. 3. Ліберальний стиль. Рішення нав'язуються подчиненными керівникові. Він практично устраняется від активного управления групою, поводиться, як рядовий учасник, надає учасникам групи повну свободу. Учасники групи поводяться відповідно до своими бажань, їх активність носить спонтанний характер. Цей стиль наиболее ефективний в ситуаціях пошуку найбільш продуктивных напрямів груповій діяльності. Авторитарний стиль: Ділові, короткі розпорядження. Заборони без поблажливості, із загрозою. Чітка мова, непривітний тон. Похвала і осуд суб'єктивні. Емоції не враховуються. Позиція лідера — поза групою. Поділа групі плануються заздалегідь (у всьому об'ємі). Визначаються лише безпосередні цілі, далекі, — невідомі.

Голос керівника —решающий. Демократичний стиль: Розпорядження і заборони — з порадами. Позиція лідера — усередині групи. Заходи плануються не заздалегідь, а в групі. За реалізацію пропозицій відповідають всі. Всі розділи роботи не лише пропонуються, але і збираються. Ліберальний стиль: Тон — конвенциальный. Відсутність похвали, осуду. Жодної співпраці. Позиція лідера — непомітно в стороні від групи. Поділа в групі йдуть самі собою. Лідер не дає вказівок. Розділи роботи складаються з окремих інтервалів або виходять від нового лідера. Кожному конкретному керівникові не може бути властивий лише який-небудь один стиль. Залежно від конкретной ситуації, що складається, найчастіше спостерігається сочетание біс різних стилей з домінуванням якогось одного. Якийсь з трьох стилів знаходить своє реальне воплощение в індивідуальному стилі управління. Параметри стилів управління Види стилів управління Авторитарний Демократичний Ліберальний 1. Ухвалення рішення і визначення завдань Особисто керівником Зурахуванням пропозицій підлеглих Схвалення і згода з думкою підлеглих 2. Спосіб доведення рішення Наказ, категорична вимога Порада, рекомендація, натяк Прохання, упрошування 3.Міра регламентації дії підлеглих Висока Оптимальна Низька (максимальна свобода підлеглих) 4. Характер спілкування керівника з підлеглими Коротке, ділове, сухе Триваліше, не лише ділове, але і особове Може не вступати в спілкування, якщо підлеглі не звертаються до нього 5. Характер регуляції поведінки і діяльності підлеглих Робить упор на стягнення Робить упор на заохочення Утримується від регуляції поведінки і діяльності підлеглих 6. Думка керівника про підлеглих Категоричність, розділення на поганих і хороших, перекладу з однієї категорії в іншу практически не робить Рахує всіх підлеглих спочатку хорошими, гнучкість в зміні оцінок Оцінок підлеглим практично не дає 7. Відношення керівника до ініціативи підлеглих Недовірливе, негативне Заохочення прояву ініціативи Переоцінка можливостей ініціативи підлеглих 8 Морально- психологічний клімат в організації Напружений Оптимальний Украй мінливий 9. Показники діяльності організації Високі кількісні середні якісні Середні кількісні високі якісні Нестабільні показники 10 Контроль керівника за діяльністю підлеглих Підвищений Середній Відсутній Виділимо ряд важливих зауважень у зв'язку з цим: - у чистому вигляді викладені стилі керівництва зустрічаються украй рідко. Як правило, наблюдается поєднання різних стилів, але переважають все ж ознаки якогось одного стилю; - серед викладених стилів управління немає универсального, придатного на всі випадки життя, немає плохого або хорошого. Всі стилі володіють определенными перевагами і породжують свої проблеми; - ефективність керівництва залежить в першу очередь від гнучкості у використанні позитивних сторін того або іншого стилю і уміння нейтрализовать його слабкі сторони. Наприклад, в екстремальних умовах життєво необхідний авторитарный стиль керівництва. У умовах же повседневной життєдіяльності, коли є дружний і підготовлений колектив, вдалий демократический стиль керівництва. Умови творчого пошуку диктує доцільність використання елементів ліберального стилю.

