Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Біохімічні фактори витривалості

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ: Вступ Біохімічні фактори витривалості Методи тренування які сприяють розвитку витривалості Вік і витривалість Список використаної літератури Вступ Витривалість багато в чому визначає загальний рівень працездатності спортсмена. Характеризується вона тривалістю роботи на заданому рівні потужності до перших ознак вираженого стомлення, що приводить до зниження працездатності. Визначається витривалість тривалістю роботи, виконаної до відмовлення, тобто граничним часом ( г.ч.). Біохімічні фактори витривалості Витривалість можна характеризувати відношенням величини енергетичних резервів, доступних для використання, до швидкості витрати енергії при виконанні даного виду вправ: Іншими словами, витривалість визначається часом функціонування з заданою інтенсивністю до повного вичерпання наявних енергетичних ресурсів. Конкретний прояв витривалості завжди носить специфічний характер, що залежить від використання якості джерела енергії різних метаболічних процесів. Відповідно до наявності трьох різних механізмів енергоутворення виділяються три складові компоненти витривалості - алактатний, гліколітичний і аеробний. Загальний прояв витривалості, оцінюваний по часу роботи до відмовлення, у цьому випадку може бути представлене як сума різного сполучення параметрів потужності, ємності й ефективності аеробного й анаеробного процесів: У цьому вираженні значення вагових коефіцієнтів (а), що відповідають відносному внескові кожного метаболічного процесу в загальну енергопродукцію, відбивають відповідну ефективність використовуваних метаболічних джерел. Таким чином, усі різноманітні прояви витривалості можуть бути кількісно оцінені за допомогою дев'яти біоенергетичних критеріїв - трьох критеріїв потужності (алактатної, гліколітичної, аеробної), трьох критеріїв ємності (алактатної, гліколітичної, аеробної) і трьох критеріїв ефективності (алактатної, гліколітичної, аеробної). Дані критерії можуть бути встановлені на основі точних ергометричних вимірів зовні виконуваної механічної роботи або шляхом прямих фізіологічних і біохімічних вимірів відповідних біоенергетичних функцій. Для цього застосовуються стандартизовані лабораторні і спеціальні (&quo ;польові&quo ;) тести, орієнтовані на виборчу оцінку кожного окремого компонента витривалості. Деякі з найбільш інформативних показників, використовуваних як біоенергетичні критерії аеробного й анаеробного компонентів фізичної працездатності, приведені в табл. Вплив окремих компонентів в обох проявах витривалості змінюється в залежності від потужності і граничного часу виконання вправи. У помірних вправах, де рівень загальних витрат енергії не перевищує значень максимального посилення швидкості аеробного утворення енергії, витривалість представлена переважно її аеробним компонентом. Зі збільшенням потужності вправи вище критичного рівня, що відповідає максимальному споживанню кисню, роль аеробного компонента витривалості поступово зменшується й у такому ж ступені зростає значення анаеробних компонентів. У короткочасних вправах максимальної потужності прояву витривалості носять переважно анаеробний характер із приблизно рівним представництвом алактатного і гліколітичного компонентів.

Диференційована оцінка витривалості по параметрах потужності, ємності й ефективності може бути виконана на основі вимірів показників зовні виконуваної роботи (ергометричні критерії) або шляхом прямих фізіологічних і біохімічних вимірів у вправах, коли можна досягти максимальних значень для цих біоенергетичних параметрів. ТАБЛИЦЯ Біоенергетичні критерії аеробного й анаеробних компонентів витривалості Критерії Показники біоенергетичних систем аеробні Гліколітичні анаеробні Алактатні анаеробні ПотужністьЄмністьЕфективність Максимальне споживання О2, критична потужністьЧас утримання ( ут) максимального споживання О2, максимальний О2-прихідКисневий еквівалент роботи, ПАНО й ін. Максимальний приріст молочної кислоти в крові, максимальне &quo ;надлишкове&quo ; виділення О2, потужність виснаженняМаксимальне нагромадження молочної кислоти, загальний О2-борг, найбільше зрушення рНМолочнокислий еквівалент роботи, ∆рН/∆W Швидкість розпаду КрФ, максимальна анаеробна потужністьРозміри алактатного О2-боргу, максимальна витрата КрФ, нагромадження креатинуШвидкість оплати алактатного О2-боргу, ∆КрФ/∆W У вигляді ергометричних критеріїв витривалості, що мають високу прогностичну значимість, поряд з показниками граничного часу і граничної кількості виконаної роботи використовуються показники критичної швидкості, порога анаеробного обміну, дистанції анаеробних резервів, максимальної анаеробної потужності і т.д. Ергометричні критерії для кількісної оцінки витривалості спортсменів можуть бути розділені на частки (парціальні), що відбивають особливості прояву витривалості в якому-небудь одному виді вправ, і узагальнені (зональні), що характеризують особливості прояву витривалості у визначеної групі (зоні) вправ, подібних по якій-небудь ознаці. Так, до приватних показників витривалості відноситься граничний час роботи з заданою інтенсивністю, рекордний час подолання заданої дистанції в циклічних вправах, індекс витривалості по Куретону і т.п. Узагальнені показники витривалості звичайно виводяться шляхом математичного аналізу результатів ергометричних визначень різних вправ. Найбільше часто для цих цілей використовується аналіз залежностей потужність­–граничний час і робота–граничний час. Розходження кінетичних констант указує на зміну метаболічних станів зі збільшенням граничної тривалості вправи. У діапазоні значень граничного часу до 16 хв (1000 с) виділено шість різних зон, що відрізняються по характері енергетичного забезпечення роботи. При виконанні вправ максимальної потужності з граничною тривалістю до 6 с збільшуєма швидкість енергопродукції забезпечується в основному за рахунок максимальної активності алактатного анаеробного процесу в працюючих м'язах. У наступному тимчасовому діапазоні виконання вправ від 6 до 20 с спостерігається швидке зниження швидкості енергопродукції з константою половинного часу 1/2=21,5 с. Цей діапазон характеризується змішаним алактатно-гліколітичним анаеробним енергозабезпеченням зі значним вичерпанням ємності алактатного анаеробного джерела. У діапазоні граничного часу від 20 до 45 с швидкість енергопродукції визначається максимальним посиленням анаеробного гліколітичного процесу в працюючих м'язах.

