Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Україна здавна відома винятково сприятливими природнокліматичними умовами для розвитку зернового господарства - родючими ґрунтами, м'якими кліматичними умовами для формування високих урожаїв якісного продовольчого зерна. Ґрунти України дають можливість за відповідного рівня агротехніки без труднощів одержувати по 50 ц з гектара пшениці. Рівень розораності ґрунтів країни - один з найвищих у Європі. Усе це з багатими сировинними ресурсами для виробництва мінеральних добрив у перспективі має зробити Україну «житницею» Європи. В країні є і добрі передумови для торгівлі цим товаром - ємкий внутрішній ринок, вигідне геополітичне розташування для зовнішньої торгівлі, наявність розгалуженої транспортно-складської інфраструктури. включаючи морські порти. Все це може бути реалізовано за однієї умови – підняти сільське господарство на світовий рівень. У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється винятковим значенням його та різнобічним використанням. Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей: воно є незамінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також основною сировиною для переробної промисловості. Крім того, зерно є важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання зерно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів. Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку зернового господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна впливають такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожайність. Поживна цінність зерна (здатність повністю задовольняти потреби організму) поступово зменшується. Це явище впливає на погіршення кормових раціонів для тварин. Позитивний вплив на нарощування виробництва зерна, поліпшення його якості та підвищення ефективності зернового господарства мало широке впровадження у 80-х роках інтенсивних технологій вирощування зернових культур. Протягом останніх років через обмеження матеріальних ресурсів на практиці зменшується застосування ресурсозаощадливих технологій. Однак, в останні роки спостерігається тенденція збільшення виробництва зерна. В умовах реформування економіки і переходу на нові соціально - економічні засади, коли непридатними стають старі методи управління, в умовах побудови відкритої для світу економіки, обмежених можливостей інвестування галузі, в ситуації погіршення кон'юнктури на зерновому ринку, тема виробництва і виявлення резервів за рахунок інтенсивних факторів виробництва є досить актуальною на сьогоднішній день. Мета курсової роботи - провести аналіз виробництва та підрахунок резервів збільшення виробництва продукції зернових. Об'єктом курсової роботи є ДП “Агросоюз” Ананьївського району Одеської області. Предмет курсової роботи - виробництво зерна в досліджуваному господарстві. В курсовій роботі будуть використані наступні методи: порівняння.

