Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення План 1. Витоки та специфіка банківської злочинності. 2. Найпопулярніші сфери та види банківської злочинності. 3. Участь юридичних осіб у банківському шахрайстві. 4. Використана література. 1. Витоки та специфіка банківської злочинності. Складні умови переходу до ринкових відносин, недостатнє правове забезпечення їх зумовили виникнення якісно нової, сприятливої обстановки для здійснення економічних злочинів, у тому числі і в банківській системі. Більш того, банківська злочинність є потужним каталізатором та осередком сучасної економічної злочинності в Україні. Основними причинами такого стану є: платіжна криза. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості на 01.07.2000 р. становила відповідно 193,3 млрд грн. і 272,2 мли грн. ; значна &quo ;тінізація&quo ; економіки держави. Якщо в іноземних країнах на частку &quo ;тіньової&quo ; економіки припадає 5-10% ВВП, то в Україні до 45-50%, що є критичним рівнем, за яко­го держава втрачає свій вплив на розвиток сфер господарської діяльності [62 ; наявність значної кількості бартерних операцій при проведенні платежів. У перщому півріччі 1998 року бартерні операції становили 41,7%, що практично виключало банки з організації розрахунків і обмежувало сферу фінансових відносин ; поширення кримінальних засобів господарювання суб'єктів підприємництва, наявність значної кількості підприємств, які діють нелегально або напівлегально з приховуванням деяких видів своєї діяльності; корумпованість органів влади, змова посадових осіб, кримінальний лобізм в органах представницької влади; ♦часта зміна правил фінансово-господарської діяльності, що нерідко призводить до суперечностей у нормативній базі і дає можливість уникнути відповідальності за скоєні злочини. За таких обставин значна частина злочинів, що скоюються в сфері економіки, припадає на фінансово-кредитну систему, основу якої складають банки. Тільки при проведенні органами МВС України операції &quo ;Невід&quo ; (квітень-травень 1998 року) у перевіреній 521 банківській установі було викри­то 83 факти розкрадання кредитних ресурсів, 93 факти шахрайства з фінансовими ресурсами, 7 фактів хабарництва . До того ж кількість злочинів, скоєних у фінансово-кредитній сфері, має стійку тенденцію до зростання. Серед економічних злочинів найбільшого поширення, особливо у банківській сфері, набули розкрадання грошових коштів, зловживання посадовим становищем, хабарництво. Все частішими стають факти незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного отримання та пролонгації кредитів, які не повертаються. 2. Найпопулярніші сфери та види банківської злочинності. Досвід роботи підрозділів банківської безпеки показує, що найбільш криміногенного впливу зазнають операції банків із: залучення і розміщення грошових вкладів і кредитів; здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касового обслуговування; ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; фінансування капітальних вкладів за дорученням вклад­ників або розрахунками інвестиційних коштів; випуску платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, векселів тощо); видачі за третіх осіб доручень, гарантій та інших зо­бов'язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі.