Найбільші розміри анаеробних змін в організмі при одночасному розгортанні до максимального рівня аеробного енергоутворення в працюючих м'язах спостерігаються в діапазоні граничного часу виконання вправ від 45 до 180 с. Максимальне збільшення внеску аеробної енергетики досягається в діапазоні граничного часу 600 с. Надалі зміни швидкості енергопродукції зв'язані в основному з факторами, що лімітують ємність і ефективність аеробного перетворення енергії. Для висновку узагальнених (зональних) показників витривалості поряд з аналізом залежності потужність - граничний час широко використовується також аналіз взаємозв'язку між граничною роботою і граничним часом. Мал. Залежність граничної роботи від граничного часу її виконання Залежність загальної кількості роботи, виконаної до відмовлення, від граничного часу виконання вправи можна представити у виді рівняння де а і b — константи. Відповідно до даного рівняння, загальна кількість роботи, виконаної до повної знемоги, можна розділити на дві складові: 1 - робота, виконувана за рахунок внутрішніх резервів, що не заповнюються в процесі вправи (цій роботі відповідає значення нульового коефіцієнта а); 2 - робота, виконувана за рахунок метаболічного джерела, ресурси якого заповнюються по ходу вправи зі швидкістю b; ця кількість роботи задається добутком . Чисельне значення кутового коефіцієнта b визначається як тангенс кута нахилу прямій на графіку і має потужність, що відповідає найбільшої швидкості звільнення енергії в даному метаболічному процесі. У циклічних вправах (ходьба, біг, плавання, веслування і т.п. ) загальній кількості роботи, виконаної до відмовлення, еквівалентна довжина подоланої дистанції S. У цьому випадку рівняння повинне бути перетворене в такий спосіб: де а - відрізок дистанції, подоланий за рахунок енергії резервного метаболічного процесу; b - швидкість пересування на дистанції, що відповідає найбільшому посиленню основного метаболічного процесу. Визначення констант даного рівняння за рекордними результатами, показаним групою найсильніших бігунів країни на різних дистанціях. Ергометричні константи а і b, що відносяться до різних груп дистанцій, у даному випадку так само, як і при обробці результатів лабораторних іспитів у роботі на велоергометрі, відповідають значенням потужності і ємності різних джерел енергії. Поряд з реєстрацією ергометричних показників витривалості важливе значення при виборчій оцінці окремих компонентів цієї якості мають прямі виміри біоенергетичних параметрів потужності, ємності й ефективності. Насамперед визначаються МПК, величини кисневого боргу, максимального нагромадження молочної кислоти в крові, &quo ;надлишкового виділення&quo ; СО2, найбільшого зрушення рН крові й ін. Таким чином, показники витривалості залежать як від аеробних, так і анаеробних енергетичних можливостей спортсменів, тому система тренування на витривалість повинна бути орієнтована насамперед на підвищення цих біоенергетичних властивостей організму. Методи тренування які сприяють розвитку витривалості Найбільш ефективними методами розвитку витривалості є метод тривалої безперервної роботи (рівномірної або перемінної), а також методи повторного та інтервального тренування.

