Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сучасні методи управління проектами

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ Реферат Вступ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 1.1 Сутність інвестиційних проектів 1.2 Класифікація проектів 1.3 Життєвий цикл проекту 1.4 Учасники проекту 1.5 Ціль і стратегія проекту 1.6 Формування бюджету проекту 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ 2.1 Організаційні структури управління проектами 2.2 Методи управління проектами 2.3 Склад та порядок розробки проектної документації 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 3.1 Автоматизація проектних робіт Висновки Перелік посилань РЕФЕРАТ Курсова робота: 52с., 3 рис., 4 додатків, 15 джерел. Об’єктом дослідження в курсовій роботі є – управління проектами. Мета курсової роботи – систематизувати, розширити і закріпити теоретичні знання, ознайомлення з сучасними методами управління проектами. Актуальність роботи полягає в тому, що управління проектами — одне із самих древніх і шановних досягнень людства. Ми благоговіємо перед досягненнями творців пірамід, архітекторів древніх міст, будівельників великих соборів і мечетей і ремісників, що прикрасили їх; перед тим, які сила і праця вкладені в створення Великої Китайської стіни й інших чудес світла. Управління проектом - це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресурсами, а також якості кінцевих результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному завданні). Для того, щоб ефективно управляти обмеженнями проекту використовуються методи побудови і контролю календарних графіків робіт. Методи керування проектами включають такі, як: сіткове планування й керування, календарне планування, логістику, стандартне планування, структурне планування, ресурсне планування, імітаційне моделювання на ЕОМ і інші. ВСТУП Ще не давно існування поняття «проект» було обмежено в основному технічною сферою: його використовували, як правило, у будівництві (проект будинку, заводу, вокзалу та ін.). Сьогодні це ключове поняття сучасної науки керування, для яке проект це спосіб організації діяльності, що відкриває величезні можливості для втілення самих сміливих ідей і досягнень самих грандіозних результатів. У наші дні проектами мислять і діють не тільки в промисловості й будівництві, але й у культурі, науці, в утворі, також і соціальна сфера, медицина, бізнес. Саме по цьому керування проектами найважливіший інструмент сучасного менеджменту. Звикли вважати, що керування, у принципі, є у відомому змісті алгоритмічним процесом, завдяки якому, є певний обсяг кадрових і матеріальних ресурсів, якусь діяльність можна спланувати й виконати у виразно намічені й короткі строки. Але керування проектами це не алгоритм а творчий процес який ураховує дуже багато різноманітних факторів. Хоча в цього творчого процесу є свої оптимальні технології організації, які необхідно знати й уміти застосовувати щоб бути успішним менеджером проекту. Проектний метод керування - це метод, що дозволяє підвищити ефективність будь-якої діяльності. А питання ефективності в економіці й керуванні питання ключової. Методологія проектного менеджменту усе більше й більше захоплює увагу менеджерів і власників бізнесу у всіляких галузях.

