Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ &quo ;КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ&quo ; ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Міжнародна економіка» на тему: Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії Студента III курсу, групи УС- спеціальності &quo ;Міжнародна економіка&quo ; (прізвище, ім'я, по батькові) Науковий керівник: вчене звання, наукова ступінь, посада (прізвище, ім'я, по батькові) Київ -2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІК УГОРЩИНИ, ФРАНЦІЇ, БРАЗИЛІЇ ТА ЇХ ПОЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН З УКРАЇНОЮ Угорщина 1.1.1 Загальна інформація про Угорщину, географічне положення, населення та державний устрій Угорщини 1.1.2 Економічна ситуація в Угорщині 1.1.3 Загальна характеристика відносин Україна – Угорщина Франція 1.2.1 Загальна інформація про Францію, географічне положення, населення та державний устрій Франції 1.2.2 Економічна ситуація в Франції 1.2.3 Загальна характеристика відносин Україна – Франція Бразилія 1.3.1. Загальна інформація про Бразилію, географічне положення, населення та державний устрій Бразилії 1.3.2 Економічна ситуація в Бразилії 1.3.3 Загальна характеристика відносин Україна – Бразилія РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ, УГОРЩИНОЮ, ФРАНЦІЄЮ ТА БРАЗИЛІЄЮ 2.1 Рівень міжнародної торгівлі між Україною та Угорщиною, Францією і Бразилією 2.2 Рівень міжнародної міграції трудової сили між Україною та Угорщиною, Францією і Бразилією 2.3 Міжнародні валютно-фінансові відносини між Україною та Угорщиною, Францією і Бразилією 2.4 Міжнародне науково-технічне співробітництво та економічна інтеграція між Україною та Угорщиною, Францією і Бразилією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Основними показниками, які визначають економічну позицію країни в міжнародному співтоваристві, є наступні 4 категорії: 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік. 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. 3. Типологія країн за стадією суспільного розвитку. 4. Найбільш загальна соціально-економічна типологія країн сучасного світу (за матеріалами ООН і міжнародних організацій). 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік. Серед сучасних моделей економічного розвитку, притаманних країнам з найбільш розвиненою ринковою економікою, виділяють такі: - англосаксонську неоліберальну модель (США, Великобританія, Ірландія, Нова Зеландія), яка характеризується повним пануванням в економіці приватної власності окремих осіб, підприємств, фірм, банків, великих компаній, серйозним демонтажем ролі держави в економіці й мінімально необхідним втручанням її в господарські процеси. Економічний розрахунок повністю ґрунтується на цінах вільного ринку і факторів виробництва. Соціальна безпека людей досягається самоорганізацією учасників ринку; - соціально-ринкову модель (континентальні країни Західної Європи, Канада, Ізраїль), яка подібна до попередньої, однак допускає більшу частку державної власності в економіці.

