Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

План1. Характерні риси культури Ренесансу в Європі та Україні. Історичні умови розвитку культури Литовського періоду 2. Усна народна творчість. Театральне мистецтво. Музична культура. Ювелірне мистецтво 3. Архітектура. Іконопис. Живопис. Cкульптура 4. Освіта. Література. Літописання. Мистецтво книжкової мініатюри 5. Поняття і терміни 1. Характерні риси культури Ренесансу в Європі та Україні. Історичні умови розвитку культури Литовського періоду Відродження, або Ренесанс (франц.) - термін для означення цілої епохи в культурному розвиткові країн Європи. В Італії - це XIV - XVI ст., в інших країнах Західної і Центральної Європи -середина XV - кінець XVI ст. Термін &quo ;рінашіта&quo ; (відродження), який вперше ввів італійський живописець і історик мистецтва Дж. Вазарі в середині XVI ст., означає нову фазу в історії мистецтва, яке відродило після середньовічного &quo ;занепаду&quo ; античні норми прекрасного. Використовуючи античну спадщину, інтелігенція не просто пасивно засвоювала староримську та давньогрецьку культуру, а переробляла її по-своєму, формуючи новий світогляд, протилежний світоглядові феодалізму, що панував до того. Друга назва нової культури, що зародилася в Італії - гуманізм - саме й свідчить про це. Гуманізм (лат. huma us - людський, людяний) - напрямок суспільної думки, який характеризується захистом свободи і гідності особистості, її всебічного розвитку. Гуманістична культура в центрі уваги ставила саму людину (homo - людина), а не божественне, потойбічне, як це було в середньовічній ідеології. У гуманістичному світогляді аскетизмові вже не лишалося місця. Земне існування визнавали самоцінним і реальним. Пізнання природи і людини оголошувалось суттю науки. На противагу песимістичним мотивам, що панували в світогляді середньовічних схоластів та містиків, у світогляді та настрої людей Відродження переважали оптимістичні мотиви; для них була характерна віра в людину, в світле майбутнє людства, в торжество людського розуму й освіти. Культура Відродження невід'ємна від його гуманізму. Звільнення культури від опіки церкви; захист свободи думки; зруйнування перегородок між верствами і розкріпачення людської особистості - такі основні принципи гуманізму Ренесансу. Сутність гуманізму епохи Відродження - захист особистості і безмежна віра в особистість. Відродження - це історична епоха, характерними, основними рисами якої є: 1) перехід від ремесла до мануфактури; 2) великі географічні відкриття і початок світової торгівлі; 3) творення сучасних національних держав; 4) початок книгодрукування; 5) &quo ;відкриття&quo ; античності і розквіт вільнодумства; 6) втрата церквою монополії на духовне життя і виникнення протестантства; 7) перемога Нідерландської революції під релігійними гаслами кальвінізму; 8) початок природознавства, мистецтва й літератури нового часу. Необхідними передумовами нового, буржуазного розвитку стали компас, порох та друкарський верстат. Саме книгодрукування, компас та вогнепальна зброя визначили головний вектор суспільного й культурного розвитку цієї епохи. Всесвітньо-історичне значення для культурного прогресу людства мало винайдення книгодрукування і виробництво паперу.

