Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Київський університет культури і мистецтв Білоцерківський факультет менеджменту та бізнесу Курсова робота з дисципліни: «Інформаційно-аналітична діяльність» на тему: Інформаційний ринок та «інтелектуальне піратство» Викладач: Романченко Інна Георгіївна Виконала студентка 3-го курсу групи ДМ-206 Киришун І.М. Біла Церква 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Інформаційний ринок і піратство 1.1 Розвиток інформаційного ринку в сучасному світі 1.2 Інтелектуальне піратство та його зміст 1.3 Висновки до першого розділу Розділ 2. Проблема інтелектуального піратства в світовому масштабі та в українському контексті 2.1 Розповсюдження інтелектуального піратства в світі 2.2 Видавниче піратство мережі Інтернет 2.3 Загальний соціальний портрет суб’єктів інтелектуального піратства 2.4 Висновки до другого розділу Розділ 3. Правовий аспект боротьби з інтелектуальним піратством на Україні 3.1 Здобутки у боротьбі з інтелектуальним піратством 3.2 Спільна діяльність світових організацій у боротьбі з інтелектуальним піратством Висновки до третього розділу Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми дослідження. В наш час інформація перетворюється на найдорожчий ресурс. Оперативне отримання інформації дає перевагу над конкурентами, які її не мають, конфіденційна інформація про унікальну технологію може зашкодити, якщо про неї дізнаються конкуренти і скопіюють її, уникнувши витрат на дослідження. Як відомо, авторське право належить до основних прав людини. Це сукупність правових норм цивільного законодавства країн, що регулюють відношення в частині створення і використання творів науки, літератури, мистецтва, тобто ті особисті немайнові та майнові права, які належать особам, що створюють твір літератури, науки й мистецтва. Авторсько-правова охорона є важливим засобом винагороди творчих зусиль авторів і тим самим сприяє створенню, збагаченню та розповсюдженню культурної спадщини нації. Проблеми охорони інтелектуальної власності та боротьби з інтелектуальним піратством сьогодні вийшли у світі на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Унаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою та вимагають стратегічних підходів до їх вирішення. Мета дослідження: окреслити проблему «інтелектуального піратства» у світі загалом та на Україні зокрема, визначити правову площину цього явища. Об’єктом дослідження став інформаційний ринок, сфери інтелектуальної та інформаційної власності як результат людської діяльності. Предметом дослідження стали зміст та методи інтелектуального піратства, як явища, загальний соціальний портрет суб’єктів інтелектуального піратства, та специфіка створення методів боротьби за захист інтелектуальної спадщини нації. Завдання: проаналізувати поняття «інтелектуальне піратство» визначити зміст та методи «інтелектуального піратства»; визначити види «інтелектуального піратства» визначити соціальний портрет суб’єктів «інтелектуального піратства»; вказати на необхідність спільної діяльності світових організацій та споживачів в боротьбі за право інтелектуальної власності; висвітлити юридичну площину вирішення проблеми піратства на Україні; окреслити здобутки світової спільноти у боротьбі з «інтелектуальним піратством».