Визнаючи високі соціальні витрати як неминучу ціну суспільної злагоди, дана модель передбачає широке використання можливостей і важелів держави для реалізації соціальної політики; - східно-азіатську модель (Японія, Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань), яка характеризується незначною часткою державної власності в економіці, однак високим ступенем впливу держави на економічні процеси (т. зв. Інтервенціонізмом), існуванням культу лояльності до „своїх” корпорацій, безумовним пріоритетом національних інтересів над міжнародними. 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП). За обсягами ВВП виділяються з 1997 року 6 країн, сумарна частка яких у світовому виробництві валового продукту сягнула майже 2/3. До них належать США — 7830 млрд дол, або майже чверть ВВП світу, Японія — 4190 млрд. дол., Німеччина — 2090 млрд дол., Франція — 1390 млрд дол, Великобританія — 1290 млрд дол, Італія — 1145 млрд. дол. Крім цього, до першої десятки економічно найпотужніших держав входять Китай — 900 млрд. дол., Бразилія — 820 млрд. дол., Канада — 610 млрд. дол., Іспанія — 530 млрд. дол. Водночас близькі за валовими показниками країни можуть мати надзвичайно різний рівень економічного розвитку. Для характеристики останнього використовується насамперед показник середньодушового доходу за рік (ВВП на одного мешканця країни). За середньодушовим показником ВВП країни світу поділяються на: 1) країни з високим рівнем доходів — понад 10 000 дол. на 1 мешканця (таких країн у другій половині 90-их років XX ст. було 53); 2) країни з рівнем доходів, вищим від середнього — від 3 000 до 10 000 дол. (майже 40 країн); 3) країни з рівнем доходів, нижчим від середнього — від 1000 до 3000 дол. (50 країн); 4) країни з низьким рівнем доходів — менше 1000 дол. на одного мешканця (майже 70 країн). Найвищі показники належали Люксембургу (45 000 дол.), Швейцарії (43 060 дол.) та Японії (38 160 дол.). Ця трійка країн тривалий час утримувала лідерство у світовому рейтингу. Натомість 45 країн мали надто низькі показники доходів на особу (менше ніж 500 дол.). 3. Типологія країн за стадією суспільного розвитку. Про рівень економічного (і навіть ширше — суспільного) розвитку країни можна судити також за показником узагальненої галузевої структури її господарства. При цьому економіку країни представляють у вигляді трьох секторів: первинного, куди входять аграрні галузі (сільське і лісове господарство, рибальство), вторинного — індустріальні галузі (промисловість і будівництво) і третинного — сфера виробничих і невиробничих послуг (транспорт, торгівля, фінансово-кредитна діяльність, наука, освіта, культура, охорона здоров’я, управління тощо) і обчислюють частку кожного сектора в загальному обсязі ВВП. У результаті виділяють країни постіндустріальної, індустріальної та доіндустріальної стадії розвитку людського суспільства. Країни постіндустріальної стадії мають дуже високу частку третинного сектора (60–70%) і надзвичайно низьку первинного (1–4%).

Для їхнього господарства характерним є різке скорочення споживання природних ресурсів, сировини і матеріалів на одиницю ВВП, інформатизація, автоматизація і роботизація галузей матеріального виробництва тощо. Сюди належать високорозвинені країни Західної Європи, Північної Америки, Японія. У ВВП індустріальних (індустріально-аграрних) країн підвищена частка вторинного сектора (35–50%), відносно висока первинного (5–20%). До них належать деякі країни Західної Європи (Португалія, Греція, Ірландія), ПАР, сучасні постсоціалістичні та соціалістичні країни, нові індустріальні країни Азії та Латинської Америки, нафтодобувні країни. Країни доіндустріальної стадії розвитку (аграрні) характеризуються переважанням в економіці галузей первинного сектора (інколи до 50% і більше). Промисловість і невиробнича сфера відіграють підпорядковану роль і не визначають спеціалізації у міжнародному поділі праці. У багатьох країнах сучасна промисловість взагалі відсутня або лише зароджується. На доіндустріальній стадії перебувають чимало країн Африки, Азії, Центральної Америки, Океанії. 4. Найбільш загальна соціально-економічна типологія країн сучасного світу (за матеріалами ООН і міжнародних організацій). Усю різноманітність країн світу об’єднують у кілька типів, які відрізняються між собою стійкими якісними ознаками. Основними типами країн сучасного світу є: 1. Економічно розвинені країни. Це країни, які мають тривалу історію розвитку ринкової економіки, високі (рідше — середні) доходи на душу населення, стійкі фінансові ринки, широку і різноманітну структуру економіки, включаючи сектор обслуговування, значні експортно-імпортні можливості тощо. Більшість із них вступили в постіндустріальну стадію суспільного розвитку. До цієї групи країн належать: а) головні економічно розвинені країни («велика сімка» — США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада); б) «малі» економічно високорозвинені країни Західної Європи — Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Фінляндія, Швейцарія, Австрія; в) країни «переселенського типу» — Австралія, Нова Зеландія, ПАР (у минулому разом із Канадою розвивалися як «білі» домініони Великобританії), а також Ізраїль; г) західноєвропейські країни середнього економічного розвитку — Греція, Португалія, Іспанія та Ірландія (дві останні досягли високих середньодушових показників ВВП); д) європейські «держави-карлики» (до даного типу країн їх можна відносити умовно). 2. Країни перехідного типу економіки (від централізовано планової до ринкової). Сюди відносять 28 постсоціалістичних країн — європейських, колишнього СРСР та Монголію. Майже всі вони є індустріально-аграрними країнами. Найвищий рівень розвитку серед них мають країни Центральної Європи (Словенія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччини) та Балтії (Естонія, Латвія і Литва), які активно реформують свою економіку. Щоправда, середньодушові показники доходів у них значно менші, ніж у економічно розвинених країнах. 3. Країни, що розвиваються. Ця найчисельніша група країн (усього — по-над 130) об’єднує: по-перше, «молоді» держави, що стали на шлях незалежного розвитку після Другої світової війни, по-друге, більш давні незалежні держави (латиноамериканські, Китай, Туреччина, Іран, Таїланд, Ефіопія та ін.)

