Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Діюча практика обліку операцій з векселями

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

вступОдним із шляхів збільшення прибутковості та зменшення ризиковості банківської системи України є активізація діяльності кредитних установ на фондовому ринку. Розширення присутності комерційних банків на ринку цінних паперів сприяє прискоренню трансформації економічних відносин в Україні, адаптації вітчизняної фінансової системи до європейських стандартів та інтеграції з міжнародними ринками капіталу. Намагання банків розширити операції з цінними паперами стимулюється, з одного боку, високою дохідністю цих операцій, з іншого – відносним скороченням сфери використання прямих банківських кредитів. Таким чином, через те, що ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин і при гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни, тема обраної дипломної роботи є актуальною. Вексель, як один з видів цінних паперів, нажаль, у сучасних умовах через низку причин, про які йтиметься у дипломній роботі, не має широкого розповсюдження у комерційній діяльності суб’єктів господарської діяльності в цілому і комерційних банків зокрема. І це не дивлячись на те, що саме банки відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації й вільного переливу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку підприємництва. Мета дипломної роботи полягає в дослідженні, та вдосконаленні обліку та аналізу операцій комерційних банків з векселями. Для досягнення наміченої цілі в роботі поставлені і вирішені наступні завдання: 1) розкрито економічну сутність векселів та їх класифікація; 2) розкрито операції банків з векселями; 3) розглянуто організацію роботи з векселями у банку; 4) проведено аналіз структури і динаміки операцій з векселями; 5) запропановано ряд заходів, щодо покращення організації роботи з векселями у комерційних банках. Предметом дослідження є операції банку з векселями, а також методика й організація їх обліку і аналізу. У якості об’єкта дослідження обраний АБ &quo ;Факторіал-Банк&quo ;. Теоретичною і методологічною основою дослідження є законодавчі акти України, постанови уряду і Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку з питань удосконалення господарського механізму в умовах сучасної облікової політики, міжнародних стандартів обліку. У процесі дослідження вивчені і використані праці вітчизняних і закордонних вчених економістів: Рудненко Т.П., Куща О.П., Міщенка В.І., Зінченко Л.П., Прокопенко І.Ф., Романченко О.В., Нидлз Х., Зубилевич С., інструктивні вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані банку. 1. діюча практика обліку операцій з векселями 1.1 Характеристика АБ &quo ;Факторіал-Банк&quo ;Акціонерний банк &quo ;Факторіал-Банк&quo ; є правонаступником заснованого у Харкові 01 грудня 1992 року банку &quo ;Приват-Ексел&quo ;. Юридична адреса: 61057, Україна, Харків, вул. Римарська 32. Перейменування виникло у зв’язку з приходом нових власників.

