Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Економічний розвиток Індії

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Економічна характеристика економіки Індії Розрахунок основних показників економіки Індії Валютно-фінансова система Індії Розрахунок індикаторів рівня відкритості економіки Індії на основі її платіжного балансу Оцінка заборгованості державного бюджету Індії Аналіз міграційних процесів в Індії та факторів, що на них впливають Висновки Список використаної літератури Вступ В останні десятиліття Індія (як і країни Східної і Південно-Східної Азії) демонструє стале економічне зростання, що впливає на поточні тенденції на світових ринках сировини (насамперед нафти) і готових виробів, у тому числі в галузі високих технологій. Індія вносить істотний внесок у зростання ролі регіону Азії у світовій економіці. З цих позицій представляється вельми актуальним всебічне дослідження економіки Індії з метою виявлення загальних та особливих рис у її розвитку на сучасному етапі. Інтерес представляє аналіз найбільш актуальних аспектів економічної політики, факторів, що забезпечують не тільки швидке зростання національного господарства, але й створення основних передумов для його модернізації і диверсифікації. Актуальність теми дослідження самостійної роботи визначається зростаючою роллю Індії в економіці Азіатського регіону і у світовій політиці в цілому. Індія володіє значним потенціалом для прискорення економічного зростання і вирішення соціальних проблем. Поступове зростання доходів населення, що є запорукою швидкого викорінювання убогості, дозволяє уряду Індії заручитися широкою громадською підтримкою в проведенні структурних перетворень. У той же час збільшення заробітної плати та підвищення продуктивності праці створюють фундамент для розширення внутрішнього споживання, а, отже, і для стійкого і стабільного зростання виробництва на перспективу в цілому. Стійка економічна динаміка і соціальний прогрес в Індії вносять свій внесок у зростання ролі регіону Азії у світовій економіці та політиці. Мета самостійної роботи полягає в комплексному вивченні сучасного етапу економічного розвитку Індії з акцентуванням уваги на динаміці та характері структурних зрушень у національному господарстві, аналізі та виявленні специфічних особливостей розвитку країни в умовах реформ і змін її позицій у міжнародному поділі праці; у розрахунку та аналізі основних економічних показників економіки Індії. Економічна характеристика економіки Індії За роки незалежного розвитку (з 1947 р) Індія проробила шлях від відсталої аграрної країни до сучасної аграрно-індустріальної, з розвиненими промисловістю, торгівлею і товарно-грошовими відносинами. Економіку Індії відрізняють надлишок і дешевизна робочої сили і висока культура праці. Індія – космічна і ядерна держава. За рівнем ВВП Індія входить у шістку найбільших економічних держав світу. Економіка – змішаного типу. Індія є другою країною світу за чисельністю населення – 1, 155 млрд. чол., та сьомою за площею території - 3 287 590 кмІ. Останні 50 років спостерігається швидке зростання населення за рахунок медичних досягнень (покращення медичного обслуговування) і масове зростання продуктивності сільського господарства (так звана «зелена революція»).

