Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Українська Академія Друкарства Лабораторна робота «Вивчення конструкції, принципу дії галузі застосування та способу користування вогнегасником» Виконав: студент групи Б-41 Зінов’єв Максим Львів – 2008 1) Мета роботи: вивчити конструкцію, принцип дії, галузь застосування та способу користування переносними вогнегасниками: ВВ-9 – вогнегасник водяний; ВПП – 5; ВПП – 10 – вогнегасник повітряно-пінний; ВВ – 2, ВВ – 5, ВВ – 8 – вогнегасники вуглекислотні; ВВБ-3, ВВБ-7 – вогнегасники вуглекислотно-брометилові; ВБФ-3, ВБФ-7 – вогнегасники брометилфреонові; ВФ-3, ВФ-7 – вогнегасники фреонові; ВАХ – вогнегасники аерозольно-хладоновий; ВП-1В, ВП-1, ВП-2, ВП-2В, ВП-55, ВП-9, ВП-10А, ВП-100, вогнегасники порошкові. 2) Короткий опис конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування переносним вогнегасником Водяний вогнегасник ВВ-9. Використовується для гасіння твердих горючих матеріалів. Водою не можна гасити легкозаймисті рідини, речовини, що виділяють горючі гази під час взаємодії з водою, електроустановки та електроприлади, що знаходяться під напругою, цінні папери та устаткування. Для приведення вогнегасника до дії треба як найближче підійти до осередку пожежі, витягнути чеку, натиснути на механізм запуску з кнопкою, при цьому голка опускається й проколює мембрану балона з робочим газом. Робочий газ з балона подається в корпус вогнегасника й утворює там надлишковий тиск, внаслідок якого витискається вода з корпуса і по сифонній трубці та гнучкому рукаві через насадку подається в зону горіння. Вогнегасники повітряно-пінні типу ВПП 5 (10) . Такі вогнегасники використовується для гасіння твердих речовин та матеріалів, легкозаймистих та горючих рідин. Ними не можна гасити електроустановки та електроприлади, що знаходяться під напругою, цінні матеріали, речовини, які вступають в реакцію з водою з виділенням горючих газів. Вони заряджаються 4-6 % водним розчином поноутворювача ОП-1. Повітряно-пінні вогнегасники ВПП-5; ВПП-10 за своєю конструкцією однакові, але розрізняють лише місткість корпуса й об’єм заряду, що відповідно = 5 і 10 літрів. Для проведення до дії вогнегасника треба натиснути на пусковий важіль. При цьому шток опускається і голка проколює мембрану балона зі стиснутим вуглекислим газом. Вуглекислий газ, який виходить в корпус витискає заряд по сифоновій трубці в насадку, де відбувається утворення піни. В робочому положенні вогнегасник слід тримати вертикально, не нахиляючи його. Час дії вогнегасників ВПП-5 і ВПП-10 відповідно 20 і 45 с., довжина струменя 4-5 м, кратність пінине менше 60. Вуглекислотні вогнегасники ВВ-2 (5,8). Вогнегасні властивості вуглекислоти обумовлені тим, що снігоподібна вуглекислота потрапляючи в осередок пожежі, випаровується, внаслідок чого охолоджує речовину, що горить, а вуглекислий газ, що утворився знижує концентрацію кисню у повітрі, що призводить до припинення процесу горіння. Її вогнегасна концентрація у повітрі становить ≈ 30 %. Вуглекислота використовується для гасіння легкозаймистих і горючих рідин, твердих речовин та матеріалів, електроустановок та електроприладів, що знаходяться під напругою.

Не можна гасити гідрофільних легкозаймистих рідин, в яких вона добре розчиняється, тліючих матеріалів. Для гасіння невеликих пожеж доцільно використовувати вуглекислотні вогнегасники типу ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8, які ідентичні за будовою та принципом дії. Для приведення до дії вогнегасника треба як найближче підійти до осередку пожежі (1,5 – 2 м), тримаючи вогнегасник за ручку, скерувати дифузор – снігоутворювач лівою рукою в осередок пожежі, правою рукою відкрити вентиль. Для уникнення обмороження рук вогнегасник слід тримати за ручку і не доторкатися відкритими частинами тіла до металевого раструба. Вогнегасники вуглекислотно-брометилові ВВБ-3, ВВБ-7. для гасіння пожеж доцільно використовувати вогнегасні сполуки на основі галоїдованих вуглеводнів, таких як тетрафтордибромметан, бромистий етал, метил та інші. Їх дія базується на гальмуванні хімічної реакції при горінні, враховуючи це їх ще називають антикаталізаторами. Галоїдовані вуглеводні використовується для гасіння твердих та рідинних горючих матеріалів, електроустановок, які знаходяться під напругою та тліючих матеріалів. Вогнегасники типу ВВБ-3 та ВВБ-7 мають тонкостінні корпусу, за будовою схожі на вуглекислотні, але вони зовнішньо відрізняються від них відсутністю дифузора-снігоутворювача замість якого у вентилі корпусу закріплена насадка. Для приведення вогнегасника до дії треба як найближче підійти до осередку пожежі (2,5 – 3 м) і тримаючи лівою рукою вогнегасник за ручку, правою відкрити вентиль, відкручуючи його. Порошкові вогнегасники призначені для гасіння твердих мат і речовин, ЛЗР і ГР, лужних та лужноземельних металів та їх карбідів, електроустановок під напругою до 1000 В, тліючих матеріали, а також пожеж на об’єктах з великими матеріальними цінностями та у підземних спорудах. Серійно виготовлені такі типи порошкових вогнегасників і переносні ВП-1В, ВП-1, ВП-2, ВП-2В, ВП-5Б, ВП-9, ВП-10А, пересувні ВП-100 та інші. Вогнегасною речовиною є порошкові суміші ПФ. Це порошки заготовленні призначення. для гасіння ЛЗР і ГР, тліючих мат., лужних та лужноземельних металів і їх карбідів використовується суміш ПС-1, а для пірофорних рідин склад СЛ-2 та ін. Порошок витискає з корпусу вогнегасника надлишковим тиском газу у вогнегасниках ВП-1В, ВП-2, ВП-2В, ВП-5Б, ВП-9, ВП-10А, ВП-100, а у вогнегасниках ВП-1 тиском, що постійно підтримується у корпусі. Принцип дії цих вогнегасників базується на тому, що при натискуванні на механізм запуску з кнопкою, голка проколює мембрану допомагаючи роботі балона зі стиснутим газом, при цьому робочий газ через отвір потрапляє в корпус вогнегасника. Під дією надлишкового тиску порошок по сифонній трубці, через насадку виштовхується у вигляді порошкового струменя у зону горіння. Висновок: на даній лабораторній роботі ми вивчили конструкцію, принцип дії, галузь застосування та способи користування переносними вогнегасниками.

