Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Розділ 1. Аналіз обліку та руху товарів на складах. 1.1 Організаційно – економічна постановка задачі. Розділ 2. Проектування бази даних по організації обліку та руху товарів на складах. 2.1 Інфологічна модель 2.2 Обґрунтування вибору інструментального засобу проектування. Розділ 3.Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsof Access. 3.1 Розробка таблиць бази даних. 3.2 Розробка запитів до бази даних. 3.3 Розробка форм Microsof Access. 3.4 Конструювання звітів в Microsof Access. 3.5 Організація захисту даних. 3.6 Опис бази даних. Висновок Використана література Розділ 1. Аналіз обліку та руху товарів на складах 1.1 Організаційно-економічна постановка задачі Торгівля - одна з найважливіших сфер життєзабезпечення населення. При її посередництві здійснюється ринкове узгодження товарної пропозиції та купівельного попиту. Будучи джерелом надходження коштів , торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави. У торгівлі, як у жодній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентне середовище. Підприємницька й інвестиційна активність у цій сфері найвища. Торгівля сьогодні є важливої галузевою системою. Якщо складський облік товарів організований по партіях протягом звітного періоду товар здобувався по однієї і тій же ціні, то базою для визначення покупної вартості реалізованих товарів можуть служити дані первинних документів. При цьому досить кількість реалізованих товарів у натуральному вираженні помножити на ціну їхнього придбання. Складності виникають в умовах сортового обліку товарів на складі, а також придбання товарів у різних постачальників за різними цінами. У цих випадках для визначення покупної вартості реалізованих товарів можуть бути використані методи оцінки матеріальних запасів: -по середній (середньозваженої) ціні; -за цінами перших закупівель (ФИФО); -за цінами останніх закупівель (ЛИФО); - по собівартості одиниці запасів. Сучасний споживчий ринок відрізняється високою насиченістю. Товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів цілком замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм обсягів і структури реалізації товарів і послуг поступово здобуває усе більш стійкий характер. З метою забезпечення позитивного розвитку ринку необхідне рішення наступних задач: 1.Забезпечення для абсолютної більшості населення приступності споживчого ринку в цивілізованих формах його організації. 2.Усіляке забезпечення прав громадян на безпеку і якість товарів. 3.Формування розвитий системи товароруу, що створює сприятливі можливості для вітчизняних товаровиробників і сприятливої оптимізації на ринку співвідношення вітчизняних і імпортних товарів. 4.Відновлення фінансового контролю над товарообігом на основі істотного обмеження можливостей для тіньового обороту. 5.Відновлення оптимального співвідношення магазинних і вне магазинних форм продажу товарів. 6.Зміцнення нормативно-правової бази розвитку торгівлі. 7.Відновлення єдиної інформаційної системи внутрішньої торгівлі. Структура обліку в оптовій торгівлі. Облік товарів в організаціях торгівлі організується: У бухгалтерії - по матеріально-відповідальних обличчях (бригадам) у вартісному вираженні; На складах - по найменуваннях, сортам, кількості і ціні товару в товарних книгах, товарних картках.

Бухгалтер організації зобов'язаний перевіряти своєчасність і повноту оприбуткування товарів, що надійшли, правильність їхнього списання, а також правильність складання звітів матеріально відповідальними обличчями. відповідність суми по внутрішньому переміщенню відпущених товарів і тари тій сумі, що показана в прибутковій частині товарних звітів інших матеріально відповідальних облич; Однієї із самих складних задач для фірми, що займається торговою діяльністю, є точний і упорядкований облік матеріальних засобів. При дуже великому обороті первинних документів стає дуже складним їх упорядкування. Як правило, багато фірм дотепер , при такому стрімкому розвитку комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, не мають чітко налагодженого комп'ютерного обліку. Однієї з проблем недосконалості методів ведення обліку - є недалекоглядність керівництва фірм. Предметна область це облік товарообігу на фірмі торговою діяльністю. Сюди входить і облік товарів на складі (на декількох складах), оформлення документів по відвантаженню і при оприбуткуванню товару на склад, ведення реєстру постачальників і покупців, облік взаєморозрахунків з юридичними і приватними особами й одержання звітної інформації про продажі. Основною задачею ставиться правильна організації структури збереження інформації (тобто структури баз даних.), алгоритмів уведення, читання, коректування інформації. А сама програма являє собою довідкову систем. Вимоги до розроблювальної системи: Чітка і логічна структура баз даних; Наявність мінімум третьої нормальної форми для всіх створюваних структур даних; Наявність логічно грамотних зв'язків між компонентами структури даних; Способи одержання інформації із системи. Що стосується вимог до апаратних ресурсів, то тут усе залежить від розмірів автоматизованого обліку. Необхідно проаналізувати предметну область, звичайно системи складського обліку розробляються під конкретного замовника. Для кожної гарної системи завжди повинний існувати адміністратор, що буде супроводжувати систему, усувати помилки, а при розширенні предметної області допрацьовувати програмні модулі. Що стосується кінцевих користувачів, то отут можуть бути майже всі співробітники фірми, причому для кожного співробітника може бути запрограмований тип доступу (читання, зміна, додавання, видалення й ін.) до документів, довідникам, регістрам і іншій інформації в системі. На сьогоднішній день існує велика кількість систем автоматизації складської діяльності підприємства. Однак багато фірм, що використовують специфічні методи роботи, не можуть використовувати дані програми. Підприємства, господарства України роблять різноманітну продукцію. У її числі можна знайти засобу виробництва: верстати, машини, металопродукцію, товари народного споживання, предмети побутової хімії і т.д. Для виробництва всієї перерахованої вище продукції підприємства, незалежно від форм власності, для свого нормального і стабільного функціонування мають потребу в сировину, що комплектують, запчастинах і т.п. Іншими словами для організації своєї діяльності підприємства зіштовхуються з проблемою своєчасного постачання продукції.

