Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Системи управління базами даних

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗМІСТ Вступ Поняття бази даних та системи управління базами даних Система управління базами даних Microsof Acess Система управління базами даних Visual FoxPro (VFP) Система управління базами даних Microsof SQL Server 2000 Висновки Список використаних джерел ВСТУП Для маніпулювання інформацією (введенням, пошуком і т.п.) використовуються спеціальні пакети програм, що мають назву системи управління базами даних (СУБД). Цей вид програмного забезпечення в останні роки дуже швидко вдосконалюється. З однієї сторони СУБД усе ширше використовуються для маніпулювання новими типами інформації (мультимедіа, геоінформаційні системи). З іншого боку – створені нові технології (архітектура “клієнт-сервер”, розподілені бази даних, гіпертекст і т.п.), які дозволяють забезпечити доступ до інформації широкому колу користувачів у рамках мережі I er e , відкриваючи тим самим принципово нові можливості для вивчення навколишнього середовища. В останні роки, завдяки розвитку технологій мультимедіа, за допомогою комп’ютерів стало можливим обробляти практично будь-які типи інформації про навколишнє середовище – замальовки, звуки, відео, і термін “інформація” став часто використовуватися як синонім терміна “дані”. База даних – це систематизована сукупність інформації, що зберігається разом. У комп’ютерній базі даних інформація зберігається у таблицях, дуже схожих на електронні таблиці. Стовпці цих таблиць мають назву полів, а рядки даних – записів. Комп’ютерна СУБД – це програма, призначена для запису, пошуку, сортування, обробки (аналізу) та друкування інформації, що міститься в базі даних. Фірма Microsof випускає СУБД різного класу – від персональних, які можна використовувати і для невеликих підприємств, до потужних корпоративних з підтримкою трансакцій. Продукти СУБД такі: Microsof Visual FoxPro 7.0 Professio al Edi io ; Microsof Access 2000; Microsof SQL Server 2000; Продукти Microsof Visual FoxPro 7.0 та Microsof Access 2000 – це персональні СУБД, а Microsof SQL Server 2000 – реляційна СУБД з підтримкою XML для побудови корпоративних застосувань. Працюючи під Wi dows 2000 Da aCe er Server, вона підтримує до 32 процесорів на комп’ютер та 64 Гбайт пам’яті та добре масштабується на новіші версії Wi dows 2000. ПОНЯТТЯ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ База даних (БД) – це сукупність взаємозв’язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід’ємними властивостями БД є такі: дані логічно пов’язані між собою і несуть відповідну інформацію; структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить; для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях; незалежність даних від програм; для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми; як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу Системи управління базами даних – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними.

У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші. Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних. Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки. Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти – системи управління базами даних (СУБД). Основне призначення СУБД – створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв’язок її з програмами розв’язування економічних завдань (прикладні програми користувачів). База даних – це комп’ютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, пов’язаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів. На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, I formix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних I erbase, Paradox та ін.). Системи управління базами даних (СУБД) з’явилися раніше, ніж персональні комп’ютери. Специфіка великих ЕОМ, на яких відбувалося їхнє становлення в сімдесяті роки, багато в чому визначило особливості тих СУБД – вони дозволяли кваліфікованому програмістові робити дуже багато, починаючи від обробки транзакцій і закінчуючи перенесенням даних і програм в інші операційні системи й на інші ЕОМ (платформи). Але ці СУБД (Oracle, I GRES і т.п.) не стали стандартом для персональних комп’ютерів, тому що пред’являли занадто високі вимоги до характеристик використовуваної обчислювальної техніки й до кваліфікації користувачів. У вісімдесяті роки було розроблено велике число СУБД спеціально для персональних комп’ютерів. У нашій країні найбільше поширення одержали такі СУБД, як FoxBASE, dBASE III plus, R:Base, Paradox, а наприкінці вісімдесятих років придбав популярність пакет Clipper. Слід зазначити, що FoxBASE, dBASE III plus і Clipper використовували ті самі принципи організації інформації й були сумісні на рівні файлів баз даних, тому іноді всі ці системи розглядали як модифікації dBASE III plus. Система програмування dBASE III plus була розроблена фірмою Ash o - a e на основі своїх більш ранніх СУБД – dBASE II і dBASE III. В dBASE III plus основна увага була приділена вдосконалюванню користувальницького інтерфейсу (режим ASSIS ), що істотно спростило процедуру створення й модифікації баз даних, сортування й індексацію записів.