В этом случае мир, жизнь отвергается не полностью, но частично. Отвергается все, что приносит или усиливает беспокойство, принимается все, что снимает его, ослабляет. Весь мир, лежащий за гранью личного покоя, в области беспокойства, нужно избежать, обмануть, спрятаться от многоликого беспокойства, замаскироваться, чтобы "оно" не заметило, прошло мимо. Когда я плавала в Черном море, то видела рыбок, которые "прикидывались корягами", замечая мою тень, проплывающую над ними. Конечно, у рыбок это инстинкт выживания. Мне кажется, у людей часто формируются подобные жесткие конструкции - реакция на угрозу беспокойства, способ избежать беспокойства - застыть, "замаскироваться" под что-либо. Эти застылости в поведении человека, своего рода "маски", с которыми человеку трудно, а порой и невозможно расстаться. Такой нединамичный способ активности есть результат травмированного импульса развития, переродившегося в устремление к приспособлению. Опыт фрустрации способствует формированию недоверия к миру, опыт усекновения мира до уровня "тихой 132 гавани", где мне покойно, а значит, противопоставлению "моего" и "не моего"

1. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

2. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

3. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

4. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

5. Принципы гражданского процессуального права

6. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
7. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России
8. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

9. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

10. Принципы права

11. Принципы международного права

12. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

13. Устав ООН и принцип уважения и соблюдения прав человека

14. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

15. Отрасли, субъекты и принципы международного права

16. Основные понятия и принципы права

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

17. Принципи кримінального права

18. Принципы международного права

19. Право як спеціальне соціальне явище

20. Принципи цивільного процесуального права

21. Управленческие принципы – источник конституционного права

22. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники
23. Громадяни як суб’єкти трудового права
24. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

25. Застосування права як особлива форма його реалізації

26. Основные признаки и принципы права

27. Основные принципы трудового права

28. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

29. Понятие и основные принципы экологического права

30. Поняття та система принципів трудового права

31. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

32. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Принцип диспозитивности в граданском процессуальном праве

34. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

35. Принципи міжнародного екологічного права

36. Принципы арбитражно-процессуального права: понятие и система

37. Принципы европейского договорного права

38. Принципы земельного права
39. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства
40. Принципы международного права и их характеристика

41. Принципы права (вопросы теории и методологии)

42. Принципы российского права

43. Принципы трудового права

44. Принципы хозяйственного процессуального права

45. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

46. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

47. Шикана як особливий вид зловживання правом

48. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

50. Види творів, на які поширюється авторське право

51. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

52. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

53. Таможенное право: предмет, система, основные принципы деятельности

54. Справедливість як ціннісна основа права
55. Закон як джерело екологічного права
56. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

57. Принцип работы и назначение телескопа

58. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

59. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

60. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

61. Принцип построения налога на добавленную стоимость

62. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

63. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

64. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

65. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

66. Граждане как субъекты административного права

67. Административное право (Контрольная)

68. Административное Право Республики Казахстан

69. Граждане, как субъекты административного права

70. Соотношение административного права со смежными отраслями права
71. Административное право РБ
72. Граждане как субъекты международного права

73. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

74. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

75. Административно-процессуальное право РФ

76. Природа и система административного права

77. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

78. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

79. Банковское право

80. Учебник по банковскому праву

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

81. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

82. Гражданское право

83. Гражданское право - сделки

84. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

85. Авторское право

86. Авторское право
87. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)
88. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

89. Гражданское общество и право по Гегелю

90. Гражданское право (Контрольная)

91. Гражданское право (Контрольная)

92. Гражданское право (Шпаргалка)

93. Гражданское право РФ

94. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

95. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

96. Гражданское право

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Гражданское, торговое и международное частное право

98. Защита прав потребителя

99. Место обязательственного права в системе гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.