Ключові слова: «інтелектуальне піратство», контрафактні товари, контент, інформаційний ринок, інтелектуальна власність, захист інформації. Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, які мають свої підрозділи, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та компакт-диску (з текстом курсової роботи). У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, сформульовано мету, завдання і методи дослідження. У першому розділі розкривається поняття інформаційного ринку та змісту поняття «інтелектуальне піратство». У другому розділі висвітлюється проблема «інтелектуального піратства» у світовому масштабі та українському контексті, видавничого піратства мережі Інтернет, розкривається загальний портрет суб’єктів «інтелектуального піратства. У третьому розділі розглядається правовий аспект боротьби з «інтелектуальним піратством» визначаються здобутки правоохоронних та контролюючих організацій в цьому напрямку, вказується на необхідність об’єднання зусиль світової спільноти у боротьбі проти піратського використання інтелектуальних надбань, висвітлити юридична площина вирішення цієї проблеми. Розділ 1. Інформаційний ринок і піратство 1.1 Розвиток інформаційного ринку в сучасному світі Інформаційний ринок за оборотом і темпами зростання в більшості розвинутих країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів та послуг. Інформаційний ринок представляє собою сферу товарного обміну, де виникають і реалізуються відносини, пов'язані з процесом купівлі-продажу, і має місце конкретна діяльність по організації руху інформаційних продуктів від виробників до споживачів. Структура інформаційного ринку безпосередньо пов’язана з інформаційними потребами і відбиває можливості інформаційних технологій різних років. У 60-ті роки головними постачальниками і одночасно споживачами були інформаційні служби наукових, професійних та державних установ, які працювали на некомерційній основі, а головними інформаційними продуктами на ринку були реферативні видання, інформаційні бюлетені, бібліотечні каталоги, які розповсюджувалися за передплатою. У 80-ті роки з’явились нові споживачі - представники ділового світу, які мали високу купівельну спроможність і підвищені вимоги до аналітичної інформації, яку вже не треба було обробляти. В наш час до 80% продажу інформаційних товарів припадає на бізнесовий світ - маркетингові служби промислових фірм і фінансових установ . Продуктивний аналіз інформаційного ринку дозволяє поділити його на такі складові частини: внутрішній роздрібний інформаційний ринок, стосується побутової сфери (платні комп'ютерні послуги: електронна пошта, електронні газети та журнали; телеконференції, референдуми; послуги міських довідкових бюро по обміну житла, послуги фонду зайнятості, розклад руху транспорту, повідомлення про комунальний сервіс тощо); ринок програмних засобів; ринок проектних і науково-дослідних робіт; ринок реалізації обчислювальних ресурсів і послуг інформаційних структур ринок інформаційних апаратних засобів; ринок інформаційних технологій; ринок інформаційних ресурсів та послуг; ринок маркетингових та консалтингових послуг; ринок навчальних послуг; ринок I er e -послуг; ринок праці в інформаційній галузі .

Географічна структура світового інформаційного ринку включає в себе регіональні ринки: європейський - медіа-послуги, телекомунікації, приладобудування, послуги реклами, зв’язки з громадськістю, лобіювання, послуги кредитно-довідкового бюро, послуги інформаційної безпеки, електронна комерція, послуги мережі Інтернет, послуги електронного врядування, розважальний бізнес; азіатсько-тихоокеанський - офшорне програмування, ноу-хау, сервіс Інтернет, електронна комерція, ринок реклами, програмного забезпечення; північноамериканський - усі продукти і послуги як на світовому ринку; латиноамериканський - нерозвинута інфраструктура; телебачення, радіомовлення, друкована преса; сфери - виробництво серіалів, розважальних стрічок; африканський - телебачення, послуги мережі Інтернет, ринок телекомунікацій; західно-азійський - імпортує продукти та послуги світового ринку; ринок СНД - має особливості, оскільки всі пострадянські країни різні позиції зайняли на світовому ринку. Імпортується - всі послуги інформаційно-комунікаційних технологій, виробляється приладобудування, телевізори, комп’ютери, медіа-продукти . Формування інформаційного ринку відбувається водночас з розвитком інформаційної індустрії. У глобальній економіці спостерігається прискорення механізмів міжнародного співробітництва, швидкоплинний розвиток високих технологій, та їх застосування у світовій торгівлі. Світовий ринок інформаційних продуктів та послуг характеризується асиметричністю щодо представлення регіонів і країн на цьому ринку. Найбільший попит мають ІКТ, комплексні технології, продаж ноу-хау, біо-технології. 1.2 Інтелектуальне піратство та його зміст Останнім часом однією з найбільших міжнародних проблем України є так зване “інтелектуальне піратство” – масове використання (а почасти і виробництво) контрафактних творів, зокрема - комп’ютерних програм. Ця проблема породжує масу похідних. З одного боку це – міжнародні претензії до України на дипломатичному рівні, санкції по експорту української продукції до країн Європейського Співтовариства та до інших регіонів. З іншого - необхідність силових дій (перевірки, конфіскації, штрафи) щодо власного бізнесу і перш за все - державної сфери, де, згідно даних статистики, кількість не ліцензованих комп’ютерних програм сягає за 90 відсотків. Піратство - дії спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди. Термін піратство був вперше використаний у 1879 році англійським поетом Лордом Альфредом Теннісоном у передмові до його поеми «Історія кохання», де Лорд Теннісон скаржився на розповсюджені випадки незаконного використання окремих фрагментів його твору. Приблизно в той самий час цей термін знайшов своє закріплення в офіційних документах. Розглянемо види піратства. Аудіопіратство. Копіювання та розповсюдження копій музичних композицій. Враховуються продаж музичних альбомів як на аудіо-касетах, так і на компакт-дисках. Також за аудіопіратство вважається й розповсюдження музичних композицій з використанням комп'ютерної мережі.

