Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Министерство науки и образования Украины Университет Экономики и Управления Реферат На тему: «Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення. Класична антикризова модель» Выполнила: студентка 422 группы Валеева Дарья Симферополь,2009 Поняття &quo ;криза&quo ; має багато рівнів і трактувань. Вираження &quo ;криза&quo ; походить від грецького слова &quo ;crisis&quo ;, що означає &quo ;вирок, рішення по якому-небудь питанню, або в сумнівній ситуації&quo ;. Також може означати &quo ;вихід, рішення конфлікту&quo ;. Але сучасне значення слова найбільш часте застосування знаходить у Гіппократа й лікарів: і криза означає вирішальну фазу розвитку хвороби. У цьому змісті мова заходить про &quo ;crisis&quo ; тоді, коли хвороба підсилює інтенсивність або переходить в іншу хворобу або взагалі закінчується смертю. В 17-18 сторіччях поняття криза стала застосовуватися й у відношення до процесів у суспільстві, як військові, політичні кризи, при цьому використовувалося майже не змінене значення кризи взяте з медицини. І нарешті в 19. столітті значення перейшло в економіку. &quo ;Класичне&quo ; економічне поняття кризи, що сформувалося в той час, означає не бажану й драматичну фазу в капіталістичній економічній системі, що характеризується коливаннями й негативними явищами, перешкодами. Кожна криза дозріває у фазах пожвавлення й підйому. Це фази стійкого розширення виробництва. У цей період збільшуються доходи населення й росте сукупний споживчий попит. Ріст споживчого попиту спонукує підприємців розширювати виробничі потужності й збільшувати капіталовкладення. Отже, росте попит на засоби виробництва. Збільшення загального сукупного попиту починає випереджати темпи зростання суспільного виробництва. Кругообіги індивідуальних капіталів протікають безперешкодно, знижується гострота конкурентної боротьби. Тому зменшуються стимули нових впроваджень, відновлення виробництва. Відтворення протікає на переважно екстенсивній основі. Такий розвиток триває доти, поки темпи зростання виробництва не починають випереджати темпи росту платоспроможного попиту. Коли це відбувається, то наступає надвиробництво товарів, а разом з ним і економічна криза. Економічна криза виявляє перенагромадження капіталу, що виступає в трьох формах: надвиробництво товарного капіталу (ріст нереалізованої продукції), перенагромадження продуктивного капіталу (збільшення недовантаження виробничих потужностей, ріст безробіття), перенагромадження грошового капіталу (збільшення кількості грошей, не вкладених у виробництво). Загальним результатом перенагромадження капіталу стає ріст витрат виробництва, падіння цін і, отже, прибутку. Але економічна криза виявляє не тільки межа, але й імпульс у розвитку економіки, виконуючи стимулюючу («очисну») функцію. Під час кризи виникають спонукальні мотиви до скорочення витрат виробництва й збільшенню прибутку, підсилюється конкуренція. Економічна криза приводить до морального зношування засобів виробництва, не здатних забезпечити прибуткове функціонування капіталу. Він же створює стимули для поновлення капіталу на новій технічній основі.

