Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Узагальнена схема надання банківських гарантій

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Кафедра міжнародної економікиКонтрольна робота з дисципліни: &quo ;Міжнародні розрахунки і валютні операції&quo ; Узагальнена схема надання банківських гарантій. Основні способи виставлення гарантій в світовій практиці. Ризики гарантійних операцій банку та шляхи їх зниженняНа сьогоднішній день конкуренція між банками сприяє універсалізації банківської справи, розширенню та розвитку як традиційних, так і нових операцій та послуг. До таких послуг, наприклад, належать гарантійні послуги. Надання цих послуг дає змогу банкам розв'язувати низку завдань, зокрема, поліпшити обслуговування своїх та залучити нових клієнтів, удосконалити власну ресурсну базу. Останнє досягається різними шляхами, наприклад, одержанням комісійних доходів від надання гарантійних послуг, прийняттям у їхнє забезпечення гарантійних депозитів. Надання гарантійних послуг, на відміну від видачі кредиту, дає можливість банкам за відсутності вільних ресурсів мобілізувати їх пізніше тим чи іншим чином, причому за інших однакових, привабливіших умов. Крім того якщо надані гарантії не використані, то банк одержує комісійні доходи, які за інших однакових умов впливають на збільшення його власного капіталу. У разі ж необхідності виконати зобов’язання по гарантії банк отримує комісійні, а іноді ще й процентні доходи. Гарантії є способом забезпечення виконання зобов'язань, що застосовуються у стосунках між будь-якими суб'єктами правовідносин. Учасниками гарантійних операцій є: Гарант (банк-гарант, банк-емітент) - банк, що надає гарантію за дорученням принципала на користь бенефіціара. Принципал - юридична особа, що уповноважує банк-гарант надати гарантію на користь бенефіціара в забезпечення виконання контрактних зобов'язань принципала перед бенефіціаром. Бенефіціар - особа, на користь якої випускається гарантія. Одним із способів забезпечення при здійсненні гарантійних операцій є банківська гарантія. Банківська гарантія - платіжне зобов'язання, надане в письмовій формі гарантом бенефіціару, що припускає здійснення платежу при наданні бенефіціаром письмової вимоги платежу у випадку дотримання умов, передбачених гарантією. Банківська гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового оголошення банком (гарантійного листа) про задоволення вимог управленої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у гарантійному листі, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане в ньому певне зобов'язання або настануть інші умови, передбачені у гарантійному листі банку. Банківська гарантія вигідно відрізняється від інших способів забезпечення тим, що організації, на користь якої вона видана, не доведеться стягувати з боржника неустойку через суд або продавати закладене майно. Вона може відразу одержати належні їй гроші, пред'явивши гарантію в банк, що її видав. Для організації-контрагента, що одержала банківську гарантію на користь свого партнера, це теж досить вигідно. Вона підтверджує свою платоспроможність і може працювати без попередньої оплати. Оскільки банк зі своєю гарантією бере на себе безвідкличне зобов'язання здійснити платіж, він візьме на себе це зобов'язання лише в тому випадку, якщо ретельно перевірить репутацію свого клієнта і за умови надання клієнтом забезпечення, прийнятного для банку.

