Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ. Малий і середній бізнес в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП). В усіх розвинених країнах на частку малого бізнесу доводиться 60-70% ВНП. В більшості країн, таких як США. Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, величезну частку — 99,3-99,7% від кількості підприємств складають так звані малі і середні підприємства (МСП). Вони виділяються серед інших за чисельністю зайнятих (наприклад, не більше 500 чоловік) або розміром основного капіталу. На них припадає майже половина об'єму продукції, що випускається. Як правило, такі підприємства створюють 75—80% нових робочих місць на відміну від крупних виробництв, де спостерігається скорочення зайнятості. Але справа не тільки в кількісних показниках. Цей сектор за своєю суттю є типово ринковим і складає основу сучасної ринкової інфраструктури. Підприємництво процвітає в багатьох країнах світу. Більше 20 років тому відбувся вибух активності малого бізнесу, особливо в західній економіці. А 90-е рр. ознаменувалися переходом до ринкової економіки і країн Східної Європи. В якій би країні уряд не ухвалював рішення лібералізувати економічні умови, в найкоротші терміни виникала велика кількість малих підприємств. Розвиток малого бізнесу відповідає загальносвітовим тенденціям до формування гнучкої змішаної економіки, поєднанню різних форм власності і адекватної їм моделі господарства, в якій реалізується складний синтез конкурентного ринкового механізму і державного регулювання крупного, середнього і дрібного виробництва. І якщо крупний бізнес – це скелет сучасної економіки, то все різноманіття дрібного і середнього підприємництва – м'язи, жива тканина господарського організму. Саме цей факт спонукав автора вибрати для випускної роботи тему «Малий бізнес», яку він вважає найактуальнішою на сьогоднішній день. Сутність і роль малого бізнесу в умовах переходу до ринкових відносин Підприємство малого бізнесу, за визначенням Управління малого бізнесу, - це незалежно керована, не домінуюча в області своєї діяльності фірма, що відповідає певним стандартам розмірів в плані кількості працівників і річного об'єму надходжень. Існує і інше визначення, більш адаптоване до українських умов: «малий бізнес» – це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних встановлених законами, державними органами або іншими представницькими організаціями критеріях. Значення малого бізнесу в ринковій економіці, дуже велике. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в змозі. Становлення і розвиток його є однією з основних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної економіки до нормальної ринкової економіки. Малий бізнес в ринковій економіці - ведучий сектор, визначаючий темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту. Тому абсолютна більшість розвинених держав всемірно заохочує діяльність малого бізнесу. В світовій економіці функціонує величезна кількість малих фірм, компаній і підприємств.

Наприклад, в Індії число МП перевищує 12 млн., а в Японії 9 млн. Цей малий бізнес, наприклад, тільки в США дає майже половину приросту національного продукту і дві третини приросту нових робочих місць. Але справа не тільки в цім. Мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміну кон'юнктурі ринку, додає ринковій економіці необхідну гнучкість. Істотний внесок вносить малий бізнес у формування конкурентного середовища, що для нашої високомонополізованої економіки має першорядне значення. Не можна також забувати, що малі підприємства надають менше дію і на екологічну обстановку. Важлива роль малого бізнесу в здійснення прориву по ряду найважливіших напрямів НТП, перш за все в області електроніки, кібернетики і інформатики. В нашій країні цю роль важко переоцінити, маючи у на увазі, процес конверсії, що розвернувся. Всі ці і багато інших властивості малого бізнесу роблять його розвиток істотним чинником і складовою частиною реформування економіки Росії. Щоб глибше і докладніше розібратися і зрозуміти необхідність малого бізнесу, безумовно, необхідно розглянути досвід провідних зарубіжних країн по розвитку малого бізнесу. У всіх зарубіжних країнах з нормально розвиненою ринковою економікою існує могутня державна підтримка малого бізнесу. Наприклад, в Німеччині субсидії малим підприємствам складають близько 4 млрд. марок щорічно. В конгресі США проблемами малого бізнесу зайнято два комітети. На чолі стоїть Адміністрація у справах малого бізнесу. В кожному штаті є регіональні відділення по 30-40 чоловік. Мета Адміністрації - підтримка малого бізнесу на державному рівні. В Японії, де особливо висока кількість малих підприємств, спеціально виділені ті з них, які в умовах ринкової економіки без допомоги держави розвиватися не можуть. Світовий досвід і практика переконують, що важливим елементом ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не тільки як доповнення до великого виробництва, а як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил – гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна. Особливе значення малого бізнесу в період переходу до ринкових відносин виявляється в структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального простору. Особливо актуальна проблема упровадження на ринок малих підприємств в світлі останніх змін в економіці нашої країни. В умовах виходу з економічної кризи не можна не пригадати про підтримку малого бізнесу. Поява великого числа фірм приведе до появи нових робочих місць, малим підприємством легше управляти в умовах нестабільного курсу національної валюти, та і це принесе реальні гроші до бюджету не тільки центру, але і регіонів, що особливо важливе. Але щоб уникнути багатьох помилок, які неминучі при утворенні нової течії в економіці України, спочатку слід повчитися на зльотах і падіннях інших країн в цій області і зрозуміти, які ж умови необхідні для розвитку дрібного підприємництва в нашій країні. Активне зростання частки малих підприємств в структурі економіки західних країн почало відбуватися з середини 70-х років.