На даний момент банк являється універсальним кредитно-фінансовою установою, що представляє практично весь спектр банківських послуг, як для фізичних, так і для юридичних осіб, який ліцензується Національним банком України. Банк здійснює свою діяльність на основі законодавчих и нормативних актів, які регулюють банківську діяльність в Україні, у тому числі отриманої від Національного банку України ліцензії № 37 від 01.12. 1992 на проведення банківських операцій. Станом на 01.01.08 р. чисті активи Банку складають 1 403,719 млн. грн., у т. ч. кредити фізичним особам – 357,836 млн. грн., кредити юридичним особам – 354,317 млн. грн. Зобов'язання Банку – 1 180, 205 млн. грн., у т. ч. кошти юридичних осіб – 519,429 млн. грн., кошти фізичних осіб – 496,413 млн. грн. Статутний капітал – 102,112 млн. грн. Динамику розвитку АБ &quo ;Факторіал-Банк&quo ; можно легко побачити порівнявши ці дані з показниками за 2005р. (Додатки Б – Д). 2007 рік Банк закінчив з прибутком 1 838 тис. грн. Відповідно до розміру чистих активів за класифікацією НБУ Банк віднесений до групи &quo ;середніх&quo ; банків. Кількість клієнтів – майже 7 тис. юридичних та понад 61,5 тис. фізичних осіб. За роки свого існування Банк довів свою стабільність і надійність, заробив популярність та добре ім’я, а фінансові показники свідчать про динамічний ріст і високий професіоналізм спеціалістів АБ &quo ;Факторіал-Банк&quo ;. Банк входить у третю групу банків за класифікацією Національного Банку України. Він має ліцензією Державної Комісії з цінних паперів і фондовому ринку серії АА № 241973 від 02.11. 2001г. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів з випуску та оберненню цінних паперів, а також ліцензією Харківського територіального управління Державної Комісії з цінних паперів і фондового ринку серії АА №240410 від 24.10. 2001 г. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. Банк з 2002 року являється асоційованим членом міжнародно-платіжної системи VISA I er a io al. У травні 2003 року &quo ;Факторіал-Банк&quo ; отримав статус афілірованого члена системи Mas er Card Europe. Нині в Банку працюють 41 відділення у Харкові, Харківській області та інших областях. Відкриті філіали та відділення в Дніпропетровську, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі, Києві, Донецьку, Миколаєві, Полтаві, Львові, Одесі, Житомирі. Вищим органом управління Банком є Загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік. У період між проведенням Загальних зборів акціонерів керівництво здійснює Спостережна Рада Банку. Вищим виконавчим органом є Правління Банку. Функції Правління з поточного керівництва діяльності Банку виходять з повноважень, визначених Статутом Банку та рішень, затверджених на Загальних зборах акціонерів. З грудня 2001 г. АБ &quo ;Факторіал-Банк&quo ; є уповноваженим банком Пенсійного фонду України для сплати пенсій та матеріальної допомоги пенсіонерам та одержувачам допомоги в м. Харкові, передбачених Порядком сплати пенсій і грошової допомоги, затверджений Кабінетом Міністрів України від 30.0

8.99р. № 1596. Нині Банк має кореспондентські відношення з 4 банками в країнах Європи (в яких відкрито 6 кореспондентських рахунків), більшість з котрих мають найвищі світові рейтинги. Також кореспондентські відношення встановлені з двома банками країн СНГ, в яких відкрито 2 кореспондентські рахунка. Як член в Асоціації українських банків АБ &quo ;Факторіал-Банк&quo ; уклав близько 30 генеральних угод на проведенні міжбанківських операцій. Банк активно та успішно працює практично по всім напрямам банківського бізнесу, надає широкий спектр традиційних послуг і проводить послідовну політику впровадження нових банківських технологій та послуг з ціллю збільшення споживчої привабливості. Згідно обраної стратегії розвитку сучасної універсальної фінансової установи, що займається обслуговуванням як корпоративного, так і роздрібного бізнесу, зважаючи на значне зростання клієнтської бази, банком продовжено розбудову регіональної мережі: відкрито філії та відділення у Дніпропетровську, Запоріжжі, Херсоні, Хмельницькому, Донецьку, Миколаєві, Полтаві, Львові, Одесі, Житомирі. Клієнтами Банку є всі групи населення країни, підприємства будь-яких форм власності всіх галузей економіки, фінансово-кредитні установи, державні і муніципальні установи. Банк є універсальним і працює на всіх ринках (сегментах) продажу банківських продуктів і послуг без винятку. Одночасно з цим, деяким з напрямів своєї діяльності на зазначеному періоді свого розвитку Банк приділяє більше уваги, з метою повної реалізації цілей, що стоять перед ним, а також зі сформованих реалій в економіці країни в цілому і банківському секторі економіки зокрема і прогнозованих банком тенденцій у їхньому розвитку. Висока якість, ефективність, надійність та гнучкість здійснення всіх банківських операцій є базовими принципами, які складають основу операційної системи банку. Приділяється пильна увага операційним технологіям. Банк проводить послідовну політику розвитку існуючих і впровадження нових інформаційних технологій. Першочерговим завданням банку є удосконалення існуючих послуг, пошук нових форм співробітництва на міжбанківському ринку, проведення роботи по зміцненню ділових взаємовідносин, подальша інтеграція до міжнародного ринку банківських послуг. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво учасника Фонду №105). Серед клієнтів Банка такі підприємства як: ОАО &quo ;Харківський станкобудівельний завод ім. С.В. Косіора&quo ;, ОАО &quo ;Харківський електротехнічний завод &quo ;Укрелектромаш&quo ;, Лозівський кузнечно-механічний завод, Лозівський комбайновий завод, Харківський підшипниковий завод, Харківський авіазавод. В своїй праці Банк традиційно орієнтується на широкі маси населення, а також малий та середній бізнес. Відділення надає повний спектр банківських послуг. Тут можна не тільки відкрити депозит, оформити рахункову карту, але і отримати кредит на побутові цілі, а також на розвиток Вашого бізнесу. Юридичні особи, відкривши поточний рахунок, зможуть скористатися послугами ГІС та системою &quo ;Клієнт-Банк&quo ;, що дозволить оперативно відбирати рух по Вашому рахунку та значно зекономити Ваш час на оформлення рахунків.

