Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. Характеристика міжнародного права рабовласницької доби (режим іноземців, «проксенія», «консул», «патрон») Рабовласницький період характерний тим, що: кожна держава ставила себе в цент розвитку людства і в зв’язку з цим прагнула диктувати свої умови на міжнародній арені. Це було яскраво виражено в діях Древнього Риму, Греції, Єгипту, Китаю, Індії, Персії та ін.; раби розглядалися як товар і цілком виключалися зі сфери захисту міжнародного права; єдиним і природним засобом вирішення міжнародних суперечок визнавалася війна; егоїзм рабовласницької держави у силу нібито його винятковості доходив до повного заперечення міжнародного права. Розвиток міжнародних відносин зумовлював необхідність формування міжнародних правил у сфері посольського права, права договорів, правил протоколу й етикету, правил стосовно ведення війни та ін. Загалом, у рабовласницький період регіоналізм і локальний обсяг у розвитку міжнародного права обумовлені тим, що, хоча держави і були роз'єднані, кожна з них самостійно створювала (формулювала) різні правові інститути в галузі регулювання міжнародних відносин, що найчастіше були схожі з аналогічними інститутами інших держав. Так, у Законах Ману (стародавній індійський звід моральних і юридичних приписів 9 ст. до н. е.) були сформульовані положення, спрямовані на захист жертв війни. Аналогічні положення можна знайти у стародавніх римлян і греків. Давньогрецький інститут проксенів (заступництво іноземцям) мав аналог також і в Римському праві. У рабовласницький період великий вплив на розвиток міжнародного права зробило Римське право народів. Спочатку давньоримські юристи сформулювали правила, що регламентують правове положення завойованих Римом народів, у зв'язку з необхідністю введення деяких елементів самоврядування; потім воно було перетворене у Право народів. Одним із важливих інститутів цього права було преторське право, що регламентувало правове положення іноземців. Право народів мало такі інститути права, як право війни, право полону, право рабовласництва, право мирних договорів, посольське право, заборони шлюбів із чужоземцями та ін. Теза римських юристів «Слово, дане навіть ворогу, повинне бути дотриманим» лягла в основу нині діючого принципу «pac a su serva da» («Договори повинні дотримуватися»). Римському праву також були відомі погоджувальні комісії, що створювалися для вирішення спірних питань. В стародавньому Китаї, царстві Хетів, Персії, Ассирії Вавілоні та інших країнах Стародавнього Сходу правове положення іноземців залежало від розсуду царів і воєнначальників. Наприклад, в Вавілоні іноземці до кодексу Хамурапі не користувалися ніякими правами, у будь-якому випадку, юридично забезпеченими. Правда, на початку І тисячоліття до н.е. положення греків в Єгипті було достатньо благополучним. Вони мали свої колонії в дельті Нілу, яка управлялася за їх вітчизняними законами. Греки користувалися і правом судноплавства по річці. Значне місце в житті грецького полісу займали договори, які регулювали різні сторони положення іноземних громадян. І це досить характерно, адже греки тривалий час прирівнювали іноземців до ворогів.