По самій своїй природі передбачається можливість адекватно й у реальному часі реагувати на численні зовнішні зміни, дана методологія, мабуть, може вважатися самої живий, що й швидко розвивається із усіх існуючих підходів менеджменту. 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 1.1 Сутність інвестиційних проектів Початком діяльності, пов'язаної з інвестуванням є пошук інвестиційних концепцій. Ця стадія може стати початком мобілізації коштів для інвестування і написання інвестиційного проекту. Інвестиційний проект - це вкладення матеріальних, фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів в будь-яку справу з метою отримання запланованого результату у визначений термін. &quo ;Кодекс знань про управління проектами&quo ; дає наступне визначення проекту: Проект - це задача з відомими початковими даними і результатами, які визначають спосіб її розв'язання. Проект включає проблему (замисел), засоби реалізації проекту (способи вирішення проблеми) та результати проекту. Проект, як і будь-яка діяльність, має ряд властивих йому рис, наявність яких допоможе підприємству здійснити ефективну реалізацію проекту. Організації виконують роботу, яка в основному включає або дії, або проекти, хоча вони можуть і перекриватися. Дії і проекти мають багато спільного, наприклад: вони виконуються людьми; виконуються з обмеженими ресурсами; плануються, виконуються і контролюються. Дії і проекти в основному розрізняються тим, що перші виконуються весь час і є чимось постійним, тоді як проекти є тимчасовими і унікальними. Отже, проект може бути визначений через свої відмітні характеристики: проект - це тимчасова дія, що виконується для створення унікального продукту чи послуги. Тимчасове означає, що кожен проект має свій певний початок і кінець. Унікальний означає, що продукт або послуга принципово відрізняється від інших аналогічних продуктів або послуг. Проекти виконуються на всіх організаційних рівнях. Вони можуть залучати одну людину або багато тисяч людей. Проекти можуть охоплювати один підрозділ організації або виходити за рамки організації, залучаючи спільні підприємства чи використовуючи інші форми партнерства. Проекти часто є найбільш важливими компонентами стратегії організації бізнесу. Проект може бути представлений як система. Система - це група елементів (люди, технічні елементи), організованих таким чином, що вони діють як одне ціле для досягнення визначеної мети Приклади проектів: розробка нового продукту чи послуги; зміна структури, кадрів або стилю роботи організації; проектування нового транспортного засобу; розробка чи придбання нової або модифікованої інформаційної системи; зведення будівлі чи споруди; запуск політичної кампанії; реалізація нової процедури чи процесу, зв'язаного з бізнесом виконавчої організації. Проект передбачає наявність плану досягнення поставлених цілей (комплексу робіт), а також наявність системи повноважень і відповідальності за досягнення цілей на чолі з менеджером проекту. (Додаток А) Планування цілей проекту (Scope Pla i g). Розробка документа, у якому визначені цілі проекту. Відправною точкою слугують опис продукту, обґрунтування проекту, загальні обмеження, інформація про уже виконані аналогічні проекти.

Аналізуються альтернативні шляхи реалізації проекту, визначаються критерії успішності. Цей документ надалі є основою для ВСІХ проектних рішень і єдиного розуміння цілей проекту ВСІМА його учасниками. Місія - це генеральна ціль проекту, причина його існування. Вона визначає орієнтири для наступних рівнів цілей, а також для розробки стратегії на різних організаційних рівнях. Мета проекту - це бажаний і доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту. Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання певних завдань, а саме: визначити можливі результати проекту (прогнозування); надати кількісну оцінку цим результатам; обґрунтувати можливість досягнення цих результатів та їх ефективність; - визначити умови, за яких ці результати мають бути досягнуті. Декомпозиція цілей (Scope Defi i io ). Послідовний розподіл основних результатів проекту на більш дрібні елементи, аж до пакетів робіт, що добре піддаються керуванню. У результаті утворюється ієрархічна структура (дерево) робіт проекту (Work Breakdow S ruc ure - WBS). Контекст проекту - це зовнішнє та внутрішнє середовище в якому планується та здійснюється проект. Зовнішнє середовище проекту включає наступні фактори: фізичні (місце розташування, клімат, географічні особливості); економічні фактори (внутрішні та міжнародні); культурні, соціальні, політичні, в тому числі підтримка з боку сторонніх організацій; технологічні (можливості та тип змін). Внутрішнє середовище, в основному, визначається взаємодією між наступними учасниками та зацікавленими сторонами проекту: власник, яким може бути уряд, рада директорів, акціонери, приватна особа; користувач, ринок, покупець, клієнт, чиї потреби та бажання необхідно враховувати та з'ясовувати; головна організація, якою може бути міністерство або корпорація, відповідальна за роботи по проекту; команда з управління проекту, включаючи штатних робітників та консультантів; - постачальники, оптові фірми, підрядники, що забезпечують матеріалами та послугами. Крім названих факторів, на контекст проекту впливають ірраціональні фактори, які важко підлягають формальному визначенню, але можуть впливати як позитивно так і негативно на проект, наприклад: фактори соціальної системи (премії та якість життя); політичні фактори (влада, обмежені ресурси, ідеологія); індивідуальні реакції на премію, владу, якість життя. В чому ж полягають відмінності управління проектом від управління поточною діяльністю підприємства чи організації? Дії і проекти в основному розрізняються тим, що перші виконуються весь час і є чимось постійним, тоді як проекти є тимчасовими і унікальними. Отже, проект може бути визначений через свої відмітні характеристики: проект - це тимчасова дія, що виконується для створення унікального продукту чи послуги. Тимчасове означає, що кожен проект має свій певний початок і кінець. Унікальний означає, що продукт або послуга принципово відрізняється від інших аналогічних продуктів або послуг. Подібно більшості організаційних заходів, основна мета проекту — задоволення потреб замовника. Характеристики проекту допомагають відрізнити його від інших дій організації.

