Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Технології навчання як дослідження

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Контрольна робота з курсу «Системи освітніх технологій» на тему «Технології навчання як дослідження» Студент Кравченко Олександр Олександрович Київ 2010 Зміст Вступ 1. Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті 2. Навчальне дослідження і наукове дослідження 3. Розходження дослідницької і проектної діяльності 4. Розрізнення творчих робіт учнів в області природних і гуманітарних наук Висновки Список використаних джерел Вступ Головний зміст дослідження у сфері освіти — те, що воно є навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не одержання об'єктивне нового результату, як у «великій» науці. Якщо в науці головною метою є виробництво нових знань, то в освіті ціль дослідницької діяльності — у придбанні учнем функціональної навички дослідження як універсального способу освоєння дійсності, розвитку здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі на основі придбання суб'єктивно нових знань (тобто самостійно одержуваних знань, що є новими і особистісно значимими для конкретного учня). В існуючій практиці нерідкі ситуації неадекватного концептуального оформлення існуючих успішних зразків освітньої діяльності. У методиках і формах класно-урочної системи серед учителів більш-менш вироблені загальні представлення про такі поняття, як рівнева диференціація, корекційно-розвиваюче навчання і т.д. У відношенні методик, пов'язаних з організацією індивідуальної роботи з дітьми в основному за рамками базисного навчального плану, існує цілий спектр різних, часом взаємовиключних думок. Особливо часто плутають проектну і дослідницьку діяльність. Нерідко в публікаціях ці типи діяльностей так і йдуть — через союз «і», що створює в читачів відчуття їхньої тотожності, нерозрізненості друг від друга. Тим часом, вони принципово розрізняються. 1. Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті У сучасних умовах, коли актуальне питання про зниження навчального навантаження дітей, значення терміна «дослідницька діяльність учнів» здобуває трохи інше значення. У ньому зменшується частка профорієнтаційного компоненту, факторів наукової новизни досліджень і зростає зміст, пов'язаний з розумінням дослідницької діяльності як інструмента підвищення якості освіти. У навчальних планах окремих профілів у рамках часу, який виділяється на елективні курси, курси за вибором, повинні бути передбачені години на навчальні практики, проекти, дослідницьку діяльність. Метою даного виду діяльності є орієнтація на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учня, на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професії. Дослідницька діяльність в освіті використовується з метою залучити учнів до конкретики науки як професійної діяльності. Однак потрібно розуміти термін “дослідження” ширше, як один з універсальних способів пізнання дійсності, що сприяє розвитку і буттю особистості в сучасному динамічному світі. У цьому випадку воно виступає як навчальна практика, що використовує досвід, напрацьований наукою в сфері організації дослідження в конкретних предметних областях.

