Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат на тему: Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні 2008 План Вступ Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму Адміністративно-правове регулювання дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні Аналіз нормативно-правових документів з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Конституція України приділяє особливу увагу питанню правового регулювання прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Така увага пов’язана з тим, що права і свободи людини і громадянина в наш час є загальновизнаною найвищою суспільною цінністю. Нині визнання та практичне здійснення прав і свобод людини й громадянина стало основним критерієм міри демократичності тієї чи іншої держави, дедалі ефективніше включаються у процес захисту прав людини різноманітні міжнародні організації Так, ст. 3 КУ визначає основні засади взаємовідносин держави й особи, відповідно до якої людина, її здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою суспільною цінністю. У ст. 3 також закріплено принцип відповідальності держави за свою діяльність перед людиною. Він підтверджує серйозність проголошеного курсу на побудову правової держави. Українське законодавство є досить прогресивним в даному напрямку діяльності, але, на жаль, воно ще не є досконалим. Існує багато суспільних відносин, які досі не врегульовані на законодавчому рівні. Метою даної роботи є з’ясування особливостей правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму (надалі ДДТТ) в Україні, проведення аналізу розвитку нормативної бази щодо питань профілактики ДДТТ і реалізація безпечної участі дітей у дорожньому процесі, визначення прогалин у правовій регламентації цих питань і визначення основних напрямів удосконалення правового забезпечення цієї діяльності. Розгляду проблем, пов’язаних із правовим забезпеченням діяльності щодо БДР, приділяють увагу О. Домашенко, В. Новиков, Г. Максимов, В. Розвадовський, С. Тараненко та ін. Але питання регламентації профілактики саме ДДТТ залишається малодослідженим. 1.Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму Перспективи інтеграції України до ЄС висувають перед державною владою певні умови, серед яких – зниження аварійності на вулицях та дорогах країни до 2012р. на 50%, а також удосконалення нормативно-правової бази, приведення вітчизняних нормативно-правових актів у відповідність із міжнародними нормами та стандартами. Зокрема, це стосується забезпечення безпеки неповнолітніх громадян – майбутнього українського народу. На жаль, на сьогодні кількість дорожньо-транспортних пригод (далі ДТП) за участю дітей і важкістю їх наслідків залишаються надзвичайно значними. Лише за 7 місяців 2006р. через власну необачність загинуло 50 дітей, 1005 – травмовано та покалічено. Загалом з вини дітлахів сталося 1,8% дорожньо-транспортних пригод. За статистичними даними ДДАІ у 2006р. в Україні було скоєно 3237 ДТП за участю неповнолітніх, під час яких 187 дітей загинуло, а 3163 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Подібний стан цієї проблеми зумовлює необхідність постійного проведення профілактичних заходів щодо запобігання ДДТТ, удосконалення існуючих і пошуку новітніх заходів забезпечення безпеко дітей на дорогах і вулицях країни. Слід зазначити, що у розумінні терміна «профілактика ДДТТ» як серед науковців-криміналістів, так і серед науковців-адміністративістів «профілактика» визначається як система заходів економічного, соціального, культурного, виховного та правового характеру, спрямованих на ліквідацію або зниження певних негативних явищ. У сфері дорожнього руху це буде система заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах і вулицях, мінімізацію шкідливих наслідків ДТП, підвищення гарантій безпеки дорожнього руху (надалі БДР). Дослідники проблеми ДДТТ переважно приділяли увагу розгляду та вдосконаленню заходів виховного й організаційно-технічного характеру. Не применшуючи значення виховних, організаційних, технічних, культурних, економічних і соціальних напрямів профілактики ДДТТ, слід зазначити, що для підвищення ефективності та стабілізації цієї діяльності необхідно, щоб усі ці заходи здійснювалися в межах правової регламентації. Враховуючи стан аварійності та негативні тенденції в її розвитку, зростання ДТП за участю дітей, питання профілактики ДДТТ вимагають постійного адміністративно-правового регулювання з боку держави. Недосконалість правового врегулювання питань, що розглядаються, а також питань забезпечення дорожнього руху (правове забезпечення) є одним з основних об’єктивних факторів, які детермінують ДДТТ. 2. Адміністративно-правове регулювання дитячого дорожньо- транспортного травматизму в Україні Якісне адміністративно-правове регулювання будь-яких правовідносин у суспільстві повинно характеризуватися розмаїттям, масштабністю, комплексністю, тісним взаємозв’язком із станом суспільства та процесами, що відбуваються в ньому. Не повинні бути винятком і правовідносини у сфері профілактики ДДТТ. Безперечним є той факт, що правове регулювання запобігання аварійності на автомобільному транспорті поширюється і на профілактику ДДТТ. Так, норми права, спрямовані на боротьбу з грубими порушеннями правил дорожнього руху (далі ПДР) водіями, вдосконалення та забезпечення безпеки пасажирських перевезень тощо однаково впливають і на суспільні відносини, що складаються у сфері забезпечення безпеки дітей у дорожньому процесі. Разом із тим правове регулювання попередження дитячої дорожньо-транспортної аварійності має свої особливості. Вони зумовлені такими обставинами: присутність особливого об’єкта профілактики впливу – поведінка неповнолітньої особи (віковий критерій) або вихованця дитячого садку, учня школи, СПТУ, ліцею, коледжу, технікуму (соціальний критерій), а також особливості пов’язаних із цим відносин. Г. Максимов зазначав, що основним об’єктом профілактичного впливу є люди – учасники процесу дорожнього руху. У зв’язку з цим форми і методи профілактики необхідно використовувати диференційовано – залежно від соціально-психологічної характеристики груп населення.

