Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Протоколи передавання квантового ключа

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Ідея квантових грошей була нереалізована, тому що вимагала зберігати фотон в &quo ;пастці&quo ; (купюрі) досить довгий час. Однак ця ідея підштовхнула Ч.Беннетта та Г.Брассара (C.Be e і G.Brassard) до винаходу квантової криптографії в 1984 році. Беннетт і Брассар запропонували не зберігати інформацію про поляризацію фотонів, а передавати її по квантовому каналу, сформованому, наприклад, за допомогою стандартного одномодового волокна, використовуваного в системах передачі даних. Завдання квантової криптосистеми (яка ставиться до класу симетричних криптосистем) полягають у генерації й передачі послідовності випадково поляризованих фотонів (ПВПФ), що використовувається у формуванні ключа для шифрації та дешифрації повідомлень шляхом маніпуляції чотирма станами поляризації фотонів ( які генеруються дворівневою фізичною системою), що представляють два сполучених ортогональних базиси А и В: 0А&g ;, 1А&g ; і 0в&g ; = (1/√2)/( 0A&g ; 1А&g ;), 1B&g ; = (1/√2)/( 0A&g ; - 1А&g ;). Тут стани 0А&g ;і 1А&g ; використовуються для кодування значень &quo ;0&quo ; і &quo ;1&quo ; у базисі A, а 0в&g ; і 1в&g ; для кодування тих же значень у базисі B. Ці стани можна подати за допомогою поляризаційних станів фотону. Наприклад, 0А&g ; і 1А&g ; можна зіставити з горизонтальним (0°) і вертикальним (90°) напрямками лінійної поляризації фотона, а 0в&g ; і 1в&g ; – зіставити із двома діагональними (ортогональними) напрямками лінійної поляризації, спрямованими під кутами 45° і 135° (або -45°). Два стани, що належать до того ж самого базису, є ортогональними, тобто їх можна надійно розрізнити при вимірі в тому ж базисі, тоді як вимір в іншому (неправильному) базисі, наприклад, у базисі (0°, 45°) дасть абсолютно випадковий результат (з імовірністю 50% це може бути &quo ;1&quo ; або &quo ;0&quo ;). Протокол BB84 був запропонований Беннеттом і Брассаром в 1984 році. Згідно цьому протоколу здійснюються дії, описані нижче й ілюстровані п'ятьома групами малюнків (1-5 зверху вниз) на рис.1: 1. Абонент А надсилає послідовність фотонів, що мають випадкову (0°, 45°, 90°, 135°) поляризацію; 2. Абонент Б вимірює поляризацію фотонів, обираючи базис &quo ; &quo ; (0°, 90° – лінійна поляризація) або &quo ;х&quo ; (45°, 135° – діагональна лінійна поляризація) за випадковим законом; 3. Абонент Б фіксує отримані результати вимірів, зберігаючи їх у секреті (окремі фотони можуть бути не прийняті зовсім – загублені або &quo ;стерті&quo ;); 4. Абонент Б повідомляє потім абоненту А по відкритому каналу, які базиси (&quo ; &quo ; або &quo ;х&quo ;) він використав для кожного прийнятого фотона (але не отримані їм результати), а абонент А повідомляє йому, які базиси з використаних були правильними (дані, отримані при вимірах у неправильних базисах, відкидаються); 5. Дані, що залишилися, інтерпретуються відповідно до домовленої схеми (0° і 45° декодуються як &quo ;0&quo ;, а 90° і 135° – як &quo ;1&quo ;) як двійкова послідовність (11001). Отримана послідовність біт є &quo ;чорновим варіантом&quo ; ключа, що підлягає уточненню. Рисунок 1 – Формування квантового ключа за протоколом BB84 Протокол B92 був запропонований Беннеттом в 1992 році, який показав, що для кодування &quo ;0&quo ; і &quo ;1&quo ; можуть бути використані не чотири, як у протоколі BB84, а будь-які два неортогональних поляризованих стани ψ0&g ; (&quo ;0&quo ;) та ψ1&g ; (&quo ;1&quo ;), добуток яких лежить в інтервалі (0,1): 0 &l ; &l ;ψ0 ψ1&g ; 2 &l ; 1 .

