Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Дипломна робота на здобуття ступеня магістра студентки V курсу Колесник Світлани КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА ТЮРКОЛОГІЇ Науковий керівник: д-р філ. наук проф. Г.І. Халимоненко КИЇВ - 2002 Вступ Об’єктом дослідження нашої роботи став жанр сакінаме, інакше,- винної поезії, популярної та досить поширеної у середньовічній літературі Сходу. Мотиви вина зустрічалися їще у творах видатних арабських митців  Абу Нувваса, Аль Фараздака, Аль-Валіда ібн Акаба та інших; перських поетів Фарабі та Рудакі; турецьких, зокрема, Нефі, твір якого і став предметом нашого дослідження. Досліджуючи сакінаме Нефі, ми поставили за мету розглянути художньо-стилістичні особливості твору, проаналізувати лексично-образний склад, структуру твору та його граматичні особливості; розглянути твір у контексті класичних традицій віршування Сходу, зокрема, зупинитись на впливах арабської та перської літератур. У ході роботи було здійснено спробу перекладу твору українською мовою. Ми намагалися доповнити переклад широким коментарем, долучаючи додаткову інформацію з іншомовних енциклопедичних джерел. Крім того, ми подали біографічну довідку про поета та відомості про його поетичну творчість, адже без цього аналіз його твору можна було б вважати неповним. Матеріалом для проведеного дослідження був, передусім, оригінальний текст сакінаме Нефі, монграфії вітчизняних (Г.І. Халимоненко, А.В. Куделін, Е. Бертельс, І. Фільштинський, Р. Мусульманкулов) та зарубіжних вчених (Банарли, Девелліоглу тощо); крім того, у художньому аналізі твору ми спирался на збірники перекладів віршів (Из старой турецкой поэзии, Турецкая ашыкская поэзия); широко використовували словникові та енциклопедичні дані  (енциклопедичний словник Девелліоглу, словник Онера Кемаля). За ступенем розробленості тема турецької літератури дивану XVI - XVII століть не може похвалитися ретельними дослідженнями як на теренах України, так на території усього колишнього Радянського Союзу. У 1916 році у Москві була видана ґрунтовна робота А. Кримського История Турции и ея литературы. Нині маємо послідовний огляд турецької літератури (до XVI століття) у двох частинах підручника Г.І. Халимоненка, виданих відповідно 2000 та 2001 роках. Мотив вина у східній поезії згадано у фундаментальних працях І. Фільштинського, Е. Бертелься, проте їхні роботи стосуються арабської та перської літератур відповідно. Що ж до турецької класичної літератури, відзначимо Бороліну, Алькаєву, Горбаткіну  та їхні переклади Из старой турецкой поэзии. Е. Бертельс зазначав, що література Близького Сходу XVІ - XVIІ століть вивчена дуже слабо1 , до його думки приєднуються Г. Халимоненко та Н Бороліна, яка, зокрема, вказує на те, що на турецьку літературу довгий час не звертали достатньої уваги через її наслідувальний характер та видимий брак оригінальності. Адже, як зазначає Г. Халимоненко, "турецьку поезію класичної доби неможливо вивчати поза контекстом арабсько-перської поетики"2 . Одне слово, можна сказати, що в українській тюркології тема літератури дивану вцілому та жанру сакінаме зокрема ще розроблена недостатньо, а звідси випливає актуальність запропонованої проблематики.