Тем самым доверие к королю оказалось подорванным на многие десятилетия, и именно стремление найти замену таким образом разрушенному источнику займов вынудило Вильяма III (William III) и его правительство обратиться к схеме финансиста по имени Паттерсон (Patterson), которая предполагала создание института, известного под названием Управляющий и Ко при Банке Англии (Governor and Company of the Bank of England). Его учреждение было оформлено в Законе Таннеджа (Tunnage Act), в котором, среди множества других статей, образование Банка, созданного "для улучшения сбора средств и передачи казначейству 1,200,000 фунтов стерлинга", выглядит абсурдно мелким событием. Ранняя история Банка оказалась последовательностью взаимных услуг, обмен которыми происходил между услужливой корпорацией и нуждающимся правительством. Капитал Банка при образовании составлял 1,200,000 фунтов стерлингов. Эта сумма была незамедлительно выдана в долг правительству, в обмен на что Банку было разрешено выпустить банкноты на эту сумму. [На практике обязательства Банка по выпуску векселей не ограничивались этой суммой. См

1. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

2. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

3. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

4. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

5. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

6. Аналіз обліку витрат виробництва
7. Особенности проведения банком операций с векселями
8. Вексель.Бух Учет операций с векселями в КБ

9. Анализ операций с векселями

10. Організація обліку грошових коштів

11. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

12. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

13. Операции с векселями

14. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

15. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

16. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

17. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

18. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

19. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

20. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

21. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

22. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку
23. Облік операцій основних господарських процесів
24. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

25. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

26. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

30. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

31. Організація обліку в магазині "Світанок"

32. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Організація обліку доходів

34. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

35. Організація обліку на підприємстві

36. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

37. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

38. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
39. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
40. Організація управлінського обліку

41. Основи бухгалтерського обліку

42. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

43. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

44. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

45. Система та процес бухгалтерського обліку

46. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

47. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

48. Сучасні моделі управлінського обліку

Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Теоретичні основи обліку та аудиту

50. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

51. Українська школа бухгалтерського обліку

52. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

53. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

54. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют
55. Автоматизація процесу обліку
56. База даних по обліку вогнепальної зброї

57. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

58. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

59. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

60. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

61. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

62. Організація обліку на торгівельному підприємстві

63. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

64. Організація обліку грошових коштів в касі

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Організація бухгалтерського обліку

66. Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях

67. Операции банка с собственными векселями

68. Вексель и вексельные операции

69. Виробнича практика з менеджменту

70. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника
71. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
72. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

73. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

74. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

75. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

76. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

77. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

78. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

79. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

80. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Виробничі запаси - облік та аналіз

82. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

83. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

84. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

85. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

86. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"
87. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
88. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

89. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

90. Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

91. Виконання символьних операцій з многочленами

92. Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

93. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

94. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

95. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

96. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

97. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

98. Аналіз експортно-імпортних операцій виробника

99. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.