Найбільш змістовними з точки зору наявності конкретно-історичної інформації є узагальнюючі матеріали радянських органів держбезпеки. Так, у документі під назвою "Отчет Центральной Украинской Чрезвычайной Комиссии за 1920 г." [89] дається характеристика повстансько-підпільному руху в Україні, роботі спецслужб УНР по його організації, контрзаходів ВУНК проти антирадянського руху опору, діяльності в Україні спецслужб іноземних держав Антанти, Польщі, Греції, Норвегії. Велику інформативність мають і звіти радянських розвідників, що працювали у середовищі військових та політичних кіл діючих українських урядів. Автором, наприклад, використаний звіт співробітника особливого відділу 14-ї радянської армії О.Бірюкова про його роботу при урядових інституціях Директорії УНР [90]. Розвідник дає характеристику морально-політичного стану в державних інституціях УНР, розповідає про роботу спецслужб Української Народної Республіки (розвідки, контррозвідки), їх агентурну мережу, організацію повстанського руху, міжпартійні стосунки в урядових колах. О.Бірюков у звіті, звичайно, упереджено підходить до стану справ у силових структурах та урядових інституціях УНР, але документ має службово-інформаційний характер і тому близький до об'єктивності. Інша група документів в архівах радянських спецслужб пов'язана з політичними репресіями проти діячів української національної державності або співробітників їх силових структур

1. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

2. Документний фонд як інформаційний ресурс

3. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

4. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

5. Міжнародні валютні ринки та їх функції

6. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
7. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд
8. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

9. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

10. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

11. Світові ринки зброї та військового спорядження

12. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

13. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

14. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

15. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

16. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

17. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

18. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

19. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

20. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

21. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

22. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці
23. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
24. Предмет та методологія інформаційного права України

25. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

26. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

27. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

28. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

29. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

30. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

31. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

32. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

34. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

35. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

36. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

37. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

38. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок
39. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
40. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

41. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

42. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

43. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

44. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

45. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

46. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

47. Офіційний та тіньовий бізнес у США

48. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Аналіз та прогнозування ринку праці

50. Інтелектуальна власність та авторське право

51. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

52. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

53. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

54. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
55. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри
56. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

57. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

58. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

59. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

60. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

61. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

62. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

63. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

64. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

65. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

66. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

67. Ринок праці та капіталу

68. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

69. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

70. Полная история танков мира
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Цивільний та арбітражний процес

73. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

74. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

75. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

76. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

77. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

78. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

79. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

80. Полная история танков мира

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

82. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

83. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

84. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

85. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

86. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
87. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
88. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

89. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

90. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

91. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

92. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

93. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

94. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

95. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

96. Люблінська та Берестейська унії

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

98. Постмодернізм та українська історична наука

99. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.