Важливе розведення понять дослідницька діяльність (яка найчастіше розуміється з погляду здійснення певного роду послідовних операцій) і дослідницька позиція. Зовсім не обов'язково, що в тривалій, багатоскладовій, формалізованій процедурі організації дослідницької діяльності розвивається саме дослідницька позиція. Освоєння визначеного алгоритму і норм діяльності не завжди сприяє перебудові світогляду і погляду на світ. На наш погляд, значимий розвиток саме дослідницької позиції, на основі якої учень буде вирішувати проблемні ситуації і вибудовувати свій шлях. Якщо ми визначаємо основною задачею школи — включення дитини в активний процес пізнання світу, себе і себе у світі, то саме самостійність і активність пізнання з боку учня виступають ключовими показниками успішності освіти. Для розвитку такої самостійності учня в процесі пізнання важливою проблемою стає, з одного боку, питання про мотивацію школярів до пізнавальної діяльності, а з іншого боку - особливості позиції вчителя стосовно учня і процесу навчання. Це досить успішно вирішується при використанні в освітній практиці учбово-дослідницької діяльності. Саме педагог задає форми й умови дослідницької діяльності, завдяки яким в учня формується внутрішня мотивація підходити до будь-якій виникаючої перед ним проблемі (як наукового, так і життєвого плану) з дослідницької, творчої позиції. З цього випливає, що одна з найбільш істотних задач — вирішення питання про способи формування внутрішньої мотивації, тобто інтеріорізації зовнішньої необхідності пошуку невідомого у внутрішню потребу. При цьому вчителю приходиться знаходити баланс між дотриманням наукової традиції (навчити школярів культурної традиції дослідження) і новизною, неординарністю і життєвістю постановки питання. Рішення такої задачі створює творчу проблему для самого вчителя. Найважливіше для вчителя — це не прокласти і відробити «працюючий» шлях у своїй педагогічній діяльності і зафіксувати його, а постійно розхитувати і відкидати наробітки, інакше почне губитися власний інтерес до дослідницької діяльності. Внутрішня мотивація й інтерес до проблеми дослідження в самого педагога — основа успіху реалізації дослідницької діяльності учнів. Значимо для вчителя самому навчитися: створювати середовище, що провокує учня до самовизначення і самоврядування в ухваленні рішення; вибудовувати спілкування з учнями, у якому буде займати значиме місце; провокувати появу питань і бажання знайти відповіді; вибудовувати довірчі відносини з учнями на основі взаємної відповідальності; враховувати інтереси і мотивації дитини; давати учню право в прийнятті значимих рішень; розвивати в самого себе пристрасть до творчості. 2. Навчальне дослідження і наукове дослідження У типовій освітній ситуації, що, як правило, визначає характер навчального процесу, реалізується стандартна позиційна схема «учитель» — «учень». Перший транслює знання, другий їх засвоює; усе це відбувається в рамках відпрацьованої класно-визначеної системи. При розвитку дослідницької діяльності ці позиції зіштовхуються з реаліями: немає готових еталонів знання, що настільки звичні для класної дошки: явища, побачені в живій природі, чисто механічно не вписуються в готові схеми, а вимагають самостійного аналізу в кожній конкретній ситуації.

Це ініціює початок еволюції від об'єкт-суб'єктної парадигми освітньої діяльності до ситуації спільного збагнення навколишньої дійсності, вираженням якого є пара «колега-колега». Друга складова — «наставник-молодший товариш» припускає ситуацію передачі навичок практичної діяльності, пов'язаних з освоєнням дійсності від учителя, що володіє ними, до учня. У дослідженні відбувається не пасивне сприйняття зведень, а активна взаємодія. Вчитель і учень повинні бути партнерами. При побудові організації дослідження, у рамках освітнього процесу найбільш важливими стають наступні моменти: вибір теми дослідження, насправді цікавої для учня і співпадаючої з колом інтересів вчителя; гарне усвідомлення учнем суті проблеми; взаємовідповідальність і взаємодопомога вчителя й учня. Важливо, щоб у процесі організації дослідницької діяльності учнів зберігалася ситуація предзаданної невідомості (як для учня, так і для вчителя), завдяки чому зовсім по особливому починає вибудовуватися вся система взаємодії учасників освітнього процесу. Часто в публікаціях плутають проектну і дослідницьку діяльність. Нерідко ці типи діяльностей пишуть через союз «і», що створює в читачів відчуття їхньої тотожності, нерозрізненості друг від друга. Тим часом, вони принципово розрізняються: по способах організації, розумовим навичкам учнів, які можна розвивати з їхнім використанням, цінностям, що завдяки їм «вирощуються» у дітях. Зафіксуємо основні поняття концепції розвитку дослідницької і проектної діяльності учнів. Дослідницька діяльність учнів — діяльність учнів, зв'язана з рішенням учнями творчої, дослідницької задачі з заздалегідь невідомим рішенням (на відміну від практикуму, що існують для ілюстрації тих чи інших законів природи) і яка передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері, нормована, виходячи з прийнятих традицій: постановка проблеми, вивчення теорії, присвяченій даній проблематиці, підбор методик дослідження і практичне оволодіння ними, збір власного матеріалу, його аналіз і узагальнення, науковий коментар, власні висновки. Будь-яке дослідження, неважливо у якій області природних чи гуманітарних наук воно виконується, має подібну структуру. Такий ланцюжок є невід'ємною приналежністю дослідницької діяльності, нормою її проведення. Проектна діяльність учнів — спільна учбово-пізнавальна, творча чи ігрова діяльність учнів, що має за мету погоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату діяльності. Неодмінною умовою проектної діяльності є наявність заздалегідь вироблених представлень про кінцевий продукт діяльності, етапів проектування: вироблення концепції, визначення цілей і задач проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану, програм і організація діяльності по реалізації проекту, включаючи його осмислення і рефлексію результатів діяльності. Проектно-дослідницька діяльність — діяльність по проектуванню власного дослідження, що припускає виділення цілей і задач, виділення принципів добору методик, планування ходу дослідження, визначення очікуваних результатів, оцінка реалізуємості дослідження, визначення необхідних ресурсів.