Член Українського організаційного військового комітету. Організатор Вільного Козацтва на Полтавщині. 1918 р. — осаул (особистий ад'ютант) гетьмана в ранзі військового старшини. 1920 р. — полковник білої армії, був приділений до Цивільного управління штабу генерала П. М. Врангсля; розробив проект відновлення Запорізького козацького війська (коша) на'засадах автономії України у складі загальноросійської федерації. 95 Макаренко Леонід Гаврилович (1885–1965) — громадський та державний діяч. Походить з селян. Служив в Управлінні Південно-Західної залізниці. У 1917 р. — голова Всеукраїнської спілки залізничників. 1918 р. — директор департаменту в Міністерстві шляхів Української Держави. Один з організаторів ігротигетьмаїїеького повстання, член Директорії УНР. З 1919 р. — на еміграції в Австрії, Чехо-Словаччині, США. 96 Греков Олександр Петрович (1875–1958) — військовий діяч, Генерального штабу генерал-майор російської служби. Під час Першої світової війні — начальник штабу 74-ої піхотної дивізії, командир Лейб-Гвардії Єгерського полку, начальник штабу 6-го армійського корпусу; дістав призначення генерал-квартирмейстером штабу І армії Північного фронту

1. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

2. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

3. Сучасні технології менеджменту

4. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

5. Цивільна оборона в сучасних умовах

6. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур
7. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
8. Моделі корпоративного управління

9. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

10. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

11. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

12. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

13. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

14. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

15. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

16. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

18. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

19. Системний підхід до управління персоналом фірми

20. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

21. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

22. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
23. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"
24. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

25. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

26. Менеджмент та система управління

27. Організаційна структура управління персоналу підприємства

28. Основи управління персоналом підприємств

29. Принципи управління персоналом

30. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

31. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

32. Удосконалення управління персоналом організації

Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал

33. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

34. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

35. Управління персоналом

36. Управління персоналом банку

37. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

38. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)
39. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта
40. Управління спеціальними проектами

41. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

42. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

43. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

44. Аналіз та удосконалення оперативного управління

45. Методи управління підприємством

46. Рішення в системі управління

47. Управління запасами

48. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

50. Управління фінансами України

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

53. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

54. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
55. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
56. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

57. Освоєння космосу: історія та сучасність

58. Методи управління банківськими ризиками

59. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

60. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

61. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

62. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

63. Управління ризиками

64. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Сучасні моделі управлінського обліку

66. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

67. Державне управління в сфері охорони здоров’я

68. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

69. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

70. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
71. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами
72. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

73. Поняття і наукові засади державного управління

74. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

75. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

76. Сутність і сфера міжгалузевого управління

77. Теорія і методологія дослідження управління

78. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

79. Форми державного управління

80. Функції управління в аграрному праві

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

81. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

82. Проект программного модуля для нахождения приближенного значения бесконечной суммы

83. Системи управління базами даних

84. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

85. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

86. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
87. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
88. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

89. Розуміння і процес маркетингового менеджменту

90. Управління запасами матеріалів на підприємстві

91. Управління поведінкою споживачів

92. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

93. Управління процесом створення нового товару

94. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

95. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

96. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

97. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

98. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

99. Діяльність органів управління освітою

100. Економічні та правові основи управління організацією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.