Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи форм та способів оплати праці 1.1 Поняття та функції оплати праці 1.2 Застосовувані форми й системи оплати праці 2. Аналіз оплати праці на підприємстві на прикладі ТЗОВ &quo ;Завод будівельних конструкцій&quo ; 2.1 Аналіз фонду заробітної плати та чисельності працюючих 2.2 Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці 2.3 Аналіз форми та системи оплати праці на підприємстві 3. Шляхи покращення ефективності від застосування різних форм та систем оплати праці Висновки та пропозиції Список використаних джерел Вступ На сьогоднішній день наша держава знаходиться в процесі динамічного розвитку соціально-економічних відносин. З кожним роком економіка країни зміцнюється, зростає ВВП, поступово підвищується добробут населення. Такий процес еволюції народного господарства України обумовлений рядом факторів, основними з яких є розміщення іноземних інвестицій, перетворення тіньових капіталів в реальні працюючі кошти, прийняття деяких законів, що створюють сприятливі умови для фінансово-господарської діяльності. Однак, є ще один досить потужний фактор, величина якого може кардинально впливати на розвиток економіки країни – заробітна плата. На сьогодні цей чинник знаходиться майже в неактивному стані. Від рівня заробітної плати кожного працюючого українця залежить сукупний дохід населення, в залежності до якого формується попит на товари, роботи, послуги. Відповідно відбувається стимул зростання виробництва. Розглядаючи оплату праці на мікрорівні, необхідно зауважити, що її величина може здійснювати безпосередній вплив на ефективність діяльності окремого суб’єкта господарювання. Саме правильність обрання форм та способів оплати праці може зекономити додаткові кошти підприємству чи підвищити рівень продуктивності праці. Обрану тему даної курсової роботи розкрили в своїх працях такі науковці як Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М., Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, Савицька Г.В., Поддєрьогін А.М., С.М. Клименко Нажаль, сьогодні мало хто приділяє увагу вагомості даного чинника, не усвідомлюючи короткостроковості економічного ефекту від економії на заробітній платі працівників. Варто зазначити, що актуальність обраної теми даної курсової роботи обумовлена саме вагомим значенням даного фактора як для ефективності роботи окремого підприємства, так і для загального соціально-економічного ефекту держави. Предметом дослідження даної теми є система оплати праці окремого суб’єкту господарювання. Метою роботи є визначення найоптимальнішого співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування. Для досягнення поставленої мети було обрано наступні завдання: Вивчення теоретичних основ форм та системи оплати праці. Дослідження форм та методів оплати праці на окремому підприємстві. Порівняння теоретичних та практичних сторін досліджуваного питання. Виявлення негативних сторін формування системи оплати праці на підприємстві. Формування, на основі проведеного дослідження, пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці на підприємствах та щодо підвищення соціально-економічного ефекту заробітної плати.