Крім того, банківська гарантія дозволяє купувати товари, роботи або послуги з відстрочкою платежу. Так, якщо організація одержить на користь своїх контрагентів таку гарантію, вони можуть передати їй товар на реалізацію. Принципалу загрожує втрата гарантійної суми, якщо він не виконує умов укладеного договору. Це є для нього суттєвим стимулом виконати записане в договорі зобов'язання самостійно, навіть якщо інтерес його до даної угоди слабшає. Якщо принципал по гарантії порушує свої зобов'язання, бенефіціар вправі зажадати виплати гарантійної суми. Тим самим він може цілком або частково компенсувати фінансові наслідки порушення договору. Виходячи з вище сказаного варто сказати, що останнім часом багато українських і російських організацій, переконавшись в надійності і зручності цього виду забезпечення, стали використовувати його у внутрішніх розрахунках. Але більш широкого застосування банківська гарантія набула в зовнішньоекономічній діяльності, безпосередньо у розрахунках та платежах в міжнародній торгівлі. Банківські гарантії використовуються для забезпечення як фінансових операцій (кредити, овердрафти, участі, у спільних підприємствах, випуск облігацій, перестрахування тощо), так і нефінансових (контракти купівлі-продажу, лізингу та промислові). Метою банківських гарантій є додаткове забезпечення фінансових інтересів сторін (експортерів та імпортерів), що беруть участь у зовнішньоторговельних угодах. На перший погляд зовнішньоторговельний контракт, який докладно визначає зобов'язання сторін, застосування різних санкцій за їх невиконання, порядок розгляду претензій і спорів, є достатнім забезпеченням виконання контрагентами своїх зобов'язань. Однак на практиці, навіть при самій ретельній розробці умов договору, деякі особливості поставок товарів, надання послуг або здійснення платежів, які впливають на реалізацію даної угоди, проявляються тільки в процесі виконання контракту і, як правило, не можуть бути завчасно враховані. Крім того, процес розгляду претензій в арбітражі займає багато часу і призводить до значних втрат, особливо при розгляді справи в арбітражі третьої країни. Навіть можливий виграш справи в арбітражі або у суді ще не означає, що питання остаточно врегульоване. Кредитору необхідно здійснити стягнення коштів з боржника, що не завжди можливо (наприклад, якщо останній виявився банкрутом). Саме тому експортери (підрядники, кредитори) та імпортери (замовники, позичальники) прагнуть додаткового забезпечення своїх інтересів. При цьому контрагенти прагнуть, щоб ці забезпечення або взагалі виключали можливість понесення ними будь-яких збитків, або дозволяли швидко задовольнити їх вимоги контрагенту, за договором. Такого роду додаткові забезпечення надаються банками у вигляді письмових односторонніх зобов'язань і називаються банківськими гарантіями, або гарантійними листами, оскільки часто виступають у вигляді листів, адресованих безпосередньо особам, на користь яких вони виставлені (бенефіціарам). Таким чином, гарантію можна визначити як доручення банка-гаранта, що приймається по відношенню до будь-якої особи (бенефіціару) за дорученням іншої особи (принципала), в забезпечення виконання останнім своїх зобов'язань перед бенефіціаром.

Змістом зобов'язання по гарантії завжди є виконання іншого договору, до якого відсилається гарантія. Реалізація гарантії здійснюється в той момент, коли банк-гарант виконує свої зобов'язання перед бенефіціаром. У багатьох випадках гарантія банку є неодмінною умовою вигідних комерційних пропозицій. Як згадувалося вище, у міжнародній торгівлі метою гарантій є додаткове забезпечення фінансових інтересів сторін, що беруть участь у зовнішньоторговельних угодах (як експортерів, так і імпортерів). Тому даним забезпеченням в міжнародній торгівлі є основні види гарантій, до яких відносять: Гарантія оферти (Віd Во d) Гарантія митної очистки (тимчасового ввезення) Гарантія виконання (Регrfoma се Во d) Гарантія авансу (Аdva се Рауme Guara e) Гарантія платежу (Рауme і Guara ее) Гарантія в забезпечення позики Гарантія митної очистки (тимчасового ввезення) Резервний акредитив (&quo ;стенд-бай&quo ; (S e dby) акредитив). Розглянемо детальніше дані види гарантій.Гарантія оферти (Віd Во d)За останні роки у міжнародній торгівлі товарами та послугами одержала розповсюдження практика оголошення підприємствами різних країн, які бажають закупити велику партію товару або підібрати підрядника для реалізації великого проекту, міжнародних конкурсів (торги, тендер), для участі у яких запрошуються різні фірми. Учасники торгів надають організаторам свої пропозиції, з яких вибирається найбільш вигідна, після чого фірма, що виграла торги, підписує договір з організатором на поставку даного товару, надання послуг або здійснення будь-яких робіт тощо. Якщо фірма відмовляється укладати договір, то сторона, що організовує тендер, понесе значні збитки; крім того, для вибору нового постачальника (підрядника) знадобиться час і, можливо, організація нового тендеру. В зв'язку з цим, в умовах проведення торгів зазначається вимога до учасників про внесення застави (часто в валюті країни проведення торгів) в розмірі 5-10% від суми майбутнього контракту. Це не завжди вигідно майбутньому експортеру, тому що пов'язано із іммобілізацією його коштів. Тому умови тендеру, як правило, передбачають можливість виставлення гарантії за дорученням учасника торгів - тендерної гарантії. Тендерна гарантія забезпечує виплату певної суми у випадку відмови організації, яка виграла торги, від укладання контракту і, як правило, передбачає платіж за першою вимогою бенефіціара. Умови торгів можуть передбачати виставлення тендерної гарантії одним із місцевих банків, в цьому випадку банк принципала - учасника торгів виставляє контргарантію на користь місцевого банку, доручаючи останньому видати гарантію на користь організатора торгів під його повну відповідальність. Після підписання контракту, тендерна гарантія може бути переоформлена в гарантію належного виконання контракту.Гарантія виконання (Регrfoma се Во d)Видається за дорученням експортера на користь імпортера. Умови зовнішньоторгових договорів, як правило, передбачають санкції до експортера (підрядника) у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх зобов'язань. У якості таких санкцій виступають конвенціональні штрафи.