Ми зробили спробу не лише "заповнити болісну для українських інтелектуалів прогалину у їхній практичній діяльності, спрямованій на утвердження іміджу вітчизняної науки"3 , але й запропонувати українському читачеві переклад яскравого зразка турецької диванної поезії. Вважаємо надзвичайно потрібною подальшу працю над запропонованою проблемою, адже докладна розробка особливостей турецької літератури та специфіки її поетичного мовлення дасть змогу глибше зрозуміти її суть; крім того, дати українському читачеві повноцінний та адекватний переклад перлин турецької поезії дивану, яка довгий час була позбавлена достатньої уваги.  Розділ І. Особистість Нефі Передусім, слід зазначити, що відомості про особистість Нефі досить обмежені, творчість його ще й досі не вивчена у достатній мірі. У роботі В.С.Гарбузової Поэты средневековой Турции міститься коротенький огляд життя й  творчості письменника,4 у роботі ж Л.Алькаєвої та Б.Бабаєва Турецкая литература зазначено лише, що поет уславився своїми сатирами, за які, власне, і був страчений5 . Найдокладнішу інформацію щодо особистості, життєвого шляху та творчості поета ми знайшли у енциклопедії турецької літератури Н.С. Банарли6 . Нефі - великий поет XVII століття, під його пером вірш дивану набув величності, стрункості та гармонії. Нефі вдалося збагатити поетичну мову того періоду насиченим музичним звучанням. Вірш Нефі звучить музикою у вухах читача. Слова та структури, які використовує поет, узяті з поетичної мови турецько-іранської літератури, “тюркизовані” та підігнані задля стрункості та гармонії вірша. Проте довершене речення, побудоване з елементів турецько-перської мови, мало правильну й чітку структуру згідно правил суто турецької мови: E se ef’і ola ger go luyledaim bezm-i has Hem kadeh hem bade hem bir suh sakidur go ul у подібних рядках, поруч з чистою й правильною мовою того періоду особливу нашу увагу привертає особливість побудови висловлювання. Особистість поета користувалась значною популярністю; він був знаний завдяки своїм касидам, сатирам; зокрема, сатири, які часом мали занадто гострий характер, i стали причиною його загибелі. Життєвий шлях Нефі народився у містечку Хасанкале (Ерзрум). Немає можливості встановити точну дату його народження, відомо лише, що поет прийшов  у світ у середині другої половини XVII століття. Справжнє ім"я Нефі - Омер. Цей факт вказує на те, що Нефі народився у сім’ї суннітів. Справа у тому, що на той час більшість населення Східної Анатолії, включаючи Ерзрум, належали до шіїтського напрямку, представники якого негативно ставились до імені Омер. Як зазначає історик Алі у своєму творі "Меджмауль - Бахрейн", батьком Нефі був Мехмед бей,  дідом - Алі паша.7 З сатир, написаних поетом батькові, зрозуміло, що батько його, Мехмед бей, також був поетом, читав вірші кримському ханові, з яким близько товаришував, також писав на його честь касиди. Ми не маємо достатніх даних про дитячі та юнацькі роки Нефі. Відомо лише, що він отримав хорошу освіту, зростав під сильним впливом турецько-іранської поетичної традиції. За одним з переказів, та й, власне, як на те вказують рядки з творів поета, він був близько знайомий з родиною кримського хана, можливо, це знайомство відбулося завдяки батькові поета.

Потім, скоріше за все, Нефі був відправлений Куюджу Мурад пашою з Анатолії до Стамбулу. Є відомості, що Куюджу Мураду паші поета рекомендував кримський хан Джанибей Гірей.8 За переказами, Нефі спочатку писав вірш під прізвиськом Заррі, а вже потім відомий історик Алі  Геліболулу вигадав для нього псевдонім Нефі. Серед віршів, які не увійшли до поетового дивану, є касида з редифом suha , що є хвалою (медхіє) Алі: Eyledu mahlas-i ef'i ile kadrim il'a Zih -i pakimde gorub kuvve -i iza -i suha Himme u le giderek buldi erakki si'rim Adi her bir gazelim aleme des a -i suha у цих рядках, звернених до історика, поет висловлює подяку своєму покровителю та захиснику Алі. Під час правління султана Ахмеда І Нефі прибуває до Стамбула і знаходить захист та притулок у султанському дворі. При дворі до поета ставилися з прихильністю, з милості султана він поїхав до Едірне, де згодом на певний період отримав призначення мютевелі.9 У наступни бейтах касиди "Едірне" поет розповідає про свій приїзд до міста: Edir e sehri mi bu ya gulse -i me'va midir A da kasr-i padisahi ce e -i a'la midir Cuylar mi devr ede arf-i ceme -zari yahud Mai pervaz ile ka 'olmis yesil hara midir Daima boyle muferrih mi bu ca-yi dil-kusa Her zama ab u hevasi boyle ruh-efza midir Yoksa simdi eyleye ab u hevasi erbiye Af ab-i devle -i sah-i ciha -ara midir Серед поетичного доробку Нефі зустрічаємо касиди не дише на честь султана Ахмеда І, але й на честь його наступника Османа ІІ. Перебуваючи у Стамбулі, Нефі служив дрібним чиновником і не робив спроб піднятись по службовій драбині. Незважаючи на це, при дворі до нього ставилися з прихильністю, особливо за часів правління Мурада IV. Відомо, що султанові подобались сатири поета та його стиль, гострий, по-чоловічому сильний голос та гармонійно-витончена поетична мова. За влучним зауваженням Фуада Кьопрюлю, серед творів Нефі були й такі, що їх схвалював сам султан Селім Явуз. Оскільки султан вряди-годи писав вірші, він розумівся на поезії і цілковито міг схвалювати ті твори. Султан Мурад IV із задоволенням слухав поезії Нефі, особливо, касиди та сатири, отримуючи від них справжнє задоволення. Отже, спочатку Нефі користувався усілякими милостями, брав участь у бесідах з владиками; але, очевидячки, поет, майстер касид на честь великих та поважних персон, отримав від степового клімату надзвичайно складного характера та вкрай гострого язика. Найвпливовіші державні мужі того часу не могли врятуватися від нищівної поетової сатири. Гостре перо Нефі перетворювало їхні помилки на віршовані рядки сатири, що починали переходити з уст в уста. Серед вельмож, які потрапили до сатир поета, були Гюрджю Мехмед паша, Кеманкеш Алі паша, Екмекчізаде Ахмед паша, Бакі паша, навіть Нафиз Ахмед паша та каймакам1 0 Садарету Байрам паша. Нефі робив своє діло з неабиякою поетичною майстерністю, проте, разом з тим, творами своїми поет нажив багато ворогів. Знаходились навіть такі, хто вважав необхідною страту митця. У  такому несприятливому середовищі, спричиненому власними сатирами, поета й було страчено. Ми не знаємо, що саме стало причиною його страти і що ж було останньою краплею.