По степени влияния на единство данной общности с общественным фактором может соперничать только религиозный фактор, который иногда разъединяет национальную общность или, напротив, объединяет общности, принадлежащие к различным национальностям. Но, в конечном счете, верх всегда берет общественный фактор. Так было на протяжении всей истории. Исторически каждая национальная общность должна иметь свою религию. Только при этом условии возможна гармония. Однако в жизни дело обстоит иначе и именно в этом заключается истинная причина конфликтов и нестабильности в жизни народов в различные эпохи. Основополагающий принцип сводится к тому, что каждый народ должен иметь свою религию. Исключения лишь подтверждают правило. Подобные исключения создают ненормальное положение, которое становится истинной причиной конфликтов внутри единой национальной общности. Единственный путь к ликвидации этих конфликтов восстановить нарушенное естественное правило, гласящее, что каждая нация должна иметь свою религию. Только тогда общественный фактор придет в соответствие с религиозным фактором и будет восстановлена гармония

1. Географічні фактори різноманітності прісноводних боліт

2. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

3. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

4. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

5. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

6. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)
7. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него
8. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

9. Миграция элементов и ее факторы

10. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

11. Культура как фактор общения

12. Факторы самобытности российской истории

13. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

14. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

15. Факторы роста

16. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки

17. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

18. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

19. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

20. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

21. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

22. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
23. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников
24. Политический центризм как фактор стабилизации общества

25. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

26. Биологические факторы формирования личности

27. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

28. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

29. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

30. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

31. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране

32. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

33. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

34. Культура как фактор общения

35. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

36. Вредные и опасные факторы при работе лазерных установок"

37. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

38. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов
39. Природные ресурсы как экономический фактор
40. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

41. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

42. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия

43. Влияние внешнеэкономических факторов на трансформационные процессы в России

44. Факторы инвестиционной привлекательности страны

45. Факторы эффективности управленческих решений

46. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

47. Концепция убывающей производительности факторов производства

48. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

49. Ценообразование на факторы производства

50. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

51. Прибыль и факторы на неё влияющие

52. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

53. Факторы, влияющие на экономическую политику государства

54. Факторы экономического роста
55. Релігійний фактор в історії Росії
56. Прогнозирование с учетом фактора старения информации

57. Национальные и культурные ценности народов карачаевочеркесии как фактор воспитания межэтнической толерантности

58. Цена как фактор потребительского поведения

59. Человеческий фактор

60. Постоянный контингент клиентов, как фактор успешной деятельности турфирмы

61. Резус-фактор и резус конфликт

62. Факторы, вызывающие мутации на генном уровне

63. Биологические основы развития ребенка и влияние на него факторов внешней среды

64. Оценка факторов риска и их влияние на формирование устойчивости к кислородной недостаточности у студентов

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

65. Что такое резус-фактор?

66. Влияние факторов преаналитического этапа на качество результатов лабораторных исследований

67. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

68. Факторы, влияющие на экономику Испании

69. Культура как фактор потребительского поведения

70. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления
71. Факторы риска невостребованности продукции
72. Критические человеческие и организационные факторы коммерциализации технологий

73. Условия и факторы качества управленческих решений

74. Дискриминация профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов»

75. Молодежные субкультуры как фактор наркотизации

76. Социально–психологический климат и основные факторы его формирования

77. Культура как фактор национальной безопасности

78. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

79. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

80. Государственная дисциплина как фактор правопорядка и развития общества

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Суицид и шизофрения: иентификация факторов риска и превентивная стратегия

82. Карнавальная составляющая как один из факторов коммуникативного феномена чатов

83. Культура как фактор неврозов

84. Интеллектуальный фактор в творческом воображении

85. Конфликты постсоветского пространства: фактор стабильности?

86. Личность руководителя как фактор восприятия его подчинёнными
87. Психологические факторы эффективности познавательной деятельности
88. Психолого-педагогическое сотрудничество как фактор повышения качества образования

89. Факторы, способствующие приобщению к употреблению психоактивных веществ несовершеннолетней молодежью

90. Взаимодействие педагога и ребенка как фактор развития творческой активности дошкольника

91. «Высота планки» при постановке учебных целей как один из факторов успешности обучения

92. Деструктивность семейных отношений как фактор нарушений психического развития у детей

93. Инновационная деятельность как фактор развития творчества педагогов

94. Факторы превосходства

95. Факторы риска при употреблении наркотических средств

96. Стоимостные факторы участия в выставке

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

97. Религиозный фактор в национал-патриотическом движении

98. Межконфессиональный диалог как фактор гуманизации межрелигиозных и межнациональных отношений

99. О некоторых факторах популяционного кризиса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.