Якщо з переговорв виясниться, що Укран доведеться поступитися своми нтересами, то вона на такий крок пде. Але в першу чергу ма бути виршеним питання об'днання Криму з Украною, що з точки зору Укранського Уряду  головним завданням  без нього розв'язання економчних питань неможливо» (там само.P С. 15). Дал вдбувся такий обмн думками: «Ахматович. Дяку за вираження добросусдських вдносин, але до одержання повноважень Представникв Украни, просить засдання вдкласти до понедлка поки що ж просить повдомити про погляд Укранського Уряду на полтичну долю Криму, оскльки нцатива про переговори йшла з боку Украни. Лизогуб. Запевня, що в понедлок копя журнально постанови Ради Мнстрв буде надана Представникам Криму. Палтов. Говорить, що нцатива переговорв йшла з боку Криму. Граф Татищев зробив першу таку заяву, про що залишилися слди в нмецькому Мнстерств Закордонних Справ. Ахматович. Говорить, що не зна про полтичн виступи графа Татищева, а повноваження графа Татищева обмежувалися лише виясненням економчних питань

1. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

2. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

3. Міжнародний ринок туристичних послуг України

4. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

5. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

6. Міжнародні економічні відносини
7. Міжнародні економічні відносини
8. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

9. Міжнародна економіка

10. Міжнародна економіка

11. Хімічна промисловість в України

12. Економічні райони України

13. Економічне становище України в роки Хмельниччини

14. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

15. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

16. Міжнародна економічна інтеграція

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

18. Міжнародна економіка

19. Економічна безпека України

20. Основні показники економічного стану України

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
23. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
24. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

25. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

26. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

27. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

28. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

29. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

30. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

31. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

32. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

34. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

35. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

36. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

37. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

38. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
39. Вплив російської кризи на економіку України
40. Особливості перехідної економіки України

41. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

42. Закон україни про міліцію

43. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

44. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

45. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

46. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

47. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

48. Регіональна економіка сільського господарства України

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Економіко- і політико-географічне положення України

50. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

51. Кабінет Міністрів України

52. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

53. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

54. Культура України періоду феодальних відносин
55. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова
56. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

57. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

58. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

59. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

60. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

61. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

62. Міжнародні відносини та зовнішня політика

63. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

64. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

65. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

66. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

67. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

68. Косовська проблема в міжнародних відносинах

69. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

70. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України
71. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
72. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

73. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

74. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

75. Статистика міграції населення України

76. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

77. Мінеральні курорти України

78. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

79. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

80. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

81. Екологічні проблеми міст України

82. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

83. Вплив валютних курсів на економіку України

84. Економіка України в умовах глобалізації

85. Економічна і національна безпека України

86. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
87. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
88. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

89. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

90. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво

91. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

92. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

93. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

94. Громадянство України

95. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

96. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

98. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

99. Історія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.