графічний, факторний, індексний, кореляційний. Кінцевою метою даної курсової роботи є складання прогнозу урожайності зернових культур в ДП «Агро союз» на перспективу. Для цього в процесі економічного аналізу необхідно вирішити наступні задачі: встановити основну тенденцію динаміки на основі побудованих рядів динаміки, дати оцінку стійкості динаміки, встановити фактори, що впливають на зміну урожайності та тісноту зв’язку між ними, використовуючи кореляційно – регресійний аналіз. також в процесі виконання курсової роботи важливо дослідити зміну валового збору та вплив окремих факторів на його зміну з використанням індексного методу. 1. Коротка природноекономічна характеристика сільськогосподарського підприємства. Об’єктом дослідження курсової роботи є дочірнє підприємство „Украгросоюз” Ананьївського району Одеської області, яке є правонаступником майнових і немайнових прав та обов’язків СВК ім. Кірова, яке було реформоване у 2001 році, в частині переданого йому майна у відповідності до балансу і актів приймання-передачі активів та пасивів СВК. Юридична адреса: 66442, I дільниця, с. Долинське, Ананьївського району Одеської області код ЄДРПОУ 30818378 Форма власності: колективна ДП „Украгросоюз” є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відособлене майно на правах господарського ведення, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий і інший рахунки в банках, фірмовий знак і гербову печатку з найменуванням підприємства і власне майно. ДП „Украгросоюз” підпорядковано концерну «Украгросоюз», центральний офіс якого знаходиться у м. Одесі. Основний вид діяльності ТОВ ДП „Украгросоюз” – насінництво, тобто, виробництво насіння I репродукції пшениці, ячменю, гороху, зерна 3–го та 4–го класу, ячменю та соняшника. Відповідно до мети своєї діяльності ДП “ Украгросоюз”: а) виступає як рівноцінний усім юридичним і фізичним особам учасник ринкових (кредитних) відносин і свої взаємини з ними здійснює на основі договорів (контрактів), оформлених у встановленому порядку, а також інших правових актів; б) самостійно визначає на договірній основі з всіма учасниками ринкових відносин обсяги, терміни, графіки постачання (одержання) товарів (сировини, послуг), їх якість, техніко-економічні характеристики, а також їх ціну; в) самостійно планує і здійснює виробничу діяльність, передбачену Статутом; г) виконує свої зобов'язання перед бюджетними і позабюджетними органами. ДП „Украгросоюз” розташоване на півночі Одеської області, що відноситься до зони ризикованого землеробства. Центральна садиба знаходиться на I дільниці с. Долинське, відстань від якої до районного центру м. Ананьїв - 45 км, а до обласного центра м. Одеси - 200 км. З районним та обласним центрами господарство зв’язане дорогами з твердим покриттям. Найближчою залізничною станцією до господарства є станція у селі Мардарівка, відстань до якої 2,5 км. Грунтово - кліматичні умови на території господарства сприятливі для виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Господарство складається з виробничих, допоміжних і обслуговуючих підрозділів, що включають в себе основне виробництво, машинно-тракторний парк, автопарк, ремонтну майстерню.

Основне виробництво включає в себе дві комплексні бригади до яких входять рільничі бригади, свиноферму, млин. Площа сільськогосподарських угідь ДП „Украгросоюз” становить 2829 га і повністю складається з земельних паїв 810 учасників. Землі господарства знаходяться на території однієї сільської ради – Долинської. Середньорічна чисельність працівників у звітному році склала 77 чол. У період догляду та збирання врожаю залучаються наймані працівники. Таблиця 1 - Показники розміру сільськогосподарського підприємства Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2008 р. у % до 2006 р. 1. Валова продукція – всього в спів ставних цінах 2008р., тис. грн. 3753,8 2104,8 4683,4 124,8 2. Товарна продукція тис. грн. 3413,2 1881,0 4209,5 123,3 3. Середньорічна вартість основ - них виробничих засобів, тис. грн. 558 1124 1623 &g ; у 2,9 рази 4. Середньоспискова чисельність працівників, чол. 121 88 77 63,6 5. Площа с/г. угідь, га 2824 2829 2829 100,2 6. Площа ріллі, га 2824 2829 2829 100,2 Висновок: Судячи з даних таблиці 1, можна зробити висновок, що господарство має значні територіальні розміри і має тенденцію до нарощування потужностей та збільшення розмірів. Так, площа сільськогосподарських угідь збільшилася на 5 га (або на 0,2%), а вартість основних засобів за 2 роки зросла на 1065 тис. грн. (або майже у 3 рази). Водночас середньорічна чисельність працівників має тенденцію до скорочення: з 2006 по 2008 роки вона знизилася на 44 чол.(або на 36,6%). Сприятливі погодні умови 2008 року дозволили зібрати значний врожай, що позитивно вплинуло на збільшенні виробництва. Вартість валової продукції у звітному році склала 4683, 4 тис. грн., що на 929,6 тис. грн. (або на 24,6%) більше за рівень 2006 року. Товарна продукція звітного року склала 4209,5 тис. грн., що на 796,3 тис. грн. (або на 23,3%) більше рівня 2006 року. Слід зазначити, що у 2007 році в результаті зимових морозів вимерзли посіви озимини, що призвело до значного зниження виробництва. Таблиця 2 - Посівні площі сільськогосподарських культур Назви груп сільськогосподарських культур. 2006р. 2007р. 2008р. 2008 рік у % до 2006 р. га % га % га % га % А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1 100 Зернові і зернобобові – всього 1880 69,9 1144 55,9 1798 80,1 -82 -4,4 Технічні культури 808 30,1 804 39,2 347 15,4 -461 &l ; у 2,3 рази Виноград - - 100 4,9 100 4,5 100 - Всього 2689 100,0 2048 100,0 2245 100,0 -444 -16,5 Висновки: У 2008 році посівна площа підприємства склала 2445 га. Це на 444 га (або на 16,5%) менше, ніж у 2006 році. На протязі досліджуваного періоду найбільшу питому вагу в загальній площі посівів займають зернові і зернобобові культури – 1798 га (або 80,1%), посіви технічних культур у звітному році в порівнянні з 2006 роком скоротилися у на 461 га (або у 2,3 рази), під виноградником зайнято 100 га. що становить 4,5% від загальної посівної площі. Отже, виходячи з даних таблиці видно, що підприємство спеціалізується в основному на вирощуванні зернових культур. Таблиця 3 - Показники інтенсифікації виробництва Показники 2006р. 2007р. 2008р. 2008 рік у % до 2006 р. А 1 2 3 4=3/1 100% Приходиться на 100 га с.г