В середині XV ст. було винайдено книгодрукування через розбірний металевий шрифт. Заслуга винахідника книгодрукування, уродженця Майнца, що потім переїхав до Страсбурга, Йоганна Гутенберга (1400 - 1468) в тому, що він винайшов можливість набору тексту завдяки металевим буквам. Крім того, Гутенберг винайшов особливий прес-верстат, що давав можливість друкувати на обох сторінках паперового аркуша. Винахід був зроблений в 1445 р. і поширився з Німеччини по інших країнах. Вже з другої половини XV ст. почалося швидке витіснення книгою, надрукованої на папері пергаментних рукописів. Наприкінці XV ст. найбільшої популярності досяг венеціанський видавець-гуманіст Альд Мануцій, який у 1490 р. заснував друкарню, де надрукував твори багатьох античних авторів, а також твори видатних італійських письменників -гуманістів - Данте, Петрарки, Бокаччо. Наприкінці XV ст. стає широко відомою далеко за межами своєї країни французька видавнича фірма Етьєнів. Засновник цієї фірми Андрі Етьєн видав понад 100 творів з філософії, математики і астрономії, здебільшого латинською, а частково французькою мовами. Значення винайдення книгодрукування було епохальним. Книгодрукування в багато разів прискорило підготовку книг і разом з тим зменшило їхню вартість. Для розвитку освіти, науки, літератури створювались дуже сприятливі технічні умови, яких не було ні в стародавньому світі, ні в добу середньовіччя. Характерною рисою нового світогляду був великий інтерес до дослідної науки, природознавства. Для буржуазії, що народжувалася і була пов'язана з новою формою виробництва, тобто мануфактурою, був характерний інтерес до тих галузей техніки, експериментальної науки, які мали стосунок до торгівлі і мореплавства. Результатом були великі успіхи в кораблебудуванні і морському судноплавстві. Компас, який у Європі почали застосовувати у XII ст. і удосконалили у XVI ст. дав змогу за будь-якої погоди, при хмарному небі триматися визначеного курсу. У XV ст. були вдосконалені прилади (астролябія) для визначення широти місця знаходження корабля, що значно полегшило дальні морські плавання. Розвиткові науки в Західній Європі сприяли великі географічні відкриття кінця XV-XVI ст. Вони вперше практично показали людині, що Земля має кулясту форму, дали величезний запас нових фактів з багатьох наукових дисциплінам (астрономія, географія, ботаніка, зоологія) і здійснили прогресивний вплив на наукову думку загалом. Перелом у розвитку наук про природу був викликаний також глибокими змінами у суспільній думці. В Європейських країнах складається новий світогляд, з'являється новий тип людини з іншими духовними запитами та ідеалами. Цей новий святогляд був протилежний середньовічному світоглядові. Представники нової ідеології вели боротьбу зі схаластикою, яка підкорювала розум церковним догматам. Величезне значення мала діяльність геніального Леонардо да Вінчі як вченого, математика, фізика, інженера. Галуззю природознавства, в якій вперше і найглибше виявився новий науковий дух і були зроблені великі відкриття, була астрономія. Вченим, що зробив сміливі наукові висновки з астрономічних спостережень і відкинув геоцентричну теорію Птолемея (II ст.

н.е.) був геніальний польський вчений Міколай Коперник (1473 -1543), який створив нову, наукову, геліоцентричну систему (про обертання Землі та інших планет навколо Сонця), що в майбутньому отримала загальне визнання. Головна праця Коперника &quo ;Про обертання небесних сфер&quo ;, вийшла в світ у 1543 р., незадовго до смерті знаменитого вченого. Значення роботи Коперника в історії світової науки величезне. Він звільнив науку від багатовікового хибного уявлення, яке підтримувала своїм авторитетом католицька церква і дав могутній поштовх подальшому розвитку вільної наукової думки. В усіх сферах духовного життя: науці, філософії, літературі і мистецтві виникають нові явища. 1. Ренесанс - це ціла епоха у розвитку культури Європи в період переходу від Середньовіччя до Нового часу, а також назва художнього стилю, що прийшов на зміну готиці. 2. Ідейною основою культури Ренесансу стала філософія та естетика гуманізму. Гуманістичний індивідуалізм як принцип життя був сформований італійськими мислителями XIV - XV ст. В той час він ще позбавлений станового егоїстичного користолюбства і засвоюється освіченими представниками різних верств. 3. В Європі відбуваються принципові зміни в усьому культурному житті. Виникає дослідне природознавство, відкриваються і вивчаються пам'ятки античності, розквітає мистецтво і розвивається світський світогляд, що зламав духовне панування церкви виникають літератури на нових сучасних мовах та з'являється професійний театр Природньо, що в різних країнах культура епохи Відродження набувала різногс характеру залежно від місцевих умов. Італійський Ренесанс В Італії знову відроджується античний ідеал прекрасної, гармонійної людини. Однак це зовсім не свідчить про те, що Ренесанс лише повторює античну добу в культурі. За культурою Відродження стоїть тисячоліття культури середньовіччя і християнства, які збагатили естетику й мистецтво новими ідеалами та сюжетами. Особливий відбиток на всю культуру італійського Ренесансу наклала та обставина, що новий гуманістичний світогляд насамперед виявився у творах митців слова, пензля та різця: поетів, художників і скульпторів. Звідси - оригінальний художній характер епохи Відродження в Італії, а разом із тим і те величезне значення, яке мало мистецтво в той час. Ця епоха сповнена віри у необмежену силу розуму. Сприйняття дійсності перевіряється дослідом, контролюється розумом. Звідси - той дух порядку й міри, характерний для мистецтва Відродження. Хронологічні межі італійського Ренесансу охоплюють час з кінця XIII по кінець XVI ст. Доба італійського Відродження поділяється на декілька періодів: 1. Проторенесанс та треченто - кінець XIII - XIV ст.; 2. Раннє Відродження (кватроченто) -XV ст.; 3. Високий Ренесанс (чинквеченто) - кінець XV - кінець XVI ст. Плеяда видатних поетів, учених і діячів різних видів мистецтва брала участь у новому великому інтелектуальному русі. Останнім поетом середньовіччя і водночас першим поетом Ренесансу був флорентієць Данте (1265 - 1321). У його найвеличнішому творі &quo ;Божественна комедія&quo ; тісно стикається старий світ феодального світогляду і новий світ Відродження.