Для кодування стану &quo ;0&quo ; абонент А може використати лінійну поляризацію 90° (V), а для &quo ;1&quo ; – діагональну лінійну поляризацію, повернену на кут 45° . Стандартний варіант реалізації припускає, що абонент Б при вимірі буде декодувати як &quo ;1&quo ; стан з лінійною (горизонтальною) поляризацією 0° (H) і як &quo ;0&quo ; – стан з діагональною лінійною поляризацією, поверненою на кут 135° (-45°). Можуть бути обрані і інші варіанти. Ідея такого спрощення ґрунтується на тому, що якщо вимірювання, яке може (відповідно до принципу невизначеності) розрізнити два неортогональні квантові стани, не можна здійснити, то неможливо із упевненістю ідентифікувати конкретний біт. Більше того, будь-яка спроба вивчення цього біта приведе до помітної модифікації його стану. Етапи реалізації передачі, прийому й декодування біт квантового ключа в системі с поляризаційним кодуванням показані на рис. 2. 1. Абонент А, погодивши з абонентом Б процедуру порівняння при декодуванні, посилає абоненту Б згенеровану послідовність ПВПФ; 2. Абонент Б застосовує до неї випадковим чином один із двох ортогональних базисів &quo ; &quo ; або &quo ;х&quo ; (як і в протоколі ВВ84), обчислюючи можливі значення надісланих бітів. Таких значень може бути в принципі три – &quo ;1&quo ;, &quo ;0&quo ; і &quo ;?&quo ;. Останній варіант означає, що з імовірністю 50% результат може бути &quo ;1&quo ; або &quo ;0&quo ;. Крім цього, у каналі можуть відбутися стирання, коли абонент Б нічого не фіксує в прийнятому бітовому інтервалі; 3. Після прийому абонентом Б послідовності біт і відкидання невизначених позицій залишається свідомо певних позицій, які й приймаються за &quo ;чорновий варіант&quo ; ключа. Рисунок 2 – Формування квантового ключа по протоколу B92 1. Абонент А, погодивши з абонентом Б процедуру порівняння при декодуванні, посилає абоненту Б згенеровану послідовність ПВПФ; 2. Абонент Б застосовує до неї випадковим чином один із двох ортогональних базисів &quo ; &quo ; або &quo ;х&quo ; (як і в протоколі ВВ84), обчислюючи можливі значення надісланих бітів. Таких значень може бути в принципі три – &quo ;1&quo ;, &quo ;0&quo ; і &quo ;?&quo ;. Останній варіант означає, що з імовірністю 50% результат може бути &quo ;1&quo ; або &quo ;0&quo ;. Крім цього, у каналі можуть відбутися стирання, коли абонент Б нічого не фіксує в прийнятому бітовому інтервалі; 3. Після прийому абонентом Б послідовності біт і відкидання невизначених позицій залишається свідомо певних позицій, які й приймаються за &quo ;чорновий варіант&quo ; ключа. При наступному уточненні чорнового варіанту ключа шляхом обміну певними даними у відкритому каналу абонентА и абонент Б можуть або одержати варіант ключа, придатний для спільного використання (shared key) (під час відсутності підслуховування приблизно половина отриманих ними даних може бути абсолютно корельованою), або відкинути чорновий ключ і повторити процедуру генерації і передачі квантового ключа. Відкритим каналом зв'язку може бути будь-який канал зв'язку або Інтернет, на якому реалізований, наприклад, стандартний алгоритм RSA з відкритим ключем.