Не дивлячись на різниці між окремими полісами, можна виділити загальні тенденції, які розглянемо на прикладі Афін. Оскільки поліс являв собою об’єднання тільки його громадян, іноземці (і навіть греки) не користувалися в ньому тривалий час ніякими юридичними правами. Вони могли бути у будь-який час бути виселеними з країни (ксеноласія, досить часто застосовувалася в Спарті). В стародавньому Римі іноземці спочатку розглядалися як вороги 9 як подібні ворогам). Вони не мали ні особистих, ні майнових прав і повинні були становитися під покровительство патрона – римлянина. Тому аби захистити інтереси іноземців, в Римі склався спеціальний інститут і була створена спеціальна посада – prae or peregri e. В його компетенцію входило встановлення принципів і норм, які відносяться до положення іноземців. Досить обмежені, ці права поступово почали розширюватися за рахунок шлюбного права і торгового права. В кінцевому рахунку виникло право захисту в спеціально створених для іноземців судах. Цей процес закінчився відомим едиктом Каракали 212 року, який зрівняв формально в правах підданих імперії, хоча фактично між ними зберігались суттєві відмінності. Він отримав потім законодавче закріплення в Кодексі Юстиніана, а теоретично – в працях римських юристів. В давньогрецьких державах-містах з часом отримав розвиток інститут проксенії («гостеприїмства»). Проксен призначався іноземною державою з числа громадян країни перебування, у зв’язку з чим країна призначення не могла вимагати від нього покори, тоді як країна перебування (громадянином якої він був) могла застосовувати до нього примус. Тому проксен призначався з числа іменитих громадян, які користувалися значним авторитетом в своїй країні, наприклад історик Фукідід, філософ Демосфен. Приводимо наступний перелік прав, якими звичайно користувалися проксени іншого поліса: асилія – недоторканність і безпека проксена і його майна під час війни; право першочергового розгляду справ у суді й право звернення до суду без простата (заступника); право виступу в Народних зборах й Раді; позачергове право просити думки оракула в Дельфах і на Делосі; право принесення жертв без простата; право посідати почесні місця під час церемоній й видовищ, а також бути запрошеним до урочистої трапези (проедія). У деяких випадках проксен користувався також правом почесного громадянства (політія), звільнення від мит (ателія), правом користуватися пасовищами (епонімія), міг володіти правом власності на дім й земельну ділянку. Проксени виконували іноді й публічно-правові функції, виступаючи посередниками між обома зацікавленими державами. До них зверталися посли, і вони забезпечували їхній доступ у Народні збори й до посадових осіб. Іноді проксенія розглядалася як літургія, і тоді проксен призначався власною (вітчизняною) державою. З тих пір як проксенія стала суспільним інститутом, для її здійснення було потрібно дістати згоду Народних зборів або Ради поліса, якому дана особа робила послуги. Копія з тієї постанови, скріплена печаткою, направлялася в поліс, де проживав проксен. Загалом інститут покровительства іноземців (проксенія) став прообразом сучасного консульського права.

2. Закони Ману та посольське право. Міжнародні договори рабовласницької доби Одним з пам’ятників, який складався на протязі першого тисячоліття до нашої ери і який регулював питання посольського права, були давньоіндійські Закони Ману. Розрізнялися три основних ранги дипломатичних агентів: повноважні посли, посли, «що мають обмежені повноваження», і «передавальні послання» (тобто гінці). Посли перших двох рангів забезпечувалися докладними інструкціями, які визначали їхні повноваження. Заключення договорів про мир і оголошення війни були винятковою прерогативою повноважних послів, тому що вважалося, що саме вони в найбільш повній мірі представляють особу й особистість глави держави. На послів покладали й інші численні обов'язки: сприяння в реалізації вже укладених договорів і нагляд за їхнім виконанням, вживання заходів для розвитку дружніх відносин і т. п. Формально посли не могли втручатися у внутрішні справи держави, у якій вони були акредитовані. Таке втручання розглядалося як інтрига й навіть як шпигунство. Винні підлягали висилці. Крім інструкцій посол одержував вірчі грамоти. Він мав право прибути в столицю держави й на час своєї місії перебувати в ній. Посли й гінці користувалися особистою недоторканністю: «Нехай мечі оголені, нехай родичі лежать у крові, нехай мови лайливі звучать – не можна посланця вбивати» (Панчатантра). Посли могли мати при собі гроші, дорожні речі, вироби своєї країни, які не обкладалися митом. Послові, що одержав визнання, надавалося право зносин зі своїм государем. Укладені їм договори підлягали наступній ратифікації. Виконання договорів забезпечувалося за допомогою обміну заручниками, клятвами й поручительством, а також шлюбами. Найбільш відомим з пам'ятників, що дійшов до нас, є договір єгипетського фараона Рамзеса II із царем хетів Хаттушилем III, ув'язнений в 1278 році до н.е. У ньому юридично оформляється заключений між Єгиптом і царством хетів дружній оборонний і наступальний союз, а також зобов'язання царя хетів надавати фараонові допомогу у випадку повстання проти Єгипту скорених і поневолених їм народів. У договорі передбачається також взаємна видача перебіжчиків. Як гарантія виконання зобов'язань, що випливають із договору, у ньому приводяться клятва про його дотримання й погроза гнівом богів за його порушення. В Древньої Греції договори заключалися головним чином між державами-містами. Вони юридично оформляли утворення релігійних союзів (амфіктіоній) і військово-політичних союзів (сіммахій), зобов'язання ненападу й взаємодопомоги, регулювали правове положення іноземців, а також питання торгівлі. У Древньому Римі найбільше поширення мали договори, які ділилися на рівні й нерівні. Перші заключалися з незалежними державами, і вважалося, що вони не обмежують суверенітету. Другі його обмежували. Це були договори, що встановлювали «заступництво й захист римського народу». Найчастіше (і не тільки як результат війни) римляни заключали договори про мир і дружбу, а також про союз. Останні передбачали не тільки мирні відносини, але й взаємну допомогу відносно третіх держав. І все-таки найбільше число договорів виявлялися укладеними після війни.