В связи с разложением феодально-крепостнического строя и развитием торговли Ч. с середины 18 в. стало одним из важнейших занятий сельского населения Юга России. Главным объектом перевозок стал хлеб, который через Одессу и др. южные порты вывозился за границу. Как один из источников первоначального накопления капитала, Ч. способствовало углублению дифференциации крестьянско-казачьих масс. Из среды чумаков вышли крупные украинские купцы и землевладельцы (Терещенко, Харитоненко и др.). Ч. нашло отражение в украинском фольклоре и творчестве украинских писателей (Т. Г. Шевченко, Г. П. Данилевского и др.). В связи с развитием ж. -д. и водного транспорта к 70—80-м гг. 19 в. Ч. прекратило существование.   Лит.: Слабеев I. С., З icтopiї первiсного нагромадження капiталу на Українi. (Чумацький промисел i його роль у соцiально- економiчному розвитку України XVIII — першої половини XIX ст.), Київ, 1964. Чумиза Чуми'за (Setaria italica maxima), однолетнее культурное растение рода щетинник семейства злаков. Стебель прямой почти цилиндрический, высота от 25 см до 2 м

1. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

2. Етнічний розвиток Русі-України

3. Гигиеническая оценка питания девушек 14-17 лет в ПТУ

4. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

5. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

6. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)
7. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району
8. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

9. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

10. Социология культуры как проблемная область социологического знания. Предметное поле социологии культуры

11. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

12. Культура та побут населення України

13. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

14. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

15. Культура України XIX сторіччя

16. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Первісна культура на терені сучасної України

18. Державна агенція промоції культури України

19. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

20. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

21. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

22. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
23. Політичні права і свободи громадян України
24. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности

25. Отечественная культура 14-15 веков

26. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

27. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Історія України

30. Історія соборності України

31. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

32. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие

33. Період гетьманщини України

34. Центральна Рада і пролетаріат України

35. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

36. Лекції з української та зарубіжної культури

37. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

38. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
39. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
40. Економічне районування України

41. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

42. Основні напрямки зовнішньої політики України

43. Господарське право України

44. Конституційний суд України

45. Цивільне право України

46. Суверенітет України

47. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

48. Проект кримінального кодекса України

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Бюджетна ситема України

50. Державний бюджет України і бюджетне право

51. Сбалансованість бюджета України

52. Фінансова система України

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
55. Машинобудування України
56. Бідність в України

57. Вплив російської кризи на економіку України

58. Місце України в глобалізаційних процесах

59. Машинобудівний комплекс України

60. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

61. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

62. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

63. Грошовий обіг України

64. Органи внутрішніх справ України

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

65. Грошові розрахунки в господарському обороті України

66. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

67. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

68. Інформаційна політика України

69. Конституційні засади виконавчої влади України

70. Судова система України
71. Грошова система України
72. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

73. Легка промисловість України i транспорт

74. Сільське господарство i харчова промисловість України

75. Електроенергетика України

76. Регіональний розвиток харчової промисловості України

77. Зміни в українському правопису в наш час

78. Діяльність уряду України в галузі екології

79. Українська та зарубіжна культура

80. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

81. Легка промисловість України укр

82. Культура стародавнего Египта укр

83. Культура /Укр./

84. Верховна Рада України в системі органів влади

85. Ґрунти України

86. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
87. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України
88. Педагогическое тестирование знаний по физической культуре школьников 8-17 лет с легкой степенью умственной отсталости

89. Ліквідність банківської системи України

90. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

91. Національний банк України

92. Національний банк України та особливості його функціонування

93. Проблеми функціонування фінансових бірж України

94. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

95. Структура страхового законодавства України

96. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

98. Функції Національного банку України

99. Банківська система України

100. Банківська система України та проблеми її реформування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.