Уточнення може складатися з наступних чотирьох етапів. Оцінка помилки – абонент А повідомляє підмножину з K позицій чорнового варіанта ключа довжиною і відповідні їм значення біт. Абонент Б також посилає їй біти, отримані у цих же позиціях. Обоє ( абонент А и абонент Б) обчислюють по них помилку спостережень є на довжині підмножини K і схвалюють результат передачі квантового ключа, якщо e &l ; eмакс (встановленого абонентом А в процесі конфігурації протоколу В92), або ні – у протилежному випадку, після чого процес передачі повторюється знову. У випадку схвалення оголошена підмножина з K біт видаляється із чорнового варіанта ключа, і схвалений ключ довжиною -K піддається процедурі узгодження. Узгодження – абонент А та абонент Б здійснюють процедуру узгодження схваленого ключа з використанням ітеративного алгоритму корекції помилок на основі контролю парності (наприклад, використовується спеціальний алгоритм CASCADE). Враховуючи, що процедура узгодження дозволяє, з одного боку, зберегти більше біт у підсумковій реалізації квантового ключа, а з іншого боку, істотно вповільнює процес, а значить, і швидкість передачі секретного ключа, потрібно підходити до її реалізації гнучко, віддаючи перевагу або підсумковій довжині (при дорогому квантовому каналі), або швидкості передачі ключа. Якщо для погодженого ключа оцінка помилки e &g ; eмакс, то процес передачі повинен повторитися знову, якщо ні, то погоджений ключ піддається процедурі підтвердження правильності. Підтвердження правильності – абонент А обирає L (наприклад, 10) випадкових підмножин X.XL і повідомляє Xi разом з показником парності біт у них. Абонент Б порівнює оголошені абонентом А парності біт і повідомляє їй, де вони в нього збігаються. Якщо деякі біти парності не збігаються, то процес передачі повинен повторитися знову; якщо всі біти збігаються, то ми одержуємо підтверджений погоджений ключ, що вже може розглядатися як ключ, придатний для спільного використання з імовірністю 1-2. Враховуючи, що це все-таки не повністю секретний ключ, він може бути підданий процедурі посилення таємності. Посилення таємності – абонент А повідомляє опис випадково обраної хеш-функції f з деякого класу F, що потім може бути застосована до підтвердженого погодженого ключа для одержання підсумкового повністю випадкового ключа Xf = f(XA) = f(XB), де XA і XB частково секретні підпослідовності в {0,1} -K, отримані після підтвердження правильності узгодженого ключа. Ця процедура дозволяє, взагалі-то, одержати статистично секретний ключ. У результаті абонент А и Б одержують ідентичні послідовності, які і є секретним ключем, за допомогою якого вони зможуть шифрувати й дешифрувати секретну інформацію й обмінюватися нею, використовуючи незахищений від прослуховування канал зв'язку. Зрозуміло, що всі дії, починаючи від передачі ПВПФ і закінчуючи її дешифрацією за допомогою секретного ключа, мають здійснюватися автоматично під управлінням комп'ютера. Те, що чорновий варіант ключа вимагає такої серйозної перевірки, не дивно. Імпульси реальної послідовності, що генерується передавачем, можуть бути неоднофотонними, а самі однофотонні приймачі можуть мати великий рівень шуму спонтанної емісії.

Жорка, стоя перед ним, громко читал вслух протокол допроса барыги, который подробно рассказал, как в час ночи к нему ввалилась троица негодяев с мужиком, скрюченным от семичасового лежания в багажнике автомашины и с завязанным грязной тряпкой ртом. Как ждали они, пока жертва немного отойдет от озноба и сможет относительно нормально говорить. Как после звонка в Сусуман хозяин квартиры, которому кинули несколько смятых десяток и пообещали за помощь ящик водки, угодливо предложил Хромому моток клейкой ленты и завалявшиеся с незапамятных времен наручники без ключа. И что Хромой, глянув вслед мужику, которого повели в туалет, тихо, ухмыляясь сказал: - Ключик не понадобится. Но это было не самое страшное. Тут можно было плести что угодно, все валить на подельников, клясться, что сбежал от них сразу после ухода от барыги, не желая принимать участие в вымогательстве, а уж тем более "мокрухе". Страшно было другое. Пока Гопа читал, Заика обостренным слухом уловил разговор двух оперов за дверью: - Ну что Хромой? - Пишет, сволочь

1. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

2. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

3. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

4. Модемные протоколы

5. Защита и нападение посредством протокола TCP

6. Сетевой уровень построения сетей. Адресация в IP сетях. Протокол IP
7. Интерфейсные БИС, параллельный и последовательный в/в, сопроцессор в/в, наиболее известные БИС, Модемы, протоколы обменами данных
8. Алгоритмы и протоколы маршрутизации

9. Протокол вскрытия трупа для занятий по судебной медицине

10. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

11. Деловой этикет и деловой протокол

12. Рубиновый оптический квантовый генератор

13. Хаос, необратимость времени и брюссельская интерпретация квантовой механики

14. Введение в физику твердого тела. Начало квантовой механики

15. Советская модернизация в антропологическом ключе

16. Протокол HTTP 1.1

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

17. Управление взаимодействием процессов в вычислительных сетях. Семиуровневая модель протоколов взаимодействия открытых систем