Але їм заборонено їсти рибу(4). Єгиптяни зовсім не вирощують бобових рослин(5) У своїй країні, а ті, що там ростуть, вони не їдять їх ні сирими, ні вареними. Зокрема, жерці навіть і бачити їх не хочуть, бо цю рослину вони вважають за нечисту. Кожному їхньому богові служить не один жрець, але багато їх і один із них є головним жерцем (6). Коли він помирає, його посаду заступає інший, його син (7). 38. Вони вважають, що бики належать Епафові(1) і з цього приводу досліджують їх у такий спосіб. Якщо хоча б одну чорну волосинку хтось побачить на них, то вже не вважає їх чистими для жертвоприношення– Це дослідження провадиться одним жерцем, який призначається саме для цієї роботи. Він обстежує тварину, коли вона стоїть і коли вона лежить, і витягає їй язик (2), щоб побачити, чи він чистий і нема на ньому певних знаків, а про це я ще скажу в іншому оповіданні(3). Він також оглядає сам і волосся на її хвості, чи вони ростуть там правильно. І коли виявляється, що вона не має недоліків, тоді він позначує її, обкручує папірусовою стрічкою її роги, потім приліплює на неї сургуч і ставить свою печатку

1. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

2. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

3. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

4. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

5. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

6. Педагогічний експеримент як метод дослідження
7. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
8. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

9. Дослідження харчування

10. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

11. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

12. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

13. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

14. Метеорологічні дослідження

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

17. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

18. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

19. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

20. Методи та етапи статистичного дослідження

21. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

22. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
23. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
24. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

25. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

26. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

27. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

30. Дослідження чисельних методів інтегрування

31. Історіографія досліджень голодомору

32. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Палеонтологічні дослідження

34. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

35. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

36. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

37. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

38. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
39. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
40. Кабінетні методи маркетингових досліджень

41. Маркетингове дослідження

42. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

43. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

44. Маркетингові дослідження

45. Маркетингові дослідження з використанням анкети

46. Маркетингові дослідження на підприємстві

47. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

48. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Характеристика маркетингового дослідження товару

50. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

51. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

52. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

53. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

54. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
55. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
56. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

57. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

58. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

59. Методи психофізіологічних досліджень

60. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

61. Променеве дослідження молочної залози

62. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

63. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

64. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Променеве дослідження щитоподібної залози

66. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

67. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

68. Дослідження та розробки на підприємстві

69. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

70. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
71. Методи науково-педагогічних досліджень
72. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

73. Навчання як головний шлях до освіти

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

76. Технології навчання у грі

77. Методи наукових і експериментальних досліджень

78. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

79. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

80. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

81. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

82. Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці

83. Предмет дослідження соціальної психології

84. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

85. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

86. Дослідження тривожності п’ятикласників
87. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
88. Матеріали і методи дослідження

89. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

90. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

91. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

92. Програма соціологічного дослідження

93. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

94. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

95. Дослідження однофазного трансформатора

96. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

97. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

98. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

99. Дослідження динаміки розвитку силових показників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.