Для цих цілей підприємства державної форми власності використовують постачальницькі організації (у даний час даними організаціями користаються спеціалізовані державні підприємства), підприємства ж приватних форм власності проводять відповідні заходи, спрямовані на своєчасне і безупинне забезпечення необхідною чи сировиною матеріалами. Але в даний час практично всі підприємства будь-якої форми власності самостійно займаються пошуком підприємств-постачальників, а також у міру необхідності організацією постачань. Одним з показників підприємства, що характеризують роботу, є товарообіг, що являє собою планово організаційний процес звертання засобів виробництва, від якого багато в чому залежать і інші економічні показники. У загальний обсяг товарообігу включають усі товари, реалізовані підприємством, тобто отримані від підприємств постачальників продукції. Також товарообіг показує наскільки швидке підприємство використовує отриману продукцію, тобто якими темпами воно здійснює свою діяльність, чим більше на підприємство здійснюється постачань, тим більше стабільно працює дане підприємство. При здійсненні постачань на підприємство виробляється обробка і збереження великої кількості інформації, зв'язаної з постачаннями, що у себе включає: своєчасне і правильне оформлення документів і контроль за кожною операцією надходження товарів від постачальників, з переробки й інших джерел, виявлення розбіжності фактичної наявності і кількості, зазначеного в супровідних документах; контроль за своєчасним, повним і правильним оприбуткуванням товарів, що надійшли; своєчасне і правильне оформлення документації і контроль за кожною операцією відпустки, чи відвантаження реалізації товару; контроль за дотриманням нормативів запасу товарів. На підприємствах державної форми власності здійсненням усіх дій зв'язаних з постачаннями й оформленням необхідних документів , при наявності відповідного програмного забезпечення, займається визначена кількість персоналу підприємства, але , як правило, розробка такого програмного забезпечення велася на мовах низького рівня програмування, а за останні 6-8 років розвиток машинних засобів (ПЭВМ), програмних засобів різко збільшилася, тому раніше розроблене ПО не відповідає більш високим вимогам, пропонованим до сучасних програмних продуктів. Що ж стосується підприємств, фірм різний форм приватної власності, то вони найчастіше не мають зовсім відповідного програмного забезпечення, що значно збільшує трудомісткість процесу контролю й обліку проведення постачань. Розроблювальний програмний продукт і покликаний вирішувати дані проблеми. Господарський облік являє собою сукупність бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку. Облік - одна з найбільш трудомістких функцій керування. Відмітною рисою обліку є велика масовість і однорідність вихідних і підсумкових показників. Як правило, підсумкові показники формуються шляхом багаторазового угруповання по різних ознаках вихідних первинних даних без застосування складних розрахунків. Важливим елементом обліку реалізації товарів є визначення вартості, по якій вони списуються з балансу торгової організації.

Но без нарушения правил не вытянешь ни одного товара из складов. Поэтому закупки продовольствия должны быть поручены фирме, которая предоставит собственные пригодные для хранения продуктов склады и будет нести ответственность за хранящиеся там товары. Владелец этой фирмы должен иметь с властями неофициальные отношения и будет нести ответственность за сделанные покупки. Эта фирма, основная цель которой будет снабженческая, не может быть подчинена властям, имеющим отношение к этому делу, и не должна иметь свою резиденцию в служебном здании. Только так можно избежать многих недоразумений. Для руководителя фирмы и персонала можно организовать без привлечения большого внимания особое служебное помещение, где сотрудники в любое время могут спокойно выдать наличные продукты за свои собственные запасы и где при этом они будут в состоянии выполнять свою сложную работу. Подпись: Шейдеман Как нам сообщил товарищ Шейдеман, это письмо от начала и до конца сфабриковано. Шейдеман никогда подобного письма не писал. На многочисленных уже упоминаемых заседаниях ведущих партийных товарищей с участием Давидсона письмо было объявлено фальшивкой, и сам Давидсон также не признал достоверность письма

1. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

2. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

3. Теоретичні основи обліку та аудиту

4. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

5. Основи побудови обліку праці та її оплати

6. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
7. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

10. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

11. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

12. Організація обліку в магазині "Світанок"

13. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

14. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

15. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

16. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

17. Автоматизована система обліку праці та зарплати

18. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

19. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

20. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

21. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
24. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

25. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

26. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

27. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

28. Етапи організації бухгалтерського обліку

29. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

30. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

31. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

32. Облік та аудит

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

34. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

38. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
39. Організація обліку доходів
40. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

41. Організація обліку на підприємстві

42. Організація обліку орендних операцій

43. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

44. Організація управлінського обліку

45. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

46. Основи організації бухгалтерського обліку

47. Рахунки бухгалтерського обліку

48. Роль обліку в управлінні підприємством

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

49. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

50. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

51. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

52. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

53. Форми бухгалтерського обліку

54. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку
55. Аналіз обліку витрат виробництва
56. Автоматизація процесу обліку

57. Автоматизований облік власників автотранспорту

58. База даних по обліку вогнепальної зброї

59. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

60. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

61. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

62. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

63. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

64. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

66. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

67. Аналіз обліку платників податків в Україні

68. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку

70. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
71. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
72. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

73. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

74. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

75. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

76. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

77. Товар та його властивості

78. Облік зносу та амортизації основних засобів

79. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

80. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

81. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

82. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

83. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

84. Готельні послуги: документація та облік

85. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

86. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
87. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
88. Облік готової продукції та її реалізації

89. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

90. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

91. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

92. Облік праці та її оплати

93. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

94. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

95. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

96. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

97. Принципи розробки та оцінки державної політики України

98. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

99. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.