Нин поставлено на грань повного знищення колись передов вропейськ нац, як колись дали людству передов досягнення науки  технки, висок зразки лтератури, театру, музики, живопису - ту духовну культуру, яка була вершиною людського розвитку. У цьому некритичному прагненн до ґвропи (хоч Украна  без того в ґвроп) явно проблиску комплекс неповноцнност: звикли виконувати накази Москви, тож псля виходу з-пд  влади шукають соб ншого провдника. Няк не можуть вдчути звязку з рдною землею  дяти самостйно в нтересах укрансько Батьквщини. Як ставитися до Мжнародного права щодо надання кольоровим людям рвних прав? Його слд шанувати, одначе памятати, що мжнародне право походить вд нацонального  склалося для регулювання мждержавних вдносин, зокрема мирного виршення мжнародних конфлктв. Нацональне право - первинне право, як  нацональн нтереси, як важливш за мжнародн, тому правова норма про прортет мжнародного права щодо нацонального переважно стосуться неголовних нтересв держав

1. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

2. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

3. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

4. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

5. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

6. Етикет та його національні особливості
7. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
8. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

9. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

10. Право водокористування та його види

11. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

12. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

13. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

14. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

15. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

16. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

18. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

19. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

20. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

21. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

22. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
23. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України
24. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

25. Господарство України періоду утвердження капіталізму

26. Період гетьманщини України

27. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

28. Процес управління та його основні стадії

29. Товар та його властивості

30. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

31. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

32. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

34. Ґрунт та його родючість

35. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

36. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

37. Місто та його структура

38. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
39. Підряд та його види
40. Поняття національного доходу та його використання

41. Правонаступництво в міжнародному праві

42. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

43. Вирішення суперечок у міжнародному праві

44. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

45. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

46. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

47. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

48. Іван Виговський та його державотворча програма

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

49. Індокитай у післявоєнний період

50. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

51. Культура України періоду феодальних відносин

52. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

53. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

54. Період Гетьманату в Україні
55. Періодизація та історичне значення махновського руху
56. Расизм та його прояви на сучасному етапі

57. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

58. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

59. Україна в період повоєнної відбудови

60. Генеральний Секретаріат та його склад

61. Жiночий одяг періоду середньовіччя

62. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

63. Джанні Родарі та його книги для дітей

64. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

65. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

66. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

67. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

68. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

69. Метод векторів та його застосування

70. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини
71. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
72. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

73. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

74. Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію

75. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

76. Концепція підручника та його структуризація

77. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

78. Лобізм та його регулювання

79. Політичне управління та його соціотехніка

80. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

82. Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела

83. Морально-етичні та художні особливості Вед

84. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

85. Архітектура Романського періоду

86. Будова двигуна та його робота
87. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань
88. Туризм та його вплив на світову економіку

89. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

90. Громадянський фінансовий контроль та його значення

91. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

92. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

93. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

94. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

95. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

96. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

97. Ринок праці та його регулювання

98. Маржиналізм та його основні ідеї

99. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.