1. Теоретичні основи форм та способів оплати праці 1.1 Поняття та функції оплати праці Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи тих суб’єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу. Оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. Оплата праці складається з основної заробітної плати й додаткової оплати праці. Розміри оплати найманого працівника залежать від результатів його праці з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства. Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами у розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством. Рівень додаткової оплати праці здебільшого залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства. Зазвичай до додаткової оплати праці відносять премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а також надбавки й доплати, не передбачені чинним законодавством або встановлені понад розміри, дозволені останнім. За розрахунками середньої структури середньомісячного заробітку персоналу на виробничих підприємствах України протягом кількох останніх років, основна заробітна плата й додаткова оплата праці становлять відповідно 70–80 і 20–30% від загальної величини цього заробітку. За умов розвитку підприємництва та існування різних форм власності заробіток працівника вже не визначається розміром якогось гарантованого фонду оплати праці, а все більше залежить від кінцевих результатів і доходів від діяльності підприємства. Треба враховувати, що й сам працівник усе частіше стає більш-менш реальним співвласником підприємства. Відтак винагороду працівникові-власнику треба нараховувати не тільки за працю, а й за вкладений у підприємство капітал. Ось чому, ураховуючи зміни в природі та механізмі формування заробітку працівника, замість поняття &quo ;заробітна плата&quo ; усе частіше використовують терміни &quo ;трудовий дохід&quo ;, &quo ;винагорода&quo ;, &quo ;оплата праці&quo ;, &quo ;заробіток&quo ;, &quo ;дохід&quo ;. Але в будь-якому разі повна компенсація (грошова або негрошова) за витрачені зусилля, включаючи заробітну плату, повинна відбивати внесок кожного працівника, ефективність його праці. Дійовість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона виконує свої основні функції – відтворювальну, стимулюючу, регулюючу й соціальну (рис. 1.1). ФУНКЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Відтворювальна Стимулююча Регулююча Соціальна Відтворення робочої сили Стимулювання кількості, якості та результатів праці Регулювання ринку праці Однакова оплата за однакову працю Цільова спрямованість Забезпечення стану нормальної життєдіяльності Диференціація рівня оплати праці Сегментація рівня оплати праці Солідаризація заробітної плати Принципи реалізації Оцінка вартості робочої сили Оптимізація елементів організації праці Ціноутворення на ринку праці під впливом попиту й пропонування Поєднання державного та договірного регулювання Напрями реалізації Фізіологічні та соціальні критерії забезпечення простого та розширеного відтворення Оптимізація співвідношень між зростанням продуктивності та оплати праці Формування ринкової вартості робочої сили Диференціація заробітної плати за критерієм соціальної справедливості Критерії реалізації Рис.

1.1. Головні функції заробітної плати Реалізація відтворювальної функції заробітної плати передбачає встановлення норм оплати праці на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації та водночас дає змогу застосовувати обґрунтовані норми праці, що гарантують власнику отримання необхідного результату господарської діяльності. Функція стимулювання зводиться до того, що можливий рівень оплати праці має спонукати кожного працівника до найефективніших дій на своєму робочому місці. Регулююча функція оплати праці реалізує загальноприйнятий принцип диференціації рівня заробітку за професією і кваліфікацією відповідної категорії персоналу, важливістю та складністю трудових завдань. Соціальну функцію заробітної плати спрямовано на забезпечення однакової оплати за однакову роботу; вона має поєднувати державне й договірне її регулювання, а також реалізовувати принцип соціальної справедливості за одержання власного доходу. Отже, заробітна – це сума коштів, які працівник отримує як винагороду за виконану ним роботу протягом заданого терміну. Заробітна плата є одним з основних економічних елементів, так як включається в собівартість продукції, здійснюючи вплив на ціну товару. 1.2 Застосовувані форми й системи оплати праці Тарифна система, що її ми назвали основою організації оплати праці робітників виробничого підприємства, не може, проте, забезпечити повних розрахунків місячного заробітку цієї найбільшої за кількістю категорії персоналу, оскільки не бере до уваги реальної результативності їхньої діяльності за відповідний проміжок часу. Цим пояснюється об’єктивна необхідність проведення розрахунків абсолютної величини заробітної плати, виходячи з фактичних результатів (затрат) праці протягом одного місяця. Такі результати (затрати) праці можна визначити за допомогою конкретних форм і систем заробітної плати робітників виробничих підприємств чи виробничо-експериментальних підрозділів науково-технічних та інших подібних організацій. Основними вимірниками результатів (затрат) праці є кількість виготовленої продукції (обсяг наданих послуг) належної якості або витрачений робочий час, тобто кількість днів (годин), протягом яких працівник фактично був зайнятий (працював) на підприємстві (в організації). Такому поділу вимірників затрат праці відповідають дві форми заробітної плати, що базуються на тарифній системі, – відрядна та почасова. За відрядної форми оплата праці проводиться за нормами й розцінками, встановленими на підставі розряду працівника. Кваліфікаційний (тарифний) розряд працівника передбачає виконання роботи відповідної складності. Основними умовами застосування відрядної оплати праці є наявність кількісних показників роботи, що безпосередньо залежать від конкретного працівника і піддаються точному обліку, а також необхідність стимулювання зростання випуску продукції та існування реальних можливостей підвищення виробітку на конкретному робочому місці. Використання цієї форми оплати праці потребує встановлення обґрунтованих норм виробітку, чіткого обліку їхнього виконання і, що особливо важливо, воно не повинно призводити до погіршення якості продукції, порушень технологічних режимів, техніки безпеки, а також до перевитрачання сировини, матеріалів, енергії.