Причини дитячої дорожньо-транспортної аварійності багато в чому пов’язані з віковими особливостями зазначеної категорії учасників дорожнього руху, що, у свою чергу, визначає використання особливих форм і методів профілактики. Зокрема, у профілактиці ДДТТ повинні переважати методи переконання; суспільна необхідність у попереджені ДДТТ, що виявляється у двоєдиній меті: збереженні життя та здоров’я дітей, збереженні генофонду держави та забезпеченні БДР. Соціальна значущість цієї мети передбачає наявність і розвиток спеціальної (у сфері забезпечення БДР) системи управління процесом профілактики (попередження) ДДТТ; правове регулювання процесу попередження ДДТТ, що здійснюється державою. Провідною ланкою в системі забезпечення безпеки дітей у дорожньому процесі є МВС України, зокрема ДАІ. Закон України «Про дорожній рух», інші законодавчі акти, як правило, визначають повноваження суб’єктів профілактичної діяльності лише загалом. Яким чином це повинно виконуватись на практиці, які саме заходи повинні вживатися та фінансуватися, законодавець не визначає. Тому основні правові норми, що регулюють діяльність із профілактики ДДТТ та відносини щодо забезпечення безпеки дітей у дорожньому русі, містяться в підзаконних нормативних актах: Указах президента України, постановах, розпорядженнях КМУ, відомчих нормативних актах міністерств та відомств України, рішеннях місцевих органів самоврядування. У літературі неодноразово наголошувалось на тому, що одним із принципів і недоліків системи нормативного регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення БДР є те, що вони регламентуються багатьма актами різного рівня, не мають чіткого взаємозв’язку між собою, нерідко містять суперечливі вимоги. Якщо проаналізувати вітчизняні підзаконні адміністративно-правові акти щодо забезпечення безпеки дітей на дорогах та профілактики ДДТТ, то ми постанемо перед проблемою недостатньої правової регламентації та визначеності тих форм профілактичної діяльності, що маємо на сьогодні. Нечіткість окремих нормативних актів, відсутність визначення конкретних виконавців, їх обов’язків, джерел фінансування заходів і належного контролю виконання ускладнює їх тлумачення та виконання на практиці. 3. Аналіз нормативно-правових документів з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму Аналіз нормативно-правових документів з питань профілактики ДДТТ необхідно розпочати з актів Президента України. Перш за все слід згадати про Указ Президента «Про Національну програму «Діти України» від 18.01.1996р. № 63/96. Кілька заходів у зазначеному нормативному акті безпосередньо стосувалися профілактики ДДТТ: 1. Доповнити навчальні програми закладів освіти тематикою щодо профілактики побутового, дорожньо-транспортного, спортивного травматизму та безпечного поводження на воді. Міносвіти України.1996 рік. 2. Забезпечити обов'язкове встановлення знаків дорожнього руху, що вказують на можливу присутність дітей на дорогах (поблизу шкіл, дитячих садків, оздоровчих та інших дитячих закладів) та посилити контроль за їх наявністю. МВС України.П