Різного роду правопорушення при проведенні банківських операцій зумовлюють конкретні види злочинів. Останнім часом найбільше поширення отримали злочини, пов'язані з незаконним (необгрунтованим) одержанням і нецільовим використанням кредитних ресурсів. Підвищена суспільна небезпека таких злочинів визначається, у першу чергу, тим, що одержані кошти у багатьох випадках переводяться у готівку та привласнюються або переводяться за межі України з метою незаконної конвертації і зберігання на незаконно відкритих рахунках в іноземних банках. У додатках 13, 14, 15, 16 наведено шахрайські схеми незаконного отримання та привласнювання банківських коштів при проведенні кредитних та інших операцій. В основу реалізації шахрайських дій злочинцями покладено зловживання довірою банку і введення його в оману відносно мети злочинних дій (додатки 17, 18). Практика показує, що основними видами шахрайського обману є надання неправдивих відомостей, приховування обставин і фактів, організація фіктивного підприємництва. Причому такі дії, як правило, проводяться через цивільно-правові (договірні) відносини. Злочинці при підготовці до проведення шахрайства з кредитними ресурсами намагаються: створити у банку видимість законно діючого учасника господарської діяльності; постати перед банком солідною, перспективною фірмою, яка має значні фінансові можливості для виконання умов кредитного договору, створити видимість широкого кола зв'язків; продемонструвати наявність засобів забезпечення по­вернення кредиту; показати наявність виробничих потужностей та інших умов для виконання економічного проекту. Для досягнення поставленої мети злочинці вдаються до: внесення у документи про створення юридичної особи відомостей, які не відповідають дійсності; використання документів, що належали суб'єктам підприємницької діяльності, які припинили своє існування; використання без згоди власників чужих рахунків; виготовлення фіктивних платіжних та інших документів та ін. Мають місце випадки, коли злочинці для отримання документів про реєстрацію юридичної особи використовують вкрадені або куплені паспорти, документи на підроблених бланках, чужі найменування фірм тошо. Викриття таких злочинів утруднюється застосуванням злочинцями великої кількості підроблених і фіктивних документів, змови та розподілу ролей у групах злочинців, детальним плануванням злочинів. Крім того, значна кількість злочинів породжується і недосконалим законодавством у галузі кредитування. Так, крім Положення НБУ &quo ;Про кредитування&quo ;, в якому наведена технологія проведення кредитної операції, та законів &quo ;Про заставу&quo ;, &quo ;Про страхування&quo ;, &quo ;Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом&quo ; (до 01.01.2000 — Закон України &quo ;Про банкрутство&quo ;), не існує ніяких законодавчих або нормативних актів, які б захишали банки від протиправних посягань на їх кредитні ресурси, встановлювали відповідальність за неповернення кредитних позик. На сьогодні існує тільки один підхід до кримінальної оцінки неповернення кредиту — ст. 148&quo ; Кримінального кодексу України &quo ;Шахрайство з фінансовими ресурсами&quo ; (додаток 19).

Якшо шахрайство не доведено — кримінальна відповідальність за незаконне отримання і неповернення коштів банку не настає. Практика роботи слідчих органів показує, що в деяких випадках дії злочинців, які посягають на кредитні ресурси банку, можуть бути кваліфіковані за ст. 86' &quo ;Розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах&quo ;, ст. 148&quo ; &quo ;Фіктивне підприємництво&quo ;, ст. 172 &quo ;Посадовий підлог&quo ;, ст. 194 &quo ;Підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених документів&quo ; Кримінального кодексу України . Однак за таких умов, поряд з необхідністю доказів умис­ного неповернення кредитних коштів, необхідно доказувати, яким чином це було зроблено, щоб встановити вину і відповідальність злочинців. Крім того, слід брати до уваги, що більше половини всіх злочинів, пов'язаних із посяганням на кредитні ресурси банку, здійснюється за участю працівників банків. Тому суди, за умови відсутності достатньої кількості доказів співучасті посадових осіб банку у безпосередньому скоєнні злочинів, як правило, виносять процесуальне рішення щодо зловживання посадовим положенням або щодо службової халатності працівників банку оформлення злочинцями доручень на підставну осоу з метою отримання чекових книжок; отримання чекових книжок та внесення у них фіктивних відомостей; отримання фіктивних документів про реєстрацію підприємств, надання їх до установ банків та відкриття поточних рахунків. Такі дії кваліфікуються за ст. 83 &quo ;Розкрадання державного та колективного майна шляхом шахрайства&quo ;, ст. 172 &quo ;Посадовий підлог&quo ;, ст. 194 &quo ;Підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених документів&quo ; Кримінального кодексу України . Видами злочинних посягань на власність банків є також злочини, пов'язані з використанням акредитивів і векселів. Оскільки депонувати фіктивно утворену суму одержувачу коштів при акредитивній формі розрахунків можуть тільки працівники установ банків, одним із суб'єктів такого злочину обов'язково буде банківський службовець. При організації таких злочинів злочинці використовують псевдоугоди, невигідні контракти, фіктивні товарно-транспортні документи, демпінгові, нееквівалентні розрахунки з постачатьниками. 3. Участь юридичних осіб у банківському шахрайстві. Учасниками зловживань з акредитивами частіше всього є державні підприємства та комерційні структури. Останні у змові з працівниками банку, шо їх обслуговує, депонують державним організаціям фіктивно утворені грошові кошти і за їх рахунок отримують реальні матеріальні цінності. У разі викриття злочину збиток несе одержувач грошових коштів та його банк, з обсягів кредитних ресурсів якого знята ця сума. Іноді учасником змови буває і постачальник, тоді продукція не відпускається, а останній виступає своєрідною ланкою, за допомогою якої &quo ;відмивається&quo ; фіктивно утворена сума. Отримана сума за своєю суттю фіктивною і повертається власнику на підставі відмови партнерів від угоди або ж за до­помогою нової псевдоугоди, яка діє у зворотному порядку.