Багачка була! ¶мпортний «брасматк» для очей коштував 16 руб. Нчна сорочка - 5 руб. Про джинси можна було мряти! Але ТОД¶ у крамницях н мпортних чобт, н туш для очей,  нчого ншого «нормального» - НЕ БУЛО! Все яксне треба було «дстати» у «фарцовщикв». Багато хто з студентв, особливо з факультету ноземних мов, тамно займався такою трудовою дяльнстю, за що мг мати (власне, багато хто мав) непримност з млцю, аж до виключення з унверситету. З унверситету на мой пам'ят виключили - одного фзика-п'ятикурсника за писанки псля Великодня у його кмнат в студентському гуртожитку, - клькох студентв-сторикв з побутовими (формулюваннями, але пзнше я дзналася, що то насправд були «полтичн» виключення (за читання заборонено лтератури, за висловлювання про стиль сучасного життя, за розказан анекдоти). Декого з «розумних» сторикв виключали з вдповдним формулюванням полтичного Aатунку -  хлопц хали на роботу в Тюмень чи десь у тому напрямку. Щоправда, добровльно. P.S. Бог . ¶ подеколи Бог ма м'я Закономрний Випадок. 28 липня 2010 року я брала участь у вдкритт книгарн м. Б. -¶. Антонича у Львов

1. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

2. Образно-стилістичні особливості фотографії О. Родченка "Портрет шофера"

3. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

4. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

5. Роль предмета в художній літературі

6. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
7. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури
8. Лідерство, вплив та влада

9. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

10. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

11. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

12. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

13. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.

14. Літні звичаї та обряди

15. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

16. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

17. Гамлет як герой світової літератури

18. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

19. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

20. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

21. Німецька література XVII століття

22. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"
23. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
24. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

25. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

26. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

27. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

28. Українська література XI—XII століть

29. Література Австралії

30. Література сентименталізму. Творчість Стерна

31. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

32. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

34. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

35. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

36. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

37. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

38. Вимірювання лінійних та кутових розмірів
39. Аналіз ліквідності та платоспроможності
40. Підсобні промисли та художні ремесла українців

41. Національний банк України та особливості його функціонування

42. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

43. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

44. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

45. Художні напрямки та стилі

46. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

47. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

48. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

49. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

50. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

51. Кредит та лізинг

52. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

53. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

54. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
55. Видовий склад та чисельність птахів лісу
56. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

57. Гудвіл та його облік

58. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

59. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

60. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

61. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

62. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

63. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

64. Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

66. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки

67. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

68. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

69. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

70. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса
71. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)
72. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

73. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

74. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

75. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

76. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

77. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

78. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

79. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

80. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие

81. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

82. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

83. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

84. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

85. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

86. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
87. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування
88. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

89. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

90. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

91. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

92. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

93. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

94. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

95. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

96. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

97. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

98. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

99. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.