Назначая виновному дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами, суду надлежит сообщать об этом в республиканский, краевой или областной отдел или управление Государственной автомобильной инспекции, а при наличии в деле удостоверений на право управления транспортными средствами направлять их в эти органы. 5.PСуды должны обеспечить правильное и своевременное рассмотрение каждого дела, повысить требовательность к качеству и полноте предварительного следствия, полно и всесторонне устанавливать фактическую обстановку дорожно-транспортного происшествия и другие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Обратить внимание судов на то, что в компетенцию судебной дорожно-транспортной экспертизы входит решение только специальных технических вопросов. Поэтому при назначении экспертизы суды не вправе ставить перед экспертами правовые вопросы, решение которых относится исключительно к компетенции суда. Оценке, основанной на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела и их совокупности, должны подлежать все доказательства, в том числе и заключение дорожно-транспортной экспертизы. 6.PУказать судам, что ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств по ст. 211 УК[297] может иметь лишь при условии наступления последствий, указанных в этой статье, и если эти последствия находятся в причинной связи с допущенным нарушением правил

1. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

2. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

3. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

4. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

5. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

6. Дорожно-транспортное проишествме
7. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий
8. Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

9. Проблема правовой субъективности Евросоюза

10. О проблемах правового обучения школьников

11. Правове регулювання зайнятості на україні

12. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

13. Проблемы правового регулирования сети Интернет

14. Дорожно-транспортное происшествие.

15. Суверенитет народа: проблема правового регулирования и реального осуществления в РФ

16. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

18. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

21. Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

22. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
23. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
24. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

25. Дознание при дорожно-транспортном происшествии

26. Дорожно-транспортные преступления

27. Криміналістична профілактика злочинів

28. Механізм правового регулювання

29. Оздоровление детей за рубежом: проблемы правового регулирования

30. Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий

31. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

32. Правове регулювання біржової діяльності

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Правове регулювання відносин комунальної власності

34. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

35. Правове регулювання іноземних інвестицій

36. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

37. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

38. Правове регулювання податкової системи
39. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України
40. Правове регулювання ринків фінансових послуг

41. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

42. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

43. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

44. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

45. Проблемы правового регулирования договора лизинга

46. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

47. Проблемы правового регулирования трансграничного банкротства

48. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Сутність і форми експертної профілактики

50. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

51. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

52. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

53. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

54. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих
55. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика
56. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

57. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

58. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

59. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

60. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

61. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

62. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

63. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

64. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

65. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

66. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

67. Профілактика та корекція поведінки підлітків

68. Правове регулювання соціальної роботи

69. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

70. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)
71. Правове регулювання охорони атмосферного повітря
72. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

73. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

74. Дитяча проституція в Україні

75. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

76. Правовые проблемы транспортно-экспедиторской деятельности

77. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

78. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

79. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

80. Некоторые правовые проблемы, возникающие при реализации имущества должника на публичных торгах

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

82. Проблема преемственности российской правовой политики

83. Реформа трудового законодательства: некоторые аспекты проблемы децентрализации правового регулирования

84. Социально-экономические и организационно-правовые проблемы массового высвобождения и трудоустройства работников

85. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)

86. Проблема сознания в философии позднего Витгенштейна и современное правовое мышление
87. Воздействие транспортно - дорожного комплекса на ОС
88. Проблема системного единства международной и национальной составляющих правового регулирования свободы совести

89. Проблемы государственной службы и правовой механизм их регулирования по материалам управления государственной и муниципальной службы Московской области

90. Проблемы гражданско-правового регулирования недропользования

91. Правовые и организационные проблемы безопасности на промышленных предприятиях

92. Демократия и проблемы формирования правового государства на современном этапе развития общества

93. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

94. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

95. Некоммерческие организации: теорико-правовые и практические проблемы

96. Правовая природа фьючерсных сделок и юридические проблемы, возникающие при их заключении

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

98. Правовой режим дорожных чеков

99. Правовые проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.