Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ Факультет Кафедра КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” Спеціальність “Менеджмент підприємств” на тему: «Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності. Запропонувати зміни механізмів та методів державного регулювання» Виконав № варіанту, прізвище, ім'я та по батькові студента, курс, група, № залікової книжки Перевірив (прізвище викладача, вчений ступень, вчене звання) м. Запоріжжя, 2008 р. ПланВступ Механізм державного регулювання ЗЕД Методи ЗЕД Основні заходи нетарифного регулювання Проблеми механізму та методів державного регулювання та пропозиції змін Висновок Список використаної літератури Вступ Сучасна економіка надзвичайно складна, вона покликана формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності людей. У залежності від того, як організована економіка, на яких принципах ця організація будується, можна визначити, які задачі вона в стані вирішити, які інтереси суспільства, різних соціальних груп вона може задовольнити. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувала певні функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки - форма управління економікою, що представляє собою вплив державних органів на економічні процеси. Воно застосовується в умовах, коли об'єкт управління безпосередньо не підпорядкований суб'єкту управління, тобто якомусь державному органу. Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну сукупність міжнародних економічних відносин, - світове господарство. Процеси, що відбуваються в ньому, торкаються інтересів усіх держав світу. І, відповідно, усі держави повинні регулювати свою зовнішньоекономічну діяльність, щоб досягти дотримання в першу чергу своїх інтересів. Світовий досвід свідчить, що навіть у промислово розвинутих країнах існує об'єктивна необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Держава насамперед, закликана, захищати інтереси своїх виробників, вживати заходів для збільшення обсягів експорту, залучення іноземних інвестицій, збалансування платіжного балансу, валютного регулювання, і, що особливо важливо, — приймати законодавчі акти, що встановлюють правила здійснення ЗЕД, і контролювати їх неухильне дотримання. Зовнішньоекономічна діяльність стає усе більш важливим фактором розвитку народного господарства та економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово розвитих країнах, що не була б втягнута в сферу зовнішньоекономічної діяльності.

На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність впливала на вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Як частина загальної структури народного господарства, зовнішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток виробничих сил. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи. Мета і задачі дослідження: Метою контрольної роботи є комплексне дослідження теоретичних засад механізмів та методів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків і визначення їх ролі в діяльності державного регулювання. Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: дослідити теоретичні основи функціонування і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності в Україні; визначити суть, необхідність і призначення механізмів та методів державного регулювання в умовах побудови ринкової моделі економіки; дати оцінку роботи державного апарату на сучасному етапі економічного розвитку; - проаналізувати результативність діяльності міністерства зовнішньої торгівлі в України; - обґрунтувати проблеми роботи міністерства та шляхи її вдосконалення. Методи дослідження. В основу дослідження покладено аналітичний підхід до вивчення механізмів та методів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності України. При вирішенні поставлених задач використовувалися методи аналізу і синтезу, порівняльних характеристик результатів дослідження. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Принципова структура інституцій, які управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислово розвинутих країнах, і в країнах, що розвиваються, приблизно однакова. До неї звичайно входять кабінет міністрів, міністерство зовнішньої торгівлі або зовнішньоекономічних зв'язків, митні органи (управління), центральний банк, експортно-імпортний банк, центральне статистичне управління (міністерство), міністерство закордонних справ, податкові відомства. Міністерство зовнішньої торгівлі здійснює функції керівництва, регулювання і контролю в галузі зовнішньої торгівлі, виробляє розпорядження і стежить за їх виконанням усіма підвідомчими йому організаціями. Сьогодні міністерство виконує такі найважливіші функції: 1. розробляє і здійснює загальні заходи, спрямовані на розвиток торговельних відносин країни з іноземними державами; 2. розробляє проекти торговельних договорів, угод і конвенцій із питань зовнішньої торгівлі, проводить переговори з іноземними державами і підписує за уповноваженням свого уряду торговельні договори й угоди, контролює виконання міжурядових торговельних договорів і угод; 3. складає проекти експортно-імпортних та інших зовнішньоторговельних планів, регулює і контролює виконання планів із зовнішньої торгівлі, накреслює заходи щодо поліпшення якості експортних та імпортних товарів; 4. регулює і контролює діяльність експортно-імпортних об'єднань, торговельних представництв за кордоном і торговельних радників при посольствах і місіях своєї країни; 5.