Тому криза дає початок переважно інтенсивному розвитку економіки. З ним кінчається попередній період розвитку й починається наступний. Криза - найважливіший елемент механізму саморегулювання ринкової економіки. Таким чином, циклічність як форма руху ринкової економіки має своїм епіцентром криза, у якому виявляються й межу, і імпульс росту економіки. Викликаючи масове моральне зношування основного капіталу, криза розчищає шлях для масових інвестицій, причому на новому технічному рівні. Але перехід до розширення виробництва й до його відновлення не може відбутися в один момент. Тому на зміну кризі приходить фаза депресії. У кризі створюються умови для інтенсифікації економіки. У ході депресії ці умови закріплюються й починається період інтенсивного розвитку, що охоплює всю наступну фазу - пожвавлення. Наприкінці фази пожвавлення стимули відновлення вичерпують себе. І наступна фаза циклу - підйом - знову починає екстенсивний розвиток. Таким чином, причина циклічного характеру розвитку економіки криється в конфлікті умов виробництва й умов реалізації, у протиріччі між виробництвом, що прагне до розширення, і не встигаючим за ним ростом платоспроможного попиту. Істотні зміни в сукупній пропозиції та сукупному попиті виявляються в економічній Кризі, що є не тільки порушенням пропорційності суспільного виробництва, але й поштовхом до рівноваги й збалансованості економіки. Механізмом циклічного руху виступає падіння цін (відповідно знецінення основного капіталу й зниження заробітної плати). На тривалість і глибину економічної кризи істотно впливає коливання інвестицій. Криза утворить вихідний момент для нових масових капіталовкладень. Це пов'язане з тим, що, по-перше, криза знецінює основний капітал і тим самим створює умови для відновлення виробничого апарата. По-друге, криза примушує до відновлення основного капіталу на новій технічній базі, що викликає зниження витрат виробництва й відновлення докризового рівня прибутку. Масове моральне зношування основного капіталу, викликаний кризою, змушує всіх підприємців застосовувати нову техніку. Отже, криза розчищає шлях для масових інвестицій, допомагаючи економіці перейти в іншу фазу. Тому відновлення основного капіталу є матеріальною основою періодичності. Необхідний поділ кризового процесу на різні стадії зв'язана в першу чергу для того, щоб визначити крапку й час застосування заходів щодо надання впливу на кризу, недопущенню й подоланню кризи. Характеристика стадій кризового процесу з погляду можливостей, потенціалу подолання кризи й раннього оповіщення про нього. 1. Стадія: потенційна криза Криза підприємства як процес знаходить свій початок у фазі потенційного, тобто тільки можливого але ще не реальної кризи підприємства. І через відсутність достовірних симптомів кризи даний стан підприємства характеризується як нормальний, тобто практично як стан у якому постійно перебуває підприємство, і воно дає час або крапку відліку виникнення кризи на підприємстві. 2. Стадія: латентна або схована криза Ця фаза кризового процесу характеризується схованим уже наявним або з великою ймовірністю незабаром, що починається кризою, впливу якого не обумовлені наявним у наявності в підприємства стандартним інструментарієм.

Але застосування спеціальних методик раннього розпізнавання дозволяє на цій стадії зробити активний вплив на латентну кризу за допомогою попереджуючих заходів. У загальному на даній стадії наявний у наявності в підприємства потенціал подолання кризи як правило не використовується в повному обсязі. Основний упор тут лежить у застосуванні систем раннього оповіщення або розпізнавання. 3. Стадія: гостра переборна криза На цьому етапі починається безпосереднє відчуття підприємством вихідні від кризи негативного впливу. Разом із цим підсилюється інтенсивність реальних, проти підприємства спрямованих деструктивних впливів, що викликає різку недостачу, тиск часу, терміновість і невідкладність прийняття рішень. При подальшому зменшенні альтернативних варіантів дій через вичерпання часу, що є в наявності підвищуються вимоги по знаходженню діючих шляхів рішень проблем (факторів подолання кризи). На цьому етапі для подолання кризи потрібна мобілізація все більших чинностей підприємства й вичерпуються повністю наявні в наявність резерви по подоланню кризи. На даній стадії ще є можливість подолання (приборкання) гострої кризи, тому що наявність, що є в наявності подолання кризи достатній для того щоб упоратися із кризою. Підвищуються до межі вимоги до подолання кризи, і заходу щодо подолання кризи повинні виявити свою дію на поліпшення ситуації за дуже незначний проміжок часу, наявний у розпорядженні. 4. Стадія: гостра не переборна криза Якщо не вдається приборкати гостра криза, то підприємство вступає в останню стадію розвитку кризового процесу, що закінчується ліквідацією підприємства. На цьому етапі вимоги для подолання кризи значно перевищують наявний потенціал. Подолання кризового процесу не можливо, особливо через відсутність або невдалі заходи, дії, через сильний тиск часу й через інтенсивність, що підсилюється спрямованими проти підприємства деструктивними впливами. Криза підприємства являє собою переломний момент у послідовності процесів подій і дій. Типовим для кризової ситуації є два варіанти виходу з її, або це ліквідація підприємства як екстремальна форма, або успішне подолання кризи. Проміжки між початком і завершенням кризи бувають різної тривалості. З однієї сторони є тривалі, слабко прискорювані кризові процеси, з іншої сторони існують зненацька виникаючі кризові процеси, високої інтенсивності й з коротким строком розвитку. Криза може абсолютно зненацька виявитися під час гармонічного розвитку підприємства й носити характер непереборної катастрофи або виникнути відповідно до припущень і розрахунками. Але в рідких випадках криза з'являється зненацька, тобто без якого-небудь попередження для фахівців підприємства. При кризі панує недостача часу й рішень. Оцінка обмеженого часу для прийняття рішень залежить від стану кризи й визначає цим недостачу часу або терміновість рішення проблем. При кризі важливим є проблема керування. Висока комплексність керування в умовах кризи дозволяє з однієї сторони впливати на розвиток автономних процесів і охоплює з іншої сторони специфічну проблематику керівництва: необхідність його високої якості й наявність тільки двох варіантів кінцевого результату дій менеджменту, тобто можливо або банкрутство, або успішне подолання кризи.