на Сталнградському фронт, «москалв» тих, росйський спецназ, прославлений у чеченських «зачистках», уже бачили звечора, мсто и передмстя гули по ¶нтернету вздовж хнього маршруту, подаючи адреси перемщення вд замського вйськового аеродрому, другого чи третьего з ряду (бо на першому, у Васильков, х, казали, вдмовилися садовити, i начальник, який вдмовився, ще встиг полети з посади!), через базу в 1рпен!, де вони якогось милого були спинилися, хоча переодягти в укранськ одностро х могли б ще в Mоскв, старики вс зараз же запригадували, що таку саму операцю Кремль проводив 68-го року в Праз, ми з хлопцями рвонули з камерами по тому маршруту, але тльки и устигли зазняти, що вервечку Мерседес-бусв i «Богданв» з тонованими шибами в бчнй але Марнського парку, хтось зсередини був необачно вистромився назовн дихнути повтрям, i ми зняли прочинен двер буса, бльше схожого всередин на кабну космчного корабля з багатьма пультами управлння, впало клька фраз, гавкнула гнвна команда,

1. Япония : древние традиции и современный стиль жизни

2. Традиційність українського писанкарства

3. Інформаційні системи в управлінні підприємством

4. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

5. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

6. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів
7. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем
8. Народні традиційні знання: медицина та ветеринарія

9. Сквозь века, традиции и стили

10. Інформаційні технології управління маркетингом

11. Стиль роботи керівника

12. Державні органи управління туристичною роботою

13. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

14. Особенности языка и стиля английской научной прозы

15. Театр "Русский Стиль" (г. Орел)

16. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Функциональные стили в русском языке

18. Особенности языка и стиля английской научной прозы

19. Настройка стилей и шаблонов в WORD

20. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

21. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

22. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика
23. Соотношение личностных черт родителей и стиля отношения к ребенку
24. Стили педагогического общения и поведения

25. Индивидуальный стиль познавательной деятельности учащегося

26. Мужской и женский стили общения

27. Стиль жизни как социально-психологическая категория

28. Руководитель: стили и методы управления /на примера АО "Вятский торговый дом"/

29. Стили руководства

30. Стиль управленческой деятельности

31. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

32. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

33. Календарные стили

34. Христианский канон и художественный стиль

35. Краткий путеводитель по стилям и направлениям в искусстве

36. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

37. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

38. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке
39. Декор русской архитектуры XVII в. и проблема стиля
40. Особенности стиля повести А.Платонова «Котлован»

41. К теории литературных стилей

42. Общая характеристика публицистического стиля

43. История официально-делового стиля и жанры деловой речи

44. Стиль русского языка

45. Общая характеристика научного стиля

46. Лексические и грамматический архаизмы как элемент поэтического стиля Беллы Ахмадулиной

47. Элементы стиля "плетение словес" в творчестве Н. В. Гоголя

48. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя

Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Научный стиль

50. С.В.Рахманинов: черты стиля и периодизация творчества

51. Стиль управления как основа взаимодействия руководителя и подчиненных

52. Ділові взаємовідносини в апараті управління

53. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

54. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
55. Рішення в системі управління
56. Стили руководства

57. Стили управления

58. Стиль деятельности руководителя

59. Управління затратами

60. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

61. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

62. Что такое корпоративный стиль?

63. Семь элементов лидерского стиля

64. С. И. Танеев. Черты стиля

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

65. А.Н.Скрябин Черты стиля

66. Роль интуиции и неявного знания в формировании стиля математического мышления

67. Юмор и стили реакции личности на критическую ситуацию

68. Стили управления

69. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

70. Правила делового стиля для нее и для него
71. Шесть стилей жизни
72. Циклы и стили обучения

73. Связь стиля семейного воспитания с темпераментом ребенка

74. Жизненный стиль субъектов правовых отношений

75. Как супружеские стили влияют на сексуальную жизнь

76. Стиль саморегуляции произвольной активности лыжника-гонщика в спорте высших достижений

77. Философский стиль мышления естествоиспытателя. Термооптическая микроскопия в применении к медико-биологическим задачам

78. Управління фінансами України

79. Організаційна система управління природокористуванням України

80. Стиль государственного управления, его элементы и свойства

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

81. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

82. Характеристика официально делового стиля

83. Критерии культуры научного стиля речи

84. Стиль

85. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

86. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
87. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
88. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

89. Акти державного управління

90. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

91. Каскадные таблицы стилей

92. Сравнительная характеристика стилей греческой и римской культур

93. Вазопись геометрического стиля (с субмикенского периода до среднегеометрического)

94. Лексические и грамматические архаизмы как элемент поэтического стиля Б.Ахмадулиной

95. Сравнительный анализ стилей руководства

96. "Византийский стиль" в архитектуре Москвы

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Каков он, современный стиль жизни?

98. Стили поведения в ситуациях разногласия

99. Речевой стиль лидера

100. Фирменный стиль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.