займається питаннями митної політики; 6. розробляє і здійснює заходи з валютно-фінансових питань, регулює надходження платежів за зовнішньоторговельними операціями; 7. вивчає питання транспортування зовнішньоторговельних вантажів і контролює виконання планів перевезень товарів; 8. спостерігає за виконанням наказів, постанов і правил, що стосуються зовнішньої торгівлі; 9. видає експортні й імпортні ліцензії, реєструє контракти; 10.займається підбором і підготовкою кадрів. Звичайно основною структурною одиницею міністерства зовнішньої торгівлі є управління. За характером діяльності всі управління міністерства можна об'єднати в три групи: 1. Торговельно-політичні управління (регіональні) займаються питаннями розвитку торговельних взаємозв'язків з окремими групами країн. Вони виробляють основи торговельної політики країни, а також заходи щодо зміцнення економічних зв'язків із зарубіжними країнами. 2. Головні товарні (галузеві) управління здійснюють контроль за виконанням експортних та імпортних планів; вивчають комерційні умови експорту й імпорту; розглядають заявки іноземних держав на постачання і закупівлю товарів, проводять переговори з іноземними делегаціями з питань експорту й імпорту; спостерігають за товарною структурою зовнішньої торгівлі; видають дозволи на ввіз і вивіз товарів; беруть участь у підготовці типових контрактів і загальних умов поставок. 3. Функціональні управління та відділи. Існує кілька типів таких управлінь, наприклад договірно-правове (готує проекти торговельних договорів і угод, урядових постанов; контролює виконання правових умов договорів і угод); валютне управління (складає валютні баланси з торгівлі з окремими країнами, видає дозволи на платежі в іноземній валюті); митне управління (керує місцевими митними організаціями і контролює дотримання ними вимог законодавства і правил з митної справи; вивчає питання митної політики, готує проекти митних тарифів, бере участь у розробленні проектів міжнародних угод у частині, що стосується митної справи); управління цін (здійснює загальний контроль за ціновими умовами контрактів) та ін. Торговельні представництва країни в іноземних державах захищають за кордоном права даної країни в галузі зовнішньої торгівлі. Функції та завдання торговельних представництв такі: представляти інтереси даної країни в галузі зовнішньої торгівлі і сприяти розвиткові торговельних та інших господарських відносин даної країни з країною перебування торговельного представництва; регулювати зовнішню торгівлю даної країни з країною перебування торговельного представництва; здійснювати зовнішню торгівлю даної країни з країною перебування торговельного представництва; вивчати загальні економічні умови, зовнішньоекономічні зв'язки і кон'юнктуру ринків країни перебування, враховуючи інтереси зовнішньої торгівлі даної країни, і давати відповідну інформацію в Міністерство зовнішньої торгівлі та Міністерство закордонних справ своєї країни, а також зовнішньоторговельним організаціям та іншим заінтересованим організаціям і компаніям своєї країни. Звичайно торговельні представництва даної країни становлять частину відповідних повноважних представництв цієї держави за кордоном; вони є частиною посольства або місії даної країни; безпосередньо підпорядковуються Міністерству зовнішньої торгівлі.

Тож проект формування націй в африканських країнах на південь від Сахари передбачає створення компонентів нової етнічної ідентичності та свідомості, що поєднають, зблизивши, хоч деяких прихильників наявних етнічних груп та культур цих груп. Принаймні саме таким є національний «проект» багатьох африканських та азіатських еліт {77}. Це означає, що зв’язок сучасних націй з якимось етнічним ядром проблематичний і непевний. Чого ж тоді шукати походження нації в етнічних зв’язках доновітньої доби, коли не кожна сучасна нація може вказати на свою етнічну основу? Гадаю, є три причини, що спонукають нас діяти саме так. По-перше, з погляду історії перші нації формувались, як ми побачимо згодом, на основі етнічних ядер доновітньої доби; бувши могутніми й чинивши великий культурний вплив, ці держави стали моделлю для подальших процесів формування націй у багатьох краях світу. /51/ По-друге, етнічна модель нації стає дедалі популярніша й поширеніша з огляду не тільки на попередню причину, а й через те, що дуже легко припасовується до доновітнього «демотичного» виду спільноти, що дожила до новітньої доби в багатьох частинах земної кулі. Іншими словами, етнічна модель соціологічно плідна. І, по-третє, навіть там, де майбутня нація не може похвалитися жодними етнічними попередниками, що мали б якусь вагу, і де етнічні зв’язки неясні або й вигадані, потреба викувати, байдуже, з яких приступних культурних елементів, зв’язну міфологію й символізм культурно-історичної спільноти всюди стає найголовнішою умовою національного виживання та єдності

1. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

2. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

3. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

4. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

5. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

6. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"
7. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
8. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

9. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

10. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

11. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

12. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

13. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

14. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

15. Механізм та біологічне значення запалення

16. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

18. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

19. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

20. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

21. Механізм і методи управління фірмою

22. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою
23. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
24. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

25. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

26. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

27. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

28. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

29. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

30. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

31. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

32. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

34. Сутність витрат та методи їх зниження

35. Механізм кредитування банками України

36. Кредитний механізм в комерційних банках

37. Механізм реалізації форфейтингу

38. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
39. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
40. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

41. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

42. Облік зовнішньоекономічної діяльності

43. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

44. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

45. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

46. Механізм обслуговування системних викликів

47. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

48. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

50. Методи психофізіологічних досліджень

51. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

52. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

53. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

54. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
55. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
56. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

57. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

58. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

59. Загальні підходи та методи роботи з якістю

60. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

61. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

62. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

63. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

64. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

65. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

66. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

67. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

68. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

69. Проект вузлів і механізмів зливковоза

70. Розділи та методи практичної психології
71. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій
72. Валютний ринок та його регулювання

73. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

74. Фінансовий механізм підприємства

75. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

76. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

77. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

78. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

79. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

80. Концесія як механізм розвитку економіки держави

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами

81. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

82. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

83. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

84. Предмет та методи вивчення статистики

85. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

86. Предмет та метод економічного аналізу
87. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях
88. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

89. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

90. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

91. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

92. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

93. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

94. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

95. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

96. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

97. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

98. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

99. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.