Створення й використання досить складних структур баз даних було можливо безпосередньо з режиму ASSIS без складання прикладних програм мовою dBASE, що робило цю СУБД доступною для широкого кола користувачів. Це забезпечило величезну популярність dBASE III plus, і наприкінці вісімдесятих років ця СУБД була фактичним стандартом для реляційних баз даних, незважаючи на деякі недоліки, властивій цій системі. Однак до початку 90-х років ситуація змінилася. Найбільш популярними СУБД для ПК сталі FoxBASE (FoxPro) і Paradox. СУБД FoxPro була розроблена фірмою Fox Sof ware I c. у першу чергу для створення додатків для користувачів. Ця СУБД мала дуже потужні програмні засоби й дозволяла легко писати прикладні програми, хоча, бути може, і не мала такого дружнього інтерфейсу, як dBASE III plus. СУБД Paradox була розроблена фірмою Borla d I er a io al і також була більше орієнтована на створення додатків на основі убудованої повнофункціональної мови програмування PAL. У цієї СУБД використовувався новий метод організації інформації, заснований на метафорі таблиці, що дозволяло з однієї сторони легко реалізувати систему запитів за зразком (Query by Example), а з іншого боку – забезпечити дуже високу швидкодію при пошуку інформації. Одним з недоліків СУБД FoxPro, dBASE III plus, Paradox була неможливість створення з їхньою допомогою файлів .EXE, що автономно працюють під управлінням DOS. Саме тому широке поширення (у всякому разі в нашій країні) придбав пакет Clipper фірми a ucke , що із самого початку призначався для компіляції прикладних програм. Clipper працював з файлами .DBF, забезпечуючи досить високу швидкодію. У теж час це була відкрита система, що дозволяла розширювати можливості мови за рахунок додатків, написаних на інших мовах програмування – Assembler’е. В 1991 р. коли фірма Ash o - a e була придбана фірмою Borla d I er a io al, фірма Fox Sof ware I c. – MicroSof , а фірма a ucke - Compu er Associa es, формально почався новий етап у розвитку СУБД для ПК, хоча основні ідеї цього етапу пророблялися значно раніше. Можна виділити три основні особливості нового етапу: розподілені бази даних, графічний користувальницький інтерфейс і архітектура “клієнт-сервер”. В 1993 р. перші СУБД цього нового покоління – Microsof Access, dBase IV і т.п. з’явилися на ринку й одержали широке поширення серед користувачів персональних комп’ютерів. У цей час фактичним стандартом систем управління базами даних для персональних комп’ютерів є СУБД Microsof Access. Пакет Microsof Access for Wi dows 95 є потужним засобом управління базами даних, що підтримує реляційну модель даних і дозволяє створювати складні додатки на особливому діалекті Visual BASIC (VBA). Microsof Access можна застосовувати для пошуку й обробки всіляких даних, а також для підготовки звітних документів. Користувальницький інтерфейс досить простий і надає користувачеві зручні можливості для маніпулювання базами даних, так що освоєння пакета звичайно не викликає складностей. У зв’язку з бурхливим розвитком мережі I er e , яка є гігантською розподільною базою даних, зріс інтерес до таким СУБД як Oracle.