18. Модемы (модемные протоколы коррекции ошибок)

19. Криптографические протоколы

20. От мезоскопических состояний к квантовым вычислениям

21. Комплексное лечение квантовой и электромагнитной терапией

22. Конструирование психосемантических полей как способ выявления ключей для выбора оптимального названия
23. Квантовые электродинамические эффекты в атомных системах
24. Классические основания квантовой механики

25. Соотношение неопределённостей квантовой физики как предполагаемое пространство свободы субъекта

26. Мир глазами Поля Дирака: объединение идей квантовой механики и релятивизма

27. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника

28. Элементы квантовой механики

29. История квантовой теории

30. Кто может подписывать протоколы об административных правонарушениях

31. Р-волны - ключ к интуитивным и телепатическим возможностям

32. Ключи к жизненной силе или немного о психософии

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Ключ к Хайдеггеру

34. От квантовой механики ..до психологии

35. Протокол MPT1327

36. Рубиновый оптический квантовый генератор

37. Квантовые свойства макроскопических объектов

38. Квантовая природа света
39. Генетическая и психофизическая детерминация квантово-полевого уровня биоэнергетики организма спортсменов
40. Феноменология Гуссерля и радикальный конструктивизм. Квантовый дуализм и конструктивистский монизм

41. Критика и контрпредложения в отношении копенгагенской интерпретации квантовой теории

42. Развитие философских идей после Декарта в сравнении с современным положением в квантовой теории

43. Квантовая теория и истоки учения об атоме

44. Масонский протокол и этикет

45. Протокол судебного заседания

46. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

47. Работа с HTTP протоколом в Delphi

48. Развитие стека TCP/IP: протокол IPv.6

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Протокол межсетевого взаимодействия IP

50. Стек протоколов TCP/IP

51. Протокол доставки пользовательских дейтаграмм UDP

52. Электронные ключи

53. Длина ключа и его полный перебор

54. Глобальные сети: Технологии и протоколы
55. Модемы и коммуникационные протоколы
56. Протокол HDLC

57. Структура сетей и протоколов

58. Проектирование лог.ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой

59. Стеки протоколов

60. Криптографические протоколы

61. Квантовые компьютеры на ионах в многозонных ловушках

62. Элементы квантовой механики

63. Зависть - ключ к просветлению

64. Интроекция как ключ к пониманию манипуляций в деловом общении

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

65. Генетическая и психофизическая детерминация квантово-полевого уровня биоэнергетики организма спортсменов

66. Технология оформления протокола

67. Оценка протоколов и предмет экспертизы

68. Протокол судебного заседания

69. Составление протокола осмотра места происшествия

70. FTP-протокол. Общие сведения и особенности
71. Интернет протоколы
72. Инфракрасный протокол связи IrDa

73. Контроль доступу до вибраних файлів з веденням протоколу

74. Протокол HTTP

75. Протокол динамического распределения адресов DHCP. Интернет-технология и ее применение для задач управления организацией

76. Протоколы маршрутизации RIP и OSPF

77. Протоколы сетевого взаимодействия

78. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

79. Квантовая электроника

80. Протоколы транспортного уровня

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

81. Система передавання неперервних повідомлень із використанням широтно–імпульсної модуляції

82. Электронный ключ на полевом транзисторе

83. Вскрытие трупа курицы и составление протокола патологоанатомического вскрытия

84. Протокол патолого-анатомического вскрытия

85. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

86. Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання
87. Современные требования к составлению и оформлению протокола
88. Избирательная кампания "под ключ"

89. Экономический анализ и оценка градостроительной ценности территории на примере коттеджного поселка "Николин ключ"

90. Геометрическая оптика и квантовые свойства света

91. Единая квантовая теория: матричное моделирование элементарных частиц

92. Квантова природа випромінювання

93. Квантовая статистика

94. Квантовая физика

95. Квантовый выход светочувствительных структур полупроводник-металл-диэлектрик

96. Основные идеи квантовой теории и ее эволюция

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

97. Современные проблемы квантовой физики

98. Технопромэкспорт - строительство электростанций "под ключ". Ивановские ПГУ

99. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.