Тобто вд соцалстично централзовано системи треба перейти до ринково економки. Це була дея групи Горбачова. Але вони не бачили, що, викликаючи подальшу демократизацю суспльства, вони стимулюють нацонально- визвольний рух. Вони недооцнили його сили, будучи марксистами й думаючи, що досить людину нагодувати вволю -  вона «стоятиме в стйл». Загалом, економчна неспроможнсть посилювалася ще морально-деологчною. ¶ мперя розвалилася. -PХотлося б бльше дзнатися не про сторичн причини, а про ту Росю, яка програла. Якою ви уявляте Росю,  з якою Росю Украна могла б спвпрацювати? -PУ нас у табор було створено широку дейну основу для нашо спльно боротьби - укранцв  росян. У нас було дв де - ми боролися за демократизацю  за незалежнсть. Росяни боролися тльки за демократизацю, що для них означало замну комунстично диктатури. Хтось з них подляв наш прагнення, але бльшсть - н. На жаль, лише невелика група полтув'язнених Рос розумла нашу дею вдокремлення. ¶нш ж вважали, що треба скинути комунств, встановити демократичне суспльство та ринкову економку, а дал нормально снувати разом

1. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

2. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

3. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

4. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

5. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

6. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
7. Роль держави в регулюванні ринкової економіки
8. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

9. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

10. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

13. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

14. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

15. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

16. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

18. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

19. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

20. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

21. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

22. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки
23. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
24. Особливості перехідної економіки України

25. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

26. Державне регулювання економіки

27. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

28. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

29. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

30. Сутність демократії та її основні цінності

31. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

32. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

34. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

35. Основні чинники процесу ціноутворення

36. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

37. Економічний потенціал національної економіки

38. Особливості національної економіки Тунісу
39. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю
40. Конкурентоспроможність національної економіки

41. Економічні та правові основи управління організацією

42. Предмет і методи економіки праці

43. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

44. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

45. Філософія економіки

46. Вплив тіньової економіки на оподаткування

47. Екологічна економіка та управління природокористуванням

48. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Гроші та основні форми вартості

50. Державне регулювання економіки

51. Державне регулювання економіки

52. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

53. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

54. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України
55. Концесія як механізм розвитку економіки держави
56. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

57. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

58. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

59. Основи економіки підприємства

60. Перехідна економіка та її закономірності

61. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

62. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

63. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

64. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

66. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

67. Моделювання економічних та виробничих процесів

68. Основні причини виникнення стресу

69. Основні причини виникнення глобальних проблем людства

70. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
71. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
72. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

73. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

74. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

75. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

76. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

77. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

78. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

79. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

80. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

81. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

82. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

83. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

84. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

85. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

86. Вплив російської кризи на економіку України
87. Міжнародна економічна система та її головні елементи
88. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

89. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

90. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

91. Облік зносу та амортизації основних засобів

92. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

93. Екологічна криза та форми її прояву

94. Економічное районуванне, його суть та значення

95. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

96. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

97. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

98. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

99. Валютні ризики: економічна природа та управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.