Вд захисника вимагаться: абсолютна точнсть  чтксть юридичних формулювань  посилань на закон; ретельна пдготовка до обгрунтування квалфкац злочину (переглянути постанови Пленуму Верховного Суду Украни, теоретичн статт, судову практику; порадитися з колегами). Питання про квалфкацю злочину ставиться захисником, коли обвинувачення повнстю або частково визнаться, а квалфкаця злочину, запропонована слдчим, заперечуться. Правов мркування адвоката мають бути аргументован, а висновки обгрунтован перевреними доказами. Як ситуац найпоширенш у судовй практиц? захисник не заперечу фактично сторони дяння, але стверджу, що воно передбачено не тим кримнальним законом, яким його квалфку обвинувачення; захисник заперечу окрем елементи дяння, наприклад розмр викраденого, мотив убивства  на пдстав цього пропону ншу квалфкацю. Якщо захисник стверджу, що запропонована обвинуваченням квалфкаця неправильна, що дяння не вдповда складу злочину, то вн повинен дати фактичну  юридичну характеристику дяння пдсудного, а також розкрити змст закону, застосування якого заперечуться

1. Достатність доказів у кримінальному процесі України

2. Принципи кримінального права

3. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

4. Кримінальне право України

5. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

6. Вина в кримінальному праві країни
7. Довідкова система по кримінальному праву
8. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

9. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

10. Інтелектуальна власність

11. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

12. Кримінальна відповідальність

13. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

14. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

15. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

16. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

17. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

18. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

19. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

20. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

21. Власність у суспільстві

22. Постанови з кримінального процесу
23. Адвокат у кримінальному процесі
24. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве

25. Докази у кримінальному процесі

26. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

27. Захисник у кримінальному процесі

28. Збирання доказів у кримінальному процесі

29. Звільнення від кримінальної відповідальності

30. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

31. Кримінальне процесуальне право України

32. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

33. Кримінально-правовий аспект тероризму

34. Нормы международного гуманитарного права при ведении боевых действий

35. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

36. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

37. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

38. Планування розслідування кримінальних справ
39. Применение норм иностранного семейного права и ограничения его применения
40. Принципи кримінального процесу

41. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

42. Речові докази в кримінальному процесі

43. Стадії кримінального процесу

44. Суб’єкти кримінального процесу

45. Учасники у кримінальному процесі

46. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

47. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

48. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

49. Правова допомога у кримінальному провадженні

50. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

51. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

52. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

53. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

54. Злочинна недбалість, як вид необережності
55. Криміналістична профілактика злочинів
56. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

57. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

58. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

59. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

60. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

61. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

62. Федеральный банк Германии

63. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

64. Толкование норм гражданского права

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Применение норм права

66. Толкование правовых норм

67. Коллизионные нормы

68. Толкование норм права

69. МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В НОРМАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

70. Соотношение норм права и морали
71. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности
72. Норма права

73. Нормы права

74. Правовые нормы: определение, признаки, виды

75. Структура нормы права

76. Норма права

77. Действие норм права во времени

78. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

79. Виды языковых норм

80. Синтаксический анализ языка НОРМА. Разбор описания

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

81. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

82. Этические нормы в деловом общении. Проведение переговоров. Особенности психологического взаимодействия при деловом общении

83. Власть и социальные нормы в первобытных обществах

84. Государственный банк России

85. Коммерческий банк и система денежных расчетов

86. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання
87. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"
88. Коммерческий банк( по Казахстану)

89. Банк и банковское дело

90. Центральный Банк РФ и его функции

91. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

92. Африканский банк развития

93. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

94. Центральный банк РФ. Его функции и политика

95. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

96. Становление правовых норм в Киевской Руси

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Поняття криміналістичної версії

98. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

99. Отношение норм поведения и мышления к языку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.