Міське населення Індії збільшилося в кілька разів протягом ХХ століття і більше концентрується саме у великих містах. Однак, як і раніше, більше 70% населення Індії проживають у селах. Відповідно до даних Міністерства торгівлі та промисловості Індії, темпи зростання індійської промисловості склали у грудні 2009р. 16,8%. Це – найбільший індекс зростання промисловості по відношенню до відповідного місяця попереднього року, зафіксований за останні 20 років. Обробна промисловість, частка якої у загальному обсязі промислової продукції дорівнює 80%, збільшила виробництво на 18,5%. Гірничо-видобувний сектор, відповідно, на 9,5%, в той час як енергетика зросла на 5,4%. З одного боку, таке зростання свідчить про потужне відновлення індійської економіки після наслідків світової кризи, з іншого боку, викликає в урядових колах певне побоювання щодо можливого розбалансування, відомого, як «перегрів» економіки. З цього приводу лунають пропозиції щодо обмеження стимулюючих заходів, закладених у державному бюджеті країни. Зокрема, Резервний Банк Індії вже збільшив показник резервування готівкової валюти для комерційних банків. Зовнішньоторговельна політика Республіки Індія (РІ) на 2009-14 роки була оприлюднена Міністром комерції та промисловості Анандом Шармою 27 серпня 2009 р. Раніше подібні програми оголошувалися у 2004, 2005 та 2006рр. Зовнішньо-торговельна політика, проголошена у 2004 р. ставила за мету протягом п’яти років подвоїти частку Індії в світовій торгівлі товарами та використати торговельну експансію в якості ефективного інструменту економічного зростання та працевлаштування населення. Уряд РІ вважає ці завдання виконаними. Експортні галузі РІ найбільше постраждали від світової фінансової кризи, тому запровадження нової зовнішньоекономічної політики було принциповим викликом для сформованого в травні ц.р. уряду РІ. Нова зовнішньоторговельна політика (надалі – НЗП) у короткостроковій перспективі ставить завдання перед експортерами наступного 2010-11 ф.р. досягти загального обсягу експорту в 200 млрд. дол. США. Наступні два роки обсяг експорту має зростати на 15% щорічно, надалі щорічне зростання експорту має прискоритися до 25%. У 2013-14 ф.р. обсяг експорту має подвоїтися, порівняно з 2008-09 ф.р. У довгостроковій перспективі ставиться за мету подвоїти частку РІ в світовій торгівлі до 2020 р. Досягти зазначених цілей планується за рахунок більш дієвої допомоги індійським експортерам у: розширенні їхнього бізнесу на ринках, на яких вони вже успішно працюють; опануванні нових ринків; удосконаленні технології за рахунок дешевшого імпорту засобів виробництва; мінімізації витрат грошей та часу на здійснення транзакцій. В якості нових ринків, на які звертається увага індійських експортерів, в НЗП фігурують Латинська Америка, Африка, країни СНД, Австралія та Нова Зеландія. Передбачається комплекс заходів, що включає фіскальні пільги, інституціональні зміни, раціоналізацію процедур, покращення доступу до світових ринків та диверсифікацію експортних ринків. Трьома «стовпами» на яких побудована НЗП є покращення експортної інфраструктури, здешевлення транзакцій та запровадження повного відшкодування всіх непрямих податків та зборів.

Розрахунок основних показників економіки Індії У Табл. 1 подані відомості щодо основних показників розвитку економіки країни з 2005р. по 2009р.(в Індії фінансовий рік починається з 1 квітня і закінчується 31 березня наступного року). У 2009 році ВВП збільшився на 7,9% і перевищив позначку в 1,3 трлн. дол. США, що складає 1134 дол. США на душу населення. Чисельність населення також продовжує зростати, хоча вже і не такими темпами – у 2009 р. вона зросла на 15 млн. чол. (1,34 % за рік) і становить понад 1млрд. 155 млн. чоловік. Прямі іноземні інвестиції, які постійно зростали до 2008 р., в 2009 р. склали 34577 млн. долл., що становить майже 84% від їх обсягів за 2008 р., тобто вони зменшились більше ніж на 16 %. Цей факт свідчить, що й Індію не оминули негативні наслідки світової фінансової кризи. в країну. Зовнішньоторговельний оборот, що власне складається з загальної суми експорту та імпорту, зберіг свої темпи збільшення (понад 10% за рік) і склав 720593,5 млн. дол. в 2009 р., що на 77062,2 млн. дол. більше ніж в попередньому році. ВВП на душу населення в 2009 р. склало 1134 долл. ( 6,48% до 2008 р.), прямі інвестиції – 29,93 дол. на чол. (-17,12%), зовнішньоторговельний оборот - 623,73 дол. на чол. ( 10,49%). Водночас, після п’яти років сталого зростання, в 2008-09 ф.р. в економіці Індії були наявні певні негативні тенденції. Уповільнення темпів зростання промислового виробництва, двозначна інфляція, яку тільки завдяки рішучим діям уряду і Резервного банку Індії вдалося зменшити практично до нуля в березні 2009 р., зростаючий дефіцит у зовнішній торгівлі, зменшення золотовалютних резервів та послаблення рупії відносно американського долара – все це прямо, або опосередковано пов’язане з глобальною фінансовою кризою. Валютно-фінансова система Індії Дохідна частина держбюджету Індії складає 215 млрд. дол США. Понад 54% доходів держави формуються за рахунок податків, 14% - за рахунок доходів підприємств державного сектора. Значна частина податків збирається непрямим шляхом - через податкове обкладання товарів і послуг; іншу частину формують прямі податки, що розподіляються між приватними особами та акціонерними товариствами. Основну суму непрямих податків дає акцизний збір, 25% коштів від якого центральний уряд передає в розпорядження органів влади штатів. Важливу роль відіграють мита. Погашення відсотків по державному боргу складає 38% поточних бюджетних витрат, 28% йдуть на утримання поліції, податкової та інших адміністративних служб, 21% - на оборонні витрати і 13% - на субсидії найбіднішим верствам населення. Оскільки уряд має боргові зобов'язання переважно перед Резервним банком Індії (РБІ) і націоналізованими банками, відсотки по державному боргу направляються насамперед на рахунки підприємств державного сектора. Державний бюджет Індії протягом багатьох років залишається дефіцитним: - у 2005/06 фін. р. дефіцит склав 4,1% від ВВП або 33 млрд. дол США; - у 2006/07 фін. р. - 3,5% ВВП або 34,4 млрд. дол США; - у 2007/08 фін. р. - 2,7% ВВП або 34,3 млрд. дол США; - у 2008/09 фін. р. - 6,2% ВВП або 71 млрд.