Выявление структуры знаний у студентов (схема 5.3). Особенное внимание уделяется структуре, а не объему знаний в Японии. 5. Система полного усвоения знаний. Эта система особенно популярна в западных странах. Выявляются нули в тестах и соответственно заполняются пробелы в знаниях. 6. Оценка эффективности работы кафедры, преподавания читаемых на ней предметов. Для научного создания тестов необходимы: 1. Методология (теория методов создания тестов). Традиционно в тестировании сложились две методологии:  методология создания тестов до 1920-1960-х гг.;  современная методология, называемая латентно (скрыт-ный)-структурный анализ. 2. Теория педагогических измерений. Для выделения предмета измерения вначале необходимо концептуально решить - "что такое знание". Поэтому очень сложно выделить предмет измерений. 3. Педагогическая теория теста (некий понятийный аппарат, формы задания, методы отбора содержания и т.д.). Все вышеизложенное позволяет уточнить формулировку понятия "тест". Тест - система заданий возрастающей трудности специфической формы, позволяющая объективно оценивать уровень и структуру знаний студентов

1. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

2. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

3. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

4. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

6. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення
7. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності
8. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

11. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

12. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

13. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

14. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

15. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

16. Формы и методы научного предвидения

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

17. Сучасні форми та системи оплати праці

18. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

19. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

20. Поняття, форма та функції Конституції України

21. Формы и методы организации PR-кампаний

22. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
23. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
24. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

25. Порядок здійснення банком факторингових операцій

26. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

27. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

28. Нормативна база, методика та методи перевірки

29. Формы и методы финансово-экономического контроля

30. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

31. Здійснення права на житло шляхом приватизації

32. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Поняття та методи криміналістики

34. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

35. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

36. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

37. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

38. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування
39. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях
40. Современные формы и методы розничной продажи товаров и их эффективность (на примере ООО "Евросеть")

41. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

42. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

43. Форми та прояви слабоумства

44. Коносамент - характеристика умов його здійснення

45. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

46. Загальні підходи та методи роботи з якістю

47. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

48. Формы и методы разрешения трудовых конфликтов и споров

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт

50. Основные формы и методы руководства чтением

51. Современные формы и методы воспитательной работы

52. Содержание, организационные формы и методы совместной работы образовательного учреждения и семьи по воспитанию детей

53. Формы и методы коррекции нарушений письма у детей младшего школьного возраста с дисграфией

54. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели
55. Формы и методы психологических исследований
56. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

57. Организация, формы и методы социальной работы с пожилыми людьми в условиях сельской местности

58. Основні організаційні форми та види туризму

59. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

60. Совершенствование форм и методов по исполнению налоговой обязанности

61. Види та методи фінансового аналізу

62. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

63. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

64. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства

Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная

65. Сучасні форми та системи оплати праці

66. Предмет та метод економічного аналізу

67. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

68. Формы и методы деятельности органов местного самоуправления Ставропольской губернии

69. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

70. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
71. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
72. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

73. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

74. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

75. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

76. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

77. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

78. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

79. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

80. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

82. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

83. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

84. Дослідження та розробки на підприємстві

85. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

86. Форми і системи оплати праці
87. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
88. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

89. Методи фінансового планування на підприємстві

90. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

91. Фінансова санація та банкрутство підприємств

92. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

93. Форми фінансування підприємств

94. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

95. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

96. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

98. Продуктивність, мотивація та оплата праці

99. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.