Гарантия исполнения договора. Поставщик предоставляет гарантию, что выполнит договор, а банк посредством гарантии обеспечивает то, что если поставщик не выполнит определенных договором условий о времени, форме, количестве и качестве, то он выплатит покупателю сумму по гарантии. Гарантия при отсутствии коносамента. Такую гарантию дают в том случае, когда товар прибудет по месту назначения, а импортер все еще не располагает товарораспорядительными документами. Во избежание задержки судна и связанной с расходами перегрузки и складирования практикуется обеспечение перевозчика на случай риска от передачи товара без документов специальной гарантией при отсутствии коносамента. Гарантия при ненадлежащих документах. Это гарантия, которой банк принимает на себя обязательство возместить импортеру все потери, расходы и убытки, которые могли бы возникнуть из-за ненадлежащего оформления документов. Гарантия перед таможенными властями. Банки гарантируют таможенным властям, что выплатят все пошлины, которые собственник товара должен будет внести в будущем

1. Новітні технології в банківських послугах

2. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

3. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

4. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

5. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

6. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
7. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
8. Схема вызова всех служб города Кургана

9. Схема системы налогообложения

10. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

11. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

12. Арбитражный суд как гарантия реализации экономических интересов субъектов в Российской Федерации

13. Социальная защита и социальные гарантии государственных служащих

14. Страховое дело в схемах

15. Гарантии и компенсации

16. Охрана труда. Социально-экономические гарантии для медицинских работников

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Гарантии реализации права граждан на труд

18. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

19. Средства отладки электронных схем

20. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

21. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

22. Права подозреваемого и гарантии их реализации в уголовном процессе
23. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы
24. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

25. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

26. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

27. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

28. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)

29. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

30. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов

31. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

32. Стандарты схем и их разновидности

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

33. Проектирование схем телефонного сигнализатора

34. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

35. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

36. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

37. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

38. Средства отладки электронных схем
39. Разработка схемы радиоприемника
40. Технология молока и молочных напитков (схема)

41. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

42. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

43. Коммерческий банк

44. Европейский Банк Реконструкции и Развития

45. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

46. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

47. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

48. Коммерческий банк( по Казахстану)

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Банк и банковское дело

50. Центральный Банк РФ и его функции

51. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

52. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

53. Центральный банк РФ. Его функции и политика

54. История применения активно - реактивной схемы в противотанковых гранатометах
55. Попытка создания сюжетной схемы в рассказах Чехова
56. Основи банківського маркетингу

57. Плёночные и гибридные интегральные схемы

58. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

59. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

60. Гарантии местного самоуправления

61. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

62. Описание химико-технологической схемы производства метанола

63. Электрическая схема 3-х комнатной квартиры

64. Влияние использования схем, чертежей, иллюстраций на формирование ЗУН при обучении младших школьников решению задач на движение

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

66. Банк как особый участник налоговых правоотношений

67. Определение применимого права при использовании независимых гарантий и резервных аккредитивов

68. Страхование финансовых гарантий

69. Гарантии, предупреждающие нарушение права работника на получение вознаграждения за труд

70. Гарантии наториата
71. Три фундаментальные схемы в прикладной психологии
72. Путь к успеху: схема проезда

73. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

74. Схема сопряжения датчика с ISA

75. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

76. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

77. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

78. Схема сопряжения датчика с ISA

79. Сущность и основные схемы перестрахования

80. Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

82. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

83. Схема и краткая характеристика сварки плавлением

84. Системы заработной платы, гарантии и компенсации

85. Право граждан на отпуск и гарантия его реализации

86. Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса
87. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту
88. Многоуровневый расчетный мониторинг обращения отходов в городе с использованием ПК "Гарант-отходы"

89. Источники излучения в интегрально-оптических схемах

90. Европейский Инвестиционный банк

91. Аналіз діяльності комерційних банків

92. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

93. Общая схема маркетингового исследования

94. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

95. Схема школ экономической теории

96. Банковская гарантия как инструмент обеспечения выполнения обязательств

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

97. Местные бюджеты. Гарантии, обеспечивающие самостоятельность местного самоуправления

98. Принципы и гарантии законности

99. Понятие и система гарантий местного самоуправления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.