Урожайнсть таких виноградникв 12 ц/га. Незважаючи на це, в район реконструйовано лише десяту частину площ. Виноградарство ведеться по-старому. Не вс насадження поставлен на шпалеру. Виноградн кущ вражен мльдю та одумом» (Крымская правда.P 1953. - 1 вересня). З сторнок саме ц газети довдумося, що навть у фрмових магазинах не можна було придбати мсцевих марочних вин «Сонячна долина», «Судак», «Кагор», «Ташли». А майже половину продукц заводи Кримвинтресту виготовляли з привозного виноматералу, бо власного винограду на пвостров вирощували дуже мало (там само.P 1953. - 7 червня). Орган обласно влади змушений був визнавати, що «протягом останнх рокв радгоспи збирають дуже низьк врожа  погано забезпечують сировиною заводи. Нов плантац розширюються повльно, а стар скорочуються та зраджуються. Замсть оновлення плантацй трест пропону радгоспам списувати стар виноградники як економчно збитков. В радгосп «Сонячна долина» списано 30Pга виноградникв, а в радгосп «Феодосйський» заплановано списати 24Pга занедбаних плантацй

1. Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області

2. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
7. Собівартість продукції та шляхи її зменшення
8. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

9. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

12. Сутність та зміст сучасного менеджменту

13. Свідомість та творчість

14. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

15. Поняття сущність та ознаки держави

16. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

18. Портфель цінних паперів - сутність та функції

19. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

20. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

21. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

22. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
24. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

25. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

26. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

27. Сутність та соціальне призначення держави

28. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

29. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

30. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

31. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

32. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Економічна сутність та форми оплати праці

34. Сутність та зміст контролю

35. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

36. Якість та контроль якості продукції

37. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

38. Геніальність та стать
39. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
40. Надпровідність та її використання в техніці

41. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

42. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

43. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

44. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання

45. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

46. Сутність та призначення фінансів

47. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

48. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

50. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

51. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

52. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

53. Закон вартості: сутність та основні функції

54. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
55. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
56. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

57. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

58. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

59. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

60. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

61. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

62. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

63. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

64. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

65. Поняття та сутність менеджменту

66. Філософська культура особи та її суспільна значущість

67. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

68. Ринкова пропозиція та її еластичність

69. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

70. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
71. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки
72. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

73. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

74. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

75. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

76. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

77. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

78. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

79. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

80. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

82. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

83. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

84. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

85. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

86. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
87. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
88. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

89. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

90. Сутність демократії та її основні цінності

91. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

92. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

93. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

94. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

95. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

96. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

97. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

98. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

99. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.