На сьогоднішній день в найрозвиненіших країнах Заходу малі фірми складають 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна узяти, наприклад, США - де в дрібному підприємництві зайняте 53% всього населення, Японію - з її 71,7% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Тільки ці цифри говорять про важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Нарешті, розвиток дрібного підприємництва необхідний тільки тому, що вони дають життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі з ними одержують значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому. Про це говорять наступні цифри: в США на малий бізнес доводиться 34,9% чистого доходу, а в Японії 56,6% всієї продукції в оброблювальній промисловості проводять підприємства малого бізнесу. В наступній таблиці приведені деякі статистичні дані, що показують рівень розвитку малого і середнього підприємництва в деяких зарубіжних країнах. Таблиця 1.1. Рівень розвитку малого і середнього підприємництва в деяких зарубіжних країнах. Країни Кількість малих і середніх підприємств (тис.) Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. жителів Зайнято на малих і середніх підприємствах (млн. чіл.) Частка малих і середніх підприємств в загальній чисельності занять (%) Частка малих і середніх підприємств у ВВП (%, оцінний) Великобританія 2630 460 13,6 49 50-53 Німеччина 2290 370 18,5 46 50-52 Італія 3920 680 16,8 73 57-60 Франція 1980 350 15,2 54 55-62 Країни ЄС 15770 450 68,0 72 63-67 США 19300 742 70,2 54 50-52 Японія 6450 496 39,5 78 52-55 Що стосується України, то розвиток малого підприємництва почався ще в умовах соціалістичної економіки і свого найбільшого розмаху досяг в період ринкової трансформації. Так, за період з 1991 до 2001 року загальна кількість підприємств які можна віднести до сфери малого підприємництва, виросла у декілька разів. В цьому секторі економіки працює більш 12% загальної кількості працівників, і який формує біля 8% валового внутрішнього продукту країни. II. Аналіз малого підприємництва. Організаційно-правові форми підприємства. 2.1. Визначення поняття малого підприємництва. Як виявляється з самого визначення, «мале підприємництво» – це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних встановлених законами, державними органами або іншими представницькими організаціями критеріях (показниках), конституциирующих єство цього поняття. Мале підприємництво — невід'ємний елемент сучасної ринкової системи господарювання, без якого економіка і суспільство в цілому не можуть нормально існувати і розвиватися. Незалежні підприємці є найчисленнішим шаром приватних власників і через свою масовість грають значну роль не тільки в соціально-економічній, але і в політичному житті країни. Мале підприємництво забезпечує зміцнення ринкових відносин, заснованих на демократії і приватній власності. По своєму економічному стану і умовам життя приватні підприємці близькі до більшої частини населення і складають основу середнього класу, що є гарантом соціальної і політичної стабільності суспільства.

Навіть після скасування подушного у 1886 р. та компенсаційних виплат у 1905 р. більшу частину жалюгідних селянських грошей з'їдали непрямі податки. Щоб виконати свої фінансові зобов'язання, деякі селяни або позичали гроші у заможніших сусідів, або, що особливо спостерігалося на Правобережжі,— у євреїв лихварів. Але оскільки проценти часто перевищували 150, селяни, як правило, тільки глибше в'язли у боргах. Інші намагалися продати отриманий ними незначний надлишковий продукт, але дрібне підприємництво не могло давати прибутку в ситуації, коли попит невеликий, ринки збуту віддалені, а ціни надто низькі. Врешті-решт, найбідніші селяни за надзвичайно низьку платню часто наймалися на роботу до своїх колишніх поміщиків чи багатих селян. Зрозуміло, що хронічний брак грошей, характерний для 90 % населення України, мав значні наслідки для економіки. Більшість селян не могли дозволити собі купити ні додаткової землі для прирощення наділів, ні сучасного реманенту (вже не кажучи про машини) для підвищення продуктивності. На Ліво- та Правобережжі близько половини селян не мали ні коней, ні якісного залізного реманенту

1. Підприємництво в ринкових умовах

2. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

3. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

4. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

5. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

6. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки
7. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
8. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

9. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

10. Підприємництво

11. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

12. Правовий захист підприємництва

13. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

14. Формування прибутку промислового підприємництва

15. Підприємство та підприємництво

16. Юридична відповідальність у підприємництві

Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

17. Форми і методи комунікацій у підприємництві

18. Роль малого бизнеса в развитии сферы услуг

19. Етнокультурні особливості підприємництва

20. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

21. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

22. Підприємництво як вид господарської діяльності
23. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика
24. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

25. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

26. Фірма як організаційна форма підприємництва

27. Роль местных властей в создании условий для устойчивого развития малого бизнеса

28. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

29. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

30. Роль и место малых предприятий в экономическом развитии общества

31. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

32. Малый бизнес, его роль и перспективы развития

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Развитие малого бизнеса в России и его роль в переходе экономики страны к рынку

34. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

35. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

36. Роль коммерческого банка в кредитовании малого и среднего бизнеса

37. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

38. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
39. Роль государства в развитии малого предпринимательства
40. Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

41. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

42. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

43. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

44. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

45. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

46. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

47. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

48. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

49. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

50. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

51. Малый бизнес в рыночной экономике, его роль и перспективы

52. Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества

53. Малый бизнеса и его роль в современной рыночной экономике

54. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія
55. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво
56. Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга

57. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

58. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

59. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

60. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

61. Малые тела Солнечной системы

62. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

63. Роль конкуренции в экосистемах

64. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

65. Роль материнского генома в развитии потомка

66. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

67. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

68. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

69. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

70. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории
71. Налогообложение предприятий малого бизнеса
72. Роль государства в экономике

73. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

74. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

75. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

76. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

77. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

78. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

79. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

80. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

81. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

82. Развитие малого бизнеса на Украине

83. Развитие малого предпринимательства в России

84. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

85. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

86. Роль заимствований в английском языке
87. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации
88. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

89. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

90. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

91. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

92. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

93. Роль названия в художественном тексте

94. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

95. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

96. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

97. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

98. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

99. Роль семьи в жизни Сталина

100. Роль личности в истории. И. Сталин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.