Тож вплив ростучого капіталізму полягав у зміцненні наявної міждержавної системи у Європі і - через суперництво й війни - в допомозі процесові кристалізації національного почуття в домінантної етнічної спільноти держави {302}. Часом виникав справді дуже тісний зв’язок між операціями капіталу і постанням тієї або тієї нації. Якщо торговельне суперництво загострювало чуття національної відмінності й становило економічний зміст національних конфліктів, /173/ то й розвиток національного чуття буржуазії правив за новий стимул для конкурентних поривань буржуазії до заморських територій. Якщо капітал постачив сучасній державі її економічні інструменти, то структура держави з етнічною основою і вірність цій державі часто диктували напрям торгівлі й конкуренції між торгівцями і (згодом) промисловцями. Головним внеском капіталізму до нації стало створення для держави нових класів, а саме: буржуазії, робітництва і людей вільних професій, що могли очолювати державу й захищати її інтереси супроти конкурентних держав і націй

1. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

2. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

3. Феадальныя павіннасці сялян другой паловы XVI-XVII ст.

4. Фінансова система України

5. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

6. Регіональна фінансова система
7. Фінансова система Великобританії
8. Фінансова система України

9. Быт и нравы русских женщин в XVI-XVII веках

10. Земские соборы русского государства в XVI-XVII веках

11. Хронология исторических событий в России XVI-XVII вв.

12. Московское государство XVI-XVII веков

13. Православные традиции в русском самодержавии XVI-XVII вв.

14. Белорусы: этнос и этноним в польской, немецкой и шведской исторической мысли XVIXVII вв.

15. Как работал художник XVI-XVII веков

16. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Особенности "итальянизмов" в московском каменном зодчестве рубежа XVI-XVII вв.

18. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

19. Почитание святых донскими казаками в XVI-XVII столетиях

20. Государственный строй в России (вторая половина XVI-XVII вв.)

21. Житие протопопа Аввакума и автобиографические повествования в русской литературе второй половины XVI—XVII вв.

22. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
23. Держава і політична система суспільства
24. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

25. Політична система США

26. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

27. Кавказ и русское государство XVI–XVII вв

28. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

29. Османская империя в XVI-XVII веках

30. Особенности хронографов XVI-XVII веков

31. Політична система Української козацької держави

32. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

34. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
39. Предпринимательство в России в XVI-XVII веках
40. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

41. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

42. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

43. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

44. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

45. Внутренняя и внешняя политика Сефидонов в XVI–XVII вв

46. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

47. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

48. Литература в России в XVI, XVII, XIX, XX веках

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

49. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

50. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

51. Політичня система як механізм влади

52. Розвиток політичної думки України

53. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

54. Політична система Індонезії
55. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток
56. Храмовое строительство на Руси в XVI-XVII вв.

57. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

58. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

59. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

60. Система варн у стародавній Індії

61. Характеристика современного ассортимента и требования нд к качеству шоколада

62. Право рабовласницької Індії

63. Стародавнє індійське, китайське, античне, арабське і давньоруське мовознавство

64. Національно визвольний рух в Індії

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

65. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

66. Індійський культурний регіон

67. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

68. Реферат по информационным системам управления

69. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

70. Формування та розвиток банківської системи України
71. Предмет і система фінансового права
72. Судебная система на украинских землях в XVI веке

73. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

74. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

75. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

76. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

77. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

78. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

79. В поисках системы мира

80. Малые тела Солнечной системы

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

81. Происхождение Солнечной системы

82. Строение солнечной системы

83. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

84. Солнечная система

85. Происхождение солнечной системы

86. Спутниковые системы местоопределения
87. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
88. Двигательные системы организма

89. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

90. Система HLA и инфекционные заболевания

91. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

92. Бактериальная система секреции белков первого типа

93. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

94. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

95. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

96. Транспортная система Украины

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

97. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

98. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

99. Банковская система Франции

100. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.