Запомнился также оригинальный проект LeActiveMath, предназначенный для автоматического создания математических пособий на заданную тему. Система представляет собой базу данных, содержащую кусочки текста (определения, формулировки, доказательства и т. д.), вместе со всеми связями между ними. В зависимости от запроса она может сгенерировать как краткую «шпаргалку» по какому-то вопросу, содержащую только определения и основные факты, так и подробный учебник или задачник. При этом, попросив, например, рассказать про дифференцирование функции, ученик получит и всю вспомогательную информацию вплоть до определения бинарного отношения (конечно, это поведение тоже регулируется). Программа предназначена и для создания книг преподавателями, и для самостоятельного использования студентами. Во время демонстрации замечаю, что в списке доступных языков наравне с английским и немецким фигурирует и наш «великий и могучий». Спрашиваю: «А что, у вас есть разработчики из России?» «Да,P отвечает Кристоф Бюргард, представляющий проект, -среди участников есть и россияне, но пока переведен только интерфейс и лишь небольшая часть основного контента»

1. Організаційна система управління природокористуванням України

2. Судовая информационная измерительная система типа "звезда". База данных

3. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

4. Менеджмент та система управління

5. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

6. Філософські аспекти японської системи управління
7. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
8. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

9. Система управління податками в Україні

10. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

11. Современные системы управления базами данных

12. Система управления базами данных ACCESS

13. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

14. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

15. Базы данных и файловые системы

16. База данных для информационной системы - Таксопарк

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Система баз данных MS Access

18. Современные системы управления базами данных

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Настольные системы управления базами данных

21. Разработка системы управления базой данных строительной фирмы

22. Серверы и системы управления базами данных
23. Система баз данных MS Access
24. Система управления базами данных Mіcrosoft Access 2003

25. Системы управления базами данных

26. Создание отчета как объекта базы данных. Экспертные и обучающиеся системы

27. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

28. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

29. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

30. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

31. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

32. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Системы и сети передачи данных

34. Пример базы данных на Delphi 2.0

35. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

36. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

37. Примеры баз данных (Студенческая группа)

38. Работа с Базами данных в Delphi
39. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов
40. Базы данных Microsoft Access

41. Разработка базы данных "Культурный досуг"

42. Алгоритм создания базы данных складского учета

43. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

44. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

45. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

46. Защита баз данных

47. Структура базы данных

48. База данных периодического издания

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

49. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

50. Ділові взаємовідносини в апараті управління

51. Методи управління підприємством

52. Процес управління та його основні стадії

53. Системний підхід до управління персоналом фірми

54. Управління затратами
55. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
56. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных

57. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

58. База данных

59. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

60. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

61. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

62. Акти державного управління

63. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

64. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

65. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

66. Создание баз данных в InterBase SQL Server

67. Введение в проектирование реляционных баз данных

68. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

69. Основы работы с базами данных Delphi

70. Параллельные машины баз данных
71. Инфологическое моделирование базы данных
72. Базы данных и знаний

73. База данных Бюро знакомств

74. Защита баз данных. Access 2000

75. Курсовая работа по базе данных СУБД

76. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов

77. Отчет по учебной практике ОАиП база данных студентов (создание, поиск, удаление, сортировка, все, что надо написанная на С++)

78. Проектирование базы данных Библиотека

79. Разработка баз данных в Delphi

80. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

81. Создание базы данных в интегральном пакете Works

82. Создание учебной базы данных Телефонный справочник в Access 97

83. Учет очереди на получение квартир по организациям (база данных)

84. Создание базы данных в Access и работа с ней

85. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

86. Работа с базами данных
87. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели
88. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных

89. Базы данных SQL

90. Аспектно-ориентированные методы в управлении информационными потоками баз данных ДП АСУТП

91. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

92. Разработка базы данных «Магазин бытовой техники “Электрон” средствами СУБД MS Access»

93. Мораль і соціальне управління

94. Методи управління банківськими ризиками

95. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

96. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

97. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

98. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

99. Управління ризиками


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.